menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0337 БУЛ. МАДРИД

120 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г
20
30
40
50
00
10
19
28
36
43
50
57
04
13
21
28
35
42
49
56
03
09
16
22
29
35
42
49
56
03
10
19
28
37
46
55
04
14
24
34
44
54
05
15
25
36
46
56
07
17
27
37
48
58
08
19
29
39
50
00
10
20
31
41
51
02
12
22
33
43
53
03
14
24
34
44
54
03
13
20
26
33
39
46
53
00
07
14
21
28
35
42
49
56
03
10
17
25
33
38
45
53
00
07
14
21
29
42
03
25
48
11
33
55
17
39
00
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София