Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Одобрявате ли именуването на улици и пространство в София в подкрепа на Украйна?
  • - Да, цяла Европа изразява своята солидарност (12%, 113 Гласове)
  • - Не, преименуването на алея пред Руското посолство е провокация (86%, 819 Гласове)
  • - Не мога да преценя (2%, 15 Гласове)
Общо гласували: 947 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 3654
-

61% от медицинските сестри в детските градини в София са над 60 г.

Данни за възрастта на медицинските сестри, работещи в детските градини в София показват, че 61% от тях са на възраст над 60 г. Това сподели пред "Сега" Антонина Кенова от Инициативния комитет за качествена и иновативна образователна система. Към февруари 2022 г. общият брой на работещите в кабинети и в яслена групи е 806 души. От тях на възраст до 30 г. са едва петима. До 40- годишна възраст са 20, а до 50 г. - 97 от медицинските сестри. Между 51 до 60 г. са 192, а тези между 60 и 70-годишна възраст са 365. Над 70г. са 183 от сестрите, има и три медицински сестри на възраст над 81г. Към февруари 2022 г. има 100 незаети щатни бройки за медицински сестри в яслените групи, показват още данните. Според инициативния комитет, системата функционира отвъд предела на възможностите си и Столична община ще бъде принудена да закрива яслени групи заради недостиг на персонал, ако не бъдат взети мерки. По думите на Кенова няма логика за здрави деца да се грижи медицинска сестра, затова предложението ѝ е наредбата да се разшири и с други специалисти - педагози, логопеди, психолози, хора, учили за раннно детско развитие. Според нея, трябва да бъде променена остарялата наредба 26 на Министерство на здравеопазването за дейността на детските ясли, според която задължително в яслена група трябва да работи медицинска сестра на смяна, заедно с детегледачка. Постепенно сестрите трябва да бъдат заменени от хора със съвсем нова специалност, като остане по една сестра на кабинет, както е в детските градини, казва Кенова. Промяната обаче трява да стане постепенно, защото иначе няма да има кой да гледа децата. Крайно време е и да се въведе нова специалност "детегледач в яслена група", при която няма нужда от 4-годишно бакалавърско обучение, а обучението трае шест месеца. Кенова добавя, че такава е практиката в цяла Европа. Проблемът с персонала в яслите и градините е комплексен, отбелязват от "Сега". Младите като цяло не се задържат много в системата заради недостатъчните заплати, които не оправдават натовареността, отговорността често за над 20 деца, бумащината и др. Възрастните пък остават, защото няма кой да ги замени или защото пенсиите им са твърде ниски, за да живеят спокойно с тях.

comment 0
visibility 1799
София - 143 години от обявяването за столица на България

София - 143 години от обявяването за столица на България

143 години се навършват днес, 3 април 2022 г., от обявяването на София за столица на България. Това историческо решение е взето от Учредителното събрание на Княжество България по предложение на проф. Марин Дринов. Датата 22.III/03.IV.1879 г. остава завинаги в историята на София. Учредителното събрание в Търново провъзгласява града за столица на Третата българска държава. Всички фактори от географско, стратегическо, комуникационно естество, правещи града уникален измежду останалите български селища, са взети предвид при избора на столица след Освобождението. В първите месеци след Освобождението, заемайки длъжностите вицегубернатор на София и управляващ Отдела на народното просвещение при Временното руско управление, Марин Дринов развива всестранна обществено-политическа дейност. Историк, учен и общественик, той първи аргументирано изразява възгледа си София да се превърне в столица на новата държава. С него са съгласни повечето от видните дейци: Драган Цанков, Григор Начевич, Марко Балабанов и др. Впоследствие, въпросът за избор на столица е поставен за обсъждане в Учредителното събрание. Съвременници посочват, че дискусията е кратка. Краят е поставен от Драган Цанков. В изказването си той подчертава, че България има две столици – историческата Търново и София, откъдето се извършва управлението. По тази причина, предлага и в бъдеще София да остане резиденция на Княза, а в Търново да става неговата коронация. Предложението се приема с висшегласие. По този начин се демонстрира и приемствеността между средновековните български царства и Третата българска държава. Около десетилетие по-късно София се сдобива и със свой автентичен герб. Проектът на герба, чийто оригинал се намира в постоянната експозиция на Регионалния исторически музей – София, е на художника Харалампи Тачев. Създаден е по повод световното изложение в Париж (Франция) през 1900 г., за да бъде поставен в тържествената зала на форума. Проектът е утвърден лично от княз Фердинанд, който е изявен познавач на хералдическото изкуство. Гербът е с формата на щит, разделен на четири полета, в които са поместени символи, свързани с града и неговата история. В горното ляво поле е изобразена градската богиня на Улпия Сердика. Образът е взет от антична монета, сечена в Сердика по време на император Септимий Север и неговата съпруга Юлия Дoмна. В горното дясно поле е базиликата „Света София“, която дава сегашното име на града. В долното ляво поле е планината Витоша – вековен свидетел на всички исторически превратности. В долното дясно поле е храмът на Аполoн Медикус със статуя на божеството. Този сюжет също е взет от антична сердикийска монета, сечена по време на император Каракaла. Аполoн Медикус е едно от здравеносните божества, почитани в Сердика, известна и тогава с лековитите си минерални извори. В центъра на щита има по-малък щит с изображение на лъв, което е копирано от медальон, открит при археологически проучвания в старата столица Велико Търново. Той символизира приемствеността между двата града като столици на България. А над щита е изобразена крепостна корона. Първоначално гербът включва само крепостната корона. През 1911 г., по предложение на помощник-кмета Ради Радев, към герба е добавен девизът „Расте, но не старее“, а през 1928 г. – и лаврови клонки от двете страни на щита. С подкрепата на Столична община по повод празника ще бъдат открити две изложби. Първата е "Новият живот на старите софийски сгради", която ще продължи до 14 април в Галерия на открито в градина "Кристал". Експозицията съдържа кадри на 27 реставрирани сгради в София, съхранили в себе си историческите корени и културното наследство на града, дело на журналиста Митко Попов. Другата изложба е с 24 фотографии на фоторепортера на 24 часа Йордан Симеонов и е „Портрет на София“. Експозициятаще бъде под стъкления купол на софийското "Ларг". Главни герои са жени, които се казват София и живеят в София. Източник: sofia.bg

comment 0
visibility 2853
София сред 10-те най-големи градове, които ще делят 1 млрд. лв. по "Развити

