Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
  • Да, веднага. (33%, 45 Гласове)
  • Да, но когато видя как се спазват мерките. (13%, 18 Гласове)
  • Не, още има Covid-19 (24%, 33 Гласове)
  • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (16%, 22 Гласове)
  • Нямам дете/деца (13%, 18 Гласове)
Общо гласували: 136 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 1170
Около 50 млн. лв. са загубите за градския транспорт в София

Около 50 млн. лв. са загубите за градския транспорт в София

Около 50 млн. лв. са натрупаните загуби за градския транспорт в София заради намаленият пътникопоток и променените графици на движение заради епидемията от СOVID-19. В тази връзка общинският съветник Калоян Паргов, който е зам.-председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм в СОС поиска извънредно заседание. На събирането да присъства и ресорният зам.-кмет Кристиан Кръстев, който да представи анализ за ситуацията в момента. "Нищо извънредно не налага разглеждането на тези въпроси. Обявил съм пред общинските съветници, че днес ще се обяви дневният ред за редовното заседание на комисията на 11 май т. г. Трябва малко време, през което ЦГМ и транспортните оператори да обобщят и анализират цялата информация", коментира пред Столица.bg председателят на Комисията по транспорт и туризъм Карлос Контрера. Транспортът в София е пред колапс, до средата на май загубите ще стигнат 50 милиона лева. Изключително важно е да има яснота за процентното намаление на транспортната задача към момента в сравнение със заложената за периода, както и дали се планира промяна на икономическата рамка и в какви срокове, казва Калоян Паргов. Двете най-важни теми за Столичния градски транспорт са състоянието на транспортното обслужване в София в обстановка на криза и предприетите мерки за постепенно възстановяване на нормалната работа в системата. Едно от исканията на Паргов е  заместник-кметът да информира дали има заявено намерение от транспротните дружества за нови заеми или за предоговаряне на стари. Могат ли общинските транспортни дружества да се възползват от мярката 60/40.  Заради епидемията е е важно да се знаят и какви мерки за предприето освен за опазване на водачите от коронавирус, така и на пътниците.

comment 0
visibility 1342
С половин милион лева се намалява издръжката на СОС

С половин милион лева се намалява издръжката на СОС

С половин милион лева се намалява издръжката на Столичния общински съвет. Това стана ясно от обсъждането на доклада за актуализация на бюджета на Столична община на сесията на СОС. Намалението е от текущите разходи на местния парламент в столицата. С още над половин милион лева - 550 000 лв. се намаляват и от програмата за озеленяване - "Зелена София". Актуализацията на бюджета бе приета днес на онлайн сесията на СОС.  В приходната част намаление на парите има с 3,5 млн. лв. от данък върху МПС, от  придобиване на имущества по възмезден начин - 8 млн. лв. и с 6 млн. лв. от туристически данък. Дончо Барбалов: Бюджет 2020 е с 20 млн. лв. повече след общественото обсъждане От неданъчни приходи намаление има от продажба на услуги, стоки и продукция - 500 000 лева. Приходи от наеми на имущество - 945 800 лева.  Приходи от наеми на земя - 200 000 леваТакси за ползване на детски градини - 3 600 000 леваТакси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване - 300 000 леваТакси за ползване на пазари,тържища,панаири,тротоари и др. - 1 400 000 леваТакси за битови отпадъци - 2 590 000 леваТакси за технически услуги - 2 000 000 лева Намалението на приходна част общо е 23 635 800 лв. Изменя се разходната част на бюджета, както следва: Увеличение на Капиталова програма на Столична община - "Осветление на улици и площади“, „Изграждане на инфраструктурни обекти“, Обект „Развитие на системата за видеонаблюдение“ + 1 000 000 лева Намалението на Капиталова програма на Столична община пък ще бъде направено от Придобиване на транспортни средства - 250 000 лева и Доставка на леки автомобили за нуждите на СО - 250 000. Ето подробности около пормените в Бюджет 2020 на Столична община Изменя приходната част на бюджета, както следва: Намаление: Приходи за местни дейности Данъчни приходи Имуществени данъци §1303 «Данък върху превозните средства» - 3 500 000 лева§1304 «Данък при придобиване на имущества по възмезден начин» - 8 000 000 лева§1308 «Туристически данък» - 600 000 лева неданъчни приходи §2404 «Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция» - 500 000 лева§2405 «Приходи от наеми на имущество» - 945 800 лева§2406 «Приходи от наеми на земя» - 200 000 лева§2701 « Такси за ползване на детски градини» - 3 600 000 лева§2702 «Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване» - 300 000 лева§2705 «Такси за ползване на пазари,тържища,панаири,тротоари и др.» - 1 400 000 лева§2707 «Такси за битови отпадъци » - 2 590 000 лева§2710 «Такси за технически услуги» - 2 000 000 лева Всичко намаление на приходна част: - 23 635 800 лева ІІ. Изменя разходната част на бюджета, както следва: Увеличение: Капиталова програма на Столична община Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Обект „Развитие на системата за видеонаблюдение“ + 1 000 000лева Намаление: Капиталова програма на Столична община Функция 1 «Общи държавни служби» Дейност 122 «Общинска администрация» §52-04 Придобиване на транспортни средства - 250 000 лева В т.ч. по обекти: Доставка на леки автомобили за нуждите на СО - 250 000 Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда» Дейност 603 «Водоснабдяване и канализация» §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи - 378 000 лева В т.ч. по обекти: Ремонт и възстановяване на яз. Иваняне 2 - 378 000 §52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти - 500 000 лева В т.ч. по обекти: Изграждане на дубльор на ляв Владайски колектор - 500 000 Дейност 606»Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа» §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи - 4 587 000 лева В т.ч. по обекти: Рехабилитация на ул. «Народно хоро» - 2 787 000 Реконструкция на бул. «Ген Скобелев» вкл. Транспортния тунел при НДК - 300 000 Основен ремонт на улици и мостови съоръжения – 1 300 000 Основен ремонт на Чепинско шосе, пътя към Негован – 200 000 §52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти - 1 530 000 лева В т.ч. по обекти: Изграждане на улици в кв. 10 м. НПЗ Изток м. Къро и реконструкция на ул. «Йордан Венедиков» и ул. «Северна» - 550 000 Проектиране и изпълнение на СМР на локална улична мрежа обслужваща Северна скоростна тангента от км 2 + 780 до км 3 + 680 – 680 000 Разчистване, изместване и реконструкция на ел. и тел. кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици по трасето на ВиК ул. Справедливост и ул. 367, район Връбница - 300 000 Дейност 621 «Управление, контрол и регулиране на дейностите по околна среда» §52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти - 900 000 лева В т.ч. по обекти: Проучвателни и проектни работи – 100 000 Програма за подобряване на инженерната и социална инфраструктура в райони «Кремиковци» и «Сердика» - 800 000 Дейност 622 «Озеленяване» §51-00 Основен ремонт - 1 900 000 лева В т.ч. по обекти: Възстановяване на западен вход на «Западен парк» откъм ж.к «Люлин» - 500 000 Възстановяване и ремонт на локални градинки в кв. «Левски», р-н «Подуяне» - 200 000 Възстановяване на парк «Заимов» - 700 000 Реконструкция на градинка «Свети Георги» - 500 000 §52-04 Придобиване на транспортни средства - 90 000 лева В т.ч. по обекти: Закупуване на два броя електрически лекотоварни автомобили - 90 000 Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъци» §52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти - 2 000 000 лева В т.ч. по обекти: Завод за преработка и оползотворяване на ЕГО – 200 000 Изграждане на център за биомаса – 800 000 Проучвателни и проектни работи – 500 000 Закриване и рекултивация на депо в кв. Суходол - 500 000 §53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи - 390 000 лева В т.ч. по обекти: Изграждане и съвместяване на комуникационните информационни системи ИСУО и SCADA на площадки „Садината“ и „Хан Богров“ - 390 000 Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности» Дейност 745 «Обредни домове и зали» §52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти - 400 000 лева В т.ч. по обекти: Разширение на Централен гробищен парк Етап 1- 400 000 Дейност 759 «Други дейности по културата» §51-00 Основен ремонт - 700 000 лева В т.ч. по обекти: Реконструкция на сграда баня „Горна баня“ - 700 000 Текущи разходи: Функция 1 «Общи държавни служби» Дейност 123 „Общински съвети“ – издръжка - 500 000 лева Функция 3 «Образование» Дейност 311 «Детски градини» §1020 Външни услуги - 3 330 800 лева Издръжка детски градини Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда» Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа» §1030 Текущ ремонт - 7 100 000 лева Текущ ремонт и абонаментна поддръжка Дейност 622 «Озеленяване» §1020 Външни услуги Издръжка на дирекция „Зелени системи“ - 2 000 000 лева Програма „Зелена София“ - 550 000 лева Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности» Дейност 714 « Спортни бази за спорт за всички» ПИСТ §1020 Външни услуги Извършване на дребномащабни спортни ремонти - 380 000 лева „София – европейска столица на спорта“ - 150 000 лева Увеличение: Функция 9 «Разходи некласифицирани в другите функции» Дейност 998 «Резерв» §0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи + 3 000 000 лева   Всичко намаление на разходната част: - 23 635 800 лева  

