menu close
24° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0789 КАНТОНА

44 АВТОСТАНЦИЯ БАНКЯ
02
08
44 КРАЯ НА КВ. МИХАЙЛОВО
12
01
47 КВ. ГРАДОМАН
56
49
39
31
25
19
13
07
01
55
49
43
37
31
25
19
14
24
44
57
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
48 КРАЯ НА КВ. МИХАЙЛОВО
14
06
56
49
43
37
31
25
19
13
07
01
55
49
43
37
34
54
24
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 00
49 КВ. КЛИСУРА
37
32
22
14
07
01
55
49
43
37
31
25
19
13
07
01
55
54
24
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София