Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Къде ще прекарате Коледните и Новогодишни празници?
  • София! (54%, 68 Гласове)
  • В България с роднини (22%, 28 Гласове)
  • На почивка в България (3%, 4 Гласове)
  • В чужбина (6%, 8 Гласове)
  • На работа съм (5%, 6 Гласове)
  • Не съм решил (10%, 12 Гласове)
Общо гласували: 126 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 2817
Кметът Йорданка Фандъкова и общинските съветници с позиция за орязаните пар

Кметът Йорданка Фандъкова и общинските съветници с позиция за орязаните пари за София

Намаляването на средствата за София по Плана за възстановяване и развитие предизвика поредната остра реакция на кмета на София Йорданка фандъкова и общинските съветници от Столичен общински съвет.  Ето позицията на кмета на София: Столична община осигурява над 400 млн. лв. собствени средства за разширението на метрото към „Слатина“ и „Подуяне“. Заложените 360 млн. лв. в Плана за възстановяване и устойчивост са съфинансиране само на 47% от стойността на двата участъка с обща дължина 9 км. Навсякъде в Европа столиците и големите градове, които изграждат метро, получават съфинансиране за него от националния бюджет или европейски програми. Метрополитените са национални стратегически обекти, които никой град, независимо от неговите финансови способности, не може да изгражда сам. Виена, която беше давана за пример от г-н Пеканов за това, че изгражда сама метро, го прави с 50% финансиране от националния бюджет и 50% от община Виена. 9 европейски държави са заложили финансиране за метрополитените си в техните Плановете си за възстановяване и устойчивост. Сред тях са Франция, Белгия, Португалия, Италия, Испания – държави и респективно столици с много по-големи финансови възможности от България и София се стремят да защитят европейски средства за разширение на метромрежата си. Желанието на г-н Пеканов първоначално да извади метрото на София от Плана за възстановяване, а после да намали средства за него и за София в българския план катастрофира в примера на останалите европейски държави, които не воюват със своите столици. Столична община ще изпрати възражения срещу изключването на 4 проекта за изграждане на канализация в малки населени места – Волуяк, Ботунец, Кремиковци-Сеславци и Панчарево-Кокаляне.   Декларация на Столичния общински съвет Ние, общинските съветници членове на Столичен общински съвет, изразяваме своето недоумение от отпадането на Програмата за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 еквивалент жители (е.ж)., включващ агломерациите на територията на Столична община Ботунец, Кремиковци-Сеславци, Панчарево-Кокаляне и Волуяк, от Националния план за възстановяване и устойчивост. Не приемаме, че е възможно България да постигне балансирано икономическо и териториално развитие или каквато и да било екологична устойчивост, докато множество населени места нямат нормално функциониращи водоснабдителни и канализационни системи. Отчитайки факта, че само за постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО и осигуряване на съвременен стандарт за живот на населението по отношение на отпадъчните води към 31.12.2018 г. необходимият индикативен финансов ресурс е над 5,8 млрд. лева, като за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж. необходимият ресурс е около 3,9 млрд. лева, не можем да приемем, че тази финансова тежест трябва да бъде поета изцяло от гражданите, а този ресурс да бъде осигурен през техните сметки за тези комунални услуги. Призоваваме за преразглеждане на решението за отпадане на Програмата от Националния план за възстановяване и устойчивост, като отново обръщаме внимание върху неминуемите последици от отклоняването на този финансов ресурс, не само за жителите и бизнеса в конкретните населени места, а и по отношение на амбициите на страната ни за постигане на екологична устойчивост и рационално използване на ресурсите, както и на задълженията, произтичащи от Европейските директиви за пречистване на градските отпадъчни води и качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

comment 0
visibility 2231
Спортът във фокуса на заседанието на Столичен общински съвет