София сред 10-те най-големи градове, които ще делят 1 млрд. лв. по "Развитие на регионите"

Столична община е сред десетте най-големи общини, които ще имат достъп до над 1 млрд. лв. за подобряване на средата на живот по новата програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“ (ПРР). Средствата са заделени в Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и са планирани за следващите 7 години. От общото финансиране 850 млн. лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 199 млн. лв. е националното съфинансиране, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройство. 10-те големи общини, определени за основни центрове на растеж, са Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Те са обединени в 4 градски клъстера, а общото финансиране е разпределено между тях. Разпределението на ресурса ще става на състезателен принцип, като бенефициенти от по-активната община ще могат да усвоят и по-голям дял от определения за клъстера бюджет. Освен това градовете могат да обединяват усилията си при кандидатстването и изпълнението на проектите, за да постигнат по-значими резултати и силен ефект за съответната територия. Две са задължителните условия, с които трябва да се съобразят местните власти, за да получат финансиране на проектите. Първото е мерките, които искат да приложат, да бъдат предвидени в плановете за интегрирано развитие на общините, които са разработени от общинските власти при спазване на подхода „отдолу-нагоре“ при предлагането на проектите. Второто условие е проектите, с които общините ще кандидатстват за финансиране за пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура, да съответстват на картите за нуждите в сектора, изготвени от съответните държавни органи и те да се отразени в плановете за интегрирано развитие.Кандидатите от всяка от общините сами решават за какви проекти да кандидатстват. Ресурсът във всеки от клъстерите е достатъчен да покрие редица дейности, насочени към подобряване на градското развитие. Важно условие е всяко предложение да получи и подкрепата на гражданите, тоест да бъде обсъдено и прието с местното население. Проектите могат да са за инвестиции за насърчаване на икономическата активност в съответния регион: инфраструктура за бизнес и предприемачество, вкл. изграждане на сгради, бизнес и индустриални паркове, инфраструктура за иновации и развитие на малки и средни предприятия (МСП). Допустими за финансиране остават мерките, свързани със стратегията за саниране на сградния фонд с хоризонт до 2050 г. По линия на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради може да се изграждат системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, оборудване за съхранение на енергията, конструктивно укрепване на имоти, където е необходимо. Изграждането на зарядни станции за електромобили също е допустима дейност. Пътищата от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа на територията на 10-те градски общини, извън TEN-T мрежата, също могат да бъдат рехабилитирани или ремонтирани, както и да бъдат приложени мерки за пътна безопасност. Условие за получаване на финансиране за тази мярка е да се докаже нуждата от социално включване и икономическо развитие на общината. Допустими и през новия програмен период ще са проектите за изграждане на зелена градска инфраструктура и повишаване на сигурността в обществените пространства. Това са обществени зони за отдих и зелени площи, зелена инфраструктура за сгради и междублокови пространства, повишаване на сигурността, подобряване на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти, обновяване на квартали или специфични територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики. Благодарение на тази мярка голяма част от населените места вече промениха своя облик със средства от досегашните оперативни програми за развитие на регионите. Инвестициите в образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, включително изграждане на детски градини, също ще са допустими. В новата Програма „Развитие на регионите“ запазено място има и продължаващата подкрепа за здравна и социална инфраструктура. Проектите за оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца, вкл. детски ясли, остават допустими дейности. Приоритетно ще се подпомагат мерки с пряк принос към прилагането на дейности от Плана за действие за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Те трябва да са насочени към подобряване на регионалната трансгранична инфраструктура и достъпа до селските райони чрез изграждане и подобряване на II и III клас пътища; насърчаване на туризма в Дунавския регион, развитие на „Интелигентна дестинация „Дунав“; насърчаване на културното наследство в Дунавския регион, утвърждаване на концепцията за зелена инфраструктура на ЕС в Дунавския регион. Разпределение на общините в 4-те клъстера и финансирането за тях:Северозападен регион:Видин и Плевен - 215 232 083,87 Северен централен и Североизточен регион:Русе, Велико Търново, Варна - 277 252 094,46 Югоизточен и Южен централен регион:Бургас, Стара Загора, Пловдив - 275 430 598,38 Югозападен регион:Столична община, Благоевград - 279 404 285,71

Реклама
comment 0
visibility 2893
Алена пред Столица.bg:  Доброто е изключение, за да бъде победено злото се

Алена пред Столица.bg: Доброто е изключение, за да бъде победено злото се иска време и во...

