menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0133 БЛ. 111 Ж.К. ОБЕЛЯ-1

26 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
41
56
12
27
42
02
27
52
17
42
07
32
58
28
03
18
33
03
47
32
17
02
47
32
07
32
57
22
52
16
46
16
46
11
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
20
23
52
14
59
23
09
33
19
43
29
53
39
01
25
05
45
25
29
28
07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 00
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
00
46
06
26
47
08
28
48
08
30
37
46
56
06
16
23
45
05
45
25
05
44
04
24
44
04
54
02
35
08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София