Планово спиране на тока от 13 до 18 май в столицата

ЧЕЗ табела

Снимка: Столица.bg

Планови спирания на тока за периода 13-18 май ще има на територията на София. Прекъсването на електрическото захранване е с цел подобряване на мрежата и нови инвестиции, съобщават от ЧЕЗ.

Община БАНКЯ
БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА ПЕЙО ЯВОРОВ 1 ; СТЕФАН СТАМБОЛОВ/БУДИШИН/ 9/11,9-
11,1,7,26,20,8,28,ПИ 02659.2195.2730,9,7А,26А,24 ; УПИ ХІІ-720 КВ.81А ХИСАРЯ
13.05.2019
09:00 - 16:15
Изнасяне на електромерни табла

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА ПЕЙО ЯВОРОВ 1 ; СТЕФАН СТАМБОЛОВ/БУДИШИН/ 9/11,9-
11,1,7,26,20,8,28,ПИ 02659.2195.2730,9,7А,26А,24 ; УПИ ХІІ-720 КВ.81А ХИСАРЯ
14.05.2019
09:00 -16:15
Изнасяне на електромерни табла

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА ПЕЙО ЯВОРОВ 1 ; СТЕФАН СТАМБОЛОВ/БУДИШИН/ 9/11,9-
11,1,7,26,20,8,28,ПИ 02659.2195.2730,9,7А,26А,24 ; УПИ ХІІ-720 КВ.81А ХИСАРЯ
15.05.2019
09:00 - 16:15
Изнасяне на електромерни табла

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 43,63,46 ;ИВАНЯНЕ ; БОГДАНОВ ДОЛ
9,1,7,17,11,13,4,10,12,5,8,16,2,21,14 ; ДУНАВ 3,6,5,4,9 ; ЛЮТИ БРОД 1 ; ОРЛОВО ГНЕЗДО 1 ;
ПИРИН 1,2,8,5,4,3,6 ; РОДОПЧАНКА 1 ; СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ/Л.АЛЕ
57,28,36,23,54,34А,33,55Б,67,19,43,24,55,21,38,40,22,13,59,42,49,34,31,26,63,20,22А,61,29,25,39,1
5,30,45,44,29,65,37,27,51,41,35,50,32,17,48,53 ; ТИМОК 5,5А,3,3А ; ТЪРНОВО 8,8А УПИ 19-273
КВ.14,3,2,10,4 ; ХЕМУС 6,4,2 ; ЩАСТИЕ 2А,7,3,7А,1,8,5,4,9,6
15.05.2019
09:00 - 16:15
Изграждане на съоръжения


БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА ЕДЕЛВАЙС 8А,5,4,6А,6,3А ; ИВАНЯНСКО ШОСЕ/МЛАДА ГВАРДИ
3A,3,4А,№5,3,4Г,1 СКЛАД,1А,2,1,3,4А,4 ; МАДАРСКИ КОННИК 14 ; СОФИЯ
46,44,51,36А,54,52,34,44,53,50,41,48,55,53,59,36 А,63-65,52А,40,50,52Б,49,53,57,63-
65,8,45,50,47,43,48А,56,65,58,65А,67А,44,36,61,44,39,63-65,37 ; СТЕФАН
СТАМБОЛОВ/БУДИШИН/ 130,116,128,132,124,118,126,136,132А,114,136А,114А,134,126А
;СОФИЯ ; ШОСЕ БАНКЯ 4
15.05.2019
09:00 -16:15
Изнасяне на електромерни табла

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 43,63,46 ;ИВАНЯНЕ ; БОГДАНОВ ДОЛ
9,1,7,17,11,13,4,10,12,5,8,16,2,21,14 ; ДУНАВ 3,6,5,4,9 ; ЛЮТИ БРОД 1 ; ОРЛОВО ГНЕЗДО 1 ;
ПИРИН 1,2,8,5,4,3,6 ; РОДОПЧАНКА 1 ; СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ/Л.АЛЕ
57,28,36,23,54,34А,33,55Б,67,19,43,24,55,21,38,40,22,13,59,42,49,34,31,26,63,20,22А,61,29,25,39,1
5,30,45,44,29,65,37,27,51,41,35,50,32,17,48,53 ; ТИМОК 5,5А,3,3А ; ТЪРНОВО 8,8А УПИ 19-273
КВ.14,3,2,10,4 ; ХЕМУС 6,4,2 ; ЩАСТИЕ 2А,7,3,7А,1,8,5,4,9,6
16.05.2019
09:00 - 16:15
Изнасяне на електромерни табла