Светлана Тилкова - Алена, е от най-популярните и известни астролози у нас. Предупрежденията й и прогнози се сбъдват, но за тях се сещаме едва когато са факт. Рядко се вслушваме, защото понякога звучат като кошмарен филм. За съжаление за звездните прогнози няма дистанционно, за да ги изключим. Колко тежка и за кого ще е благополучна 2022 г., какво ще се случи в София и държавата, разкрива Алена пред Столица.bg.- Казахте, че 2022 г. ще е година на любовта, тя ли ще спре конфликта в Украйна? - Казах също и че 2022 г. е третата поред трудна година за българите от девет възможни, която ще е като врящ казан, а обществото ни ще продължи да живее в, слава Богу, безкръвна гражданска война. Казах още миналата година, че хаосът, противопоставянето, омразата, насилието, агресията в обществото ни няма да стихнат, а ще се изострят. Лъжата ежечасно ще облъчва обществото ни, усмихнато внушаваща ни, че е истина, готова на насилие, за да бъде приета. - Всеки би се запитал къде тук е любовта? - Ще ви отговоря, че не бива да се смесва тълкуването на 2022-а, годината на Венера в индивидуален план, като междуличностни отношения и глобалното тълкуване на заложеното през 2022 г. В индивидуален план много повече от обичайното хора ще се окажат влюбени и обвързани. Мнозина ще предпочетат да създадат семейство вместо да живеят на партньорски начала. Ще се родят повече бебета. Това е годината на любовта за отделния човек. В глобален план обаче тълкуването на 2022-а е: Каквото си посял в предходните девет години, това ще пожънеш през настоящата. Ето защо перспективата и за България и за част от света не е позитивна. Спомнете си предходната година на Венера – 2013-а. В България дойде кризисното управление на Орешарски, на протести цяла година, въпреки че той е интелектуален връх спрямо настоящия министър председател, подтикващ ме към мисълта с ежедневните си думи и дела, че страда по рождение от интелектуална недостатъчност, а за съжаление тази болест не се лекува. Да си припомним – първата сериозна криза в Украйна беше през 2004 г., година на Венера. Конфликтите не бяха решени, а се задълбочиха. След девет години, през 2013 а, отново година на Венера, кризата се усложни и премина в агресия отнела до сега близо 15 хиляди човешки живота. Държавата започна да губи територии. След още девет години, през 2022-а, година на Венера и вибрация 6, неразрешените проблеми ескалираха във война. Вибрация шест е безкомпромисна. Посял си криза, отглеждал си я два поредни девет годишни цикъла, естественото развитие е разрешаване на кризата с агресия и насилие, а не с разум и компромис. Колкото и да не му се харесва на някого ще кажа, че днес възприемаме Украйна за жертва на руската агресия. Вибрация 6 на трите поредни години ни разкрива, че страданията на украинския народ, а и на руския, са следствие единствено на действията на украинската политическа върхушка, които са били всичко друго, но не и в полза на народа. Войната ще приключи, на 25 февруари написах, че и месеци може да продължи, но светът след нея ще е друг. Украйна ще бъде под някаква форма окупирана територия, а напрежението там ще е постоянно. - Доброто или лошото е повече и кога доброто побеждава? - Лошото винаги е по-дейно, по-напористо, безкрупулно, понесло се на крилете на измамата. На Земята, сред земляните лошото е повече. За много народи лошото е разбираемата и естествената част от живота. Доброто е изключение. За да бъде победено злото от доброто се иска време и воля. Човешка воля, а такава в родината ни обичайно липсва. Доброто бързо е смачквано и все пак съм сигурна, че лошото задължително ще отстъпи място на доброто. Няма да е скоро, но е неизбежно. - Наближава 3 април, обявяването на София за столица, какво ги очаква софиянци? - Преди да отговоря ще направя кратко отклонение. Общество, което уважава своята история, събития, исторически личности е прецизно към датите от календара, а не ги променя според моментната конюнктура или политическа диктатура. Само за Левски ще дам пример. Той е роден на 6 юли 1837 г. Обесен е на 6 февруари 1873 г. До 9 септември 1944 г. честванията и поклонението е на истинските дати. Идва комунистическия преврат и Левски вече е друг. Нашият Левски вече е роден на 18 юли и обесен на 18 февруари, и за капак през 1951 г. оплескват докрай нещата и започваме да поднасяме цветя и венци на 19 февруари. Дали е достойна тази подмяна на истинските дати с нищо незначещи близо осемдесет години по-късно? Обявяването на София за столица на Княжество България е на 22 март 1879 г. Погледнете Търновската конституция. Тя е подписана на 16 април 1879 г. и никъде няма да откриете уточнението, че това е стар стил. Тази е била датата от календара. Новият стил идва в България 37 години по-късно и не е коректно наопаки във времето да се променят дати. Дали е 22 март или 3 април, нов стил, номерологичното тълкуване съвпада. Пред столицата е трудна, проблемна, изпълнена с несгоди година, която ще утежни живота на всички столичани, а и на софиянци, всекиму различно. Проблемите ще са привнесени, не заради работата на кметството, а преди всичко заради правителството, тъй като София не съществува сама за себе си. Лошото в случая е, че преобладаващото количество от предстоящите проблеми не може да бъде предвидено, нито по тежест, нито по време. Ще се разбира за тях когато ни споходят. - Кое е любимото ви място в София и защо? - Районът около градинката пред „Св.София“, Царската градинка, градинката с розите, помежду тях „Св. Ал. Невски“. Тук израснах, тук ни бяха детските игри, това беше района на нашата банда с граници от Кристал до „Дондуков“. От там надолу бяха други детски банди. Приятни са спомените от моето детство. - Защо българите живеем постоянно в напрежение и се редуват криза след криза?- Защото българина никога не гласува с разума си. Винаги емоцията го води. Или мрази, или почти любовно обича. И все спасители търси. А спасителите са щедри на обещания, но имат къса памет, която обичайно не надхвърля личният им интерес. Народа – кучета го яли. Последната една година е пример не за далновидност при избора кой да води държавата. Пример е за глупост, а глупостта ражда кризи, освен това върви ръка за ръка с бедността. Бедността, както и усещането за бедност задължително битуват ден и нощ в напрежение обсебващо мислите и чувствата. Напрежение, което смазва психиката и тъй като разумът на българина най-често престоява в чекмеджето с непотребностите затова властват злостта и омразата към всичко и всеки. Омразата също твори постоянни кризи. Докато излезеш от една, хлътнеш в друга. Така годините минават. Погледнеш назад, зад гърбът ни градежът се сринал в разруха. Погледнеш напред – бъдеще светло вещаят химерни градежи. И така житейският кръг се върти с усещането за безпътица, безпомощност, обезверяване и повторение на преживяно зло. - В момента българите са поляризирани заради войната в Украйна, приемаме бежанци и помагаме, казват, че всичко се връща, кога ще ни се върне доброто?- Твърде притеснително звучи този въпрос. Аз, сигурна съм че и мнозинството от българите, не искат да ни се връща такова добро. Не искам никой да напада и да воюва срещу България, че да трябва която и да било държава да приема българи бежанци. Ако въпросът е по принцип за доброто, ще си останем с надеждите. Доброто идва, ако е заслужено. Даром никой не го дава. С кои свои действия само от последните три години обществото ни е показало мъдрост и зрялост? Няма такива. Океан от злост, омраза, разруха на постигнатото. Още от август 2020 г., от протестите написах не един и два пъти. Хора, внимавайте, мислете практично, не ставайте доброволни роби на омразата си. От начина на гласуване на редовните избори през април 2021 г. зависи как ще живеем през следващите девет години. Някой да ме чу? Напротив, присмиваха ми се, че всеки момент се чака да падне правителството, а аз говоря за редовни избори. Случи се както го изчислих. Българина така и не се научи да различава заложеното от планетите от мечтаното. Няма и да се научи. Ясно съм написала, че каквато и да е промяната, тя ще бъде изцяло подчинена на негативната посока, в която България устремно е поела след 4 април 2021 г. Вече живеем в задълбочаваща се криза. Пред нас е недобро бъдеще. Дали то ще ни мачка до края на 2023 г., до 2026-а или в най-лошия случай до 2030-а зависи от разума, а не от емоцията, когато гласуваме. Уви, когато се гласува за народен спасител емоцията е господар, а разумът - рудиментарна ненужност. Сами си сторихме зло, няма кой да ни дари доброто, ако сами не си го сътворим. - Заговори се пак за нови избори, коя е подходящата дата за вота, за да има стабилно правителство? - Заговорило се сега? А написаното от мен още на 13 декември 2021 г. забрави ли се? Ясно и категорично съм написала, че ще има предсрочни избори и поне двоица от тази безродна хунта, която дерибейства в България ще търсят най-краткия път през един океан разстояние. Написала съм, че от края на февруари планетарните аспекти се подреждат по начин предизвестяващ оставката на кабинета. От 22 март правителството навлиза в труден, проблемен период, в който освен обичайните трудности ще бъде изненадано от много странични и непредвидими изпитания. Отсега да ви кажа, че управляващите ни няма да бъдат на нивото, нужно да ги преодолеят успешно за България. За съжаление в момента властимащите мислят само за собственото си благо и как да угодят на кукловодите зад тях, тъй че ще демонстрират висини от дебелоочие преди да бъдат принудени да подадат оставка. Най-дългия срок да приключат със злощастното си за България управление е юли, съгласно астрологичните аспекти, но често Съдбата поднася неочакваности, ако се налага да търпим наказания. Никой не ме е питал за подходяща дата за предсрочен вот. А и подходяща за кого? За България или за някой с икономически интереси, но в ущърб на народа. Подобно изчисление е изключително сложно, и не е възможно да посочвам дати. Рибата е още в морето, рано е за тигана. - Защо българите не разбраха добронамереността на коалиционното правителство, което пое управлението на 13 декември 2021 г.?- Защото няма добронамереност, а само прикрит зад високопарни слова личен и глобален интерес. Написала съм го още в началото на октомври миналата година. Заради манипулациите с изборните компютри омразата няма да стихне, хаосът ще продължи, а разрухата ще се задълбочи. “Почтените”: Петков и Василев са жадни за власт и пари хора – мюрета. В първите дни на септември 2021 г. написах, че България я очакват трудности и тежки изпитания. Има ли нещо от астрологичните ми изчисления, което досега животът да не е потвърдил? Добронамереност помежду си в коалицията може и да проявяват, но спрямо народа е постоянна вреда. Казвате добронамереност, добре, но аз лично предпочитам държавата да се води от злонамерен и практичен човек, водещ народа към просперитет, вместо добронамерен, глупав и амбициозен, слуга на чужди господари. - След епидемията сякаш хората се отчуждиха, разделени на ваксинирани и неваксинирани, агресивни и безразлични - кога ще преодолеем вътрешния си катарзис и как? - Отчуждиха се още по време на пандемията. Мнозина очакваха заразата да сплоти народа, но не се случи. Поне в България ковидът изкара наяве най-негативните черти на човешкия характер. Омразата между хората се увеличи. Агресията и насилието скочиха до небесата, особено домашното. За доброто сме все на опашката в Европа, за злото обичайно държим челото. Катарзисът минава през страдание. Много страдание е нужно на българина, да се смири, да се вгледа в себе си, да осъзнае, че омразата, която възприема като въздух за дишане, го унищожава като човешко същество, надарено и с много добрина. Дълъг е този процес и не съм оптимист, че сме стигнали поне до средата по пътя към доброто. Марина Костова

