Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Какво мислите за Covid-19?
  • Притеснявам се и стоя вкъщи (36%, 212 Гласове)
  • Мисля, че се преувеличава (20%, 117 Гласове)
  • Мерките трябва да са още по-строги (32%, 189 Гласове)
  • Трябва да се изгради обществен имунитет след преболедуване (10%, 58 Гласове)
  • Нас не ни лови, ракия да има (1%, 7 Гласове)
Общо гласували: 583 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 793
Езерото с лииите в Борисовата градина

Проект за 8,8 млн. лв. с еврофинансиране ще обнови историческата част на Борисовата градин...

Ремонт и възстановяване на историческата част на Борисовата градина бе точката, която за втори път бе отложена на заседание на Постоянната комисия по екология на Столичния общински съвет. Присъстващи граждани, както и общински съветници гласуваха и отложиха за следващото заседание да се гледа този доклад. Целта е да има повече информация и подробности около идейния проект. Столична община е кандидатствала за европейско финансиране през декември 2019 г., за да не се изпуснат сроковете. Идейният проект бе подробно представен днес на комисия, която трябваше да излезе със становище, за да се вкара докладът за гласуване на сесия на СОС. Точката от дневния ред на екокомисията бе за кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“, гр. София по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“.  От Московска 33 са проявили далновидност, за да не се изпуснат сроковете за кандидатставне и да се осигури европейско финансиране проектът е внесен през декември 2019 г. Затова малко като "качулка след дъжд" сега се иска одобрението на СОС за кандидатстване. А решението на СОС е необходимо и за подписването на договора с Управляващия орган. Вероятно следващото разглеждане в комисия на идейния проект за ремонт и възстановяване на историческата част на Борисовата градина ще има становище. Кандидатстването за финансиране обаче не се хареса на някои общински съветници. Те бяха категорични, че не са добре запознати с проекта и затова заедно с присъстващи граждани и представител на "Да спасим Борисовата градина" бе отложена точката за следващо заседание, за да се запознаят гражданите по-подробно с детайлитге. Проектът, който бе представен от автора ландшафтен архитект Росен Гурков, проектант и на Розариума в Борисовата градина, предвижда да се възстанови тази част на Борисовата в най-близък до автентичния й вид.  8-метрова водна струя ще има в очарователното Езеро с лилиите. Ще се възстанови разрушения санитарен възел като остъкляване, мазилка, фасада и др. в основния вид, тъй като постройката е паметник на културата. Възстановени ще бъдат и 5 чешми, като две от тях са специфични. Едната е с мечката. По време на ремонта лилиите от езерото ще бъдат преместени в друг водоем, така че да се съхранят и да не се налага купуване на нови. Възстановяване според идейния проект ще има и на скулптури в историческата част на Борисовата градина. Едната е на Орфей до Лятната естрада, а другата е на жена, която се намира между Цариградско шосе и детската площадка. Табелите в парка ще бъдат съобразени да са еднакви с поставените вече в Розариума, както и при зацветяването ще се запазят цветните характарестики и елементите да са в синхрон. Ремонтът предвижда също и поставяне на ново осветление и възстановяване на старо в тази част на най-големия парк в София, а също и подмяна на подземната инфраструктура. И всичко заедно с елзахранването и ВиК снабдяването за поливните системи ще мине по съществуващите вече трасета, които ще бъдат с нова асфалтова настилка. Целта е да не се засягат ценни дървесни видове при строителните дейности. Ще се изгради и ново видеонаблюдение и подмяна на съществуващите камери, които са в зоната между Националния стадион Васил Левски и езерото Ариана. Те били поставени там преди 10 години и вече са морално остарели. Проектът предвижда да се поставят още 130 нови с оглед сигурността на гражданите в тази част на Борисовата градина. При ремонта основен момент е и алпинеума, където ще се възстанови хидроизолацията на водната каскада. Ще има нова помпена станция и каскадата ще бъде с обортна вода. Допълнително ще се засади още алпийска растителност и ще се постави ново осветление, така че тази зона да възвърне стария си блясък и привлекателност. В цялата историческа част на Борисовата градина над 300 декара е резерват на Градинското парково изкуство. Именно затова целта на дейностите по ремонтно-възстантовителните работи е да се съхрани автентичността на парка. Общо над 28 000 кв. м настилка ще се ремонтира. Ще се поставят 120 нови осветителни стълба и ще е обнови парковата мебел, уточни зам.-кметът по екология на Столична община Йоана Христова, която е вносител на доклада. Изпълнението на проекта е разделено на 7 етапа. Реализирането му ще става с инженеринг - проектиране и изпълнение от една фирма, за да се уточнят предварително подробности и детайли по самия проект и да няма разминавания между проектант и изпълнител, както по "Графа". Ремонтът и възстановяването на историческата част на Борисовата градина ще струва 8,8 млн. лв., от които 75% са европейски средства, а 2,9 млн. лв. ще са собствени средства, обясни Христова. С този идеен проект вече е кандидатствано по ОП "Региони в растеж" и се очаква договорът да бъде сключен през есента, а до есента на 2023 година историческата част на Борисовата градина трябва да е изцяло възстановена. Според някои общински съветници, членове на екокомисията ремонтът на тази част на Борисовата градина не бил най-належащия в София. Други пък изразиха мнение, че не трябва нищо да се прави докато не влезе в сила ПУП. Главният архитект на София Здравко Здравков обясни, че има над 300 възражения по миналия вече обществено обсъждане проект за ПУП на Борисовата градина. На заседание на Експертния съвет към НАГ ще се направят препоръки към автора на ПУП-а арх. Ковачев за преработване и пак има обществени консултации. "Не вярвам до края на 2020 г. ПУП на Борисовата градина да влезе в сила, защото и да мине през СОС, ще бъде обжалван", изрази мнението си арх. Здравков. До 4 - 5 години едва ли ПУП-а ще влезе в сила, а това означава ли, че трябва да живеем в разруха ли? Там се се налага текущ ремонт, коментира и арх. Ивайло Петков, член на екокомисията на СОС.  На гласуване бяха предложени и още две предложения, които да влязат в проекта за ремонт и възстановяване на историческата част на Борисовата градина. Едното бе да се възстановят двете симетрични алеи, които водят към Братската могила, а другото да се ремонтира Братската могила. 

