menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0436 УЛ. 12

314 СЕЛО БИСТРИЦА
05
25
45
05
18
31
44
57
12
26
39
52
05
19
33
48
04
21
39
57
17
38
00
23
46
09
33
59
26
54
22
50
17
43
08
30
50
08
25
41
57
13
29
45
01
18
35
53
14
36
00
25
50
15
40
05
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
69 ЦАРЕВА МАХАЛА
01
03
25
31
47
04
21
37
47
12
36
57
19
39
59
37
07
37
07
36
05
34
03
32
01
30
59
28
57
26
55
23
50
08
24
47
07
24
47
09
31
05
56
51
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
70 СЕЛО ПЛАНА
08
38
21
41
29
07 09 12 16 20

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София