comment 0
visibility 2029
-

В "Лагера" отново са готови на протест заради застрояване на зелена площ

След заменка, извършена от Столична община през 2001 г., междублоковото пространство пред блок 60 в ж.к. Лагера се оказа частна собственост. Живущите в района отново се притесняват, че пространството ще бъде застроено, съобщи БНТ. През м. декември 2021г. прокуратурата се задейства и беше образувана преписка. Проверката беше възложена за съвместно извършване на СДВР, Регионална дирекция „Национален строителен контрол“ – София и Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община. За времето на проверката строежът беше преустановен и в момента се очаква решението на прокуратурата. В жк Лагера готови на протест, ако се застрои терена до бл. 60 Засега обаче казусът остава нерешен и без положително развитие, съобщава БНТ. Заграждане на терена все още няма, но върху паркираните автомобили вече са се появили стикери с уведомления да бъдат премахнати. Жителите от блока няма да имат от къде да минават, а какво остава за паркирането и детската площадка.  Нито една институция не е направила нищо да чуе мнението на гражданите и да върне терена, смятат живущите в района. Те настояват пространството да бъде върнато, за да може да се ползва от жителите. От Столичната община са категорични, че разрешение за строеж на този терен няма. Подробен устройствен план е изпратен в община "Красно село", а към настоящия момент не са извършвани действия по обявяване на проекта от страна на районната администрация, се казва в отговорът от общината. Според кмета на района Росина Станиславова, ситуацията е абсурдна. Факт е обаче, че инвеститорът също има своите право, а ако Столична община иска да запази правата на гражданите, трябва да подходи по по-различен начин и да промени устройствения план. По документи правата на собственика на терена не могат да бъдат пренебрегнати, заяви и зам.-кмета Веселинов. Проектът, който е постъпил през 2016г. в районната администрация, не е бил обявен на заинтересованите лица, каза още зам. кмета. Той ще бъде върнат на централната администрация и ще бъде изготвен нов проект за целия квартал. Този нов проект вече ще бъде обявен на заинтересованите лица. По думите на зам.- кмета, ако подробния устройствен план се направи както трябва, гражданите ще имат думата, защото плановете за преструктуриране на жилищни комплекси подлежат на обществено обсъждане. Административният орган ще трябва да зачете мнението на гражданите, заедно с мнението на собственика на терена. За жалост, засега решение на въпроса няма, а жителите отново заявиха своята готовност за протестни действия, ако теренът бъде застроен, каквито са намеренията на собствениците.  

