menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2448 БЛ. 119 Ж.К. ОБЕЛЯ-1

26 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
40
55
11
26
41
01
26
51
16
41
06
31
57
27
02
17
32
02
46
31
16
01
46
31
06
31
56
21
51
15
45
15
45
10
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
19
22
51
13
58
22
08
32
18
42
28
52
38
00
24
04
44
24
28
27
07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 00
150 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
59
45
05
25
46
07
27
47
07
29
36
45
55
05
15
22
44
04
44
24
04
43
03
23
43
03
53
01
34
07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София