menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1561 КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

119 СУПЕРМАРКЕТ
50
20
49
12
35
58
23
47
37
07
21
00
39
57
36
15
32
43
32
56
20
44
08
32
57
25
55
30
05
10
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
119 МК КРЕМИКОВЦИ
12
42
18
54
08
08
10 11 14 16 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София