Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 28 октомври- 01 ноември

ЧЕЗ

Снимка: Столица.bg

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 28 октомври - 01 ноември  2019 г, включително:

СОФИЯ ГРАД  

Община ВИТОША  

На 28.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Владая: Академик Петко Стайнов 19, 12, 21, 23, 14, 9, 13, 15, 17, 1, 16, 8, 4, 22, 5, 2, 10, 20, 18, Алеко Константинов/К. Димитр 13, 55, 29, 33, 25, 33б, 4, 27, 35, ПИ 11394. 1791. 2057, 15, 24, 10, 16, 18, 45, 43, 31, 18 А, 21 А, 17, 12, 14, 11, 23, 21, 20, 8, 19, 6, Алеко Константинов/Офелиите 25, Бели Брег 8, 4, 1, 3, 6, Боровинка 5, 14, 12, 17, 11, 9, 19, 10, 15, 7, Владая, Горелица, Малка Поляна 1, 5, Равнище 50, 8, 38, 20, 13, 17, 2, 46, 34, 25, 40, 36, 1, 9, 24, 11, 54, 12, 15, 6, 28, 4, 30, 32, 10, 19, 7, 48, 18, 52, 5, 22, 26, 3, Слънчев Залез 4, 2, 3, Спортист 7, 9, 3, 2, 5, 11 УПИ XX-331, Кв. 21, 1, Тополите 12, 8, 5, 13, 1, 6, 7, 10, 9, 15, 16, 17, 3, 4, Чаладинка 24

На 28.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Офелиите /Владая/

На 28.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Владая: 22-ра, 22-ра, 22-ра, VIII-1004aкв. 33, Алеко Константинов/К. Димитр 7а, Алеко Константинов/К. Димитр 1, 3, Алеко Константинов/К. Димитр 9, 7, 1, 3, 2, 5, Амбарица 7, 1, 5, 4, 13, 11, 2, 9, 3, Балабановец 1, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Боев Рид 6, Боровинка 4, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Букова Гора 2, Войнишко Въстание 85, 89, 73, Войнишко Въстание 73, Войнишко Въстание 59, Войнишко Въстание Поща, 63, Горелица 3, 2, Ела 2, 1, 4, 4а, Елен 3, 9, 4, 7, 6, 8, 1, 5, 7а, 11, 10, 2, Елешница 2, 7а, 7, 9, 1, 15, 6, 5, 4, 3, 8, Елешница 18, Здравец 2, 6, 10, 4, 7, 3, 5, 1, Калиница 5, 3, 4, 1, Катеричка 3, Катеричка 2, 1, 3, 5, Китен 7, 24, 13, 30а, 32а, 17, 9, 22, 32, 36, 33, 5, 34, 11, 20, 21, 26, 15, 28, 19, 18а, 30, Лесковец 6, 13, 5а, 17, 15, 19, 12, 8, 16, 11, 4, Лесковец 3, 1, Любомир Миланов № 77, 85, 68, 55, 50, 91, 64, 60, 57, 73, 74, 58, 63, 48, 89, 71, 51, 87, 53, 79, 67, 69, 75, 46, 54, 81, 83, 52, 61, 70, 62, 77, 75а, 59, 68а, 76, 78, 80, 66, 72, 65, Любомир Миланов 14, 11, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, Любомир Миланов 7, 23, 2, 8, 10, 12, 17, 1, Любомир Миланов 20, 17, 34, 33, 32, 16, 29, 27а, 25, 33а, 18, 27, 30, 31, 22, М. Владая Кв. 75 Кв. 75, Маргаритка 15, 10, 16, 20, 14, 18, 9, 7, 17, 2, 8, 13, 12, 23, Марин Чукар 16, 10, 7, 5, 34, 28, 8, 24, 25, 1, 12, 3, 38, 36, 26, 22, 4, 9, 6, 2, 14, Момина Сълза 18, Морените 9, 2 УПИ III-1551, Плиска 7, 28, 1, 6, 10, 13, 4, 14, 18, 16, 3, 8, 12, 2, 26, 20, 5, Подкраище 30, 13, 7, 8, 14, 11, 20, 17, 16, 10, 9, 29, 15, 6, 18, 2, 26, 4, 22, 12, 5, 3, Полски Синчец 1, 2, Реката 2, 4, Реката 3, 6, 10, 18, 12а, 7, 9, 16, 12, 5, Сребрист Бор 2, Сребрист Бор 8, 1, 6, 3, 7а, 4, 7, 5, Суха Лешница 4, 3, 5, 10, 2, 1, 2а, 3, Вила, 15, 1, 8, 9, Сърна 10, 11, Сърна 7, 2, 6, 9, 13, 5, 11, УПИ II-104 Кв. 33, УПИ V-986 Кв. 51, Шипето 4, 7, 5, 2, 6, 3, 8, 9, 1, Язбине 1, Янкино Усое 14, 15, 12, 11, 8, 10, 1, 21, 17, 16, 6, 9, Янкино Усое 20, 19, 18, 14

На 28.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Ангел Букурещлиев 14, 1а, 6, 12, 3, 7, 10, 5, 8, 5а, 1, 2, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Захари Зограф 13, 11, 14, 12а, 20, 18, 17, 16, 12, 15, Кимчовец 3б, 4, 2, 3, 6, 1, Крушова Градина 29, 31а, 33, 30б, 17, 37, 28, 20, 23, 29б, 18, 35, Лазар Михайлов/Хр. Манов/ 2, Маестро Георги Атанасов 24, 22, 33, 22а, 29, 31, Маргаритка 7, Ненко Балкански 12, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Папрат 41, 18, Христина Морфова 1, 17, 6, 4а, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 10, 8, 2, 7, 11

