menu close
20° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2352 ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

280 СТУДЕНТСКИ ГРАД
46
58
10
22
34
45
52
59
07
14
21
28
35
42
49
55
01
06
11
16
21
27
34
41
48
55
01
07
13
19
25
31
37
43
49
55
01
07
13
19
25
32
40
47
55
02
10
17
25
32
40
47
55
03
11
18
26
34
42
50
58
05
13
20
28
35
42
50
58
06
14
21
29
37
44
52
59
06
14
22
30
38
45
53
01
08
16
23
30
38
46
54
58
02
09
17
25
28
32
36
40
47
54
01
08
15
22
30
36
42
48
54
00
06
12
18
24
30
36
43
50
56
02
09
15
22
28
35
42
50
58
08
18
29
43
58
12
27
41
56
10
25
39
54
08
23
37
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София