menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0798 КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА

23 ГАРА КУРИЛО
08
38
08
37
00
23
47
10
33
56
20
45
20
00
50
40
27
13
59
45
20
52
23
54
25
56
27
58
28
09
53
38
23
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
26 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
27
42
57
12
27
47
12
37
02
27
52
17
43
13
48
03
18
48
32
17
02
47
32
17
52
17
42
07
37
02
32
02
32
07
57
52
52
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
28 ЦЕНТЪР С. МРАМОР
35
12
18
33
28
23
13
13
07 09 10 12 14 16 18 20

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София