menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0075 АНЕВА ЧЕШМА

69 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
38
03
27
47
07
27
47
06
25
55
10
25
55
24
53
22
51
20
49
18
47
16
45
14
43
11
38
12
35
12
37
02
25
42
00
17
34
51
11
46
36
31
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
70 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
29
09
29
17
59
08 11 15 19 21
98 ЗООПАРКА
22
42
02
22
42
02
19
36
54
03
12
31
51
11
32
53
14
24
35
56
17
38
59
20
42
04
26
48
10
32
54
16
38
00
21
42
02
21
39
57
16
36
01
16
36
49
13
28
50
27
04
42
20
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София