menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0171 БЛ. 241 Ж.К. ОБЕЛЯ-2

26 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
31
46
01
16
31
51
16
41
06
31
56
21
47
17
52
07
22
52
36
21
06
51
36
21
56
21
46
11
41
06
36
06
36
01
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
10
13
41
03
48
12
58
22
08
32
18
42
28
50
14
54
34
14
19
18
07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 00
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
50
36
56
16
36
57
17
37
57
19
26
35
45
55
05
12
34
54
34
14
54
34
54
14
34
54
44
52
25
07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София