menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0787 КАНТОНА

12 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
23
20
55
30
05
45
55
05
20
35
50
05
40
15
50
25
00
45
55
10
24
07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 00 01
14 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК
18
54
28
00
32
05
40
20
05
11
17
23
29
35
41
21
56
31
06
55
58
03
13
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01 02
90 АП МАЛАШЕВЦИ
54
22
45
07
31
54
18
43
08
34
01
31
01
31
01
31
01
31
11
51
31
16
01
41
11
41
10
39
06
35
04
34
14
09
04
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София