comment 0
visibility 1365
Йорданка Фандъкова: Препоръчаха ни актуализация и след 6 месеца, кризата мо

Йорданка Фандъкова: Препоръчаха ни актуализация и след 6 месеца, кризата може да продължи ...

Повече от час продължава дискусията по актуализацията на бюджета на Столична община на онлайн сесията на СОС. Докладът е първа точка в дневния ред и е най-важната, тъй като се разглеждат последиците и икономическия спад в София, както и последиците от епидемията от коронвирус. "Три са основни цели на актуализацията. Първата е гарантиране на финансовата стабилност на Столична община при намаляващите приходи, които регистрираме като отражение на кризата. Втората е да гарантираме изграждането на стратегическите обекти като метро и вътрешен ринг в столицата, както и детски градини. С актуализацията ще се гарантира и работата на най-засегнатите сектори в София като градски транспорт, социални дейности и здравеопазване", каза кметът на София Йорданка Фандъкова, вносител на доклада. Предложенията за актуализация са разгледани и консултирани от Икономическия съвет с водещи експерти и иконимисти в страната. "Благодаря на експертити, защото те подкрепиха подхода да предложим актуализация тази година в две стъпки - сега и след 6 месеца. В началото на обсъждането експертната оценка бе много по-песимистична с първата актуализация. Препоръката е да подготвим, когато имаме достатъчно информация, за втора актуализация. За първитие 4 месеца от годината спадът в Столична община е 90 млн. лв. от планираните приходи в сравнение със същия период пред 2019", каза столичният кмет пред общинските съветници. Фандъкова предупреди, че спадът може да продължи и през 2021 г. и кризата ще има отражение върху икономическия живот в столицата. "Важно е да планираме и инвестираме правилно. Политически и партийни упражнения по бюджета на София нямат място и няма да допусна. Този бюджет не е даденост. Финансовата стабилност на Столична община е ключът от развитието на града и това се разбира от целия политически спектър в СОС", предупреди Йорданка Фандъкова. Планираният спад на приходите е 23,4 млн. лв., 12,1 млн. лв. на данъчните приходи, както и 3,5 млн. лв. на данък МПС-та. Съществен спад се очаква и от от таксата детски градини и ясли, който до момента 3,9 млн. лв. 1,4 млн. лв. пък е спадът от тротарно право и пазарите. "С 12,8 млн. лв. намаляваме текущите разходи и с 13,3 млн. лв. - средствата в инвестиционната програма. Общото намаление на капиталовата програма спрямо вече гласуваната на този етап е малко под 3%. Подчертавам, че това е консервативна прогноза за намаление на този етап от развитие на кризата", каза столичният кмет. Заради обвинения, че са спрени проекти за ремонт в някои, райони където са кметове на Демократична Българияа, кметът уточни, че ремонтите на две от централните улици в район Слатина - "Атанас Узунов" и "Николай Коперник" реално ще стартира от това лято. "Парите са взети от район "Връбница", каза столичният кмет. Становището на водещата, финансовата комисия на СОС, по доклада за актуализацията е да се осигурят 900 000 лв. за ремонта на ул. "Никола Коперник". Общинският съветник Симеон Ставрев предложи да се прекрати дискусията и да се премине към гласуване на актуализацията на бюджета, но все още продължава дискусията.  

