menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0932 КМЕТСТВО БАЛША

29 АВТОСТАНЦИЯ ИЛИЯНЦИ
14
09
59
46
33
20
13
06
40
14
49
49
37
25
13
16
50
28
07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 01
30 КВ. ОБЕЛЯ
19
59
36
02
28
55
21
47
26
05
44
23
02
41
20
59
38
17
56
35
01
27
53
19
45
11
41
11
49
27
06
44
23
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София