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 43,63,46 ;ИВАНЯНЕ ; БОГДАНОВ ДОЛ
9,1,7,17,11,13,4,10,12,5,8,16,2,21,14 ; ДУНАВ 3,6,5,4,9 ; ЛЮТИ БРОД 1 ; ОРЛОВО ГНЕЗДО 1 ;
ПИРИН 1,2,8,5,4,3,6 ; РОДОПЧАНКА 1 ; СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ/Л.АЛЕ
57,28,36,23,54,34А,33,55Б,67,19,43,24,55,21,38,40,22,13,59,42,49,34,31,26,63,20,22А,61,29,25,39,1
5,30,45,44,29,65,37,27,51,41,35,50,32,17,48,53 ; ТИМОК 5,5А,3,3А ; ТЪРНОВО 8,8А УПИ 19-273
КВ.14,3,2,10,4 ; ХЕМУС 6,4,2 ; ЩАСТИЕ 2А,7,3,7А,1,8,5,4,9,6
17.05.2019
09:00 - 16:15
Изнасяне на електромерни табла

 

Община ВИТОША

СОФИЯ МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ИЗТОК ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 45
13.05.2019
09:00 - 16:00
Подмяна на силови трансформатори


СОФИЯ 1-ВА СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ С/У ПЕРЛА ; 319-ТА 11 ; 405/ДРАГАЛЕВЦИ/
415/ДРАГАЛЕВЦИ/ КВ.59 А ; 415-ТА 3 КВ.ДРАГАЛЕВЦИ П.К. 9 ; В.З. СИМЕОНОВО -
ДРАГАЛЕВЦИ КВ.59 ПАРЦ.12-1220 ; ДРАГАЛЕВЦИ ПОД ГРАДИЩЕТО-ПОД ЛИФТА/ ; ЗА
БУКВИТЕ/415/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,7,2,8,4,1,3Б,ВИЛА,3А,3,21 ; ЗАХАРИ ЗОГРАФ
5,54,58,УЛ.ЗАХАРИ ЗОГРАФ/ЗА БУКВИТЕ,47,53А,56,46,45,51,64 ; КРУШОВА ГРАДИНА 1,8,2,11
А,4,11,9,5,12,3,13,16,6А,7,14,6,10,11А ; ОГЮСТ ДОЗОН/414/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 3
; СИМЕОНОВО УПИ X 1250 ПАРЦЕЛ X ; УПИ III-1626, КВ. 58 УПИ XV-994,KB.92
М.ДРАГАЛЕВЦИ ХИЛЕНДАРСКИ МАНАСТИР/417/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/
6,ВИЛА,7,3,7Б,2,59А,7А,ЪГЪЛА УЛ.454 №3,5,1Б,1,1А,4
13.05.2019
09:00 - 16:15
Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ 304-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 4,9,2,6,7,3,12 ; 305-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
9,18,14,12,2,4,13,6,5,3,16,10,8,11 ; 308-МА 8А ; 308-МА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,2 ; 324-ТА
/ДРАГАЛЕВЦИ/ 7,5,7 В.З. КИНОЦЕНТЪРА ІІЧ,10,12,1,14,9,3 ; 325-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,8,12,10 ;
326-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 1,10,7,4,9,5,4А,3,6 ; АНДРЕЙ БАЧКОВСКИ 2 ; ЛЕШНИКОВА ГОРА УЛ
ЛЕШНИКОВА ГОРА /УЛ 305/ ; МЕСТНОСТ КИНОЦЕНТЪРА 2 ; УЛ.МАТИ БОЛГАРИЯ 8
13.05.2019
09:00 - 16:15
Подмяна на електрически съоръжения