Спортът във фокуса на заседанието на Столичен общински съвет

На заседанието си днес,  22 юли градският парламент разглежда редица предложения, които имат за цел стимулирането на спорта и изграждането на спортни обекти в столицата. Едно от тях е изменения в Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на СО, с които да се улесни изграждането на спортни обекти в столицата. Ще се даде възможност – терени, които са неизползваеми да се превърнат в облагородени и притегателни за софиянци и гостите на града места, ще се даде по-голям шанс за публично-частно партньорство в тази област и не на последно място - Наредбата ще се синхронизира със Закона за спорта. Промените дават възможност да се учредява право на ползване и право на строеж безвъзмездно за срок до 30 години в полза на спортен клуб, спортна федерация, обединен спортен клуб. Това ще е възможно, след като се открие процедура с решение на СОС, кандидатът подаде заявление до кмета, в което представя инвестиционната си програма, в срок от два месеца то бъде публикувано и преминало през обществени обсъждания. В случай на постъпили повече от едно предложение – комисия по избор на изпълнител отсява проектите и СОС взима окончателно решение. На сесията ще бъдат разгледани и предложения за конкретни обекти, които в момента са неизползваеми, пустеещи и рушащи се. -Първият от тях е спортен обект в село Мировяне с площ от 29 189 кв. метра, предназначен стадион и спортен комплекс. Спортният терен е включен в Списък на спортните обекти – общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2020 г. В тази връзка, в районната администрация е постъпило мотивирано предложение на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спортист 13 - София“, относно предоставяне за безвъзмездно използване за срок от 10 години, на спортния терен. Футболен клуб „Спортист 13 - София“ е сдружение с нестопанска дейност, с предмет на дейност организиране на учебна и тренировъчна дейност, организиране и администриране на спортни състезания, изграждане и стопанисване на спортни съоръжения и обекти, подготовка на състезатели по футбол и други дейности, свързани с физическата култура и духовно израстване. От 2015 г. Сдружението развива футболна спортна дейност за деца, юноши и подготвителни групи, като към момента в школата тренират над 100 деца. С цел информиране и запознаване на местното население със заявения интерес от страна на Сдружение „Футболен клуб „Спортист 13 – София“ са проведени две обществени обсъждания: на 25.05.2021г. и на 10.06.2021г. В районната администрация е получено писмо в подкрепа на отдаването на имота, подкрепено с подписите на 376 жители на селото. -Следващият спортен обект се намира в район „Люлин“с площ от 7 128 кв. м., ведно с построената в него сграда обслужваща сграда, с площ 268 кв. м. Общински съведници от ГЕРБ-СДС и районният кмет предлагат да се стартира процедура за учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване на спортния обект с цел стимулиране на спортната дейност в района. С ПУП се предвижда запазване на реализираното спортно игрище и съществуващата едноетажна сграда. Кандидатите за участие в процедурата трябва да отговарят на редица условия, като седалището и мястото за развиване на спортната им дейност да е на територията на Столична община; да изпълняват всички законови изисквания за участие в подобна процедура и най-важното – да развиват спортна дейност. Участниците в процедурата следва да представят финансово обезпечена инвестиционна програма; доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигане на спортни резултати, както и график за свободното използване на спортния обект от гражданите на столицата.  -Общинските съветници от ГЕРБ-СДС заедно с кмета на район Люлин предлагат да стартира процедура за учредяване на срочно право на строеж върху още един пустеещ спортен обект в района. Той се намира в Люлин-6 и е с площ 14 695 кв. м. Изискванията към участниците отново са по всички правила и закони, като в този случай правото е възмездно и е определена начална цена на процедурата от 269 531,00 (двеста шейсет и девет хиляди петстотин трийсет и един) лева без ДДС. Също така участниците следва да представят финансово обезпечена инвестиционна програма, доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигане на спортни резултати и  график за свободното използване на спортните съоръжения от гражданите. -Предлага се и провеждане на процедура за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект в район Лозенец с площ от 1 758 кв. м. Поставени са високи изисквания към участниците и са аналогични на останалите процедури. За всички спортни обекти са поискани становища от главния архитект София за допустимите параметри на застрояване.  Комисията по финанси одобри предложенията. „С промените в Наредбата ще дадем възможност на много повече клубове и спортни федерации да инвестират в спортни съоръжения, които са на общински терени. Другата възможност, която измененията ще дадат е повече типове терени да могат да се използват за изграждане на спортна инфраструктура. Както виждате интерес има, хората искат да спортуват и ние трябва да стимулираме възможностите за инвестиции в тази сфера“ – коментира общинският съветник от ГЕРБ-СДС Георги Георгиев, който е един от инициаторите на нормативните промени.    

comment 0
visibility 2262
Столична община с ускорена програма в подкрепа на малкия бизнес

Столична община с ускорена програма в подкрепа на малкия бизнес

Столична община да даде ход на инициатива за подкрепа на перспективни бизнес идеи на стойност 100 хил. лева. Това предвижда програмата на Столичния общински гаранционен фонд за 2021 г., която се очаква да бъде приета на предстоящата сесия на Столичния общински съвет утре. Инициативата с пилотно заглавие „Акселератор Стартъп София“ ще съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община. Програмата ще ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност. „Надяваме се епидемичната обстановка в страната да ни позволи да проведем присъствено „Акселератор Стартъп София“. Освен финансовата подкрепа, важно за предприемачите е и съдействието от менторите, които ще подпомагат целия процес по изпипването на бизнес идеите“, заяви председателят на Столичния общински гаранционен фонд Димитър Вучев. „Чрез тази програма отново показваме, че бизнесът в София има в лицето на Столична община надежден партньор в тези трудни времена“, добави той. Програмата на Столичния общински гаранционен фонд за тази година предвижда още поемане на гаранционен ангажимент за 1,2 млн. лева. Акцент се поставя както върху качествени и иновативни проекти, така върху подкрепа на предприемачите, засегнати от извънредното положение по повод пандемията COVID-19.