comment 0
visibility 10842
Петиция: Посолството на Украйна иска смяна на името на ул. "Драган Цанков"

Петиция: Посолството на Украйна иска смяна на името на ул. "Драган Цанков" в София

Да се сменят имената на столични улици искат от Украинското посолство в София. От чуждата мисия са пуснали петиция за преименуването на един от централните булеварди "Драган Цанков" и ул. "Никола Мирчев".  "Днес, 29 март, жителите на България са призовани да подпишат петиция за преименуване на улици, на които се намират руското посолство и консулства в подкрепа на Украйна", призовават от мисията на официалната си страница във Фейсбук. Аргументът на чуждото посолство е, че на бул. "Драган Цанков" се намира сградата на посолството на Руската федерация, а на "Никола Мирчев" е сградата на Руското консулство. Предложението е "Драган Цанков" да стане бул. "Украйна", а част от втората улица да бъде "Героите на Украйна".  "Подкрепете Украйна, като промените адресите на руското посолство и консулства на улица „Украйна“. Като изискат директно от своята община и местните депутати преименуване на улицата", призовават във фейсбук. Украинците имат претенци за преименуване и на улици в Русе и Варна, където са сградите на Руското консулство. В крайдунавския град ул. "Ниш" да стане "Героите на Украйна", а в черноморската столица ул. "Македония" да бъде "Украйна". "Това би бил един символичен акт в подкрепа за украинския народ, който защитава своята независимост във войната, започната от Русия.Кампанията на Ukrainе Street призовава целия свят да направи Украйна част от своите столици и те виждат тази инициатива като много мощен начин да се отговори на опитите на Русия ефективно да зачеркнат Украйна и украинската култура.Проектът е насочен за създаване на глобална коалиция въз основа на работата, която вече е проведена в няколко държави", оясняват от посолството на Украйна в София. Преименуването на улици става със санкцията на Столичен общински съвет. Процедурата изисква да бъде внесен доклад с предложение, да мине през Комисията по образование и култура и едва тогава да се гласува на сесия на СОС. Кой е Драган Цанков? Драган Киряков Цанков, с истинско име Димитър Гиков, е български политик, почетен член на Българското книжовно дружество. Той е трети министър-председател на България, изпълнявал тази длъжност от 7 април до 10 декември 1880 г., и седми министър-председател на България от 19 септември 1883 г. до 11 юли 1884 г. Драган Цанков е народен представител в Учредителното, I Велико народно събрание (1879 г.) и в I (1879 г.), II (1880 – 1881 г.), IV (1884 – 1886 г.), X (1899 – 1900 г.), XI (1901 г.) и XII (1902 – 1903 г.) Обикновено народно събрание. Председател на XII Обикновено народно събрание в периода 22 април 1902 – 21 август 1903 г. Кой е Никола Мирчев? Никола Стоилов Мирчев е български художник – живописец, илюстратор и карикатурист. Сред известните му картини са „Април 1876“ (1966), „Румена войвода“ (1969), „От кога се зора зазорила“ (1969), „Дядо Ильо войвода“ (1971).  Карикатурите му са на външнополитическа тематика и се отличават с експресивен рисунък, силна типизация на образите и сарказъм.  Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, галериите в Кюстендил, Търново, Шумен, Карлово, Плевен, както и на редица други държавни сбирки в страната и чужбина: Русия, Полша, Кипър и др.

comment 0
visibility 1676
Премахват старите рекламни табели в Банкя

Премахват старите рекламни табели в Банкя

Старите рекламни табели, които все още стоят по стълбове и фасади в столичния район „Банкя“, ще бъдат премахнати. За това се разбраха на работна среща районният кмет Рангел Марков и началникът на Инспектората в Банкя Христо Кърначев. В разговора участваха още заместник-кметът д-р Александра Александрова и Таня Григорова – началник на отдел „Общинска собственост”, съобщават от районната администрация. Собствениците на рекламно-информационни елементи, за които разрешителните са изтекли, ще получат предупредително писмо от районната администрация. Те ще бъдат задължени или да отстранят доброволно табелите в установен срок, или да подновенят разрешителните за тях. Ако това не се случи, районната администрация ще предприеме действия по свалянето им и предаването им на вторични суровини. Средствата ще бъдат преведени на Столична община.

comment 0
visibility 2872
Децата на починалата в такси жена искат санкции

Децата на починалата в такси жена настояват за санкции

Роднините на жената, която почина в такси, след като няколко болници в София са отказали да я приемат, искат да бъде направена проверка на здравните заведения и да се наложат санкции на отговорните лица. Сигналът е изпратен до министъра на здравеопазването, до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, както и до Столична Регионална здравна инспекция. Жалбата е за неправомерен отказ за оказване на медицинска помощ. Както Столица.bg вече писа, 60-годишната жена е починала, след като няколко столични болници отказват да я приемат с обяснението, че не разполагат със свободни легла и апаратура. Жена почина в такси - столичните болници отказаха да я приемат Преди да я качат в такси, за да потърсят лекарска помощ, синът и дъщерята на починалата са чакали линейка над 2 часа. Докато обикалят из столицата, опитвайки се да открият здравно заведение, което да ги приеме, жената е издъхнала.