comment 0
visibility 451
Столична община

Общо 488,7 млн. лв. е бюджетът на районите в София

Общо 488,7 млн. лв. са бюджетите на районните кметства в София. В тази сума не са включени парите от Капиталовата програма. Средствата за нея се предоставят допълнително през годината с корекции на бюджета. Това съобщи зам.-кметът по финанси на Столична община Дончо Барбалов в социалната мрежа. Парите на отделните кметства в Столична община вече са разпределени със заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова. Съгласно закона районните администрации са второстепенни разпоредители на бюджетни средства. В тях са посочени източниците на финансиране за отделните направления. Пак в социалната мрежа Барбалов за пореден път се налага да разясни как се формират бюджетите и откъде идват средствата, отпускани на районите администрации. ОбразованиеТук се включват заплатите на служителите и издръжката на всички училища и детски градини във всеки район. Държавата отпуска парите за издръжка на училищата и заплатите на преподавателите. За детските градини държавата дава пари за заплати, за безопасни условия на труд и квалификация на учителите. Основната издръжка на детските градини обаче е изцяло местна отговорност. В допълнение към държавното финансиране тази година Столична община дава над 38 млн. лв. за издръжка на местни дейности в образованието. ЗдравеопазванеВ тази графа влиза изръжката на самостоятелните детски ясли, Комплексите за детско хранене с кухни, Банката за майчина кърма, медицинските сестри в здравните кабинети на всички училища и детски градини в съответния район. Заплатите на работещите в самостоятелните ясли са държавна отговорност, но издръжката на яслите е от Столична община. През тази година освен издръжката, Столична община финансира с близо 6 млн. лв. заплатите на административния и помощен персонал в детските ясли, така че държавното финансиране ще се ползва само за заплатите на медицинските сестри, които трябва значително да се повишат. Социални дейностиСредствата по това перо са за финансиране на пенсионерските клубове по райони. КултураТук се включва издръжката на читалищата и на специалистите, които се занимават с изпълнението на културния календар и организиране на събития. Освен това, през годината на районите се отпускат допълнително средства за апликационни форми по културния календар. СпортСредствата са за издръжка на специалистите, които координират и организират спортни събития в района. Финансирането на отделните събития става чрез програмите на съответните дирекции към СО. Отбрана и сигурностВ тази функция влизат средствата за издръжка на т. нар. Пунктове за управление /бившите скривалища/, за дежурните по отбрана, за помещенията на полицейските квартални отговорници, както и на педагогически стаи, където има такива. Икономически дейностиТова са счетоводствата по райони. Жилищно строителство, БКС /Битово-комунално стопанство -б.р./ , опазване на околната среда - Финансират се дейностите по озеленяване, поддръжка на междублокови пространства, косене, обеззаразяване, селски пазачи /където има такива/, специалисти по незаконно строителство, както и средства за поддръжка на ВиК -съоръжения, които не се обслужват от "Софийска вода". Тази година общо 10 млн. лв. от парите за поддръжка на транспортната мрежа в София се разпределят директно на районите, така че кметовете сами да възлагат обекти. Както тези 10 млн. лв., така и останалите 40 млн. лв. от бюджета на Столична община, предвидени за улични ремонти се разпределят по формула, която включва два компонента - броят на населението и площта на транспортната мрежа в съответния район. Общинска администрацияВ това перо се включват средствата за заплати и издръжка на общинската администрация на районите. Общият брой на всички общински служители в районните администрации е 1503 души. В това число са включени и малките кметства, които в Столична община са общо 34. Някои райони имат повече кметства, други по-малко, а трети нямат, което се отразява и на предвидените за това средства. В Нови Искър, например, има 12 кметства, в Кремиковци - 5, в Овча купел - 1, а в Триадица или Красно село - нито едно.

comment 0
visibility 722
Миене на улици в Изгрев, Сердика и Надежда

Мият улиците в столичните "Изгрев", Сердика и Надежда

Софийски улици и булеварди се мият в районите "Изгрев", "Сердика" и Надежда, съобщиха от Столична община. Заради повишаване на температурите днес се подновиха дейностите по миене. Целта е да се подобри качеството на въздуха и да се предотврати замърсяването с ФПЧ в столицата. Миене се извършва по бул.“Сливница“, ул. „Лъчезар Станчев“ в район „Изгрев“, ул.“Градинарска“ в район Надежда, ул. „Владайска река“, ул.„Резбарска“ в район Подуяне, ул. „София“ в район „Сердика“, ул. „Екзарх Стефан“ в Надежда и др. Миене се изпълнява и в тунела на Лъвов мост. Екипите на фирмите, отговорни за почистването в града, изпълняват дейностите с автоцистерна, а контролът се изпълнява от Столичен инспекторат. При благоприятни метеорологични условия миенето ще продължи и през следващите дни.