Реклама
comment 0
visibility 2425
СОС иска имоти от държавата, нужни за устойчивото планиране на София

СОС иска имоти от държавата, нужни за устойчивото планиране на София

Председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков и председателят на комисия по общинска икономика Николай Стойнев внасят предложение, което ще бъде разгледано на заседанието на съвета на 22-и юли за придобиване на терени държавна собственост на територията на НПЗ „Изток“ в район Младост. Това решение ще даде старт на процедура по безвъзмездно предоставяне на имоти от държавата към общината, които ще послужат за задоволяване на нуждите на града и ще създадат възможност за планиране и реализиране на редица мероприятия за подобряване образователната, здравната, културната и спортната инфраструктура в района. Тази процедура изисква технологично време и съгласие от страна на държавата, но ще доведе до качествени промени във възможностите за градско планиране. Целта на Столичната община е намиране на начини за рационалното използване на наличната земя в урбанизираните територии, както и използване на съществуващата инфраструктура и градски транспорт по такъв начин, че да се сведе до минимум консумацията на нови територии и енергия, като същевременно се намалят трайно „паразитните” пътувания в града, респективно – емисиите на въглероден диоксид. Територията на бившето НПЗ „Изток“ с огромния си потенциал от компактни терени (близо 280 000 кв. м.) с отпаднала необходимост – държавна собственост ще може да реши едновременно няколко важни проблема. Първо, да предложи модели и да даде конкретна възможност за решаване на проблеми, възникнали в жилищните комплекси вследствие на проведената реституция след 90-те години. Освен това част от въпросните терени могат да бъдат предвидени за обекти на социалната инфраструктура за бъдещите обитатели и да подобрят качеството на живот в района. „Проблемът с отчуждаването на огромен брой терени на територията на Столична община може да бъде решен само с помощта на държавата – или с финансова подкрепа, или чрез безвъзмездно прехвърляне на имоти с отпаднала необходимост за тази цел. Частните парцели в зелени зони и междублокови пространства, които са с право на застрояване трябва да бъдат върнати на гражданите чрез откупуване или чрез обезщетяване. Ако получим тези терени от държавата можем да решим десетки подобни случаи. Надявам се конкретните министерства, в чиито патримониум се намират, да проявят загриженост и политическа отговорност към столичния град“. Коментира Председателят на СОС Елен Герджиков. Зоната на НПЗ „Изток“, м. „Къро”, район „Младост“ бе предмет на инвестиционна активност, както в предходния пик на строителството в София в периода 2005 - 2009 г., така и към настоящия момент. Тя ще стане още по-атрактивна след пускането на разширението на трети метродиаметър през Слатина до Цариградско шосе. Съгласно данните в ГРАО от 2020 г. адресно регистрираните жители в зоната на НПЗ „Изток“, м. „Къро“ са 3333. Прогнозата на експертите, обаче е, че към 2030 живеещите в района ще са около 8 000, а работещите в офис и търговски сгради (включващи и частта от ж.к. „Младост“ в обхвата на метроспирките) над 60 000.

comment 0
visibility 2270
Рекорден дневен ред на Столичния общински съвет - 161 доклада

Рекорден дневен ред на Столичния общински съвет - 161 доклада

Рекорден дневен ред има Столичния общински съвет на 22 юли т. г. ОБщинските съветници ще трябва да гласуват 161 доклада на последната за политическия сезон сесия. Дневният ред е със 143 точки и още 13 допълнителни. сесията ще бъде в два дни - 22 и 23 юли, четвъртък и петък и ще се излъчва на живо във фейсбук.  Днес са заседанията на 5 от постоянните комисии към местния софийски парламент - Комисия по здравеопазване, Комисия  по архитектура, Комисия за младежта и спорта, комисия по икономика и Комисия по местно самоуправление. Рекорден борй точки имаше вчера и Комисията по финанси и бюджет от 81 доклада. 56 са пък днес на Комисията по архитектура. Сред най-важните доклади са тези са изграждането на детски градини и училища в софийските райони.

comment 0
visibility 2130
Ковид кризата се отрази на финансовите резултати на общинските дружества пр

Ковид кризата се отрази на финансовите резултати на общинските дружества през 2020 г.

