menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0266 БОЯНСКО ХАНЧЕ

64 ЗООПАРКА
18
43
05
16
27
47
57
07
25
42
01
17
33
47
01
15
29
45
03
21
39
57
14
32
52
14
34
52
10
29
48
07
26
44
02
21
41
03
23
42
01
19
35
49
03
17
31
45
59
13
27
41
53
08
24
42
00
25
50
15
40
03
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София