menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0062 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ

23 ГАРА КУРИЛО
30
00
30
59
22
44
07
30
53
16
40
05
40
20
10
00
47
33
19
05
40
12
43
14
45
16
47
18
49
31
15
00
45
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
23 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
54
24
54
24
48
11
35
58
21
44
08
33
08
48
38
28
15
01
47
33
08
40
11
42
13
44
15
45
15
55
41
27
13
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02
24 КВ. БЕНКОВСКИ
34
14
29
44
59
14
29
44
59
14
29
43
57
24
00
15
45
15
45
20
45
00
15
30
45
00
15
30
45
00
15
30
45
01
19
35
06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
57
37
52
07
22
37
52
07
22
38
53
08
23
48
24
42
12
42
12
52
12
24
39
54
09
24
39
54
09
24
39
54
09
25
43
02
06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22
24 МАНАСТИР СВ. МИНА
30
00
15
12 16 17
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
12
42
57
13 16 17
24 СЕЛО ЛОКОРСКО
10
10
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
50
11

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София