menu close
16° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0370 БУЛ. ПРОФ. ЦВ. ЛАЗАРОВ

11 Ж.К. ДРУЖБА -1
29
54
14
34
50
05
21
38
54
11
26
39
52
05
18
32
49
06
23
39
54
09
24
38
51
05
20
35
50
10
30
50
11
31
52
13
34
55
15
35
51
05
18
31
44
58
12
26
40
54
08
21
34
47
01
14
28
44
04
29
55
21
47
13
39
05
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02
N4 Ж.К. ДРУЖБА-2
20
00
40
20
00
40
20
02 03 04 05 06

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София