Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Къде ще прекарате лятото?
  • В София (26%, 14 Гласове)
  • На българското черноморие (26%, 14 Гласове)
  • Гърция или чужбина (33%, 18 Гласове)
  • На село (6%, 3 Гласове)
  • Не съм решил (9%, 5 Гласове)
Общо гласували: 54 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 1687

Отчет за дейността на Васил Цолов и СО - Район "Оборище" за 2017 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, През изминалата 2017 година аз и екипът ми работихме за подобряване на средата в Район "Оборище" и превръщането му в предпочитано място за живеене и отдих. Целта на този отчет е да информира вас - гражданите, представяйки ви част от това, което направихме. благодарение на вашето съдействие и ръководената от мен районна администрация. С уважение, Васил Цолов За вас продължаваме да работим и по вече утвърдените социални проекти: BG05FMOP001-3.002 -"Осигуряване на топъл обяд - 2016" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се хора. Проект „Достоен живот и равенство в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.002–“Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. И през 2017/2018 г. продължават ученическите игри и футболни турнири. ПРОЕКТИ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ИНИЦИАТИВИ: Проект „Аз играя тенис” – осъществен по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 г.“ Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР. Обозначаване входа на Храм "Св. Мчца Параскева" с арка от ковано желязо. Бяха поставени нови светлинни табели, оказващи пешеходните пътеки в района. Участие в проект "Пробуждане в цветове" на ИНСИЕМЕ - Агенция за социално развитие и благотворителност ИНФРАСТРУКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО: Изградена е нова електрическа инсталация в сградата на 1 СУ "Пенчо Славейков". Извършени са ремонтно- възстановителни работи по фасадите на сградата. Извършени са ремонти на бул. "Княз Ал. Дондуков", ул. "Кракра" и моста "Чавдар" с възложител Столична община и активното участие и съдействие на Район "Оборище". Монтирани са предпазни навеси с актуален дизайн на изходите на подлеза на бул. "Мадрид" и бул. "Ситняково". Изпълнени са множество ремонти на тротоарни и улични настилки на територията на Района, в рамките на над 12 000 кв.м. Част от тях са тротоарите по ул. "Сан Стефано" и ул. "Марин Дринов". На подходящи места са изградени уширения - джобове, към уличното платно за разполагане на контейнери за битови отпадъци. Извършени са ремонтни работи на обекти в шест сгради, които са общинска собственост. В изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се извършват необходимите строително-монтажни дейности на пет сгради. Извършва се разширение и надстрояване на корпус А на сградата на 1 АЕГ и 112 ОУ. Новото крило ще посрещне учениците през следващата учебна година. Полагат се грижи за доброто състояние на сградите и дворните пространства на детските градини в Района. Изградена е нова детска площадка в ДГ № 104 "Моят свят". Изградена е рампа за осигуряване на достъпна среда и е ремонтирана цялата пешеходна пътека в двора на ДГ № 191 "Приказка без край" - филиал на ул. „Васил Друмев“ №34. Изградена е топлоизолация и обновяване на сградата на СМГ "Паисий Хилендарски" с възложител Столична община и участието и съдействието на Район "Оборище". КУЛТУРА: През 2017 г. бе осветен бюст-паметникът на националния герой - Апостола на свободата Васил Левски, във Военна академия "Георги С. Раковски". В парк "Заимов" и на територията на Район "Оборище" се проведоха множество културни събития и празници. Район "Оборище" бе домакин на делегация на Китайската народна република през месец ноември. На територията на Района беше открит Китайски културен център. СПОРТ И ОТДИХ: През 2017 г. на територията на Район "Оборище" бяха монтирани кинетични пейки. Турнир"Тенис събота" Монтирана е тенис–маса на бул. „Мадрид“ и ул. „Черковна“ по Програмата за спортна инфраструктура на Столична община за 2017 г. Източник: Район "Оборище"

comment 0
visibility 2125

И квартал "Оборище" излиза на протест срещу мръсният въздух в София

И и жителите на квартал "Оборище" скочиха срещу замърсеният въздух и ще излязат на протест. По-рано през месеца хора от други три столични квартала протестираха срещу мръсният въздух. Организаторите на протеста заявиха, че нивата на замърсяване на въздуха в столицата е тревожен и наболял въпрос, и добавят, че положението с мръсният въздух е крайно опасно за здравето на хората, и според тях проблема се влачи от доста години, а властимащите в Столична община не прилагат необходимите мерки за резултатна борба със замърсяването. Жителите на "Оборище", ще изразят недоволството си на въпросният протест, който е насрочен за 19.12.2017 (следващият вторник), от 19 часа. И ще се проведе срещу бившето кино "Левки" по бул. "Янко Сакъзов",

comment 0
visibility 1968

Обществено обсъждане за разширяване на зелена зона в район "Оборище"

Покана за обществено обсъждане на проект за разширяване на „Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на район „Оборище“ – СО На основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, приета с Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 15.09.2017 г. на Столичен общински съвет Покана към жителите на район „Оборище“ – СО,  представители на неправителствени организации и местния бизнес да представят писмени становища по схемата – предложение за разширение на „Зелената зона“ за почасово паркиране на територията на район „Оборище“ – СО. Становищата следва да се адресират до кмета на района  и да се подават в деловодството на районната администрация, намираща се на бул. „Мадрид“ № 1 или на e-mail: office@so-oborishte.com. С оглед на факта, че с приложената схема не се изменя нормативен акт и стратегически документ, както и че вече са анкетирани голям брой жители на района, получени са мнения по електронен път и са проведени срещи с домоуправители на етажни собствености в района, становищата ще се приемат в четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящата покана. Те трябва да съдържат общ коментар и конкретни мотивирани предложения. Коментари, постъпили след определения срок, не се разглеждат. За приключване на общественото обсъждане ще се проведе обществена дискусия по темата на 30.11.2017г. от 17:00 часа в 5-та заседателната зала на Столична община, с административен адрес: ул. „Московска“ № 33.