На 28.10.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 29.10.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 30.10.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 01.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Владая: 22-ра, II-3477, Кв. 916, Буков Дол 5, 6, 4, 3, 1, Войнишко Въстание 112, Здравец 13, Кайлъка 11, 3, 2, 15, 33, 1, 29, 35, 5, 31, 9а, 13, Лесковец 9, Марин Чукар 40, 15, Ново Село 2, 4, 3, 6, Владая, 1, Пирин/Дупките/ 15а Табло 4, 14 Табло 3, Табло 6, 18 Табло 2, 23 Табло 2, 15 Табло 4, 3, 13 Табло 5, Табло 5, 25 Табло 1, 11 Табло 5, Суха Лешница Вила, Хеброс 28, 10, 21, 13, 5, 37 До Казана, 22, 3, 8, 30, 8а, 9, 11, 15

На 28.10.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 29.10.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 30.10.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 01.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва ТП Кайлъка М. Владая, Войнишко Въстание 122, 137, 133, 121, 106а, 124, 139, 114, 106, 130, 132, 120, 123, 127, 118, 128, 129, 110, 135а, 119, 135, 125, 112, 108, 131, Здравец Трафопост /Ул. Кайлъка

На 28.10.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Бръшлян/620-та/ 3, 3а, Букара/Дим. Грънчаров/ 27, Петко Войвода 13, Студен Кладенец 26, Тис/619-та/ 3

На 29.10.2019 г. /08:30 - 15:30 ч./ -  София: 186/В. З. Малинова Долина/, 187-ма Кв. Мал. Долина/Младос, 192/В. З. Малинова Долина/, 194/В. З. Малинова Долина/, 195/В. З. Малинова Долина/, 196/В. З. Малинова Долина/, 201/В. З. Малинова Долина/, 202/В. З. Малинова Долина/, 203-та, 39-та /Ж. К. Бункера/, Бистришко Шосе, Малинова Долина

На 29.10.2019 г. /09:00 - 12:15 ч./ -  София: 54-та /Кв. Симеоново/, Босилек /Кв. Симеоново/, Матей Граматик, Света Магдалина 12д, 21а, 26-Н, 11, 21, Ул. 50-та, Ул. Ватопедска Грамота, Ул. Георги Пашаков, УПИ X-394, Кв. 13 В. З Симеоново-Север, Ул. Матей Граматик 5, УПИ XVI-483, Кв. 19

На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Ангел Букурещлиев 14, 1а, 6, 12, 3, 7, 10, 5, 8, 5а, 1, 2, Асен Георгиев/730/ 5, 4, 2 Строеж, 6, 8, 3, 1, 7, Белмекен 13, 13, 36-37, 20, 15, 16, Божур 2, Боянска Китка/Кв. Бояна/ 4, Брезите 20, 15а, 16, 18, 10, 14, 17, Бъкстон 36-37, 36, До Бл. 38, 38, Василашко Езеро 92 Магазин, Вихрен/Петър Тонев/ 25, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Георги Войтех/734-та Витоша 3, 4, 3а, 10, 6, 1, 4а, Захари Зограф 13, 11, 14, 12а, 20, 18, 17, 16, 12, 15, Казбек 38, Кикиш 2, 9, 7, 11, Кимчовец 3б, 4, 2, 3, 6, 1, Краище /735-витоша/ 4, Крушова Градина 29, 31а, 33, 30б, 17, 37, 28, 20, 23, 29б, 18, 35, Кумата 5, 12, 8, 6, 11, 45, 23, 41, 23а, 39, 14, 34, 47, 12а, 2, Ул. 730, 30, 13, 18, 36а, 16а, 36, 31, 21, 23в, 16, 15, 35а, 17, 35, 32, 8 Оф. 4, 26, 38, 33, 37, 19, 28, Лазар Михайлов/Хр. Манов/ 2, Маестро Георги Атанасов 24, 22, 33, 22а, 29, 31, Маргаритка 7, Мусала 6, 2, 7, 7, 4, Ненко Балкански 12, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Папрат 41, 18, Пирин 79, 77 Рекл. къща, 77, Пирин 8, 13, Подграмада 2, 17, 13, 15, 11а, 9, 11, 15а, 3, 7, Преки Път/Димитър Монов/ 25, Проф. Илия Йосифов 5, Севастократор Калоян/Алекса 9, 10, 5, 5а, 14, 12, 3, 6, 7, Сев. Калоян/Брезите/, 4, 2, 1, 8, УПИ VII-353, Кв. 53, Ул. Малина, Христина Морфова 1, 17, 6, 4а, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 10, 8, 2, 7, 11, Шишманова Конница/620/ 8, 5, 2, 3, 7

На 30.10.2019 г. /08:30 - 17:15 ч./ -  София: 684-та/Витоша/ 20, 1, 5, 3, 4, УПИ XII-421, Кв. 9, 689-та/Витоша/ 26а М. Мала Кория, 2, 11, УПИ XIII-402, 18, 16, 26, 10, 14, 28, 12, 28г, 15, 695-та/Витоша/ 8, 18, 26, 14, 740-та/Овча Купел/, 741-ва/Овча Купел/ 6, 3, 742-ра/Овча Купел/ 3, 14, 1, 16, 12, XV-731 За Жс, Вз Горна Баня XV-1327 Кв. 51а, Вилна Зона Мала Кория и Вилна Зона Черен Кос Вилна Зона Мала Кория и Вилна Зона Черен Кос, Войнишко Въстание 15, 11а, 17, 18, 11, 16, 9а, 7, 9, 12а, Лебед/Кв. Горна Баня/ 4, Люлинско Поточе 31, М. Мала Кория Кв. 5 УПИ 9-365, М. Мала Кория Ул. 684 -, Маджарица 5, 6, 11, 20, 19, 4, 21, 2, 3, и Ул. 742, 17, 12, 1, 23, 15, Мала Курия 56, 33, 43а, 37а, 26, 25, 43, 14, 34, 29а, Вила, 20, 31, 4 / Ул. 684 №2/, 27, 4, 54, 64, 32, 38, 35, 3, 39, 58, 40, 10а, 84, 49, 18, 41, 36, 29, 30, 22, 42, 62, Кв. 3, 50, 70, 66, Местн. Мала Кория, местност Черен Кос Бензиностанция Газпром, местност Черния Кос 10, Кв. 5, 70, 6, УПИ Vіі-81, Кв. 5, XV-93 Кв. 4 №68134. 1897. 93. 2, 40, 17, 37, 8, 33, 29, Вила, Поглед 20, 18, 15, 23, 25, 21, 28, 22, 9, 32, 19, 1, 34, 16, 11, 14а, 12, 13, 20а, 30, 27, 27а, 36, Равнище/Кънчо Стоилов/, Св. Крал/Кирковска Трибуна/ 2, УПИ VIII- 365, Кв. 5, УПИ VІІ-404, Кв. 2, УПИ ХV-399 Кв. 3 М. Мала Кория, Цар Борис III/Девети Септ. 509

