menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1884 УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА

285 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
49
01
20
38
56
14
32
49
05
21
37
54
09
25
41
57
15
34
54
14
34
54
14
34
54
14
34
54
14
34
54
14
34
54
14
34
54
14
32
50
06
22
38
54
10
26
42
58
14
30
44
00
18
36
56
26
06
46
26
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
26 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
17
32
47
02
17
37
02
27
52
17
42
07
33
03
38
53
08
38
22
07
52
37
22
07
42
07
32
57
27
52
22
52
22
47
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София