Столичният общински съвет на предстоящото си заседание в четвъртък ще разгледа доклад с резултатите на общинските търговски дружества за 2020 г., след като днес докладите бяха дискутирани на заседание на Комисията по бюджет и финанси към СОС, съобщиха от Московска 33. През изминалия месец всички 56 търговски дружества – в това число 38 лечебни заведения, отчетоха своите финансови резултати пред специална комисия, съставена от общински съветници от различните политически групи. Тя разгледа годишните отчети за 2020 г. и бизнес-плановете за 2021 г. Целта на общинските дружества е да предлагат качествени и добри услуги на гражданите, като запазят устойчиво финансово състояние.  Във връзка с обявеното през март 2020 г. извънредно положение в България заради COVID-19, наложените ограничителни мерки се отразиха значително върху стопанските субекти. Независимо от предприетите действия от страна на държавата и Столична община за защита на гражданите и бизнеса, дейността и финансовите показатели на търговските дружества бяха съществено засегнати от здравната криза.  Наемателите на обекти, собственост на общинските дружества бяха напълно или частично освободени от плащане на наеми с решение на СОС, което рефлектира отрицателно върху приходите на предприятията. Въпреки това, общинските дружества с ясна концепция за справяне със ситуацията запазиха стабилно финансово състояние, като някои от тях предоговориха с кредиторите задълженията си. През 2020 г. здравната криза се отрази най-тежко на транспортните дружества, при които беше отчетен над 60% спад в приходите  в периодите с локдаун и строги противоепидемични мерки. Общият спад в приходите на транспортните дружества за 2020 г. е 40%, което се дължи на намалените продажби на транспортни документи, липсата на постъпления от платено паркиране в някои месеци от годината и облекченията за наемателите, въведени заради кризата. Въпреки обективните трудности през изминалата година, повечето от общинските лечебни заведения успяха да се справят с предизвикателствата с подкрепата на Столична община. След като бе осигурено и допълнително финансиране на дейностите по диагностициране и ваксиниране срещу COVID-19, някои от дружествата дори отчетоха положителни финансови резултати.  Отпуснатите от СО заеми на лечебните заведения бяха използвани за инвестиции в модерна медицинска апаратура, която отговаря на съвременните изисквания за диагностика и лечение на пациентите.

comment 0
visibility 2324
Без жанрови ограничения в новата сесия за проекти по програма "Мобилност" н

Без жанрови ограничения в новата сесия за проекти по програма "Култура" на Столична община

  Икономии в бюджета на Столична програма „Култура“, направление „Мобилност“ дават възможност за обявяването на нова сесия, която да подкрепи пътувания на организации и творци за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина. Предложението беше одобрено на заседание на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Столичния общински съвет. Срокът за подаване на проектни предложения е 1 август – 1 септември 2021 г., включително. Не се поставят жанрови и видови ограничения за областта на изкуствата. Допустимите разходи са за транспорт и настаняване на територията на страната, а за чужбина само транспортни разходи. Срокът за реализация на проектите трябва да е от 11 октомври до 15 декември 2021 г.

comment 0
visibility 2892
Терен на пазари "Север" ще се превърне в детска градина

Терен на пазари "Север" ще се превърне в детска градина

Поземлен имот в район "Оборище" на ул. "Васил Друмев" №53 да бъде изваден от актива на общинското дружество Пазари "Север", за да се използва за изграждане на нова детска градина за 8 групи. Това предложение на зам.-кмета Дончо Барбалов и общинските съветници Николай Стойнев и Георги Георгиев ще бъде разгледано от Столичния общински съвет в четвъртък. На въпросния терен от близо 5000 кв. м в момента се намира пазар "Подуяне", чийто сграден фонд е силно амортизиран. Активният ден за търговците е събота, а през останалото време пазарът е слабо посещаван от клиенти. От съществуващите 96 павилиона и маси, отдадени под наем са едва 23 бр. или 24%. В бизнес плана на дружеството за т.г. не са предвидени инвестиции за обновяване на пазара. След изясняване на правния статут на имота и изготвено техническо проучване от район "Оборище", мнението на специалистите е, че теренът е подходящ за изграждане на нова детска градина. С това ще се подпомогне осъществяването на намеренията на Столична община за преодоляване недостига на места в общинските детски заведения. Възможно е бъдещата сграда да се захранва с електроенергия от фотоволтаични панели, така че да се намалят бъдещите експлоатационни разходи, пише още в доклада на вносителите.Предложението е капиталът на Пазари "Север" ЕАД да се намали със стойността на въпросния имот, който да се предостави в собственост на Столична община за проектиране и изграждане на нова детска градина.  

comment 0
visibility 3384
Общинското Софийски имоти ще даде 3 имота за голяма детска градина в столич

Общинското Софийски имоти ще даде 3 имота за голяма детска градина в столичния „Манастирс...

Кметът на София Йорданка Фандъкова внесе доклад в СОС за изграждането на нова  иголяма детска градина в столичния квартал "Манастирски ливади-изток", район "Триадица". Това става ясно от Дневния ред на предстоящата сесия на СОС на 22 юли т. г., която е и последна за сезона. С доклада Фандъкова предлата общинското дружество "Софийски имоти" да прехвърли на Столична община 3 имота, върху които да се издигне нова детска градина на ул. „Луи Айер“. Миналото лято в "Манастирски ливади" започна изграждането на детска градина за 8 групи, включително и яслена, с физкултурен салон и плувен басейн. Започна изграждането на детска градина с 8 групи и басейн в Манастирски ливади-Изток (СНИМКИ/ВИДЕО) "Заедно с другия общински имот до тях ще имаме над 2 дка, на които да изградим нова детска градина за поне 100 деца. Надявам се предложението ми да бъде подкрепено от Общинския съвет", съобщи столичният кмет в социалната мрежа. Столичният "Триадица" е сред районите с голям недостиг на места в детските градини. Главният архитект на София арх. Здравко Здравков вече имал готовност в най-кратък срок да направи изменение на плана и терените да се отредят за детска градина.

comment 0
visibility 3326
Общински съветници и районен кмет от София внесоха в МС 4000 подписа за мет

Общински съветници и районен кмет от София внесоха в МС 4000 подписа за метрото и ВиК (ВИД...