Реклама
comment 0
visibility 5431
влизане в сила

В София: Уседналостта за прием в яслите и градините влиза в сила от септември

Критерият за уседналост няма да важи за предстоящото голямо класиране през май месец тази година за прием в ясла или детска градина. Той ще влезе в сила през септември. Това обясни зам.-кметът по култура и образование в Столичната община доц. Тодор Чобанов,цитиран от БГНЕС.   „Първото генерално класиране с този критерии ще бъде през месец май 2021 година”, посочи Чобанов и добави, че това се случва, защото при обсъжданията в комисиите на Столичния общински съвет и по желание на родители е било прието да има гратисен период от 2 години преди уседналостта да влезе в сила. Зам.-кметът каза още, че ще бъдат разкрити по 3 допълнителни места в група в няколко детски градини в София, където средномесечната посещаемост пада под законоустановената. „Като цяло, независимо от грипния сезон, средната посещаемост много рядко пада под изискуемия по наредба“, заяви Чобанов.   Той коментира и появилата се информация за групи в детски градини с по 40 деца.   „Родителите имат право, ако децата са по-малки от по-малката група да отидат в по-голямата. Тук става дума за групи с прием отпреди няколко години, когато имаше възможност да бъдат добавени до 10 деца. Конкретният случай, който беше цитиран, беше спекулативно представен, тъй като там имаше 6 деца от по-малките, чиито родители имат право да преместят при по-големите или в сборна група“, уточни той и добави, че категорично иска да опровергае, че този специфичен случай е масов.   Зам.-кметът обяви, че през тази година Столичната община има рекордна инвестиционна програма, насочена към разширяването на капацитета на системата на яслите и детските градини.   „Ще се работи по 16 обекта, като за 11 от тях средствата са осигурени и сме в изпълнение на дейностите. За 5 обекта ще получим финансиране от държавата, като вече сме изпратили писмо до премиера Бойко Борисов“, уточни Чобанов и добави, че имат 3-годишен гратисен период, през който ще се строи усилено, за да могат да бъдат обхванати и 4-годишните деца, за които предучилищното образование става задължително от догодина.   „Понастоящем сме обхванали над 90% от четиригодишните, близо 10 000 четиригодишни са в детските градини. Около 800 четиригодишни са в частни детски градини. При набор от 13000 - 13500 деца около 11000 четиригодишни са обхванати от различни детски заведения“, посочи зам.-кметът.  

comment 0
visibility 623
type-photo.svg
глас

Гласувано: Бюджетът на София е 1.729 млр. лв. за 2020 (СНИМКИ)

София ще разполага с 1.729 млрд. лв. за 2020 г. След 5 часа спорове, обсъждане и обиди бюджетът на Столична община бе гласуван. Той бе приет с 32-"за" и  26 "против" от общо 58 гласували. Най-дълго и разгорещено се дискутираха парите в районите. Тази тема стана повод и някои общински съветници да се скарат. Изненадващо дори общински съветници от Демократична България се репликираха, несъгласни един с друг. Първоначално проектът за бюджет на Столична община бе 1,703 млрд. лв. След общественото обсъждане през януари беше увеличен с 20 млн. лв. и с още 7 млн. лв. След обсъждането в комисиите на СОС. Оказа се, че доста пари са насочени към кварталите и районите, но те се определяли по формула, в която критерии са дължината на пътната мрежа и броя на населението.  Кметът на Красно село Росина Станиславова се оплака, че не били чути и не нямали средства за капиталовата програма за строителство на детски градини. Красно село е на четвърто място по средства, които ще получи от 24-те района на София, опроверга я Георги Георгиев, председател на финансовата комисия в СОС. Александра Никова 

comment 0
visibility 715
Независимият общински съветник Борис Бонев

Борис Бонев за Бюджет 2020: Инвестиционната програма за поредна година повтаря едни и същи...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира независимият общински съветник Борис Бонев. - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - За поредна година оценявам предложения бюджет като неамбициозен, без ясна посока, без заложени приоритети. Отново виждам механично преписване на стойности от предходната година. Още по-притеснителното е, че Капиталовата програма е пълна със забавени през годините проекти, за които за поредна година се заделят символични суми - крайно недостатъчни за реализация на проектите. Нещо повече, Капиталовата програма е значително намалена спрямо 2019 г., като основната част касае закупуването на нов подвижен състав за градския транспорт, породена от наличието на европейски средства за усвояване, абсолютно пренебрегвайки другите важни градски сфери и проблеми. Бюджетът е основният инструмент за провеждане на реформи, а такива в този за 2020 г. не са заложени. Не виждам и активност и мотивация за увеличаване на собствените приходи на Столичната община. Например в Белград, без европейски средства, имат значително по-голям бюджет от софийския. Това е недопустимо предвид огромните нужди от инвестиции и развитие в нашия град. Уви, бюджетът за 2020 г. е продължение на дългогодишна неамбициозна политика по отношение на публичните финанси. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Няма как да оценя като добра инвестиционна програма, която за поредна година повтаря едни и същи проекти. На хората им омръзна от повече от 10 години да слушат за разширение на "Тодор Каблешков" или "Копенхаген". Дори малки улици като ул. Народен герой се залагат в Капиталовата програма за пореден път. На практика първият следизборен бюджет се характеризира с драстично и осезаемо намаляване на средствата за капиталови разходи, т.е. инвестиции. Тези средства са с 161 млн. лв. по-малко спрямо годината преди това (от 632 млн. лв. на 471 млн. лв.). Най-осезаем е спадът в дейност “Придобиване на ДМА” - от 436 млн. лв., на 179 млн. лв. Това показва няколко сериозни слабости на бюджета: - не предвижда развитие на града, а запълва дупки - най-ясният показател за това е, че средствата за инвестиции в инфраструктурата намаляват с почти 30% спрямо предходната година, което е неприемливо, имайки предвид слабата реализация на бюджета през 2019 година и огромната нужда и обществено очакване за повече инвестиции през 2020 г. - в него няма приоритети - бюджетът няма ясно изразена посока на развитие по ключовите сфери - транспортна инфраструктура, паркиране и благоустрояване на кварталите. Досегашният стил на управление “за всичко по малко” вече доказано не носи резултати. Приоритетите на Столичната община не могат и не трябва да зависят само от наличието на средства за усвояване от европейските фондове, тъй като те не винаги отговарят на потребностите на града. - недостатъчно средства за ключови инфраструктурни проекти - за обекти като бул. Тодор Каблешков, ул. Кукуш, бул. Източна тангента и т.н. са предвидени крайно недостатъчни средства, което поражда съмнение, че самата администрация не вярва или няма намерение да ги изпълни през 2020 г. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Въпреки направените заявки в предизборната кампания на г-жа Фандъкова, че ще работи за финансова децентрализация на районните кметства, такава на практика не се случи. Да, част от увеличените данъци ще отидат по неясна формула към районите, но това не е устойчиво решение. Необходимо е пряко избираните от софиянци районни кметове да имат повече правомощия и възможности за реализиране на инвестиции в поверените им райони. Това трябва да се случи с промяна на концепцията, по която се формира бюджетът на София - а именно, всеки район да изготвя собствен районен бюджет, който да бъде интегрална част от големия бюджет на Столичната община. По този начин районните кметове ще могат да формират и изпълняват своите приоритети и дадени обещания пред избирателите. Позволяването на повече автономност на районните кметове означава, обаче, че Столична голяма община, респективно кметът Йорданка Фандъкова, ще загубят възможностите си да контролират районните кметове, а това ще бъде непреодолима загуба за управляващите.