На 30.10.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Казбек 59 А

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: 1-ва Ул. Симеоновска 16, 10-та /Кв. Симеоново/ 3, 14, 8, 2а, 10, 7, 9, 2, 12, 4, 6, 11-та /Кв. Симеоново/ 5, 13-та /Кв. Симеоново/ 2, 3, 8, 12, 1, 4, 5, 6, 14-та /Кв. Симеоново/ 3 Сладкарска Раб, 19, 22, 15б, 20, 16-та /Кв. Симеоново/ 10, 4 Ул. Боян Ничев 4, 15, 12, 17а, 11, 6, 9, 17, 14, № 13, 16, 17-та /Кв. Симеоново/ 4, 8, 2, 6а, 6, 5, 3, 20-та /Кв. Симеоново/ 8, 6, 10, 4, 5, 21-ва /Кв. Симеоново/ 5, 22/Кв. Симеоново/ 31, 29, 27, 6-та /Кв. Симеоново/ 10а, 7-ма /Кв. Симеоново/ 6, 9-та /Кв. Симеоново/ 17, 24, 32, 14, 17а, 8, 33, 2 Трафопост 9, Ангел Букурещлиев 14, 1а, 6, 12, 3, 7, 10, 5, 8, 5а, 1, 2, В. З. Симеоново - Драгалевци, В. З. Сим. -Драг. УПИ XII-1199, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Драгалевци Вила, Дядо Йоцо 5-А, Жасмин 18, 26, Захари Зограф 13, 11, 14, 12а, 20, 18, 17, 16, 12, 15, Златен Век 30, 39, 11, 43, 4, 21, 12, 19, 20, 15, 26, 23, 28, 18, 13а, 35, 41, 13, 31, 22, 2, 10, Кимчовец 3б, 4, 2, 3, 6, 1, Крушова Градина 29, 31а, 33, 30б, 17, 37, 28, 20, 23, 29б, 18, 35, Лазар Михайлов/Хр. Манов/ 2, Маестро Георги Атанасов 24, 22, 33, 22а, 29, 31, Маргаритка 7, Ненко Балкански 12, Никола Пиколо 4а, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Папрат 41, 18, Проф. Боян Ничев 3, Симеоново 3а Ул. 21, 6 Ул. 21, Симеоновска 23, 22, 28, 27, 19, 15, 18, 24, 18а, 29, 17, 14а, 16, 20, 26, 14, 25, 15а, Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/ 22, 140, УПИ XV-738, 737, Кв. 25, Христина Морфова 1, 17, 6, 4а, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 10, 8, 2, 7, 11

На 31.10.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Ралевица 72

На 01.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Владая: Академик Петко Стайнов 16, 17, 22, Бистър Поток 3, 8, 9, Брезова Гора 3, Войнишко Въстание 29, Орница 18а, 28, 36, 7, 8а, Полски Синчец 1, 2

На 01.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Равнище 1

Община ВРЪБНИЦА  

На 30.10.2019 г. /09:30 - 14:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  София: Надежда 6, Надежда -6 Атц Връбница

Община ВЪЗРАЖДАНЕ  

На 28.10.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София: Ген. Цончев 2, 10, 8, 12, 6, Незнаен Воин 6, Охридско Езеро 3, Хмелница 3, Цани Гинчев 14, 12

На 01.11.2019 г. /09:00 - 14:15 ч./ -  София: Алдомировска/Димитър Баковс 24, Инж. Иван Иванов 92-90, 94, 90, 102, 90-92 Секция А Магазин 2а, 90-92, 92, Одрин 145, 162, 143, 141, 164, Св. Св. Кирил и Методий 163, 157, 188, 194, 161, 192, 155, 192а, 159, Сливница 106, 108, 89, 104, 85, 87

На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Александър Стамболийски 54, 50, 56, /Бул. Сливница, 52, Антим I 19, 17, Възраждане 7, 6, Отец Паисий 20, 22, 29, 24, Софроний Врачански 1-А, 1, Тодор Александров/Н. Цанов/ 41, 43, 45

На 01.11.2019 г. /11:00 - 16:15 ч./ -  София: Българска Морава/Жеко Димит 108а, 112, 135, 102, 141, 106, 121а, 92, 106а, 108, 119а, 127-127а, 114, 121, 133, 117, 131, 110, 143, 137, 100, Св. Св. Кирил и Методий 180, 145, Цар Симеон 212а

Община ИЗГРЕВ  

На 28.10.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София: Цариградско Шосе/Тракия/ 11

На 29.10.2019 г. /08:45 - 12:00 ч./ -  София: Дианабад 53, Пимен Зографски/Ал. Пеев/ 2а, Тинтява/Ф. Е. Дзерджински/ 15