Общински съветници от Столичен общински съвет Анна Стойкова, Ваня Тагарева, Борис Петров, районният кмет на "Връбница" Младен Младенов и др., както и експерти от Столична община внесоха подписка с около 4000 подписа. Представителите на местната власт продължават да полагат усилия да защитят интереса на софиянци, след като служебният министър Пеканов и служебният кабинет решиха да орежат София от финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. След среща на кмета на София Йорданка Фандъкова с вицепремиера, преди седмица, служебният кабинет реши да намали наполовина парите за разширението на метрото към Слатина и до Цариградско шосе, както и за изграждане на ВиК инфраструктура в няколко селища на Столична община. "Над 12 млрд. лв. е бюджетът на Плана за възсатновяване и устойчивост на Българи, а под 5% са проектите на София. 4 от 17 агломерации в страната са за столичните с. Волуяк, район Кремиковци, район Панчарево и Сеславци и Ботнуцец. Там живеят над 27 000 еквивалент жители и те очакват канализация. Всъщност София е готова с реализацията на тези проекти, още повече, че Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП)  всъщност приключи още през 2020 и София е готова и да участва с осигурено съфинансиране. По Плана за метрото са осигурени 400 млн. лв. за ъсфинансиране и 42 млн. лв. за ВиК инфраструктура за тези агломерации. Така че причините, които се изтъкват от служебния кабинет са несъстоятелни. Столична община има своята финансова политика и устойчивост на съфинансиране на проектите. Стойността за ВиК инфраструктурата е 200 млн. лв. от Плана, а Столична община съфинансира 42 млн. лв.", обясни пред журналисти Анна Стойкова на излизане от Министерски съвет.  

comment 0
visibility 3605
От "Софияплан" са намерили 5000 частни имота, които попадат в паркове в Соф

От "Софияплан" са намерили 5000 частни имота, които попадат в паркове в столицата

5000 частни имота попадат в столични паркове, градини или бъдещи зелени зони. Това са констатирали специалистите от общинското предприятие „Софияплан“, разказват от БНР.    Повечето терени влизат в териториите на Южния и на Западния парк, както и в предвидени зелени пространства, коментира пред медията Любо Георгиев, директор на „Софияплан“. „Това не е странно, учудващото е, че толкова време те не са отчуждавани и остават частни", допълва той.    Георгиев пояснява, че макар и частни, терените в парковете са защитени от закона. Това значи, че там площите не могат да бъдат преустроени на нищо друго (с друг статут). Собствениците не могат да строят, да ги дават под наем, но пък плащат данък. Би трябвало поне да са задължени към общината, защото те де факто не използват имотите си за частни нужди.   София има нужда от тези зелени площи. Градът е особено жив в зеленината си. Това е част от градската култура и качествения живот, допълни Любо Георгиев.   За да се отчужди част от въпросните частни имоти - по груби сметки – ще са нужни около 2 млрд. лева, което е непосилно за столичния бюджет.   Специалистите все още търсят други начини за компенсиране на собствениците на частните имоти в парковете, защото чрез заплащане с публични средства е почти невъзможно.  

comment 0
visibility 3295
Активисти предлагат да има удължаване трасето на трамвая в "Орландовци"

Активисти предлагат да се удължи трасето на трамвая в "Орландовци"

