menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0144 БЛ. 162 Ж.К. ДРУЖБА-1

11 Ж.К. ДРУЖБА -1
38
03
23
43
59
14
30
47
03
20
35
48
01
14
27
41
58
15
32
48
03
18
33
47
00
14
29
44
59
19
39
59
20
40
01
22
43
04
24
44
00
14
27
40
53
07
21
35
49
03
17
30
43
56
10
23
37
53
13
38
04
30
56
22
48
14
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София