На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Дианабад Блок 41

Община ИСКЪР  

На 29.10.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 310, Дружба 2 До Бл. 311, Искърско Шосе 5

На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 2 405 Вх. А, В, 406 Г, 407 Вх. А, 408 Вх. Б, Дружба 2 Блок 217 Вх. А, Б, Г, 223 Вх. Б

На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 2 До 68 Еспу, До Пазара, Дружба 2 Блок 217 Вх. А, Б, Г, 223 Вх. Б, Дружба 2 405 Вх. А, В, 406 Г, 407 Вх. А, 408 Вх. Б, Пи-68134. 1505. 2248. 2, Кв. 3

На 30.10.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 2 Пазар, До 252, С/У 252, До Пазара

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 2 405 Вх. А, В, 406 Г, 407 Вх. А, 408 Вх. Б, Проф. Цветан Лазаров/Мом. Чеш Блок 217 Вх. А, Б, Г, 223 Вх. Б, Проф. Цветан Лазаров/Мом. Чеш Блок 217 Вх. А, Б, Г, 223 Вх. Б

На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 2 405 Вх. А, В, 406 Г, 407 Вх. А, 408 Вх. Б

Община КРАСНА ПОЛЯНА  

На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: 386-та/Красна Поляна/ 1, Вардар/Яне Сандански/ 3, 6, Младежка Искра 12, 11, 14, 10а, 9, 23, 16, 15, 5, 4, 28, 25, 17, 13, 18, 3, 6, 21, 7, 19, 8, 10, 1, 2, Освобождение 30, 20, 18, 26, 36, 12, 34, 30а, 22, 28, 14, 24, 32, 16, 20а, 12а, Ташкови Ливади/Батул. Битка/ 11, С/У 10 Ресторант, 5, 7а, 12, 15, 3, 6, 11а, 7, 9, 13, 2, 9а, 1, 4, Трънски Майстор/Трънски Отряд/ 10, 8, 10а, 18а, 18

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Западен Парк/Христо Михайло 17, 116, 15, 119, 117, Посл Спир 10, 19, 118, 18, 16, Суходолска 2 Посл. Спирка, 2 Посл. Сп.

Община КРАСНО СЕЛО  

На 28.10.2019 г. /09:00 - 11:30 ч./ -  София: Ворино 11, Хайдушка Гора 20, Царево Село 2, 4

На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Борово 230, 231, 229, 228, 220, 5, 6, 9, 13, 13а, 11, 12, 217а, 222б, 53-55, Браила/Горник/ 2, Невестина Скала 13, 13а, 16, Пирински Проход 47

На 30.10.2019 г. /09:30 - 10:00 ч./ -  Манастирски Ливади: Каблешков Тролейбусна Спирка Срещу Т. Каблешков №22 Гет Бтк

На 30.10.2019 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  София: Бул.  Гоце Делчев  1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Бул. Цар Борис III №113, 115, 117, Кюстендил/Атанас Ненов/ 66, Хубча №1, 2, 3, 5

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Борово 218, 214а, 214, 217, 215, 219, 223, 224, 226, Пирински Проход 30, 35, Родопски Извор 28, 30-32, Тодор Каблешков 40, Топли Дол 2, 4, Ястребец 8, 38

На 31.10.2019 г. /10:00 - 11:30 ч./ -  София: Хубча №8

Община КРЕМИКОВЦИ  

На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Долни Богров: УПИ XXII-5, Кв. 13

На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: 2-ра /Враждебна/ 2, 3-та /Враждебна/ 21, 23а, 11, 6, 20, 1, 31, 24, 17а, 18, 12а, 12, 22, 26, 9, 5, 19, 7, УПИ VI-163, 27, 15, 23, 13, 29, 16а, 8а, 8, 16, 17, 25, 3-та /Нова Враждебна/ 17, 39-та /Враждебна/ 3, 6, 7, 3 А, 2, 4, 1, 5, 3а, 9, 8, 4-та /Враждебна/ 17а, 3а, 12а, 13а, 9, 12б, 17, 14, 15, 19, 8, 13, 7, 5, 3, 6, 12, 10, 11, 8а, 16, 51-ва /Кв. Враждебна/ 6а, 10, 4, 2, 54-та /Враждебна/ 7, 4, 5, 8, 9, 6, 2, 9а, 10, 14, 12, 1, 11, 573-та/Кв. Левски/ 6, 58-ма /Враждебна/ 1а, 5, 7, 6, 8, 4, 3б, 10, 1, 9, 3, 3а, 68-ма /Враждебна/ 3а, 3, 2, 1, 5, 8-ма /Враждебна/ 4а, 15, 4, 17, 23а, 19, 21а, 16, 24, 22, 14, 13, 27, 25, 21, 6, 18, 10, 12, 20, 23, 20а, II-402, Ботевградско Шосе/Мизия/ 264, 260 Сграда Юнг, До Автокам Юнг, 337, 11, Сграда Юнг, 262, Кв. Връждебна Подлез, 384, Сграда Юнг, 339, 260, Враждебна Ул. 57-ма и Ул. 68-ма, УПИ ІХ-940, Кв. 55, УПИ ХХ-420, Кв. 54, 2

Община ЛОЗЕНЕЦ  

На 28.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Йордан Стубел/444-та/ 7

На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Асен Разцветников/431-ва/ 24, Бигла 7, 26, 30а, 52, 58, 57, 60, 43, 47, Галичица 8, 15, 22, 40, Драгалевска 8-14, Кораб Планина/Илия Филипов/ 54, 62, Кричим/Петко Енев/ 22-24, 25, 33, Майор Томпсън 51, 54, 108, Плачковица 13, Св. Наум/Трайчо Костов/ 33, 51