За удължаване на трамвая в "Орландовци" настояват активистите от "Спаси София". Според тях именно "Орландовци" е един от най-лошо обслужваните квартали на София, въпреки близостта му до центъра. “В момента хората са принудени да използват крайградски автобуси с огромни интервали на движение и да се прекачват, за да стигнат до центъра и съседни квартали. Това е неудобство, което принуждава хората да избират колите и с това да допринасят за задръстванията и замърсяването на въздуха.” - казва Андрей Зографски от транспортния екип на "Спаси София".    “Удължаването на трамвайното трасе е планирано още преди 90 години, но за изграждането му не е предприето абсолютно нищо. Щастлив съм, че се преборихме това да се промени и вече е предприета първата крачка - възложено е транспортно-комуникационно проучване, което да покаже къде точно е най-разумно да мине бъдещият трамвай” - коментира независимият общински съветник Борис Бонев.    Според "Спаси София", с удължаването на трамвайното трасе ще се осигури директна връзка до центъра и метрото, без прекачване на друг вид транспорт. Заедно с трамвая да бъдат изцяло ремонтирани и основните улици в "Орландовци" - "Мара Бунева" и "Железопътна", които са в лошо състояние. Заедно с това трябва да се изгради интермодален терминал с буферен паркинг при жп гара Биримирци, където в бъдеще трябва да има спирка на градската железница, с което ще се получи отлична връзка и за редица северни квартали като "Бенковски", "Кубратово", "Световрачене", "Негован" - предлага Бонев.     От "Спаси София" казват, че проучването обхваща два варианта за трасе - с две еднопосочни трасета по улиците Железопътна и Мара Бунева или двупосочно трасе само по ул. Железопътна. “Това е необходимата първа стъпка, след която ще се застъпя за изработването на проект. Моята цел е през следващите две години да бъде готов и технически проект, а до 2025 г. трамвайното трасе в Орландовци да бъде изградено, а основните улици - изцяло ремонтирани. Никой не може да ме убеди, че в бюджет от 2 млрд. лв. на година все не може да бъдат намерени пари за инвестиция в Орландовци, която категорично да подобри живота там. В средносрочен план трябва да започнем същата процедура и за удължаването на трамвая до кв. Бенковски, тъй като съм убеден, че живущите в северните квартали имат право на модерна, екологична и красива градска среда” - категоричен е Борис Бонев.                                         

comment 0
visibility 3483
Георги Георгиев

Председателят на Бюджетна комисия в СОС: Вицепремиерът Пеканов противопоставя София срещу ...

Повече от седмица вицепремиерът Атанас Пеканов не отговаря на писмото на председателя на Комисията по бюджет и финанси на Столичния общински съвет Георги Георгиев. В него общинският съветник пита какво ще се случи с готовите и очакващи финансиране проектите за софийското метро и ВиК инфраструктура на няколко столични квартала. Както е известно вече има готов проект за ново разширение на столичното метро и той бе включен в Плана за възстановяване и устойчивост на България. Плануване е строителството на подземната железница през район „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“ и през район „Подуяне“ още в края на тази година. А хиляди столичани очакват и изграждането на ВиК инфраструктура до домовете им. Преди две седмици жителите на Волуяк, район Връбница-Столична община, затвориха главен път и излязоха на протест, защото искат обещаната им канализация. Ето какво написа в социалната мрежа председателят на Комисията по бюджет и финанси на СОС Георги Георгиев до вицепремиера Атанас Пеканов: "Припомням, че метрото и ВиК инфраструктурата вече бяха включени в Плана за възстановяване и устойчивост като приоритетни, както и че предварително са били съгласувани с Европейската комисия. Сега обаче гражданите на София ще бъдем наказани и служебното правителство ще извади тези готови проекти от плана: гледам поредните медийни изяви на Пеканов – откровено настройва останалата част от страната срещу София, като казва (цитирам приблизително точно): - "Отрязването на парите за София дългосрочно е правилен подход за управление на парите на страната" - "София малко така получава безплатен обяд посредством европейските средства" (словоредът е в оригинал) - “Взимат се парите от цяла България за един конкретен популярен проект - метрото." - “Във Виена се вдигат данъците за тези квартали, в които се строи метро.” Уважаеми г-н Пеканов, като председател на бюджетната комисия в Столичния общински съвет, на когото не отговаряте на запитванията, моля да имате предвид следното: По Ваш цитат №1:Отрязването на парите за София, в която живеят близо 2 млн. български граждани и която, впрочем, е част от България, не е добро решение. Нито краткосрочно – за политическата Ви кариера и за града, нито дългосрочно за тези 2 000 000 българи, които живеем тук. Вие не ни разбирате, защото живеете във Виена. Не противопоставяйте обаче София на останалата част от страната. Това не е поведение на държавник. По Ваши цитати №2 и 3:София не получава безплатен обяд от евро фондовете, а платен обяд – и то платен от джобовете на гражданите на София. Ние плащаме данъци и осигуровки в държавния бюджет. С част от тези данъци пък държавата плаща вноската си в бюджета на ЕС. Чрез Плана за възстановяване и устойчивост ЕС всъщност ЩЕ ВЪРНЕ част от тези пари на българските граждани. Вие обаче искате да отклоните над 300 млн. от тези пари от тези, на които се полагат - 2 млн. българи – и то точно хората, които са ги изкарали с труда си. Наказвате ги, само защото живеят в столицата. Нищо че произвеждат 40% от брутния вътрешен продукт на страната и плащат огромна част от данъците за държавната хазна. По Ваш цитат №4:Бюджетът на Виена е 15,1 милиарда ЕВРО. На София – 2 млрд. лв. При еднакъв брой население на двете столици. За имот с данъчна оценка от 100 000 евро във Виена плащат местен данък 936 евро. В София този данък е 187,5 евро. Има известна разлика, скъпи г-н Пеканов и тя е 500%. Вие си знаете защо сте избрали да живеете там, а не в София, но не разбирам защо искате да вдигнем данъците на софиянци и да станат като тези на виенчани. С 500 % по-високи! Кой икономически анализ обосновава подобни промени? Във Виена тъкмо държавата плаща половината от инвестициите за метрото, а Вие искате София да НЕ получи пари от държавата, нито да има право на такива от Европейския съюз. Не разбирам логиката, Бога ми.А сега по-сериозно – идеята Ви да вдигнем драстично данъците на кварталите, в които строим метро, булеварди или друга инфраструктура е спорно дали изобщо е законна по българското право. Второ, по-важното – тя е и безумна – хората плащат данъци, ЗА ДА имат инфраструктура и няма логика да им вдигаме данъците, като изградим метро, защото иначе трябва ДА НЕ плащат данъци, ако нямат метро. Haben Sie mich verstanden? (Разбрахте ли ме – на нашия майчин език) Очаквам отговор на запитването си – официално, в кратък срок и по същество – така както си пишат общинските съветници от Виена и вицеканцлерите на Австрия.    

