menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2574 БУЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ

6 Ж.К. ОБЕЛЯ-2
31
48
05
24
34
43
51
08
24
33
41
50
58
07
15
30
44
58
09
20
32
42
53
03
13
24
35
46
59
12
25
38
51
04
17
30
41
52
03
13
24
35
46
56
07
18
35
52
09
26
43
00
17
34
43
51
08
18
26
44
54
02
12
20
38
52
06
20
31
41
52
03
14
24
34
45
54
05
16
28
47
12
40
08
36
05
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София