На 30.10.2019 г. /08:30 - 15:00 ч./ -  София: Арх. Йордан Миланов 26

На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Асен Разцветников/431-ва/ 28а, Симеоновско Шосе 102в Сграда 9, Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/ 115, 104б, 106, 1113а, 102, 106б, 108, 106б къща 20, 102в, 106б, 198, 113, 113а, 198

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Асен Разцветников/431-ва/ 28, Георги Райчев/434-та/ 11, Вх. А

На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: 68134. 1972. 1566, Георги Райчев/434-та/ 11 Вх. Б, Е, Златовръх/Лука Кунин/ 26, 31-35, 52, Кораб Планина/Илия Филипов/ 55, 65, 69, Кричим/Петко Енев/ 74, 82, Крум Попов 15, 20, М. Драгалевци 68134. 1972. 2907, Милин Камък 21, 51, Околовръстен Път Имот1415, 1 Симеоново, Меб. Маг, 187, Имот 1317, Симеоново ПИ 904, К. Л. 684, 702, Симеоновско Шосе 146, Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/ 142 Кръстовище Окол. Път, 150 Упи-Ііі-1307-2044-1947 Кв. 10а, Околовръстев Път, С. Шосе-Околов. Път/, 144, 86б, 140, 94, Им. 1439, Стоян Михайловски 20-22, 26, 30, Университетска 1, 7, 10, Христо Смирненски 16, 23, 29-37, 48, Цанко Церковски 18, Якубица 5, 7б

Община ЛЮЛИН  

На 29.10.2019 г. /09:30 - 12:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  София: Люлин 7 До Метро Станция Западен Парк

Община МЛАДОСТ  

На 28.10.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 1 Блок 45 Вх 1 До 14

На 29.10.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 1 Блок 46 Вх 1-6

На 29.10.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  София: Младост 1 121, 129, 123, 122, 29, 29а

На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Младост 1 Бл. 103

На 30.10.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 1 Блок 54 Вх 2-5

На 30.10.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  София: Младост 2 285, 206, 209а, 206а, 206, 206б, 288а, 206б, 207а,  .   285-магазин, 209,  .   285 Фризьор,  .   285 -Кафе, Свети Киприян/К. Каприелов/ 60 Жк Младост 2, 52, 60 Младост 2, 52 Жк Младост 2, 60 Кв. Младост 2, 60, 60 Младост 2, 52 Младост 2, 60 Жк Младост 2, 56

На 30.10.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  София: Младост 1 11

На 30.10.2019 г. /11:00 - 16:00 ч./ -  София: Бул. Цариградско Шосе/Ул. Д. Моллов-Бул. Ал. Малинов, Младост 1 11, 1

На 31.10.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  София: Цариградско Шосе/Тракия/ 7-ми Килот, 119

На 31.10.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 1 Бл 70 Вх А-Ж

На 31.10.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  София: Младост 1 До Бл. 31 32, 38, 36, 31, 37, 32

На 01.11.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 1 Блок 49а Вх 1 и 2, Младост 1 Блок 49б Вх 1

Община НАДЕЖДА  

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Толстой 34 Вх. А, Вх. Б

Община ОБОРИЩЕ  

На 28.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Георги С. Раковски 82, 13-15, 68, 72, 80, 70, 78

Община ОВЧА КУПЕЛ  

На 29.10.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Любляна/Й. Вишевградски/ 23

На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Васил Попов 26, Гладиола 6, №27, 29, Гръстниче 8, 12, 22, 11, 19, 17, 18, 11а, 8а, 15, 10, 20, 16, 13, 14, Дон 18, 20б, Еделвайс/Общ. Овча Купел/ 18, 32, 24, 17, 23б, 23в, 20, 13, 21, 19, 34, 15, 22, 28, 26, 23а, 23, 14, Лотос № 3а, Обиколна 11, С/У 13, Обиколна С/У 13, С/У Бл. 13, До 13, Стр. Табло, Строеж, Срещу Блок 13, Овча Купел, До 11, 11, Обиколна - Околовръстен Път/, Обиколна 104, Овча Купел Пазар, Магазин 23, Пазар, Магазин 14, Овча Купел До 18, Овча Купел До 18, Овча Купел 18, Овча Купел 2 13, Пазара, Пазар-Павилион 8, 11, Пазар, 13а, До Бл. 11, 12а, 15, Овча Купел 2 До Бл. 11, С/У Бл. 13 Автомивка, 13, 11, Пазара Маг. 5, С/У 18, Овча Купел 2 17, 17а, 15, Овча Купел 2 18, Президент Линкълн 114, Президент Линкълн 114 М/У Бул. Президент Линкълн и Бойчо Бойчев, и Ул. Централна /Фасадата на ТП 42-233а/, Проф. Никола Милев 37, 35, 27а, 51, 43, 39а, 28, Кв. 33, 24, 20, 30, №33, 47а, 26, 33, 39, 30, 29, 47, 31, 22, Синьо Езеро 5, 1, 9, 8а, 8, 7, Пазар, До Бл. 18