comment 0
visibility 3158
Официално: Махат паркинга за депутати при площад "Александър Невски"

Официално: Махат паркинга за депутати при площад "Александър Невски"

Местата за паркиране на депутатите в София силно ще бъдат орязани. Това реши Столичният общински съвет по предложение на шефа на транспортната комисия Карлос Контрера.   Контрера предложи НС да плаща по 650 лв. месечно за депутатско паркомясто на "Ал. Невски" вместо 100 лв.    Общински съветници искат махане на паркинга за депутати на пл."Александър Невски"Към днешна дата по схема народните избраници имат 213 паркоместа. Като от тях при старата сграда на Народното събрание са 105 места, а при бившия Партиен дом - 108.   Общинарите решиха паркинга при площад "Александър Невски" да бъде окончателно махнат. До реконструкцията на пространството ще се обособят до 50 места в "Синя зона", които ще бъдат махнати след ремонта на площада. Този до новата сграда на парламента пък се редуцира до 50 места за паркиране.   По 100 лв. без ДДС плаща Народното събрание на София по споразумение от 2007 г., става ясно от доклада на Контрера. В договора обаче липсвал срок на действие, а и вече не отговарял на някои нормативни актове, сред които наредбата за организацията на движението в София. Съгласно действащите правила той трябвало да се сключи не с общината, а с Центъра за градска мобилност. Цените също не били актуализирани през годините, а и според наредбата институциите имали право на два пъти по-малко паркоместа спрямо ползваните от парламента, става ясно от мотивите.    

comment 0
visibility 2310
Комитет за наблюдение ще анализира данните от новата тикет система в трансп

Комитет за наблюдение ще анализира данните от новата тикет система в столичния транспорт

  Комитет за наблюдение ще анализира предоставените на ЦГМ данни от мониторинга на внедрената автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в столичния градски транспорт. Това решиха общинските съветници на днешното заседание на местния парламент. Новата тикет системата започна да работи през май, а очакваните резултати от въвеждането и успешната ѝ експлоатация следва да бъдат обект на проучване от страна на Столичния общински съвет и Столична община.   Целта на комитета за наблюдение, който се създава, е да разгледа предложенията за промени в тарифната политика(за време или за разстояние да се заплаща пътуване в обществения транспорт), да разреши противоречията, да приеме общи стратегически насоки, които да доведат до:   · Икономически ефект за потребителите – икономии на време за пътуване, оптимизиране на разходите и повишаване на интереса към обществения транспорт.   · Превозните документи трябва да осигуряват баланс между качество на услугата и цена.   · Устойчиво развитие на градския транспорт   Столичният общински съвет подкрепи още и предложението да се удължи времето, през което нощният градски транспорт няма да се движи от 1-и юли до 1-и октомври 2021-а година. Основните аргументи за това са удължената епидемична обстановка до края на август и по-малкия брой пътници в летните месеци. С пускането в експлоатация на нощните автобусни линии ще се генерира голямо разходно перо, поради ниската натовареност и предвид още действащите противоепидемични мерки, а това ще натовари допълнително не доброто финансово състояние на столичния градски транспорт, който сериозно пострада заради намалелия пътникопоток, вследствие на Covid-19.      

Местна политика

Основният орган на местната политика в Софийска община е Столичния общински съвет. В състава на Столичния общински съвет влизат 61 общински съветници, представители на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Столичният общински съвет има 61 члена, в позиция на общински съветници, упражняващи местна политика. Те се избират от гражданите, живеещи в Столична община, за да участват в осъществяването на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Столичният общинския съвет има правомощията да ръководи местната политика според Конституцията на страната, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, актуалното законодателство, Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за местната политика.

Основните цели в дейността на Столичния общински съвет, в качеството му на орган на местната политика, са да съблюдава законността и колегиалността. Като основен представител на местната политика Столичният общински съвет се стреми да взима решенияа си самостоятелно, без намесата на държавни органи. 

