menu close
16° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0936 КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА

69 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
37
02
26
46
06
26
46
05
24
54
09
24
54
23
52
21
50
19
48
17
46
15
44
13
42
10
37
11
34
11
36
01
24
41
59
16
33
50
10
45
35
30
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
70 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
28
08
28
16
58
08 11 15 19 21
98 ЗООПАРКА
20
40
00
20
40
00
17
34
52
01
10
29
49
09
30
51
12
22
33
54
15
36
57
18
40
02
24
46
08
30
52
14
36
58
19
40
00
19
37
55
14
34
59
14
34
47
11
26
48
25
02
40
18
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София