menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0162 БЛ. 207 Ж.К. ОБЕЛЯ-2

26 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
33
48
04
19
34
54
19
44
09
34
59
24
50
20
55
10
25
55
39
24
09
54
39
24
59
24
49
14
44
08
38
08
38
03
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
12
15
44
06
51
15
01
25
11
35
21
45
31
53
17
57
37
17
21
20
07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 00
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
52
38
58
18
39
00
20
40
00
22
29
38
48
58
08
15
37
57
37
17
57
36
56
16
36
56
46
54
27
07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София