comment 0
visibility 7325
Стотици се събраха за старта на мотосезон 2022 в столицата

Стотици се събраха за старта на мотосезон 2022 в София (ВИДЕО)

С много слънце, рев на мотори и добро настроение в столицата беше открит мотосезон 2022. По традиция сборният пункт е на пл. „Александър Невски“. На мястото се събраха стотици мотористи от столичните мото клубове. Сред присъстващите не липсваха и жени, любителки на високите скорости. Някои от тях дори са изкарали курс по оказване на първа помощ към БЧК.Жените мотористи с БЧК организират курс за първа помощ в с. Лозен (СНИМКИ) Маршрутът на мотошествието е по ул.“Оборище“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, бул. Пейо.К.Яворов“, бул. „Черни връх“ и бул. „България“. Крайната точка е НИМ. По традиция мотосезонът се открива в последната седмица на месец март. Тази година мотото на инициативата е „Погледни два пъти, спаси живот“. Преди да потеглят по софийските улици мотористите си пожелаха здраве и безавариен сезон.

comment 0
visibility 1631
-

Новините в София: Най-важното за деня 25 март 2022 г.

Столица.bg представя вечерния информационен бюлетин с акцнетите от София на 25 март 2022 г. Простреляният в Лозенец е бивш полицай Бивш служител на МВР беше показно разстрелян в София. Убитият е бивш началник на Криминална полиция във 2 РПУ в София, издирван е от Интерпол с червена бюлетина. Извършителят на убийството все още е неизвестен и се издирва от органите на реда. След 15 години будна кома почина Манол Велев Бизнесменът Манол Велев почина след 15 години, прекарани в будна кома. Той беше прострелян през юли 2007 г. Дълга опашка се изви в столичен мол за пробиване на уши на момиченца (СНИМКИ) Благовещение, Блага вест и всичко днес трябва да благо. И майки с момиченца се наредиха на опашка в столичен мол, но не за да пазаруват, а за да пробият ушите на дъщеричките. Верижна катастрофа с участието на жена шофьор затрудни движението в района на СУ Три коли, сред които джип „Фолксваген“, шофиран от жена се удариха в района на Софийския университет. По разказ на очевидци, именно тя не е спазила дистанция и е ударила движещия се пред нея автомобил. Няма данни за пострадали при инцидента.    

comment 0
visibility 1878
Тече пролетно почистване na софийските улици

Тече пролетно почистване на софийските улици

Със затоплянето на времето и благоприятните атмосферни условия започна почистването на пътните платна в столицата, съобщават от Столичния инспекторат. От улиците ще бъдат премахнати остатъците от смесите за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др. Заедно с почистването на регулите на улиците и булевардите се извършва и профилактика на дъждоприемните шахти. Целта е да се отстранят наносите и прахта, натрупани през зимния сезон, за да се пристъпи към измиване. Работата на екипите днес продължава по булевардите „Андрей Ляпчев“, „Марко Семов“, „Цариградско шосе“, „Ботевградско шосе“, „Рожен“, „Ломско шосе“ и „Владимир Вазов, „Драган Цанков“, „Илия Бешков“, „Амстердам, „Боян Магесник“, „Цветан Лазаров“, „“Обелско шосе“, „Чарлз Дарвин“, “Пушкин“ , „Отечество“ и др.

comment 0
visibility 5435
-

Жена почина в такси - столичните болници отказаха да я приемат

60-годишна жена е починала след три отказа за прием в столични болници. За това разказа синът на починалата пред Нова телевизия. По случая тече проверка на здравните власти, които са били сезирани от семейството. Случаят е от януари т.г. Жената, която е страдала от хронично белодробно заболяване е получила криза към 18,00 ч. "Веднага измерихме температурата - нямаше температура”, разказа Илиян Петров. „Измерих сатурацията и беше доста ниска - 58. Положението започна да се влошава. Оттам измерих кръвното - 190 на 100”, обясни Марияна Петрова, дъщеря на починалата. Синът и дъщерята на жената чакали линейка около два часа и половина. От Спешна помощ са потвърдили, че в същия ден дневната им смяна от 19 екипа е получила 467 повиквания. Повикванията към нощната смяна са били 302. Малко след 21:00 часа пристъпите на задух на 60-годишната жена зачестяват и стават все по-остри, затова Илиян и сестра му отказват линейката и викат такси. Първото заведение, в което търсят помощ е „Софиямед". Там веднага им казват, че няма места, няма и апарати. От "Окръжна болница" също им отказват, с обяснението, че имат апарати само за хора, които са болни от коронавирус. Тръгват веднага към „Александровска" болница, но и там няма места. Решават да опитат в "Пирогов", но разстоянието от 500 метра между двете болници се оказва непосилно за жената, тя губи съзнание и издъхва в таксито. В „Пирогов” констатират смъртта ѝ. От здравните заведения са потвърдили, че към въпросния момент действително не са разполагали със свободни „чисти” реанимационни легла. Броят им бил намален за сметка на тези, заделени за тежки COVID случаи. От Министерство на здравеопазването заявяват в отговор до телевизията, че разпореждат проверка по случая. Проверка ще има на всички спешни звена в болниците в страната, с цел откриване на слабости в подобни ситуации. Междувременно, сигнал до министерството подало и семейството на починалата жена.

comment 0
visibility 4374
-

Премахват павилионите на пазара на бул. Черни връх в София (СНИМКИ)