Реклама
comment 0
visibility 1492
Софийската художествена галерия се разширява в сграда на бул. Дондуков

Софийската художествена галерия се разширява в сграда на бул. Дондуков

Софийската градска художествена галерия ще се разшири и част от нея ще бъде настанена и в сграда на бул. Дондуков 16. Това стана ясно на редовното заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика на СОС. Днес бе приет доклад за безвъзмездно придобиване от СО на имот-– публична държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.405.11.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 16. След като докладът бъде приет и на сесия на СОС ще започне процедурата по придобиване на собствеността. Сградата на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 16 е бившата военна печатница и именно там ще се разшири СГХГ.  След одобряването от СОС министърът на културата ще деактува собствеността, която в момента е публична държавна, за да може да се прехвърли безвъзмездно на Столична община.  След това трябва и Министерски съвет да излезе с решение, обясни зам.-кметът по култура на Столична община доц. Тодор Чобанов, които е вносител на доклада. По темата в комисия Борис Бонев предложи да се даде повече информация относно имота на бул. дондуков, дали има тежести и в какво състояние е, защото трябвало да е ясно какви средства ще са необходими за ремонт.  

comment 0
visibility 1364
Контрера предлага бързо разширяване на видеонаблюдението и обхващане на вто

Контрера предлага бързо разширяване на видеонаблюдението и обхващане на втория градски рин...

Общинският съветник и председател на комисията по транспорт и туризъм в СОС Карлос Контрера смята, че е крайно належащо да бъде обърнато внимание на сектор „Сигурност“, който наред със системата на здравеопазването в момента е подложен на изключително натоварване. Според него е нужна реформа, която бързо и ефикасно да разшири системата за видеонаблюдение и вкарване на военните при охраната на КПП-та. "Трябват нови, генерални решения, които да поставят сигурността на хората и държавата на нова плоскост", казва общинският съветник и председател на групата "Патриоти за София". "Във времена на подобни кризи като сегашната, в условията на безпрецедентно извънредно положение, сектор „Сигурност“ е подложен на многократно по-високо и интензивно натоварване спрямо нормална обстановка. Това се отразява както на състава, така и на средата и общественият ред. В момента ситуацията е с много неизвестни, предизвикателствата са големи, значителен човешки ресурс е ангажиран на първа линия за борба с епидемията от КОВИД-19. Това е нестандартна ситуация. Има преразпределение в движение на приоритетите и задачите пред полицията и останалите служби, занимаващи се с обществения ред, аварийната и противопожарната дейност. Новата ситуация води до отслабване на работата в определени сфери, за да се насочат усилия в друга посока. Така например противодействието на разпространението на наркотици е разхлабено, патрулно-постовата дейност също е чувствително намалена, както и контролът по Закона за движение по пътищата. Това са само част от проблемите. Всички сме наясно, че значителна част от материалния и човешки ресурс на МВР е мобилизиран по изпълнение на противоепидемиологичните мерки. Няма и как да бъде по-различно. Ясно беше казано, че основната тежест, свързана с противодействие на епидемията, се изнася от служителите на МВР. Като добавим и факта, че дълги години не се намериха генерални решения за промени в системите за сигурност, ситуацията се изяснява", коментира общинският съветник. Предложенията, по които работят Патриотите в СОС, са свързани с няколко неща. Едното е да се засили инвестиционната дейност и бързо и ефикасно разширяване на системата за видеонаблюдение – обхващане на втория градски ринг и малките населени места. Особено в тази ситуация автоматизираното наблюдение на значителни територии от публичните пространства може да спомогне за превенцията на правонарушения, за по-доброто координиране на състава на правоохранителните органи, но и за разкриването на престъпления. Патриотите излагат опасения, че поради естеството на мерките някои правонарушения могат да се увеличат. Съществен проблем е пътната безопасност, зачестяват случаите на рисково и безразсъдно шофиране. Проблемът с неправилното паркиране също е съществен. Според проучвания на Центъра за градска мобилност в определени часови интервали, над 20% от пракираните автомобили са в нарушение на закона. Карлос Контрера поставя и въпроса дали все пак да не се вземе решение КПП-тата в големите областни градове да се поемат от армията и/или Военна полиция, което ще разтовари полицейския състав и ще даде възможност на МВР да отдели повече сили за противодействие на престъпността. Сегашната ситуация показва, че в сектор „Сигурност“ след кризата трябва да се осигури повече оборудване, органите на реда да се обезпечат с модерна техника, за да бъде тяхната реакция по-ефективна при подобни кризи и извънредни ситуации.

comment 0
visibility 4282
Арх. Игнатов предлага кръгово пред "Парадайс" в памет на Милен Цветков

Арх. Игнатов предлага кръгово пред "Парадайс" в памет на Милен Цветков (СНИМКИ)

