menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1003 ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ

28 ЦЕНТЪР С. МРАМОР
48
25
31
46
41
36
26
26
07 09 10 12 14 16 18 20
29 СЕЛО БАЛША
55
45
35
23
10
57
50
43
17
51
25
26
14
02
50
53
27
07
06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София