menu close
16° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1009 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА

69 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
46
11
35
55
15
35
55
14
33
03
18
33
03
32
01
30
59
28
57
26
55
24
53
22
51
19
46
20
43
20
45
10
33
49
07
24
41
58
18
53
43
38
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
70 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
37
17
37
25
07
08 11 15 19 22
98 ЗООПАРКА
30
50
10
30
50
10
27
44
02
11
20
39
59
19
40
01
22
32
43
04
25
46
07
28
50
12
34
56
18
40
02
24
46
08
29
50
10
29
47
05
24
44
09
24
44
57
21
36
58
35
12
50
28
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София