menu close
24° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0920 УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ

18 МЕЛНИЦАТА ЧЕПИНЦИ
46
56
56
58
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11
06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
11
06
23 00
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
45
03
21
39
58
18
43
04
25
48
09
29
54
19
49
24
59
34
14
54
34
14
54
34
14
34
54
14
34
59
19
39
59
24
54
26
08
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София