menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0532 ДЕТСКИ ДОМ КИНОЦЕНТЪР

64 ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА
21
41
01
21
40
58
12
25
41
54
07
21
35
51
09
28
46
03
20
38
58
20
40
58
16
35
54
13
32
50
08
27
47
09
29
49
08
27
41
55
09
23
37
51
05
19
33
47
02
18
36
53
13
38
03
29
54
19
46
12
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София