Седем павилиона ще бъдат премахнати принудително на пазара на РУМ на бул. Черни връх в Лозенец днес до обяд, видя Столица.bg. В момента работници разглобяват първия, а на мястото има техника и камион, който ще извози демонтираните съоръжения. На мястото е и председателя на Столичния ощински съвет Георги Георгиев, който в края на 2021г. се ангажира пространството да се запази и да родължи да функционира като пазар, но се оказва, че вече има будки, които трябва да бъдат отстранени. Председателят на СОС: С промените за преместваеми обекти ще гарантираме сигурността на гражданите За седемте павилиона има издадена заповед за премахване, тъй като са изтекли разрешителните им за поставяне на преместваемите обекти. Продължават дейностите по разглобяване и отстраняване на павилионите, които са мръсни, захабени и от тях стърчат различни ламаини и железа. През 2021г. същата поредица от грозни павилиони беше премахната от кмета на район "Студентски" Петко Горанов пред УНСС. Кметът на Студентска издаде заповед за премахването на грозните павилиони пред УНСС (СНИМКИ) На мястото все още не е пристигнал кмета на район Лозенец Константин Павлов, чиито ангажимент е премахването на обектите, след като срокът за доброволно отстраняване изтече.

comment 0
visibility 3180
В столичния Музейко отвориха детска градина за украинските деца на бежанци

В столичния Музейко отвориха детска градина за украинските деца на бежанци (СНИМКИ)

Детска градина за 100 деца вече цяла седмица работи за украинските малчугани на бежанци. Организацията е направена от Кризисния център в Младост с финансовата подкрепа на "Америка за България". Всеки ден около 80 деца посещават детското заведение под грижите на квалифицирани учители. Едновременно с това детски кът има и в самия Кризисен център в Младост. Там обаче малчуганите са почасово, само докато родителите се регистрират и получат помощ при идването си в София. За децата се грижат две млади жени - Лера и Дияна, които са доброволци в Центъра. Сред малчуганите има и деца на други украинки - доброволци и помогат при пристигането на сънародниците си, видя Столица.bg. В най-натоварените дни Центърът в сградата на СофтУни, в столичния Младост, е посрещал по 80 украински семейства. Някои са по двама души, но други наброявали по 10 - 20. Така в първите дни на войната по около 200 души са получавали помощ в Кризисния център. В момента подземният етаж е превърнат в складове - за дрехи, обувки, бельо, завивки, одеяла. В другия са хранителни продукти, само пакетирани, от първа необходимост. Отделно пък има склад за бебета - памперси, биберони, шишета, всякакви санитарни материали, дрешки и играчки. На пристигащите украинци се предлага и топъл обяд, както и юридическа консултация. Една част от тях са с надеждата, че скоро ще се завърнат по родните си места, други пък се опитват да устроят живота си в новата си родина, както самите те казват. Кризисният център в Младост изпревари държавата. Още в първите часове на военните действия фондация "За доброто" и Мати Украйна направиха организация за посрещане на бягащите от ужаса. А първи им оказаха подкрепа от СофтУни като предоставиха сградата си в Младост и до момента там е Кризисен център. Целият първи етаж е разделен на сектори от влизането на бежанците до излизане с всичко от първа необходимост. На ден в Центъра работят между 70 и 90 доброволци. Те поемат бежанците за регистрация. Работното време е от 10 до 17 ч., но хората рядко си тръгват в късния слеобед и обикновенно остават до към 20 часа, за да могат да помогнат на всички. До момента цялата база, която бе предоставена на Кризисния център за настаняване е запълнена - хотели, почивни станции и апарт хотели  в столицата  и страната. На доброволни начала и с лични контакти се осигуряват медицински услуги на нуждаещи се. Настанени украинци има и по частни къщи в София и страната.  "Всичко, което е необходимо като първоначална подкрепа го осигуряваме. Целта ни не е да осигуряваме само материално хората, идващи от Украйна, а да имат достъп до процедури и условия, така че хората от тук бързо да станат самостоятелни поне след месец, два или три. Това са хора, които са имали домове, начин на живот и мечти и само за миг всичко е рухнало. Сега ние трябва да им помогнем да преодолят ужаса на войната и бързо да възвърнат нормалния начин живот", разказаха пред Столица.bg координатори на Кризисния център. До края на тази седмица се очаква до Центъра да се открие мобилен офис на банка, за да могат чужденците да си внесат парите, които са успяли да вземат със себе си и да получат банкови карти. От Центъра продължават разговори с институциите и вече са получили подкрепа от Столична община за пространства в училища, където децата ще бъдат в подходяща среда, за да продължат образованието си. В момента в сградата на УниБит има осигурена класна стая и там  децата могат да учат онлайн, а има украински учители, които в подходящи условия биха могли да провеждат обучение, така че децата да завършат учебната си година. Засега благодарение на дарениета на хора и фирми в Кризисния център се справят повече от успешно с посрещането на бежанци. Но това не може да продължи до безкрайност и усилено се работи по План с 15 точки, чието осъществяване ще даде възможност на пристигналите у нас бежанци, лека полека, да стават самостоятели и сами да подреждат живота си. Сигурно е, че ще трябва да се намери нова сграда за Ситуационен център, където бежанците ще получават информация и подкрепа за пребиваването си в България, да си намерят работа, децата да тръгнат на училище. Същевременно Центърът се нуждае и от доброволци със специлни познания и умения, така че да могат да помагат в конкретни области на пристигащите у нас украинци.

comment 0
visibility 1857
Новите случаи на коронавирус в София са 496

Новите случаи на коронавирус в София са 496

За последните 24 часа новите регистрирани случаи на коронавирус в София са 496, а за страната те са 1960, показва Единният информационен портал. Направени са общо 16 390 теста - от тях 3118 са PCR, а 13 272 - антигенни. Постъпили в болница са 292 човека, като над 73% от тях са неваксинирани. 246 човека се намират в интензивни отделения. Битката с болестта са загубили 48 човека. За последното денонощие излекуваните са 4336. От началото на пандемията досега у нас са регистрирани общо 1 126 146 случая, като към момента активните са 190 664.

София

София – административен център на 

страната

София – административен център на страната

София е не само административен център на България, столица, но е и градът с най-голяма площ и население в страната. Според статистиките, в края на 2018 г. столицата ни се нарежда на 14-то място по големина сред градовете в Европейския съюз. Населението на столицата е 1 241 675 души към края на 2018 г.