Двете кръстовища на бул. "Черни връх" при мол "Парадйс" да станат кръгови. Това предлага общинският съветник арх. Борислав Игнатов в памет на убития там, на Великден" журналист Милен Цветков. Той бе пометен от Ауди Q7, управляван от дрогирания 22-годишен Кристиан Николов. Кръстовищата на бул. "Черни връх" при "Парадайс" са две. Едното е с ул. "Филип Кутев", а другото със ул. Сребърна. "Милен Цветков загина, защото един самозабравил се глупак на амфети вероятно си е мислил, че играе компютърна игра по пистовите булеварди на София", коментира на профила си във фейсбук общинският съветник от СОС.  Според него градските магистрали не са нещо много добро. Истината обаче е, че по света развитите нации вървят в съвсем друга посока - успокояване на скоростта в градовете, изграждането на веломаршрути и двулентови кръгови движения на едно ниво за по-голяма безопасност и по-голяма пропускателност спрямо светофарите, аргументира се арх. Игнатов. Предложението му светофарното кръстовище на "Сребърна" и "Черни връх" да бъде заменено с двойно кръгово движение, бе публикувано в социалната мрежа и то събра десетки одобрения. "Това няма да изисква ново асфалтиране, както се вижда от схемите и може да се реализира евтино и бързо. Ще предложа това принципно решение в доклад към Общинския съвет", казва арх. Игнатов, който е и зам.-председател на СОС. Нека да предотвратим следващи жертви, призова общинският съветник.  

comment 0
visibility 1542
Предложение: Кръгово движение ще улесни вход и изход на столичния кв. Витош

Предложение: Кръгово движение ще улесни вход и изход на столичния кв. Витоша (СНИМКИ)

Кръгово движение на изхода на столичния квартал Витоша, район Лозенец ще облекчи излизането от презастроената зона. Това предложение правят от гражданската организация Спаси София. Целта е да се облекчи трафика по натоварения бул. Симеоновско шосе. Пътни инженери и урбанисти са разработили идейно решение за кръгово движение и то ще позволи влизането и излизането от "Витоша" да стане по-бързо и лесно, без това да затруднява движението по основния булевард - Симеоновско шосе. "След внимателен анализ на всички дадености, както и нуждите на транспортните потоци в района, предлагаме промяна на организация на движението, чрез изграждане на (полу)кръгово движение на мястото на сегашното 6-клонно кръстовище (виж снимка 2)", коментира експертът по транспортно проектиране Стефан Спасов. Според него ще се отвори нов изход с две ленти и излизането от квартала ще бъде съществено подобрено. Така много повече автомобили от кв. Витоша ще могат да се включват и изключват в бул. Симеоновско шосе. "В момента на малка площ има сложно кръстовище с недостатъчно място за изчакване. Кръговото движение там ще намали пресичанията на автомобилните потоци и блокирането на кръстовището, което се случва постоянно и създава тежки проблеми - изцяло пропуснати зелени фази и задръствания в дълбочина на квартала", обясни и арх. Константин Кирилов. Той споделя, че редовно излизането сутрин от квартала отнема и над половин час и мерки за подобряване на движението са абсолютно наложителни. Предложението на Спаси София е съгласувано и с инициативния комитет на живущите в кв. Витоша ВЕЦ–Симеоново, чиито членове от години протестират с искане за по-добра инфраструктура в квартала. За затруднения трафик и движение местни жители са изпратили предложението си до двата ресорни зам.-кмета - по транспорт, Кристиян Кръстев и по строителството, инж. Цветан Божинов. Искането е за започване на транспортно преброяване и възлагане на транспортна симулация.  "От години се говори за проблемите на южните презастроени квартали и е време най-накрая да предприемем конкретни действия, за да облекчим живота на жителите им. Все още има работа по този проект, точно затова съм изпратил искане до заместник-кметовете за изработване на подробен проект и транспортна симулация. Така ще гарантираме, че предложението ще отговори по най-добрия начин на нуждите на хората от кв. Витоша, но и на транзитно преминаващите по бул. Симеоновско шосе. Очаквам да работим заедно по този проект", коментира е независимият общински съветник Борис Бонев.

comment 0
visibility 1351
Излъчват заседанията на комисиите на СОС, онлайн сесията е на 30 април

Излъчват заседанията на комисиите на СОС, онлайн сесията е на 30 април

Втората си онлайн сесия ще проведе на 30 април т. г. Столичният общински съвет. Днес бе публикуван дневният ред, който е с 44 точки. Първа точка и най-важната е докладът на столичния кмет Йорданка Фандъкова за актуализацията на бюджета на Столична община. Промените са наложителни заради епидемията от коронавирус, а пък и София е с най-много заразени. Както е известно всички общински болници Първа, Втора, Четвърта и Пета градска отвориха инфекциозни отделения за лечение на заболели с коронавирус, а икономиката в столицата беше блокирана. Заседанията на постоянните комисии на СОС ще се излъчват също онлайн на страницата на местния парламент във фейсбук. Освен точките с докладите в дневния ред има и още 7 питания, като с най-много 3 е общинският съветник Методи Лалов, а с две е Грети Стефанова. Всички въпроси, на които се очаква отговор са от представители на Демократична България и независимият Борис Бонев.

comment 0
visibility 1514
type-photo.svg
С UV лампи дезинфекцират касовите салони на данъчните служби

С UV лампи дезинфекцират касовите салони на данъчните служби (СНИМКИ)