На 30.10.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Мало Бучино: 16, 46721. 3581. 698. 2, XIx - 700, Бански Път 1, 7, Бенковска/В. З. Симоница/ 29 УПИ І - Ткзс Кв. 6, 27, 7, 11, 8, 12, 13, 31 Кв. 5 П-Л 30, 22, 2, Вила, 19, 29, 28, 1, 4, 9, 10, Бор/9-та/ 3, 1, 2, 5 А, 7, 5, Борис Найденов/11-та/ 3, 2, 1, Боян Б. Костов/4-та/ 3, Бузлуджа/В. З. Симоница/ 1, Васил Левски/В. З. Симоница/ 1, 7, 9, Вид/В. З. Пладнище/ Вила, 6, 3, 4, Витоша/7-ма/ 1, 3, Демокрация/3-та/ 5, 7, 15, 6, 12, 18 А, 4, 1, 2, 18, 17, 8, УПИ І Кв. 6б, 14, 11, 3, 5 А, 13, Димотика 5, 19-21, 1, 7, 9, 3, 11, Дъб/13-та/ 16, 18, 10, Вила, 8, 14, 22, 12, Барака, Еделвайс/6-та/ 34, 42, 46, 32, 38, П-Л 14703-Стр. Табло, 44, Стр. Табло, 40, 36, 30, Язовир, 8 А, 20, 28, 6, 5-1, 8, 10, П-Л 307, 1, 26, 12, 20 А, 16, Искър/В. З. Пладнище/ и Ул. Мургаш, 1а, 7, 9, Вила, УПИ 23-724, 15, 1, 31 Стпански Двор С Две Сгради, Кокиче 15, 12б, 2, 11, и Реката, Вз, 12, Кольо Фичето 3, 13, 15, 7, 21, 11, 9, 5, Ком/10-та/ 1, 3, Липа/12-та/ 9, 17, 3, 19, 13, 7, 2, 5, 15, Люлин/2-ра/ 18, 10, 20, 2, 17 УПИ Vііі-729, Кв. 4а, М. Мерата, 8, 4а, 14, 22, 6, 22 А, 12, 24, 4 А, 16, 4, 16, 1, 13, 21, 5, 65, 50, 27 А, 42, 34, 60, 9, Кв. 18/П-Л 2, 31 А, 17, 58, 15, 37, 1, 3, 43, 52, 54, 27, 38, 33, 30, 17 А, 39, 26, 45, 29, 28, 41, УПИ Іх-230, Кв. 12, 32, 40, 56 А, 23, 56, 39 А, 31, 52а, 35 А, 35, М. Извън Селото 1, 1, Малобучински Път/Ман. Дол/, Мургаш/В. З. Пладнище/ № 20, Вила, 1, 12, 5, 31, 7, 3, 8, Никола Петков/8-ма/ 10, 12, и Витоша, 6 А, 4, 8, 2 Б, 14, 2 А, 1, 6, 7, 3, 2, Овча Могила, Орлица 1 А, 42, 3, 38, 12, 28, 40, 22, 30, 10, 58, 6, 18, 20, 50, 26, 1, 16, 32, ПИ 46721. 3856. 63, 54 А, 48, 8, 56, 52, 24 А, 44, 15, 46, 54 Б, 14, 52 А, 24, 44, 8, Осъм 3, 9, 5, 2, Пирин/В. З. Пладнище/ 16 Вила, 5, 28, 15, 12, 14, 25, 11, 37, 35, 4, 19, 1, 43, 16 Вила, 22, 34, 47, 17, 2, 53, 3, 29, 26, 20, 24, 39, Вила, 16 Вила, Раковска/В. З. Симоница/ 6, 4, 8, 10, 7, 1, 15, 9, Рила 25, 36, 40, и Ул. Осъм, 18, 6, 38, 23, 27, 14, 24, 8, 15, 17, 46, 35, 33, 28, 19, 45, 39, Вила, 4, 32, 50, 3, 31, 49, 21, 2, 29, 7, 30, 12, 10, 34, Родопи/В. З. Пладнище/ 33, 52, 34, 55, 7, 11, 23, 2, 32, 45, 25, 42, 54, 29, 37, 13 Вила, 29а, 8, 58, 27, 15, 3, 49, 51, 18, 60, 9, 17, 46, 61, 53, 19, 36, 14, 21, 50, 35, 1, 48, 41, 44, 47, Вила, 22, Свежест 11, Селище, Стара Планина/5-та/ 3, 7, 5, 1, Вила, 3, Стефан Караджа/В. З. Симоница 4, 39, 6, Стопански Двор, Странджа 1, 6, Вила, 18, 22, 16, 24, 21, 3, 11, 14, 8, 10, 12, 5, 17, 15, Тих Кът Стопански Двор, 2 П-Л 718-Стр. Табло, 2, УПИ III-893 Кв. 10, УПИ VI-1028, Кв. 18, УПИ VI-729/Пи 46721, 3851, 729/Кв. 4а, УПИ VII-729, УПИ XVI-319 Кв. 16, Филип Б. Костов/1-ва/ 19, 9, 7 А, 11, 18а, 2, 5, 12, 25, 24 А, 18, 16, 15, 14, 35, 16 А, 4, 30, 28, 13, 29, 39, 6, 10, 21, 27, 7, № 5, 31, 26, 20, 9а къща, 33, 57, 32, 55, 47, 77, 45, 65, 50, 71, 69, П-Л 768, 61, 67, 81, 53, 59, 73, 63, 43, П-Л 772, 36, 41, 42, 30, 48, 52, 49, 85, 51, 49 А, 1, 3а, 3, Хаджи Димитър/В. З. Симоница/ 7, 32, 4, 53, 21, 6, 33, 31, 1, 9, 14, 39, 19, 29, 24, 22, 18, 25, 2, 16, 20, 55, 11, 12, 13, 28, Вила, 47, Христо Ботев/В. З. Симоница/ Вила, 18, 14, 10, 11, 16, 7, 6, 3, 12, Янтра/В. З. Пладнище/ 8, Вила, 30, 13, 11, 9, 17а, 17, 6, 4, 10, 12, и Ул. Рила

На 30.10.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София: 1-ва М. Мало Бучино П. Л850, 413-та, Асен Йорданов/486-та/, Демокрация №9, М. Мало Бучино, Искър 21 В. З. Мало Бучино, Кокиче, Колю Фичето 5, Милин Камък 17, Мургаш 8, Овча Купел Мало Бучино Упиіі-798 Кв. 65, Пирин 4, 10, 31 УПИ Ix-500, Кв. 135, 9 ПИ 46721. 3852. 948, Рила/Вас. Главинов/ 22, Родопи 46, С. Мало Бучино, УпиххіV-702, Кв. 4а, Странджа 2 Мало Бучино