comment 0
visibility 906
Карлос Контрера от "Патриоти за София"

Карлос Контрера от "Патриоти за София" за Бюджет 2020: Реалистичен и изпълним е, подходено...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира Карлос Контрера от "Патриоти за София". - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Бюджетът е реалистичен и изпълним. Подходено е консервативно. Нашата група смята, че определени приходи могат да бъдат завишени. Има потенциал за събиране на повече средства - например от глоби и санкции, наказателни лихви. Приходите от дивиденти на търговските дружества също могат да бъдат увеличени. Ние ще направим като група нашите предложения в приходната част. Що се отнася до разходите - положително е, че се отделят значително повече средства за обществен транспорт - за инвестиции в транспорта и за дофинансиране на транспортните ни оператори. Това ще подобри качеството на услугата - обществен превоз на пътници. Ще внесем конкретни предложения и в разходната част. В момента общинските съветници от нашата група "Патриоти за София" обобщаваме всички постъпили предложения от граждани до нас. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Включени са обекти, които дълго се очакваха в някои райони на града ни - например разширение на детската градина в с. Владая, изграждане на нов физкултурен салон в 100 ОУ Найден Геров, район "Сердика", за което настояваме от 3 години с колегата Димитър Антов и т.н. Тук правя и една критична бележка - отново райони като Кремиковци, Панчарево и Нови Искър са подценени. Това не е добър знак. Със сигурност там има множество обекти, които трябва да бъдат планирани и реализирани, но и в този бюджет ги няма. Виждаме, че са заложени доста инвестиции в районите Триадица, Лозенец, Красно село. Там кметовете са от Демократична България. Казвам го, защото се създава едно внушение, че видите ли, Столична община орязвала районите с кметове на ДБ. Ами вижда се, че не е вярно това, абсолютна манипулация. Друг е въпросът дали тези кметове ще си създадат организация за пълноценна работа или ще изкарат четири години мандат в оплакване, мрънкане и оправдания. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Отговорността на районните кметове е голяма. Не е вярно, че те не разполагат със средства да провеждат собствена политика. Да не говорим, че чисто административно от добрата работа на районната администрация зависи съдбата на един или друг ключов обект. Ако районите не работят, няма как да очакват някой да отиде там с една торба пари и да им ги даде да си харчат. А именно такива тези имплицитно се налагат, включително и медийно, от някои нови районни кметове. Очаквайте интервю с независимия общински съветник Борис Бонев!

comment 0
visibility 1251
Арх. Борислав Игнатов от Демократична България

Арх. Борислав Игнатов от Демократична България за Бюджет 2020: Няма структурни промени, ба...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира арх. Борислав Игнатов от Демократична България. - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Моето мнение е, че проектът за Бюджет 2020, както е предложен от Столична община за обсъждане, е просто индексирана версия на Бюджет 2019. В него няма никакви структурни промени или нови приоритети, базирани на мненията и желанията на гражданите. Той изглежда е изработен с разбирането, че всичко е идеално и само трябва още от същото. Реалностите обаче са съвсем други, както всички много добре виждаме - окаяни квартални улици и пространства, застрояване на зелени площи заради десетилетна липса на мащабна отчуждителна програма, недостиг на ясли и детски градини. Това са само част от преповтарящите се проблеми, които са безспорно резултат от преповтарящата се бюджетна рамка. Като добавим неприятната изненада на следизборното вдигане на данъците по предложение на г-жа Фандъкова, бих определил проекта за Бюджет 2020 като разочароващ. Разбира се, да се критикува не е достатъчно, за това ние от Демократична България внесохме и доклад с конкретни предложения, както в приходната, така и в разходната част на бюджета. Предложихме на Столична община да планира реалистично там, където досега няма добри резултати: да намали заложените в момента приходи от дивиденти от 3.5 млн. лв. на 100 000 лв. Да планира амбициозно там, където има нереализиран потенциал - да извади на Фондовата борса 20% от капитала на “Софийски имоти” ЕАД. Да отдели конкретен бюджет: за програмата за дигитализация; за компенсации на некласираните в общинските детски градини деца; за алеи, маркировка и транспортни линии към Природен парк “Витоша”; за още 3000 дървета за София; за ключови транспортни ремонти; за изкупуване на земи; за наука и идейни проекти; за по-достойни заплати в общинските театри. Предстои да разберем, каква част от тях ще бъде подкрепена и включена в крайния документ в полза на софиянци. За мен много важна инициатива е осигуряването на ваучери за децата, които не са класирани в детските заведения. Това е временна мярка, разбира се, но тя ще бъде огромно облекчение за родителите и смятам, че ще е справедлива придобивка. Друг голям приоритет е дигитализацията и електронното обслужване на гражданите. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Имам сериозни резерви към нея и особено към проекта за ремонт на пространствата около храма “Ал. Невски”. Забележките и предписанията към този проект, дело на авторите на ремонта на ул. “Граф Игнатиев”, са толкова много, че реално от него не остава нищо. В момента тече негова преработка за 108 000 лв., вместо да бъде обявен нов конкурс или просто да бъде извършен текущ ремонт на историческите настилки. Не разбирам това упорство на администрацията да се върви по грешен път. Ще следя тази тема отблизо, защото ми изглежда, че ще получим още “г(р)афове” и на това историческо място. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - За съжаление виждам, че администрацията на г-жа Фандъкова се бои от истинска финансова децентрализация. За момента не виждам изгледи сегашният модел да се промени и районните кметове ще продължават да са в положение да нямат делегирани бюджети. Това прави тяхната работа изключително трудна и неефикасна, и ще остави кварталните проблеми нерешени за поредна година. Доста от районните кметове от Демократична България направиха районни обсъждания на Бюджет 2020 за София, защото не видяха отразени исканията си в проекта за бюджет на Столична община. Първата покана дойде от кмета на район “Слатина” Георги Илиев още по време на общественото обсъждане на бюджета в сградата на Столична община, когато залата не успя да събере желаещите да присъстват граждани. Тогава той получи уверенията на г-жа Едрева, че зам.-кметовете на Столична община ще се отзоват на поканата на г-н Илиев и ще представят Бюджет 2020 пред жителите на Слатина. Те обаче не спазиха обещанието си. Доколкото знам, представители на Столична община не са се появили и на останалите районни обществени обсъждания. Оставям изводите на Вас. Очаквайте интервю с Карлос Контрера от "Патриоти за София"!  

