menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0495 ГОРСКО СТОПАНСТВО

20 СЕЛО ЛОКОРСКО
40
35
23 00
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
08
26
44
02
21
41
06
28
49
12
33
53
18
43
13
48
23
58
38
18
58
38
18
58
38
58
18
38
58
23
43
03
23
48
17
48
30
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01
24 СЕЛО ЛОКОРСКО
56
10
28 СЕЛО ЛОКОРСКО
05
10
23
12
57
47
42
17
22
08 09 11 13 14 16 18 20 22

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София