Представлявайки местната политика, Столичният общински съвет гарантира и  защитава интересите на столичани. Съблюдава взимането на решения за местната политика да става публично и те реално да се изпълняват.  Избран от СОС обществен посредник съдейства за спазаване интересите и правата на гражданите. 

Заседанията на Столичния общински съвет, на които се взимт решениа за местната политика, се провеждат през седмица и по-точно втория и четвъртия четвъртък в месеца във времето от 10 до 14 ч. 

Шестмесечна оперативна програма определя дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика. Тя се прави от председателя на СОС по предложения, направени от общинските съветници, районните кметове и столичния кмет. 

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

 

СОС има правото да изгражда и развива местната политика. По предложение на столичния кмет може да одобрява структурата на администрацията на общината.  СОС има законното право да освобождава и да избира районни кметове и педседател на съвета. 

Друго важно право на Столичния общински съвет като орган на местната политика е да преценява какви да са заплатите на районните кметове и на персонала по предложение на столичния кмет. 

Сблюдавайки интересите на гражданите и прилагането на местната политика, СОС има правомощието да приеме бюджета за годината на Столична община и да следи и приема отчета за осъществяването му. В правото на СОС като орган на местната политика е да определя какъв ще е размера на местните такси и данъци. 

СОС има правото да решава дали да се ползват кредити от банки, дали да се предоставят безлихвени заеми или да се емитират облигации. За да може да прилага максимално ефективно местната политика, СОС взима решения за приемане на различни прогнози и стратегии, програми и планове, касаещи териотрията на Столична община и жителите ѝ. 

Отново с оглед правилното прилагане на местната политика, СОС преценява какви да са изискванията за осъществяване на дейността на юридическите и физическите лица в Столична община. Основната цел е да се съхранят всички екологични, исторически, социалните особености на общината, както и  състоянието на инженерната и социалната инфраструктура като местна политика.

Като орган на местната политика Столичният общински съвет решва какво ще е участието на общината в различни сдружения на местаната власт в страната, в чужбина, в юридически лица с нестопанска цел. Същот така има правото да опредли своите представители там. 

Столичният общински съвет като орган на местната политика според закона може да взима решение за смяна на имената на улици, паркове, площади, вилни зони, инжемерни съоръжения и всякакви обекти с общинско значение.

Друго важно законово право на Столичния общински съвет в качеството му на орган на местната политика е да взима решения за организиране и провеждане на общи събрания и референдуми на жителите на Столична община за въпроси, касаещи неговата компетентност. 

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика 

Според Правилника на органа на местаната политика Председателски съвет, в чийто състав влизат заместник-председателите на СОС и председатели на политическите групи или упълномощени от тях заместници подпомага Председателя на Столичния общински съвет.

Този председателски съвет се свиква за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на СОС, касаещи местната политика, от Председателя, както и по други въпроси от дейността на СОС.

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Председателят на СОС има правото да прави проект на дневния ред за заседанията на съвета за местаната политика. Може да организира и прави срещи и консултации с председателите на различните постоянни комисии и на групи общински съветници, с граждани, представители на различните политически партии и обществени организации. 

За да се прилага правилно и съразмерно местната политика, Председателят на СОС има ангажимента да разпределя работните материали, които касаят дейността на СОС между неговите комисии базирано на компетентността им.

Председателят е ангажиран също така да гарантира добри условия за работата на различните комисии на СОС и на общинските съветници, упражняващи местна политика

Длъжен е да контролира разходването на средствата, предвидени в бюджета на СО за издръжка на СОС и правилно прилагане на местната политика.

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Спед провеждане на изборите за местна власт, новият Столичн общински съвет предвижда промени в Правилника за дейността на СОС. Целта е той да направи работата на СОС като орган на местната политика достатъчно прозрачна и ефективна. 

СОС ще се стреми към по-удобен и лесен достъп на обществеността до информация каква дейност извършва СОС. Гражданите трябва да са наясно какви решения се взимат и какви предложения се дават, касаещи местната политика

Специално назначена работна група изготвя новия Правилник за местна политика, с който ще се съобразява СОС през настоящия си мандат. Очаква се на сайта на Столичния общински съвед да започнат да се качват всички доклади с проекти за решения, касаещи местната политика и дейността на комисиите на СОС. Има голяма вероятност на сайта да се предават заседанията на СОС, а записите да могат да се гледат в специално направен архив на сайта. 

Очаква се публично достъпни да станат протоколите от заседанията на различните комисии, касаещи местната политика, както и как са гласували съветниците поименно, да се качват на сайта на СОС.

Важна промяна, която засяга метната политика, е възможността гражданите да отправят в писмен вид предложенията и въпросите си до дадена работна група, като председателят на конкретната група ще преценява дали тези предложения да бъдат включени като точка от дневния ред на поредното заседание на СОС за местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Прочетете още