comment 0
visibility 712
Иван Таков

Иван Таков от БСП за Бюджет 2020: Столична община да задели 53 млн. лв. за районните кмето...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира Иван Таков от БСП. - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Като неамбициозен и безотговорен. За поредна година сме свидетели на липсата на управленска воля и способност за търсене на по-ефективен начин на управление и разпореждане с общинската собственост, и управление на общинските дружества. Не виждам стремеж да се търси повишаване на приходите чрез по-добра събираемост, а се разчита на увеличение размера на два от налозите. При този подход приходната част на сборния бюджет на Столична община е силно зависима от средствата по оперативни програми, особено в областта на инвестициите, което поставя големи предизвикателства за развитието на града в бъдеще, когато тези програми приключат. Бюджетът е израз на политики, а не счетоводна справка. В бюджета на Столична община за 2020 г. за пореден път няма ясни приоритети. Такива само се афишират от кмета и управляващото мнозинство, но не са обезпечени финансово. Въпреки широко рекламираните предизборно обещанията за промени в управлението на града, новият бюджет е копие на досегашните и не осигурява перспектива за трайно решаване на нито един от хроничните проблеми на столицата. При публичното представяне на бюджета за 2020 г. бяха посочени два негови основни приоритета. Първо - повече средства за инвестиции в кварталите, както за инфраструктура – улици, тротоари, осветление, паркове, детски градини, така и за по-добър градски транспорт с по-добро транспортно обслужване за гражданите. И второ - подобряване качеството на въздуха, постигане на целите в сектора на екологията и управление на отпадъците и озеленяване. Тези приоритети обаче не са защитени финансово, тъй като планираните за тях средства не се различават съществено от планираните през предходните години. В бюджет 2020 г. липсва цялостна и последователна стратегия, придружена със съответните политики, за разрешаване на основните проблеми на София и осигуряване на неговото комплексно развитие. Не са адресирани основни проблеми във функционирането на града, като преодоляване на диспропорциите между центъра и крайните квартали, справяне с огромния автомобилен трафик, хаоса в паркирането, увеличаващата се замърсеност на въздуха, съсипаната вътрешно-квартална улична инфраструктура, постоянната липса на места в детските градини и ясли, липсата на общинска жилищна политика. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Силно впечатление прави, че голяма част от обектите в инвестиционната програма които са обявени като нови, фигурират и в програмите от предходните години. Така отново ще чуем хвалби, че за тази година са предвидени 5-6 нови детски градини, като реално е само една. Фрапантно е и намалението със 160 млн. лв. на предвидените средства за капиталови разходи в сравнение с планираните за 2019 г. Като цяло, предвидените средства за капиталови разходи не гарантират изпълнението на нито един от заявените приоритети на кмета. Инвестициите са планирани за няколко големи инфраструктурни обекти, а функции като образование, здравеопазване, екология, социална политика, строителство на общински жилища, спорт, вътрешно-квартална улична мрежа и др. отново са подценени като предвидените за тях средства са крайно недостатъчни. Същевременно виждаме печалната съдба на инвестиционната програма за 2019 г., изпълнена едва на 68%. Следователно през 2019 г. не са усвоени над 211 млн. лв. представляващи около 1/3 от цялата капиталова програма. В доклада на кмета, придружаващ общинския бюджет за 2020 година, отново липсва какъвто и да е анализ за причините за поредния неуспех при разходването на средствата по инвестиционната програма на София. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Кои средства? Обявената децентрализация на инвестиции в размер на 10 млн. лв. пряко за 24-те района на Столична община е крайно недостатъчна. Това прави по около 420 хил. лв. на район. Несериозно е да се очаква, че с тези средства районните кметове ще решат проблемите с разбитите вътршноквартални улици и тротоари. Бюджетът не отчита потребностите на районите и особено на кметствата, които са оставени с нулеви субсидии за неотложни техни потребности. Извън големите обекти в капиталовата програма са предвидени незначителни средства за качествено подобряване на средата и условията на живот в жилищните комплекси и квартали. Предвидените средства за ремонт и поддържане на уличната мрежа, за почистване на междублоковите пространства в районите и кварталите на София са отново са оскъдни. Затова от името на групата на БСП внесохме наш доклад по Бюджет 2020, с който предлагаме да се предоставят допълнителни 53 млн. лв. на разположение на районните кметове за справяне с някои от най-наболелите проблеми, като лошата квартална инфраструктура и липсата на места в детски градини и ясли.  Очаквайте интервю с арх. Борислав Игнатов от Демократична България!      