Касовите салони на всички районни отдели "Общински приходи" ще бъдат дезинфекцирани всекидневно срещу бактерии и вируси със специални бактерицидни UV лампи с озон. Уредите бяха закупени от Столична община, за да се осигури по-голяма безопасност за здравето на служителите, които работят непрекъснато с граждани. Това съобщи в социалната мрежа заместник- кметът на столицата по финанси Дончо Барбалов. Въпреки извънредното положение, на ден през отдел „Общински приходи“ на район Витоша, например, минават средно по 250 души, които плащат местни данъци и такси, или си вадят различни справки и документи. Такъв е потокът от граждани и през останалите 21 районни отдела в София. Още в първите дни на кризата с COVID-19, Столична община осигури за служителите в данъчните отдели необходимите дезинфектанти и предпазни средства. Лампите допълнително унищожават бактериите и вирусите в цялото помещение. Те ще бъдат пускани по време на почивките на служителите, защото докато излъчват, в салона не бива да има хора. Освен тези мерки, вече се провеждат изследвания с бързи тестове за COVID-19 на всички служители на дирекция „Общински приходи“. Броят на плащаните онлайн местни данъци и такси в София се е увеличил от началото на кризата с коронавируса. Въпреки това, по-голямата част от столичани предпочитат да плащат местните си данъци и такси на каса или по банков път. В седмицата преди Великден на каса са внесени общо 1,9 млн. лв., а през интернет страницата на Столична община постъпленията са общо 142 800 лв. Както е известно, до 30 юни е удължен срокът за първата вноска на такса битови отпадъци, както и 5% отстъпка при плащане в пълен размер на местните данъци за недвижими имоти и МПС. Независимо, дали внасяте на части или напълно местните си задължения, най-удобният и безопасен начин за плащане, без чакане, е през портала на Столична община:https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsfПлащания могат да се правят и през банки и финансови посредници, с които Столична община има договори.

comment 0
visibility 1090
Спират възнагражденията в надзорните съвети на структури към СОС

Спират възнагражденията в надзорните съвети на структури към СОС

Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет спира, с първоначален срок до октомври 2020 г, възнагражденията на членовете на надзорните съвети в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, Специализираният приватизационен фонд и Съветът за управление на Гаранционния фонд за малки и средни предприятия. Решението е записано в предложен доклад за избирането на новите членове на надзорите органи на трите организации. Посоченият първоначален срок до октомври т.г. е свързан с очакванията за продължителен период на икономическо-социално възстановяване след отмяна на извънредното положение. Сумата, предвидена за възнагражденията на надзорниците, ще постъпва в специалната сметка на Столичната община за борба с корона вируса. Парите са предназначени за осигуряване на дейностите по снабдяване с храна и лекарства на самотно живеещи болни и възрастни хора, социални дейности, за работата на общинските болници и други належащи нужди. Вносителите от ГЕРБ-СДС предлагат създаването на работна група, която да разгледа и даде предложения до Столичния общински съвет за актуализиране на правилниците за дейността на съветите на трите структури. Тя трябва да създаде и текстовете за принципно намаляване на заплащането на надзорниците и в бъдеще. Предложението е в работната група да участват на паритетен принцип представители на всички политически групи в Столичния общински съвет, както и независим общински съветник. Включването на настоящи общински съветници в надзорните съвети на трите организации, които да осигуряват ефективен контрол върху дейността на организациите, е изключително важно в настоящата ситуация. Отговорността за изпълнение на мерките за преодоляване на икономическите последици от пандемията, възложени от СОС, е много голяма, категорична е позицията на групата на ГЕРБ-СДС. Столичният общински съвет вече гласува на първото си извънредно онлайн заседание спирането на възнагражденията на съветниците в надзорите за времето на извънредното положение. Средствата бяха насочени към новосъздадената инициатива за подкрепа на творци и културни пространства „Солидарност в културата“. Тя стартира до дни и ще осигури подкрепа на гилдията за справяне с настоящата трудна ситуация.  

comment 0
visibility 1807
Вероятно: След 2-годишна сага Западен парк ще е готов през юли 2021 г.

Вероятно: След 2-годишна сага Западен парк ще е готов през юли 2021 г.

Започнатият пред две години ремонт на Западен парк най-вероятно ще приключи през юли 2021 г. Цялостното обновяване на един от големите  паркове в София предизвика страстна дискусия, по точка 6 от дневния ред, на първата онлайн сесия на СОС. Повече от час продължиха споровете и призиви да не се приема докладът на зам.-кмета по екология на Столична община Йоана Христова. Въпреки всичко докладът за "Удължаване на срока на Запис на заповед в полза на МРРБ с издател Столична община, за проект: Възстановяване на Западен парк – представителна част, гр. София – BG16 RFOP001-1.001-0003-C03 между Столична община и МРРБ; Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.", беше приет. До 10 дни ще е готов новият проект за Западен паркОбщинските съветници изразиха недоволството си от това, че документът бил само от 2 страници, несъстоятелни мотиви и това било обида към столичани. За пореден път общинските съветници повториха и потретиха цялата одисея около ремонта на Западен парк, който в момента е замразен. Независимият общински съветник Борис Бонев поиска оставката на Йоана Христова заради ремонта. Спирането на строителните дейности е заради настъпване на изменение на одобрения инвестиционен порект, смяна на проектанския екип и неблагоприятни атмосферни условия е посочила Йоана Христова като мотиви в доклада. "Това са обидни аргументи за столичани. През февруари 2019 са признати на изпълнителя 134 дни неработни заради лошо време. Това са  4 - 5 месеца от общо 7. Не си спомням да е изригвал вулкан или да е имало земетресение. "Промените в проекта" е несъстоятелен аргумент, защото той е направен през 2016 г., а строителството започва през 2018 г. и трябваше да завърши за година - през 2019 г. А сега Западен парк ще е завършен евентуално през 2021 г.", каза общинският съетник Иван Таков. В крайна сметка докладът бе приет. В момента е направен нов проект от "Софпроект", след като първият поректански екип се е отказал от авторския надзор.   

comment 0
visibility 1540
Йорданка Фандъкова: Да покажем солидарност и отговорност, за да се възстано

Йорданка Фандъкова: Да покажем солидарност и отговорност, за да се възстанови бързо София

