menu close
26° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1517 СЕЛО ГЕРМАН

6 СЕЛО ГЕРМАН
10
30
50
10
30
50
10
30
50
10
35
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
05
40
10
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
22
47
27
27
27
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
6 АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ
10
30
50
10
30
50
10
30
50
10
35
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
05
40
10
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
22
47
27
27
27
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
8 СЕЛО ГЕРМАН
00
38
10
19
53
31
09
15
21
27
33
39
08
43
06
56
07
08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 01
8 СЕЛО КРИВИНА
10
43
14
20
59
38
18
23
29
35
41
46
09
44
06
13
07
08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София