На 31.10.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  София: Монтевидео/Пионерски Път/ 39, Овча Купел 2 До Бл. 22, 25, До Бл. 22, 22, 23

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Обиколна 2б, 130, 2, 2, Овча Купел До Бл. 1, Овча Купел 2а, 2 2, 2б, 2, Овча Купел 6, Овча Купел 2 6а Партер, 5 5, 1, 5, 6а, 1а, 6, Овча Купел 2 2 2а, 2, 3, До Бл. 3, Овча Купел 2 3, 5, 6, 4, 1, 1, Тп37 Зад Бл. 3, 3, 1, ПИ 410, 503 Кв. 13, Президент Линкълн Упи-V 1268

Община ПАНЧАРЕВО  

На 29.10.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: Васил Левски/69-та/ 18, Ведрина 12, 1, 11, 8, 15, 5, 14, 16, 9 А, 2а, 4, 7, 13, 9, 10, Ивайло/42-ра/ УПИ IX -213 Кв. 88а, Клисурговец/Йордан Апостоло 9, 2, 11, 6, 3, 1, 5, 7, 4, 10, 14, 8, Люляк 6, 4, 9, 3, 5, 1, Младен Ангелов/39-та/ 28, 36, 33, 38, 40, 32, 34, 37, 27, 31, 29, 17а, Стефан Стамболов/Ник. Попов/ 17, 9, 19, 14, 23, 8, 21, 22, 13, 16, 15 А, 20а, 18, 20, 24, 15, 10, Тинтява/36-та/ 16, Помпа, 18, УпиII-1630, Кв 88а, Чемшир 7, 6, 4а, Ягода/56-та/ 13, 10, 12, 15, 7, 18, 8, 16, 6, 9, 14, 5, 11, 20, 19, 1, 17, 2, 4, 2 А

На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 04234. 6972. 60, М. Ливадето, 3-ти Март 15, 3, 13, 1, 2, 7, 9, 5, 11, Ведрина Цв. Градина 12, Стефан Стамболов/Ник. Попов/ М. Ливагето, 1, 5, 4, 3, 6, 2, 1 А, 4 А, 5 А, М Ливагето, Тинтява/36-та/ 26, 41, 30, 37, 22, 24, Помпа, 39, 32, 18а, Цветна Градина//59-та/ 12, 2 А, 14, 5, 1, 9, 13, 2, 10, 6, 8, 15, 11, 4

На 30.10.2019 г. /08:45 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: 3296 М. Райовец Стопански Двор, 44063. 6207. 815, 44063. 6207. 817, 44063. 6214. 333, 44063. 6234. 4127, Висо/В. З. Врана-Лозен/, Детелина/91/ Дърводелска Работилница, Лозенска Планина/20/ Двора на Ткзс, М. Мала Круша, М. Стопански Двор УПИ XlI 2506, ПИ 113141, М. Райовец, ПИ 3294к. Л. Г-9-8б, ПИ 44063. 6214. 4757, Пл. №2621, Кв. 1, Проф. Никола Маринов 17, Рашовец Стопански Двор, Стопански Двор, Стопански Двор М. Райовец Пи, Стопански Двор Горни Лозен Склад, Автосервиз, М. Райовец, Автоуслуги, Склад, Работилница, Краварник, Пункт За Вторични Суровини, Ярмомелна, Имот 2515, Съединение/Георги Димитров/

На 30.10.2019 г. /08:45 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Панчарево: Местн. Ефенди Мост

На 30.10.2019 г. /08:45 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  София: Стопански Двор С. Д. Лозен М. Сахтяница, МТП Чикерица -Герман 43-05-87/

На 30.10.2019 г. /08:45 - 16:30 ч.; 08:45 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Герман: 2512 М. Осоето, Вилна Зона Кариерата Вила, Месност Терасите 1500, Патриарх Герман/9 Септември Манастира

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Герман: 14831, 6506, 427, 14831. 6506. 417/14831. 6506. 418, 14831. 6506. 420 В. З Терасите, 14831. 6506. 421, 14831. 6507. 2468, 14831. 6507. 42, 14831. 6507. 5534 местност Терасите, 14831. 6540. 28 Приемник на Ел. Енергия, 14831. 6541. 652, 425 М. Терасите, В. З. Терасите ПИ 14831. 6506. 393, Герман, М. Смреката, М. Терасите ПИ 14831. 6505. 430, Месност Терасите, местност Зимника къща, Вила, местност Смреката 6, 11, ПИ 7, местност Терасите ПИ 14831. 6507. 1, Пи-14831. 6506. 5357. 1, Упи14831л6506л429, Хан Аспарух/29-та/ 1, Явор/9-та/

