menu close
11° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0553 ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА

84 УЛ. ГЕН. ГУРКО
04
24
44
04
24
44
59
04
23
45
04
23
41
58
16
34
53
11
30
51
13
35
57
19
41
03
25
47
09
31
53
15
37
59
20
40
00
18
36
54
13
31
49
07
26
45
04
23
39
54
18
52
32
12
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
184 УЛ. ГЕН. ГУРКО
14
34
54
14
34
54
09
14
34
54
13
32
50
07
25
44
02
20
40
02
24
46
08
30
52
14
36
58
20
42
04
26
48
10
30
50
09
27
45
04
22
40
58
17
36
55
14
33
47
06
35
12
52
33
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София