menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1978 УЛ. КАМЕНОДЕЛСКА

20 СЕЛО ЛОКОРСКО
04
59
23
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
38
56
14
32
51
11
36
56
16
39
00
20
45
10
40
15
50
25
05
45
25
05
45
25
05
25
45
05
25
50
10
30
50
15
45
19
01
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01
100 ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
20
50
15
35
50
05
20
35
51
06
22
39
57
17
37
57
02
27
53
58
19
44
10
36
01
27
53
18
44
10
35
00
20
38
54
09
25
40
55
11
26
42
57
12
28
46
05
30
35
00
07
25
44
21
58
35
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София