menu close
26° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1602 ВИК - ЕАД - СОФИЯ

305 ПЛ. ЦЕНТРАЛНА ГАРА
41
55
15
34
52
10
25
36
47
58
09
20
31
43
59
16
34
49
04
20
34
54
12
30
49
07
23
41
59
17
35
53
11
29
47
05
23
41
59
16
30
42
54
07
19
35
44
56
08
20
32
46
00
16
33
50
07
25
43
03
36
09
41
14
46
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
4 Ж.К. МЛАДОСТ-1
43
13
38
03
23
43
03
28
58
28
45
03
33
03
38
00
23
08
53
43
28
13
58
28
53
18
43
13
33
58
18
43
28
13
53
33
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София