menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

6214 УЛ. ХАН КУБРАТ

26 Ж.К. ОБЕЛЯ-1
20
35
50
05
20
40
05
30
55
20
45
10
36
06
41
56
11
41
25
10
55
40
25
10
45
10
35
00
30
55
25
55
25
50
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София