menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1756 ОБЩИНА КРЕМИКОВЦИ

117 ГРАД БУХОВО
34
47
06
25
43
00
16
32
47
02
17
32
48
05
23
42
02
27
52
22
47
10
32
55
17
40
02
25
47
10
33
56
19
42
04
25
42
58
14
29
44
59
15
32
49
07
27
47
07
32
12
57
47
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
118 СЕЛО ЖЕЛЯВА
16
11
06
01
01
01
01
57
53
49
46
44
42
41
41
46
51
56
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
119 СУПЕРМАРКЕТ
53
23
52
15
38
01
26
50
40
10
24
03
42
00
39
18
35
46
35
59
23
47
11
35
00
28
58
33
08
13
06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
119 МК КРЕМИКОВЦИ
15
45
21
57
11
11
10 11 14 16 18 19

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София