София в момента е градът с най-много заразени с COVID-19. До снощи в София има 447 заразени или 60% от всички установени положителни случая в страната. 13 621 са гражданите, които са били или продължават да са карантина. Първата ни задача беше да подпомогнем националният щаб и министерство на здравеопазването като осигурим допълнителен ресурс от отделения за лечение на коронавируса – легла, лекари и медицински персонал, които да се грижат за болни. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова пред общинските съветници на първата онлайн сесия на СОС. Столичният кмет направи отчет за свършената работа за епидемията от СOVID-19 в столицата. "Общо в София са подготвени 982 легла за лечение на пациенти в неусложнено състояние и 371 за пациенти, които се нуждаят от интензивни грижи. Около 1/3 от целия ресурс е в приведен в пълна готовност още от края на март, а останалите са в готовност за включване при необходимост", каза Фандъкова. "Изправихме се срещу невидим враг, който промени основите на живота ни, раздели деца от родители, накара ни да страним от приятелите си, промени начинът, по който се движим и по който гледаме на света около нас. Опразни ресторантите, улиците и парковете на града ни. Много хора загубиха работа и доходи, а в кризата, в която се намираме, всеки губи и ще загуби. Нашата задача днес е да приемам един първи пакет от мерки, с който да подкрепим семейния и малкия бизнес в София, така че да успее да преживее кризата и да продължи да работи, да подкрепим общинските болници, които в момента не могат да работят в планирания обем и да подкрепим сектора на независимите творци и културни оператори, които са силно засегнати от ограничителните мерки. Благодаря на всички общински съветници, защото работихте активно, за да определим този първи пакет от подкрепа така, че той да стигне до част от най-силно засегнати, в момента, в който те имат най-голяма нужда. Аз получавам много обаждания и писма, в които тези мерки се определят като адекватна и разумна подкрепа. В този момент, нашата най-важна задача е да покажем солидарност и отговорност, така че градът ни да се възстанови възможно най-бързо. За това е нужно да покажем и обединени усилия и воля, защото това време не е време за делене на партии, не е време за политически пиар и не е време за празни обещания. Това очакват нашите съграждани от нас", коментира Фандъкова пред сесията. "Организирахме отделения за лечение на коронавирус във всички общински многопрофилни болници. Започнахме с отделение с 10 легла във Втора градска болница и то работи и в момента. След това разкрихме още 10 легла в Първа градска болница, вече е готово и отделението в Пета градска болница с 12 легла, от които две интензивни и още 5 в Четвърта градска болница. Всички общински болници са осигурени с нужния брой защитни облекла, предпазни маски, и дезинфектанти. По моя заповед създадохме логистичен център на София и в момента разполагаме с над 1600 защитни облекла, над 5 000 защитни маски и 6000 чифта ръкавици. Това са запаси, които при нужда насочваме, както към болниците, така и към екипите, които работят на терен – извършват дейности по дезинфекция, доставят храна по домовете и работят директно с граждани. Това е ресурс, който постоянно поддържаме и координираме. Осигурили сме нужните количества дезинфектанти, с които се дезинфекцират всеки ден по минимум два пъти градския транспорт, пероните на метрото, спирки на градския транспорт, пешеходни подлези, зоните около болниците и болниците, контейнери за отпадъци, улици и булеварди. Със собствени сили поемаме и дезинфекция около домове на хора, които са в карантина или на домашно лечение. Това е огромна по мащабите си организация, в която е включен целия ресурс на Столична община, транспортните оператори, екипи на болниците и ДКЦ-ата, социалните домове, районни администрации и почистващите фирми. За този един месец са дезинфекцирани над 16 хил. дка улици, тротоари около болници, църкви и пощенски клонове. Измиването с дезинфектанти на улици и булеварди продължава, заедно с ежедневна дезинфекция на контейнерите за отпадъци. За този период успяхме да организираме две от най-мащабните инициативи за подкрепа на противоепидемичните мерки. Първата. Създадохме и поддържаме всекидневно най-мащабната организация за доставка на хранителни продукти и топъл обяд на социално слаби хора и хора с много ниски доходи. Всекидневно осигуряваме храна на повече от 3000 души на територията на цялата община, като този обем всяка седмица се увеличава. В него се включва работата на общинския „Социален патронаж“ с 1500 адреса, работата на екипи на няколко районни администрации по програмата на социалното министерство за топла храна на 1100 човека. Организирахме заедно с БЧК доставка на хранителни продукти на хора с ниски доходи, които са останали извън обхвата на програмата и доставяме безплатна храна на над 300 крайно нуждаещи се. Това става и благодарение на дарители, с които работим – ресторанти и хранителни вериги", каза Фандъкова. Кметът на София благодари на всички дарители, включително и на автомобилните компании – „Рено“, „Нисан“ и „Форд“, които ни предоставиха безвъзмездно за времето на извънредното положение автомобили, с които нашите екипи успяват да правят доставките. Ето каква каза още столичният кмет: Организирахме първата в България инициатива за пазаруване за възрастни хора на храни и лекарства. Всеки ден над 30 възрастни хора получават продуктите, от които имат нужда до дома им, без да се налага да излизат. Това е още един начин да ограничим излизането на възрастните, които са най-рисковата група за заразяване и тежко протичане на заболяването. Обръщам се за пореден път към възрастните да се свързват с нас, а ние ще им помогнем с пазара без да излизат от домовете си. Цялата тази организация е възможна благодарение на 41 служители на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община, 35 доброволци от доброволното формирование на общината, 14 служители на дирекция „Транспорт“, 200 служители на общинското предприятие „Социален патронаж“, 32 доброволци от БЧК и екипи на кметове на общини. Само за няколко седмици над 280 граждани се записаха за доброволци към Столична община. До момента над 140 от тях се включиха в помощ на нашите екипи на различни етапи, според времето, с което разполагат. Част от тези доброволци, които имат медицинско образование, изразиха готовност да се включат и при вземането на проби от рискови райони в този момент. Втората инициатива. Организирахме тестване на 792 лекари и служители, които работят на първа линия. 509 лекари и медицински персонал от общинските 5-а, 4-а и 2-а градски болници преминаха през PCR тестове, а на 283 от служителите на аварийната дирекция, доброволци и социален патронаж са направени бързи тестове. Започваме и тестване на служителите на Столичен инспекторат. При тестването бяха установени положителни 4 души медицински персонал, а 6 съмнителни проби от бързите тестове са насочени за тестване с PCR. В последния месец са установени две положителни проби за COVID-19 на шофьори на „Столичен автотранспорт“. Служителите не са на работа вече повече от 10 дни и са в добро състояние. Установени са контактните лица и от направените тестове няма установени положителни. Поисках от министър Ананиев и председателя на Националния оперативен щаб ген. Мутафчийски водачи от градския транспорт да бъдат включени в предстоящото национално тестване като целева група. Вече създаваме организация с директорите на „Столичен автотранспорт“ и „Столичен електротранспорт“ за определяне на първите групи. В началото на извънредното положение ограничихме достъпа до водачите и спряхме продажбата на билети в превозните средства. Първата група, с която ще започнем е тези водачи, който не са отделени от пътническия салон в кабини. Целта е поетапно през тест да преминат всички 1981 водача на наземем градски транспорт. Тази организация е изключително важна, за да можем да продължим да работим на първа линия и да гарантираме сигурността на хората. В специалната дарителска сметка на Столична община до момента са събрани над 38 хил. лв., който ще бъдат изразходени за дейностите по осигуряване на общинските болници, които работят с пациенти с коронавирус. Благодаря и на проф. Иво Петров, който организира дарение, което ще бъде насочено към общинските болници. За това кратко време създадохме отделен сайт с полезна информация за гражданите, създадохме Вайбър група на София, в която всеки ден публикуваме важна информация за гражданите, свързана с мерките за ограничаване на заразата с COVID-19. Стартирахме и мобилно приложение на контактния ни център. Заедно с НАГ пуснахме и нови електронни услуги, които са в полза на гражданите и бизнеса. Създадохме механизъм за кандидатстване за първи клас изцяло онлайн със служебна проверка на всички нужни удостоверения. Във връзка с намалените приходи на Столична община подготвяме актуализация на бюджета на общината, която ще ви представя веднага след Великденските празници. Това ще е втората ключова задача, с която да гарантираме развитието на града и работата по стратегическите за София приоритети. Лекарството за тази непозната зараза, доказано до този момент, е дистанция и физическо разделение. Лекарството за тази безпрецедентна криза, е солидарност и отговорност. Затова разчитам и на всеки един от вас за подкрепа на предложения първи пакет от икономически мерки. Благодаря за идеите и инициативите ви, които бяха включени. Решителността в този тежък момент се измерва със способността ни да действаме обединени.