comment 0
visibility 1858
Георги Георгиев ГЕРБ

Георги Георгиев от ГЕРБ за Бюджет 2020: Правим решителна стъпка към финансова децентрализа...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 на представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира Георги Георгиев от ГЕРБ. - Господин Георгиев, как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Преди всичко като отговорен. Такъв, който е фокусиран върху основните проблеми на града и предлага решения за тях, като в същото време е съобразен с възможностите. Не бива да се забравя, че в бюджета има знак за равенство - когато планираме разходи, ние трябва да ги обвържем с очакваните приходи. Затова и отговорен ми се струва като най-удачно определение. Политическите ни опоненти много се упражняват по темата с общи фрази, но в бюджета на една община няма място за политически мантри - полезен е прагматичният подход, който и ние прилагаме в Бюджет 2020. В него се акцентира на конкретни и ясни мерки за подобряване на чистотата на атмосферния въздух и за работа в кварталите. Предстои да подкрепим един бюджет, който е рецепта за решаване на някои от големите проблеми на общината, а не механичен сбор от отделни пера и сметки. В бюджет 2020 са предвидени конкретни пера за инвестиции в кварталите. На първо място, това са 50 млн. лв. за ремонти на улици и тротоари, от които 10 мн. лв. ще бъдат предоставени директно на кметовете на райони. И тук трябва да обърна внимание на това, че правим решителна стъпка към финансова децентрализация, както кметът Фандъкова обеща в предизборната кампания. Критикуват ни, че парите не били достатъчно - това е вечният рефрен на опозицията. Препоръчвам на колегите да се запознаят по-сериозно с бюджета, включително и да потърсят експертна помощ, за да видят, че, ако имат конкретни проекти, районните кметове ще получат много повече от заложените 10 млн. лева - но за целта трябва работа, а не оплаквания и празнословие. Всичко това е предвидено в бюджета, но изисква усилия, подготовка на проекти от районните кметове за обекти, а не просто щения за финансиране по принцип. Опитните районни кметове знаят, че именно те имат право да подават заявки за текущи ремонти до Столична община, тоест топката е в тяхното поле за тези обекти. Инвестиция в кварталите са и всички средства, предназначени за транспортна инфраструктура – общо над 120 млн. лева за булеварди, улици, пробиви между транспортни връзки и други. Вторият голям акцент в бюджета е екологията – заложени са повече пари за миене на улиците с близо 60%. Предвидили сме и над 35 млн. лева за озеленяване и инвестиции в паркове и градини. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Като амбициозна – общо над 110 млн. лв. са заложени за строителство и ремонти на училища и детски градини в кварталите. Това са преки инвестиции в бъдещето на града и подобряване на жизнената среда. Разбира се и за капиталовата програма чух, че основният ѝ недостатък бил, че намаляват европейските средства – това е заблуждаваща информация. Просто големият инфраструктурен проект на 2019 г. – третият метро диаметър, беше реализиран в голяма степен през изминалата година и няма как да кандидатстваме за европейско финансиране за втори път за такива дейности – елементарно е, но без информация гражданите могат да бъдат заблудени колегите ни от опозицията. Продължава работа по основните инвестиции в големите булеварди и важни обекти от транспортната инфраструктура, като с добра организация се надявам да бъдат усвоени заложените средства. Неслучайно кметът предложи и през декември 2019 г. приехме нова организационна структура на Столична община. Един от водещите мотиви беше окрупняването на дирекции и съсредоточаването им по приоритети в ресора на съответния заместник – кмет. Често се пропуска и фактът, че срещу всеки лев от данъците на столичани успешно добавяме поне още един лева привлечени средства чрез работа по европейски програми - това не са подаяния, а трудно спечелени проекти. Така от общо 475 млн. лева за инвестиционна програма привлечените средства от европейските фондове са 261 млн. лева – тоест, повече от половината. Мисля, че това е атестат за качеството на работата на администрацията. Но това не означава, че няма какво да се желае, а е редно да сме обективни в преценката си – това е отличен резултат. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Както споменах, те ще трябва да докажат, че могат да управляват предоставените им пряко средства, които са 10 млн. лева, като проведат процедури по ЗОП, изберат изпълнители, следят за изпълнението на ремонтите и на терен осъществяват контрол – по делата им ще ги познаем. Наред с това, те имат право да подготвят проекти и да искат ремонти на обекти от кварталите. Общо 42 млн. лева са планирани за тях, наред с тези 10 млн., които ще са пряко предоставени за управление. Време е да запретнем ръкави и да работим. Затова всяка критика за бюджета е добре дошла в оставащите два дни до приемането му от СОС, но ще е и полезна, ако дава по-добро решение на проблем, като е обоснована и с приходите с бюджета. Досега получихме предложения от типа „Дайте да дадем“, след което ние ще сме лошите, ако не ги подкрепим. Това е непочтено и аз апелирам към отговорно отношение, когато става дума за парите на столичани. Очаквайте интервюто с Иван Таков от БСП!

comment 0
visibility 538
Плащане на местни данъци в София

6982 души платиха данъците си през първия ден на данъчната кампания в столицата

През първите 24 часа от началото на данъчната кампания в София столичани са извършили над 6982 плащания на местни данъци и такси, потвърдиха от Столична община. Традиционно най-много хора - 3654 души са предпочели да ползват някоя от касите на районните отдели "Общински приходи". Други 2998 души са внесли дължимите за т.г. местни данъци и такса смет през финансови посредници или търговски банки. 330 столичани са платили дължимите налози през интернет. Удобството на онлайн плащането е, че се пести много време и човек може да го направи по всяко време на денонощието. Справки за дължимите местни налози и плащане може да се правят през страницата на Столична община. За целта собственикът трябва да има ПИН код, издаден от СО или ПИК от НАП. 5% отстъпка от данък сгради и данък МПС ще получат собствениците, които внесат цялата дължима сума до 30 април 2020 г.

