menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0990 КУЛИНАРЕН К-Т ПЕЙФИЛ

305 ПЛ. ЦЕНТРАЛНА ГАРА
40
54
14
33
51
09
24
35
46
57
08
19
30
42
58
15
33
48
03
19
33
53
11
29
48
06
22
40
58
16
34
52
10
28
46
04
22
40
58
15
29
41
53
06
18
34
43
55
07
19
31
45
59
15
32
49
06
24
42
02
35
08
40
13
45
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София