София е позиционирана в централната част на Западна България. Тя е обградена от красиви планини. На юг се намира Витоша. На запад е Люлин, а в северната част достига Стара планина. В Европа се нарежда на четвърто място по височина столица. София се намира върху четирите Искърски речни тераси. Нейните притоци също са в пределите на столицата: Перловска и Владайска река. Минералните извори, разположени на софийска територия са впечатлявали още древните римляни.

Като главен административен, транспортен, технологичен, индустриален, университетски и културен център на държавата, в София е концентрирано 1/6 от промишленото производството на страната. Тук е съсредоточена интелектуалната мощ на страната - БАН, водещите български университети, множество кина и театри, Националната галерия, както и всякакви научни и исторически ценни музеи. Целия център на София е изпълнен със уникални археологически паметници и артефакти още от римско време.

История 

на столицата София

История на столицата София

София е провъзгласена за столица на страната през 1879 г. на 3 април. Предложение прави проф. Марин Дринов, а Учредителното народно събрание го приема. Основание за това решение е факта, че това е стар български град, разположен далеч от турската граница и почти в средата на родните земи по това време.

Девизът, който има столицата, „Расте, но не старее“, определено ѝ приляга.

Местоположение на София

Местоположение на София

Софийският исторически център е на юг от центъра на Софийското поле. Днешна София се разпростира върху по-голямата част Софийското поле, предимно на югоизток и югозапад от историческия център като докосва ниските части на планината Витоша, а най- североизточните квартали са буквално по склоновете на Стара планина.

Въздухът на 

София

Въздухът на София

До голяма степен виновна за честото замърсяване на въздуха в София е местоположението в Софийската котловина. Тя е заобиколена от планини, а това възпрепятства способността за самопочистване на столичния въздух. Замърсяването се генерира главно от фини прахови частици и азотни оксиди. „Кремиковци“ вече не работи, така че те идват главно от трафика, отоплението с печки, работещи с твърдо гориво, мръсните настилки и ТЕЦ-овете.

Според статистиките, София се нарежда на тридесет и трето място сред 157 града по замърсяване на въздуха през 2015 г.

Население на 

София

Население на София

Столицата София към днешна дата е градът с най- голямо население на територията на страната. София от 1870 г. може да се похвали само с 19 000 жители, а след Руско-турската война оцеляват 11 684. През 1880 г. се извършва първото официално преброяване на българското население. То установява, че София разполага с 20 501 души население. Етническото разделение е следното: 56% българско население, 30% еврейско, 7% турско и 6% циганско население.

Известно време след Освобождението София бавно започва да увеличава броя на жителите си. Идват преселници от всички части на страната. Най-значителен ръст населението на София претърпява между 1900 до 1946 г. Приблизително 68 000 души през 1900 г. достига повече от половин милион през 1946 г.

Икономика на 

София

Икономика на София

София има огромен потенциал заради голямата територия, голям брой население и огромната наситеност на инвестиционната дейност. В последните години все повече чужди инвеститори и модерни технологии намират почва в София.

Разрастването на строителството в София е пряко подчинено на потребностите на града и неговите мащаби.

Столичани са доста чувствителни на тема презастрояване. Все повече жилищни сгради се проектират и издигат на мястото на квартални градинки и междублокови пространства. Строителството на различни предприятия и на сгради за обществени нужди е снижено до минимум. Много от старите и ценни сгради в София се реконструират, за да оцелеят за поколенията. Много усилия се хвърлят за поддръжката на градската инфраструктура с използване на бюджетното финансиране и финансиране по редица европейски проекти. София разполага със 17 обособени индустриални зони, които независимо от промените, продължават да изпълняват своето предназначение. Изключително важно е плавното повишаване на чуждестранните инвестиции в икономиката в София, а това е логичен резултат от стартиралите радикални промени.

Управление в 

София

Управление в София

Районен кмет стои начело на всеки район в София. Той бива назначаван от Столичен общински съвет и се ангажира с решаването на всички въпроси, проблеми, които са следствие от ежедневните нужди на населението в съответния район. Той е отговорен за административното обслужване на хората, благоустрояването, хигиенизирането и всичко, касаещо нормалния живот в района. Общински съвет, който се избира на всеки 4 години, управлява Столична община.

Административно деление на София

Административно деление на София

София има 24 района, три от тях - Панчарево, Нови Искър и Банкя – са подчинени на СОС и на столичния кмет, но всъщност са извън територията на град София.

Образование и здравеопазване в София

Образование и здравеопазване в София

София разполага с голям брой общообразователни, специализирани, средни професионални училища, гимназии, техникуми, колежи и университети. Статистиката сочи, че приблизително 37,5% от българското население, имащо висше образование, живее в София област. През последните години почти всички учебни заведения и забавачки бяха ремонтирани, преобзаведени, разширени за нуждите на нарастващото население на София. Строят се нови детски градини и ясли, тъй като в момента има огромен недостиг на места за децата. Все още се налага родителите да подават молби за прием в детските градини докато децата са все още в бебешка възраст. В последната година се изградиха редица спортни игрища в училищните дворове. Много училища получиха своя толкова жадуван спортен салон. Така се осигурява възможността всички деца да спортуват свободно и да се занимават с наистина здравословна дейност. София разполага с 45 болници и 102 поликлиники. Столицата е обект на изключителен интерес от страна на туристи от цял свят заради огромното си историческо наследство. Навсякъде в София има следи и останки от древна Сердика. Ясно е, че София е една необятна тема. В категорията с това наименование в медията ни присъстват новини, свързани с всичко, изброено по-горе и още повече. София непрекъснато се развива, а това води до взимането на редица решения, осъществяване на грандиозни проекти. Всичко ново и голямо е съпроводено неминуемо и с грешки, но и с много положителни емоции. Затова новините в тази медийна категория са многобройни.

София – административен център на страната

История на столицата София

Местоположение на София

Въздухът на София

Население на София

Икономика на София

Управление в София

Административно деление на София

Образование и здравеопазване в София

Прочетете още