comment 0
visibility 639
Бюджет 2020 Столична община, Дончо Барбалов

Дончо Барбалов: С бюджета се стремим максимално да отговорим на гражданите

С Бюджет 2020 се стремим се максимално да отговорим на исканията на гражданите. Това заявява зам.-кметът по финанси на Столична община Дончо Барбалов пред bgonair.bg. Средствата са приоритетно са предвидени към квартална инфраструктура и екология в проекта за бюджет, който е 1,722 млрд. лв. Парите са увеличени с 20 млн. лв. от първоначалния след общественото обсъждане. Проектът за бюджета на Столична община влиза за приеманев СОС на 6 февраури т. г. "На пръв поглед са по-малко, но причината са по-малкото европейски средства. Имахме ускорено строителство на метрото през 2019 г., затова имахме повече евросредства", обясни Дончо Барбалов. Той коментира, че това е най-големия бюджет, свързан директно с екология. И една от важните асоки това е канализацията. Затози приоритет вбюджета са предвидени над 500 млн. лева ще има. "Трябва да инвестираме за подновяване на канализацията", убеден е финансистът.   "Гражданите се интересуват от това какво се случва в града и част от предложенията за столицата идват от тях. Стремим се максимално да отговорим на исканията. В късната пролет се очаква да заработи третия лъч на метрото, имаме нови влакове, които изискват малко повече време за настройка", увери Дончо Барбалов. Мнението му е, че се преекспонира деленето на райони и община и той очаква добър диалог с всички районни кметове, за да можем да развиваме града. Няколко пъти вече се правят събирания с новоизбраните районни кметове, за да се обсъждат проблемите в районите и предвидените средства за тях в бюджета.  

comment 0
visibility 3346
Променят маршрута на автобус по линия 73

Бонев с предложение за удължаване на маршрута на автобус 73

Маршрутът на автобусна линия 73 може да стане двойно по-дълъг от 1 март. За промяната независимият общинския съветник Борис Бонев е внесъл предложение, съобщи радио "София". В момента машрутът на 73 е от Овча купел 2 до жк Гоце Делчев. Удължаването на линията ще мине през бул. "Тодор Каблешков", натоварени бизнес зони, като тази до метростанция "Витоша", после покрай болница "Токуда". Също така е предложено линията да минава и през несъществуваща в момента транспортна връзка от Алея Яворов по Цариградско шосе до очерталата се бизнес зоната в "Полигона". Предложението е получело подкрепа от жителите от кварталите, през които ще минава, а и тези, които остават далеч от 73. Трите районни кметства, през чиято територия минава удължения маршрут - Овча купел, Витоша, Триадица и Лозенец също подкрепяли идеята.. Линия 73 ще стане два пъти по-дълга от сега и се превръща в рингова линия, която осигурява и много транспортни връзки с останалите натоварени маршрути на градския транспорт и метрото. Борис Бонев е категоричен, че това е една от подготвяните много промени, за да може да градът да стане комфортен и по-свързан. Очаква се предложението да бъде подкрепено от общинските съветници и новият зам.-кмет по транспорта и да се приеме и въведе от 1 март т. г.

comment 0
visibility 1494
СОС вода Перник

С 56 "за" от 57 гласували СОС прие да пусне вода към Перник

Столичният общински съвет единодушно прие по тръбите на Софийска вода да подадт количества към Перник, за да се реши водната криза. От общо 57 гласували общински съветници, 56 гласуваха "за" и имаше само един "въздържал се" по доклада за водната криза в миньорския град. "Искам да ви благодаря от името на перничани, че взехте това жизненоважно решение. Радвам се, че днес разумът и солидарността бяха водещи и съм щастлив  че политически сили с различни възгледи могат да бъдато бединени, когато става думаза толкова голяма кауза. Благодаря ви от името на перничани!", каза кметът Станислав Владимиров пред общинските съветници на СОС. Близо 3 часа продължиха дебатите в СОС.

comment 0
visibility 552
Кметът на Перник Станислав Владимиров

Кметът на Перник: Има гаранции, че ВиК Перник ще си плаща на Софийска вода за транзита

Има гаранции от държавата, че ВиК Перник ще си плаща на Софийска вода за транзитирането на водни количества към града. Мисля, че това е най-малкото притеснение, което трябва да имаме в тази ситуация. Това заяви кметът на Перник Станислав Владимиров пред журналисти. Тази сутрин той присъства на извънредното заседание на СОС, на което трябва да се приеме доклада, с който ще се разреши транзитирането на вода към Перник през мрежата на Софийска вода."Това решение днес трябва да бъде гласувано в посока да бъде транзитирана вода към Перник. Завявал съм многократно при вас нямам претенциите, както вътре имаше дебат, кой е автор това предложение, но аз винаги съм го защитавал за спасението на моя град в тази критична ситуация. Благодаря на разума, който надделява в тази ситуация и готовността на всички политически сили да се обединят около това да се помогне на Перник", каза кметът на Перник. Той припомни, че водопреносната мрежа на Перник не е в добро състояние и крие риск от зарази. "Не само, че крие този риск, но ние  имахме два инцидента в Перник преди 20 дни. В два квартала в Перник се смесиха мръсни с чисти води и затова ние поискахме финансова помощ от страна на държавата. Знаете, че има постановление на МС. Колкото и да ни се иска бързо да се случат нещата в тази мрежа, има процедури, които трябва да извървим, въпреки бедственото положение", каза кметът. Щом  се получи одобрението на СОС веднага започва проектиране и подмяна на водопреносната мрежа на град Перник, възможо най-бързо, защото този риск съществува - смесването на мръсни с чисти води. "Не трябва да има притеснения в посока на финансовото състояние на ВиК Перник и дали ще може плаща на Софийска вода за транзитирането на вода. Това е държавно дружество към МРРБ, така че държавата има готовност да съдейства във всички посоки. И тук в тази посока има механизъм да се гарантира това, че ВиК Перник ще си плаща водата на другото търговско дружество, което ще я доставя. Пред мен е заявявана готовността на държавата да помага във всички посоки. Защо не и в тази? Когато сме обсъжали и на заседание на МС има готовност за излизането от тази криза, включително плащането е поставяно като въпрос, дали едното търговско дружество ще може да си плаща цената на другото търговско дружество, което ще доставя водата. И тази гаранция беше дадена", каза кметът Станислав Владимиров.

