menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1511 СЕЛО БАЛША

29 СЕЛО БАЛША
09
59
49
37
24
11
04
57
31
05
39
40
28
16
04
07
41
21
07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 01
29 АВТОСТАНЦИЯ ИЛИЯНЦИ
10
05
55
42
29
16
09
02
36
10
45
45
33
21
09
12
46
24
07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 01
30 КВ. ОБЕЛЯ
15
55
32
58
24
51
17
43
22
01
40
19
58
37
16
55
34
13
52
31
57
23
49
15
41
07
37
07
45
23
02
40
19
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
30 СЕЛО БАЛША
15
52
28
54
20
47
13
39
18
57
36
15
54
33
12
51
30
09
48
27
53
19
45
11
37
03
33
03
41
19
58
36
15
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София