menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0173 БЛ. 245 Ж.К. ОБЕЛЯ-2

26 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
30
45
00
15
30
50
15
40
05
30
55
20
46
16
51
06
21
51
35
20
05
50
35
20
55
20
45
10
40
05
35
05
35
00
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
09
12
40
02
47
11
57
21
07
31
17
41
27
49
13
53
33
13
18
17
07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 00
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
49
35
55
15
35
56
16
36
56
18
25
34
44
54
04
11
33
53
33
13
53
33
53
13
33
53
43
51
24
07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София