Местна политика

Основният орган на местната политика в Софийска община е Столичния общински съвет. В състава на Столичния общински съвет влизат 61 общински съветници, представители на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Столичният общински съвет има 61 члена, в позиция на общински съветници, упражняващи местна политика. Те се избират от гражданите, живеещи в Столична община, за да участват в осъществяването на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Столичният общинския съвет има правомощията да ръководи местната политика според Конституцията на страната, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, актуалното законодателство, Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за местната политика.

Основните цели в дейността на Столичния общински съвет, в качеството му на орган на местната политика, са да съблюдава законността и колегиалността. Като основен представител на местната политика Столичният общински съвет се стреми да взима решенияа си самостоятелно, без намесата на държавни органи. 

Представлявайки местната политика, Столичният общински съвет гарантира и  защитава интересите на столичани. Съблюдава взимането на решения за местната политика да става публично и те реално да се изпълняват.  Избран от СОС обществен посредник съдейства за спазаване интересите и правата на гражданите. 

Заседанията на Столичния общински съвет, на които се взимт решениа за местната политика, се провеждат през седмица и по-точно втория и четвъртия четвъртък в месеца във времето от 10 до 14 ч. 

Шестмесечна оперативна програма определя дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика. Тя се прави от председателя на СОС по предложения, направени от общинските съветници, районните кметове и столичния кмет. 

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

 

СОС има правото да изгражда и развива местната политика. По предложение на столичния кмет може да одобрява структурата на администрацията на общината.  СОС има законното право да освобождава и да избира районни кметове и педседател на съвета. 

Друго важно право на Столичния общински съвет като орган на местната политика е да преценява какви да са заплатите на районните кметове и на персонала по предложение на столичния кмет. 

Сблюдавайки интересите на гражданите и прилагането на местната политика, СОС има правомощието да приеме бюджета за годината на Столична община и да следи и приема отчета за осъществяването му. В правото на СОС като орган на местната политика е да определя какъв ще е размера на местните такси и данъци. 

СОС има правото да решава дали да се ползват кредити от банки, дали да се предоставят безлихвени заеми или да се емитират облигации. За да може да прилага максимално ефективно местната политика, СОС взима решения за приемане на различни прогнози и стратегии, програми и планове, касаещи териотрията на Столична община и жителите ѝ. 

Отново с оглед правилното прилагане на местната политика, СОС преценява какви да са изискванията за осъществяване на дейността на юридическите и физическите лица в Столична община. Основната цел е да се съхранят всички екологични, исторически, социалните особености на общината, както и  състоянието на инженерната и социалната инфраструктура като местна политика.

Като орган на местната политика Столичният общински съвет решва какво ще е участието на общината в различни сдружения на местаната власт в страната, в чужбина, в юридически лица с нестопанска цел. Същот така има правото да опредли своите представители там. 

Столичният общински съвет като орган на местната политика според закона може да взима решение за смяна на имената на улици, паркове, площади, вилни зони, инжемерни съоръжения и всякакви обекти с общинско значение.

Друго важно законово право на Столичния общински съвет в качеството му на орган на местната политика е да взима решения за организиране и провеждане на общи събрания и референдуми на жителите на Столична община за въпроси, касаещи неговата компетентност. 

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика 

Според Правилника на органа на местаната политика Председателски съвет, в чийто състав влизат заместник-председателите на СОС и председатели на политическите групи или упълномощени от тях заместници подпомага Председателя на Столичния общински съвет.

Този председателски съвет се свиква за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на СОС, касаещи местната политика, от Председателя, както и по други въпроси от дейността на СОС.

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Председателят на СОС има правото да прави проект на дневния ред за заседанията на съвета за местаната политика. Може да организира и прави срещи и консултации с председателите на различните постоянни комисии и на групи общински съветници, с граждани, представители на различните политически партии и обществени организации. 

За да се прилага правилно и съразмерно местната политика, Председателят на СОС има ангажимента да разпределя работните материали, които касаят дейността на СОС между неговите комисии базирано на компетентността им.

Председателят е ангажиран също така да гарантира добри условия за работата на различните комисии на СОС и на общинските съветници, упражняващи местна политика

Длъжен е да контролира разходването на средствата, предвидени в бюджета на СО за издръжка на СОС и правилно прилагане на местната политика.

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Спед провеждане на изборите за местна власт, новият Столичн общински съвет предвижда промени в Правилника за дейността на СОС. Целта е той да направи работата на СОС като орган на местната политика достатъчно прозрачна и ефективна. 

СОС ще се стреми към по-удобен и лесен достъп на обществеността до информация каква дейност извършва СОС. Гражданите трябва да са наясно какви решения се взимат и какви предложения се дават, касаещи местната политика

Специално назначена работна група изготвя новия Правилник за местна политика, с който ще се съобразява СОС през настоящия си мандат. Очаква се на сайта на Столичния общински съвед да започнат да се качват всички доклади с проекти за решения, касаещи местната политика и дейността на комисиите на СОС. Има голяма вероятност на сайта да се предават заседанията на СОС, а записите да могат да се гледат в специално направен архив на сайта. 

Очаква се публично достъпни да станат протоколите от заседанията на различните комисии, касаещи местната политика, както и как са гласували съветниците поименно, да се качват на сайта на СОС.

Важна промяна, която засяга метната политика, е възможността гражданите да отправят в писмен вид предложенията и въпросите си до дадена работна група, като председателят на конкретната група ще преценява дали тези предложения да бъдат включени като точка от дневния ред на поредното заседание на СОС за местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Прочетете още