comment 0
visibility 1447
С кворум от 57 и поименна проверка започна първата онлайн сесия на СОС

С кворум от 57 и поименна проверка започна първата онлайн сесия на СОС

С кворум от 57 общински, съветници от общо 61, започна първана онлайн сесия на СОС. Председателят на местния парламент в София Елен Герджиков направи поименна проверка. В онлайн на сесията участва и Анна Стойкова, която вече е излекувана от COVID-19. Дневният ред на сесията е от 22 точки, като най-належащата е приемането на доклада за икономическите мерки за граждани и малък и среден бизнес в София. Работна група работи повече от две седмици по доклада и той бе пирет и получи положителни становища в комисиите на СОС. В първата онлайн сесия на СОС участва и столичния кмет Йорданка Фандъкова, както и зам.кметове, които са вносители по докладите в дневния ред. 

comment 0
visibility 1387
ЦГМ е със загуби от около 6 млн. лв. за март заради COVID-19

ЦГМ е със загуби от около 6 млн. лв. за март заради COVID-19

Общинските съветници в Постоянната комисия по транспорт и туризъм към СОС единодушно приеха доклада за техническо удължаване срока на плащане на дължимата от ЦГМ за март 2020 г. главница по Договор за банков кредит № 866/24.07.2015 г. в общ размер на 2 250 000 лева – до 30.06.2020 г. Докладът ще влезе за гласуване на сесия на СОС и да се отложи вноската. До момента Центърът за градска мобилност има пропуснати приходи за около 6 млн. лв. за март в сравнения със същия месец през 2019 г. Това обясни директорът Димитър дилчев пред общинските съветници в транспортна комисия. Заседанието се проведе онлайн и бе излъчено на живо във фейсбук профила на Столичния общински съвет. ЦГМ има кредит от Българската банка за развитие в размер на 47,250 млн. лв. "Идеята на този рутинен доклад е чисто техническа. След извънредното положение ще дам пълна справка за загубите или пропуснатите приходи за ЦГМ и ще е необходима нова икономическа рамка, настоящата няма да е актуална. Водим разговори с ББР и отлагане, ако е необходимо една или две вноски в зависимост от това кога ще приключи извънредното положение. Предстои с този доклад да направим само техническо отлагане на тази вноска със срок до 30 юни. Дотогава тлрябва да сме готови с още един доклад за изцяло предоговаряне", обясни пред съветниците Дилчев. До преди да започне епидемията от COVID-19 и да се обяви извънредно положение ЦГМ се е разплатил с транспортни оператири и няма задължения.   

comment 0
visibility 2017
"Патриоти за София" искат забрана на каруците в столицата

"Патриоти за София" искат забрана на каруците в столицата

Председателят на „Патриоти за София“ и на транспортната комисия в Столичен общински съвет  Карлос Контрера и заместник-председателят на Общинския съвет и председател на комисията по обществен ред и сигурност Борислав Иванов внесоха предложение до заместник-кмета по „Транспорт и градска мобилност“ да бъде въведена забрана за движение на каруци (ППС с животинска тяга) на територията на Столична община.   Сигналите, които постъпват при съветниците, са за увеличение на трафика в квартали като „Надежда“, „Младост“, „Слатина“ и други и за нерегламентирано струпване на цигани около кофите за боклук, както и товаренето в каруците на отпадъци и тяхното разнасяне през кварталите. Това категорично е в разрез с всички противоепидемиологични мерки, които Националният оперативен щаб въведе. Самото придвижване на каруците е нарушение на Закона за движението по пътищата и е допълнителна предпоставка за ПТП.   Патриотите в СОС са категорични, че Столична община трябва да се намеси и да ги спре от движение, като прибере и животните в съответните места под юрисдикцията на „Екоравновесие“.   Неслучайно от началото на пандемията ние предупреждаваме, че гетата могат да се окажат изключително опасни, предвид битовите условия и културните характеристики на хората, които ги обитават, категорични са Контрера и Иванов. Съветниците напомнят още, че епидемиите от хепатит А и морбили преди време отново са били с огнища в гетата.                        