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Самоковско Шосе 32а

На 01.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Долни Пасарел: 22472, Албена/41-ва/ 4, 6, 8, Бреза Вила, 22, къща, Кв46 УПИ I-246, 21, 23, Върба 1, 2а, 10, Гергана/36-та/ 4а, 2, 4, 10, 5, 3, 12, Градина 8, 5, 2, 9, 20, 16, 7, 14, 6, 12, 3, 4, 6а, 1, Детелина, Диляна 26, 5, 16, 18, 32, 23, 30, 45, 34, 24, 13, 28а, 15, 7а, 39, 49, 4, 25, 47, 35, 8, 2, 37, 10, 27, 9, 6, 28, 7, 31, 12, 29, 41, 43, 18 Ул. Явор 7, 20, 14, 11, 19, 3, 21, 29а, 33, 1, Димитър Вучков 22, 17, 11, 9, 15, 25, 17а, 20, къща, Барака, 19, 16, Вила, 23, Дълга Поляна 10а, Вила, 2, 21, 16, 8, 9, 39, 45, къща, 5, 42, 37, 18, 28, 35, 11, 49, 17, 46, 13, 43, 31, 47, 1, 41, 43а, 20, 40, 44, 27, 48, 38, 23, 12а, 6, 12, 25, 19, 34, Иглика 1, 7, 2, 5, 9, 8, 3, 15, 6, 11, Извор 3, 12, 9, 1, 4, 8, 6, Кап. Петко Войвода 29, 1, 11а, 7, 11, 5, Люляк 4, 8, 10, 2, 6, Роза 1, 4, 8, 2, 4а, 5, 3, 6, 8 Бс 2081, 7, 9, Ул. Диляна V-305. 308 Кв. 52, Ул. Диляна УПИ 305, 307, Кв. 52, УПИ I 205, Кв. 9, Хвойна 3, 15б, 13, 4, 15, 17а, 5, 2, 7, 21, 6, 1, 9, 22, 17, 8, 11, Череша 1, 4, 2а, 6, 2, 5, Явор 5, 5а, 7, къща, Ясен 2, 12, 6, 4

Община ПОДУЯНЕ  

На 28.10.2019 г. /09:30 - 11:00 ч./ -  София: Витиня 3

На 29.10.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  София: Петрохан 212

Община СЕРДИКА  

На 29.10.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София: Сливница 223

Община СЛАТИНА  

На 29.10.2019 г. /09:00 - 12:30 ч./ -  София: Атанас Узунов 8, Васил Кънчев Воц, Велчо Атанасов 19, 24 Ателие 12, 24 Гараж 2, 24 Магазин 4, 19, 24 Магазин 2, 24 Магазин 6, 26, 24 Ателие 10, 19, 24 Гараж 3, 22, 19в, 24 Магазин 1, 24, 24 Магазин 3, 24 Гараж 1, 24 Ателие 11, 24 Ателие 6, 24 Ателие 14, 19, 24 Ателие 9, 27, 24 Ателие 13, 24 Магазин 5, Кобилино Бранище 18 Магазин 3, Рибарица 17а, 1, 12, 17, 4, 6, 8 Маг. 6, 2, 16, 21, 20, 8, 14, 3, 5, 18, Слава 6 Гар. 3, 7, 6 Мезонет 11, 6 Гар. 2, 6 Гар. 4, 6 Мезонет 10, 6, 4 Гараж 4, 4, 4 Гараж 3, 6 Офис 2, 4 Гараж 1, 4 Гараж 2, 6 Гараж 5, 4 Ателие, 4 Гараж 5

На 29.10.2019 г. /09:30 - 10:30 ч./ -  София: Цветан Радославов/Лазар Ста Бл. 251 Вх. А, Б

На 30.10.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ -  София: Новаковска Битка 1-5 Вх. Б, В

На 30.10.2019 г. /17:00 - 23:00 ч./ -  София: Георги Минчев/Дечо Стефанов 26 В, 26 Маг. №4, 26 Маг. №5, 26 3, 26, 26 Гар. 4, 26 1, 26а, 26 Гар. 8

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Слатина 8, Слатинска Река 1 8, 9, 9, Христо Смирненски 9, 8

На 31.10.2019 г. /09:30 - 10:00 ч./ -  София: Хемус Бл. 23 Вх. Б

На 31.10.2019 г. /11:00 - 11:30 ч./ -  София: Лидице 25

На 01.11.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София: Шипченски Проход 248, 247

Община СРЕДЕЦ  

На 31.10.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  София: Сан Стефано 22 Жилищна Група Витоша Бх. А, 22 Търговски Център, 22 Учебен Център, 22 Жилищна Група Сан Стефано, 22 Учебен Център, 22 Офиси, 22 Жилищна Група Витоша Бх. А

Община СТУДЕНТСКИ ГРАД  

На 29.10.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 30.10.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София: Панорама София 11, Панорама София 11, 11, София Парк 110, 23, 26, 23б, 25, 1 22, 24, 114, 115, 113, 22, 112, 111, 109, Уо, 23а

На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: София Парк 20, 48, 49, 44, 116, 45, 50, 21, 52, 117, 53, 51, 47, 46, Уо, 19

Община ТРИАДИЦА  

На 28.10.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Боянски Водопад Строеж, Казбек 45, Кръстю Сарафов 6, 8, 27, 28, Манастирски Ливади 68, Милин Камък 9, 49, 51, Папа Йоан Павел II 2, Стара Стена 3, Христо Смирненски 2

На 29.10.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ -  София: УПИ ||-1509, Кв. 134, , Черни Връх 151

На 29.10.2019 г. /12:00 - 14:30 ч./ -  София: Иван Колев /Борис Велчев Вм, Черни Връх 154

На 30.10.2019 г. /09:00 - 11:30 ч./ -  София: Бурел/Цона Петкова/ 43-45

На 30.10.2019 г. /09:45 - 15:00 ч./ -  София: Асен Йорданов/486-та/ 17 Сграда-F, 17, 17 17, 17 F, Проф. Марин Големинов/485/ 17а, 13, 17, Проф. Марин Големинов/485/ 1, 3, 5, 15

На 31.10.2019 г. /09:30 - 12:30 ч./ -  София: Асен Йорданов/486-та/ 17вх А, Б, В, УПИ XII-505, 508, 509, Кв. 30 М. Кръстова Вада

На 31.10.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  София: Асен Йорданов/486-та/ 17 Вх. Е, D. C София Гардънс

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (38%, 88 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (13%, 29 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (21%, 48 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (11%, 26 Гласове)
 • Нямам дете/деца (17%, 38 Гласове)
Общо гласували: 229 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Умът ти е като някое дистанционно, винаги липсва, когато ти трябва.

Коментари

Реклама

Последни

Виж също

close

Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 28 септември......

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Комп...

Прочети още keyboard_arrow_right