menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0677 Ж.К. ОБЕЛЯ-1

26 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
42
57
13
28
43
03
28
53
18
43
08
33
59
29
04
19
34
04
48
33
18
03
48
33
08
33
58
23
53
17
47
17
47
12
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
21
24
53
15
00
24
10
34
20
44
30
54
40
02
26
06
46
26
30
29
07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 00
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
01
47
07
27
48
09
29
49
09
31
38
47
57
07
17
24
46
06
46
26
06
45
05
25
45
05
55
03
36
08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София