Местна политика

Основният орган на местната политика в Софийска община е Столичния общински съвет. В състава на Столичния общински съвет влизат 61 общински съветници, представители на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Столичният общински съвет има 61 члена, в позиция на общински съветници, упражняващи местна политика. Те се избират от гражданите, живеещи в Столична община, за да участват в осъществяването на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Столичният общинския съвет има правомощията да ръководи местната политика според Конституцията на страната, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, актуалното законодателство, Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за местната политика.

Основните цели в дейността на Столичния общински съвет, в качеството му на орган на местната политика, са да съблюдава законността и колегиалността. Като основен представител на местната политика Столичният общински съвет се стреми да взима решенияа си самостоятелно, без намесата на държавни органи. 

Представлявайки местната политика, Столичният общински съвет гарантира и  защитава интересите на столичани. Съблюдава взимането на решения за местната политика да става публично и те реално да се изпълняват.  Избран от СОС обществен посредник съдейства за спазаване интересите и правата на гражданите. 

Заседанията на Столичния общински съвет, на които се взимт решениа за местната политика, се провеждат през седмица и по-точно втория и четвъртия четвъртък в месеца във времето от 10 до 14 ч. 

Шестмесечна оперативна програма определя дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика. Тя се прави от председателя на СОС по предложения, направени от общинските съветници, районните кметове и столичния кмет. 

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

 

СОС има правото да изгражда и развива местната политика. По предложение на столичния кмет може да одобрява структурата на администрацията на общината.  СОС има законното право да освобождава и да избира районни кметове и педседател на съвета. 

Друго важно право на Столичния общински съвет като орган на местната политика е да преценява какви да са заплатите на районните кметове и на персонала по предложение на столичния кмет. 

Сблюдавайки интересите на гражданите и прилагането на местната политика, СОС има правомощието да приеме бюджета за годината на Столична община и да следи и приема отчета за осъществяването му. В правото на СОС като орган на местната политика е да определя какъв ще е размера на местните такси и данъци. 

СОС има правото да решава дали да се ползват кредити от банки, дали да се предоставят безлихвени заеми или да се емитират облигации. За да може да прилага максимално ефективно местната политика, СОС взима решения за приемане на различни прогнози и стратегии, програми и планове, касаещи териотрията на Столична община и жителите ѝ. 

Отново с оглед правилното прилагане на местната политика, СОС преценява какви да са изискванията за осъществяване на дейността на юридическите и физическите лица в Столична община. Основната цел е да се съхранят всички екологични, исторически, социалните особености на общината, както и  състоянието на инженерната и социалната инфраструктура като местна политика.

Като орган на местната политика Столичният общински съвет решва какво ще е участието на общината в различни сдружения на местаната власт в страната, в чужбина, в юридически лица с нестопанска цел. Същот така има правото да опредли своите представители там. 

Столичният общински съвет като орган на местната политика според закона може да взима решение за смяна на имената на улици, паркове, площади, вилни зони, инжемерни съоръжения и всякакви обекти с общинско значение.

Друго важно законово право на Столичния общински съвет в качеството му на орган на местната политика е да взима решения за организиране и провеждане на общи събрания и референдуми на жителите на Столична община за въпроси, касаещи неговата компетентност. 

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика 

Според Правилника на органа на местаната политика Председателски съвет, в чийто състав влизат заместник-председателите на СОС и председатели на политическите групи или упълномощени от тях заместници подпомага Председателя на Столичния общински съвет.

Този председателски съвет се свиква за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на СОС, касаещи местната политика, от Председателя, както и по други въпроси от дейността на СОС.

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Председателят на СОС има правото да прави проект на дневния ред за заседанията на съвета за местаната политика. Може да организира и прави срещи и консултации с председателите на различните постоянни комисии и на групи общински съветници, с граждани, представители на различните политически партии и обществени организации. 

За да се прилага правилно и съразмерно местната политика, Председателят на СОС има ангажимента да разпределя работните материали, които касаят дейността на СОС между неговите комисии базирано на компетентността им.

Председателят е ангажиран също така да гарантира добри условия за работата на различните комисии на СОС и на общинските съветници, упражняващи местна политика

Длъжен е да контролира разходването на средствата, предвидени в бюджета на СО за издръжка на СОС и правилно прилагане на местната политика.

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Спед провеждане на изборите за местна власт, новият Столичн общински съвет предвижда промени в Правилника за дейността на СОС. Целта е той да направи работата на СОС като орган на местната политика достатъчно прозрачна и ефективна. 

СОС ще се стреми към по-удобен и лесен достъп на обществеността до информация каква дейност извършва СОС. Гражданите трябва да са наясно какви решения се взимат и какви предложения се дават, касаещи местната политика

Специално назначена работна група изготвя новия Правилник за местна политика, с който ще се съобразява СОС през настоящия си мандат. Очаква се на сайта на Столичния общински съвед да започнат да се качват всички доклади с проекти за решения, касаещи местната политика и дейността на комисиите на СОС. Има голяма вероятност на сайта да се предават заседанията на СОС, а записите да могат да се гледат в специално направен архив на сайта. 

Очаква се публично достъпни да станат протоколите от заседанията на различните комисии, касаещи местната политика, както и как са гласували съветниците поименно, да се качват на сайта на СОС.

Важна промяна, която засяга метната политика, е възможността гражданите да отправят в писмен вид предложенията и въпросите си до дадена работна група, като председателят на конкретната група ще преценява дали тези предложения да бъдат включени като точка от дневния ред на поредното заседание на СОС за местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Прочетете още