ВЛАДАЯ 22-РА АСАНОВА ЧЕШМА ДЯСНО,В.З.АСАНОВА ЧЕШМА,ВИЛА ; БИСТЪР ПОТОК
29,22,31,КВ.2,35,30,26,24,32,20,33,25,37,21 ; БОЕВ РИД 4,2 ; БОРИКА 10,7 ЗАД СТАДИОНА,8,5
; БРЕЗОВА ГОРА 12,23,25,5 ; ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ 33,25,24,41А ; КИТЕН
6,4,16,1,14,2Б,2,8,12,3 ; ОРНИЦА 18А,10,38,1,34,18,5,28,20,30,8,2,8А,12,14,9,6,36,40,7,4,32 ;
ПРЕВАЛСКИ ЕЗЕРА 25 ; ПРИПЛАТ ВИЛА ; ПРОЛЕТ 5,11,1,7,9,3 ; ЧЕРВЕНА ТРЕВА 8,4,3
;СОФИЯ ; ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ
49,15,16,4,31,20,47,19,3,37А,34,37,25,29,53,23,13,18,22,9,41,43,11,30,1,17,24,35,45,28,57,55,39,27,
21
13.05.2019
09:00 - 16:15
Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ ГЕН. СУВОРОВ 58,60, 68 ; СИМЕОН РАДЕВ/КИРИЛ ЯНЕВ/ 30, 32
13.05.2019
09:30 -15:30
Подмяна на електромери
СОФИЯ 773-ТА/ВИТОША/ КВ.29 ; ВАСИЛ ЧЕКАЛАРОВ 5 ; САША ПОПОВ
14,8,6,3,2,8,12,10,16,13,7,4,18,10,15,9 УПИ V- 282,КВ. 29,14,5,11,18 ; СЕКВОЯ 1А,1А,1А УПИ IX751, КВ.29
13.05.2019
08:45 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ 1-ВА СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ С/У ПЕРЛА ; 319-ТА 11 ; 405/ДРАГАЛЕВЦИ/
415/ДРАГАЛЕВЦИ/ КВ.59 А ; 415-ТА 3 КВ.ДРАГАЛЕВЦИ П.К. 9 ; В.З. СИМЕОНОВО -
ДРАГАЛЕВЦИ КВ.59 ПАРЦ.12-1220 ; ДРАГАЛЕВЦИ ПОД ГРАДИЩЕТО-ПОД ЛИФТА/ ; ЗА
БУКВИТЕ/415/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,7,2,8,4,1,3Б,ВИЛА,3А,3,21 ; ЗАХАРИ ЗОГРАФ
5,54,58,УЛ.ЗАХАРИ ЗОГРАФ/ЗА БУКВИТЕ,47,53А,56,46,45,51,64 ; КРУШОВА ГРАДИНА 1,8,2,11
А,4,11,9,5,12,3,13,16,6А,7,14,6,10,11А ; ОГЮСТ ДОЗОН/414/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 3
; СИМЕОНОВО УПИ X 1250 ПАРЦЕЛ X ; УПИ III-1626, КВ. 58 УПИ XV-994,KB.92
М.ДРАГАЛЕВЦИ ХИЛЕНДАРСКИ МАНАСТИР/417/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/
6,ВИЛА,7,3,7Б,2,59А,7А,ЪГЪЛА УЛ.454 №3,5,1Б,1,1А,4
13.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ 304-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 4,9,2,6,7,3,12 ; 305-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
9,18,14,12,2,4,13,6,5,3,16,10,8,11 ; 308-МА 8А ; 308-МА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,2 ; 324-ТА
/ДРАГАЛЕВЦИ/ 7,5,7 В.З. КИНОЦЕНТЪРА ІІЧ,10,12,1,14,9,3 ; 325-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,8,12,10 ;
326-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 1,10,7,4,9,5,4А,3,6 ; АНДРЕЙ БАЧКОВСКИ 2 ; ЛЕШНИКОВА ГОРА УЛ
ЛЕШНИКОВА ГОРА /УЛ 305/ ; МЕСТНОСТ КИНОЦЕНТЪРА 2 ; УЛ.МАТИ БОЛГАРИЯ 8
13.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения

ВЛАДАЯ 22-РА АСАНОВА ЧЕШМА ДЯСНО,В.З.АСАНОВА ЧЕШМА,ВИЛА ; БИСТЪР ПОТОК
29,22,31,КВ.2,35,30,26,24,32,20,33,25,37,21 ; БОЕВ РИД 4,2 ; БОРИКА 10,7 ЗАД СТАДИОНА,8,5
; БРЕЗОВА ГОРА 12,23,25,5 ; ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ 33,25,24,41А ; КИТЕН
6,4,16,1,14,2Б,2,8,12,3 ; ОРНИЦА 18А,10,38,1,34,18,5,28,20,30,8,2,8А,12,14,9,6,36,40,7,4,32 ;
ПРЕВАЛСКИ ЕЗЕРА 25 ; ПРИПЛАТ ВИЛА ; ПРОЛЕТ 5,11,1,7,9,3 ; ЧЕРВЕНА ТРЕВА 8,4,3
;СОФИЯ ; ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ
49,15,16,4,31,20,47,19,3,37А,34,37,25,29,53,23,13,18,22,9,41,43,11,30,1,17,24,35,45,28,57,55,39,27,
21
13.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения


СОФИЯ ГЕН. СУВОРОВ 58,60, 68 ; СИМЕОН РАДЕВ/КИРИЛ ЯНЕВ/ 30, 32
13.05.2019
09:30 -15:30
Подмяна на електромери
СОФИЯ 773-ТА/ВИТОША/ КВ.29 ; ВАСИЛ ЧЕКАЛАРОВ 5 ; САША ПОПОВ
14,8,6,3,2,8,12,10,16,13,7,4,18,10,15,9 УПИ V- 282,КВ. 29,14,5,11,18 ; СЕКВОЯ 1А,1А,1А УПИ IX751, КВ.29
13.05.2019
08:45 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения


СОФИЯ БОЙНА СЛАВА/615/ 21 ; ВЪРБА/704-ТА/ 6,4 ; ДЪБОВА ГОРА СТР.ТАБЛО ; ИВАН
БАГРЯНОВ 12 ; КАРАМФИЛ 22
13.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ 66,64,36,40-42
13.05.2019
10:00 -12:30
Оперативни превключвания

СОФИЯ КАРАМФИЛ 18,20,1,46 ; МАРИНКОВИЦА 2В,2Б,2Б,2В
14.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения

 СОФИЯ 12-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/ 7А,7,3,4,1,5,2А,2 ; 15-ТА 10 ; 22/КВ.СИМЕОНОВО/
41,35,47,43,12,35А,49,39,45,37,49А ; 403/ДРАГАЛЕВЦИ/ НА СТЪЛБА ; 503/ДРАГАЛЕВЦИ/ 6 ;
504-ТА/СЛАТИНА/ В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ; 507-МА/В.З. СИМЕОНОВОДРАГАРЕВЦИ/ 2,16 ; 7-МА /КВ.СИМЕОНОВО/ 11,13,12 ; БЪЛГАРСКИ
АПОКРИФ/505А//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 3А,1,2 ; В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ
ГОРСКА ЕЛА УПИ XI-723 КВ.26,33 ; ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК/504/В.З.СИМЕОНОВОДРАГАЛЕВЦИ/ 19,6,4,10,2,8,3,5 ; НОВА ЗЕМЯ 10 ; ПРЕСПАНСКИТЕ
КАМБАНИ/505/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 10,12,7,15,1А,13,5,1,4,6,9,2,8 ;
ПРОФ.АЛЕКСАНДЪР БУРМОВ
26,19,2,24,10,23,13А,8,5,6,11,9,21,18,28,22,ВИЛА,13,7,12,20,3,14,17,4 ; ПРОФ.ЙОРДАН
ИВАНОВ/508//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 2,6,4,8 ; СИМЕОНОВСКА
34,1,36,43,47,45,38,32,30
14.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения

 СОФИЯ 304-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 4,9,2,6,7,3,12 ; 305-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
9,18,14,12,2,4,13,6,5,3,16,10,8,11 ; 308-МА 8А ; 308-МА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,2 ; 324-ТА
/ДРАГАЛЕВЦИ/ 7,5,7 В.З. КИНОЦЕНТЪРА ІІЧ,10,12,1,14,9,3 ; 325-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,8,12,10 ;
326-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 1,10,7,4,9,5,4А,3,6 ; АНДРЕЙ БАЧКОВСКИ 2 ; ЛЕШНИКОВА ГОРА УЛ
ЛЕШНИКОВА ГОРА /УЛ 305/ ; МЕСТНОСТ КИНОЦЕНТЪРА 2 ; УЛ.МАТИ БОЛГАРИЯ 8
14.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения

ВЛАДАЯ 22-РА АСАНОВА ЧЕШМА ДЯСНО,В.З.АСАНОВА ЧЕШМА,ВИЛА ; БИСТЪР ПОТОК
29,22,31,КВ.2,35,30,26,24,32,20,33,25,37,21 ; БОЕВ РИД 4,2 ; БОРИКА 10,7 ЗАД СТАДИОНА,8,5
; БРЕЗОВА ГОРА 12,23,25,5 ; ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ 33,25,24,41А ; КИТЕН
6,4,16,1,14,2Б,2,8,12,3 ; ОРНИЦА 18А,10,38,1,34,18,5,28,20,30,8,2,8А,12,14,9,6,36,40,7,4,32 ;
ПРЕВАЛСКИ ЕЗЕРА 25 ; ПРИПЛАТ ВИЛА ; ПРОЛЕТ 5,11,1,7,9,3 ; ЧЕРВЕНА ТРЕВА 8,4,3
;СОФИЯ ; ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ
49,15,16,4,31,20,47,19,3,37А,34,37,25,29,53,23,13,18,22,9,41,43,11,30,1,17,24,35,45,28,57,55,39,27,
21
14.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения


СОФИЯ БЪКСТОН 13, 14, 17, 18
14.05.2019
08:00 -08:15
Подмяна на електромери

СОФИЯ БРАТЯ БЪКСТОН 70,70 СГРАДА 1

14.05.2019
09:30 -15:30
Подмяна на електромери

СОФИЯ КАРАМФИЛ 17,36,34,30,44,15А,15,13,32,17А,34А,24 ; МАЙСКА РОЗА 7,2,5,9,8,3,1 ;
МАЛОМИР 5,1А,5А,3,4,1 ; МЕСТНОСТ ГЪРДОВА ГЛАВА УПИ I-754 КВ.208А ; НАЙДЕН
НИКОЛОВ/607/ 6 ; РЕЗНЬОВЕТЕ 16А ; СТОИЛ СЛАТИНСКИ/622/ 11,8,8А,9,6,4 ; ЧУКАР
14,7,3,5,5А,10,8,6,4,КВ.208А,3А
14.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ XX-999,кв.14 М.ГЪРДОВА ГЛАВА ; ГРАМОС С/У 20,22 ; ДЪБОВА ГОРА 5 ; ЕРОВЕТЕ
28,29,21,36,27В ; ЛУИ АЙЕР/НИКОЛА КАМЕНОВ/ кв.42 ; ЛУННА ПАПРАТ/669/ 10,6,1 ;
М.ГЪРДОВА ГЛАВА УПИ I-930,438 КВ.15А ; МЕСТНОСТ ГЪРДОВА ГЛАВА 64,КЪЩА,60,62 ;
ПЛАНИНЕЦ 8 ; ПРОХЛАДА 15А
15.05.2019
12:00 -16:15
Ремонт на електрически съоръжения


СОФИЯ ЙОАН КУКУЗЕЛ/418/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 13,14,5А,21,5,9А,17,16
15.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ 201-ВА 22,28,3,16,7,18 ; 201-ВА/ДРАГАЛЕВЦИ/ 15 УПИ ХV-347,1980,1986,2006,2045
15.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ 304-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 4,9,2,6,7,3,12 ; 305-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
9,18,14,12,2,4,13,6,5,3,16,10,8,11 ; 308-МА 8А ; 308-МА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,2 ; 324-ТА
/ДРАГАЛЕВЦИ/ 7,5,7 В.З. КИНОЦЕНТЪРА ІІЧ,10,12,1,14,9,3 ; 325-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,8,12,10 ;
326-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 1,10,7,4,9,5,4А,3,6 ; АНДРЕЙ БАЧКОВСКИ 2 ; ЛЕШНИКОВА ГОРА УЛ
ЛЕШНИКОВА ГОРА /УЛ 305/ ; МЕСТНОСТ КИНОЦЕНТЪРА 2 ; УЛ.МАТИ БОЛГАРИЯ 8
15.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ БАЙ МИХАЛ 5, 7, 9, 10, 16, 17, 21 ; ВИХРЕН 29, 38, 41, 44, 45
15.05.2019
09:30 -15:30
Подмяна на електромери
СОФИЯ КУМАТА 77Л,77М,77 З,77Б,77Г,77,77Д,77Е,77И,77А,77К,77В,77Ж
15.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН 50,52А,52 ; БУДИЛНИК 25 ; ВЕЛИКИ ПРЕЛОМ 14,18,12,7 ;
ГЕН. КУТУЗОВ 8,8 2,8 3,8 1 ; НИКОЛА ПЕТКОВ/П.НАПЕТОВ/
5,11,25А,3,7А,27,СТР.ТАБЛО,33,28,12,7,25 ; ПРЕКИ ПЪТ/ДИМИТЪР МОНОВ/
58,45Б,62,56,64А,41,49,45,60,66,47,62А,И ОК.ПЪТ,53,51,39В,64
15.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН 110,122 ; БАЙКАЛ 19 ; БОЯНА
16.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения

 

СОФИЯ 48-МА /КВ.СИМЕОНОВО/ 7,16,11,5,15,2,13,22А,18,6,4,14,3,8,12А,9,10,12 ; 54-ТА
/КВ.СИМЕОНОВО/ 11,12 ; 56-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/ 60,9,7,1,6,4,3,5 ; 57-МА /КВ.СИМЕОНОВО/
1,58,5,2 ; 58-МА /В.З. СИМЕОНОВО СЕВЕР-ВИТОША/ 2А,8,3А,3,12,2,6,4,5,7,14 ; 61-ВА
/КВ.СИМЕОНОВО/ 1А ; БОСИЛЕК 28 ; БОСИЛЕК /КВ.СИМЕОНОВО/ 34,30,УЛ.
СВ.МАГДАЛЕНА,11,28,8А СТР.ТАБЛО/СЛОБЯЕМА КЪЩА ; МАТЕЙ ГРАМАТИК 3 ; СВЕТА
МАГДАЛИНА 23,15,14 КЪЩА,7А,5,10,20,32,17,7 КВ.13,6,12,7,2,14,18,24,19,22,26,4,13,8 ;
СИМЕОНОВО УЛ.60 №3 ; УПИ-ІІ-543,КВ.15

16.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ 54-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/ 16 ; БОСИЛЕК /КВ.СИМЕОНОВО/ 13 ; МАТЕЙ ГРАМАТИК 3 ;
СВЕТА МАГДАЛИНА 12Д,21А,26-Н,11,21 ; УПИ X-394,кв.13 в.з Симеоново-север ,ул.Матей
Граматик 5 ; УПИ XVI-483,КВ.19
16.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ 203-ТА В.З.КИНОЦЕНТЪРА І Ч. ; 207-МА 3,6,3А,9,5,12А ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-ГЕЦ 15 ;
ГРИГОР ВАЧКОВ 2 ; УПИ-XVII-89.1071,КВ.4 22А В.З.ГАБЕРО-АЗМАТА
16.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ 201-ВА 22,28,3,16,7,18 ; 201-ВА/ДРАГАЛЕВЦИ/ 15 УПИ ХV-347,1980,1986,2006,2045
16.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения

 

СОФИЯ 304-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 4,9,2,6,7,3,12 ; 305-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
9,18,14,12,2,4,13,6,5,3,16,10,8,11 ; 308-МА 8А ; 308-МА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,2 ; 324-ТА
/ДРАГАЛЕВЦИ/ 7,5,7 В.З. КИНОЦЕНТЪРА ІІЧ,10,12,1,14,9,3 ; 325-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,8,12,10 ;
326-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 1,10,7,4,9,5,4А,3,6 ; АНДРЕЙ БАЧКОВСКИ 2 ; ЛЕШНИКОВА ГОРА УЛ
ЛЕШНИКОВА ГОРА /УЛ 305/ ; МЕСТНОСТ КИНОЦЕНТЪРА 2 ; УЛ.МАТИ БОЛГАРИЯ 8
16.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ ВИХРЕН/ПЕТЪР ТОНЕВ/ 45 А, Б
16.05.2019
09:30 -15:30
Подмяна на електромери
СОФИЯ БЕЛОВОДСКИ ПЪТ 3,2,1А,1,2 А,4А,2А,4,6 ; БЪЛГАРИЯ ГЕРГАНИЦА
9А,5,4,6,8,8А,3,3А ; ИВАНИЦА ДАНЧЕВ 27 ; ИЛИЯ КУТЕВ/608/ 1,5,9,7,3 ; ПАНОРАМЕН ПЪТ
ПОЕТИЧНА/606/ 7,3,3А,6,12,11,14А,5,2,8,10,1,6А,9,1А ; СЕВАСТОКРАТОР КАЛОЯН/АЛЕКСА
77,79 ; СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТ 2 ; ЦЪРКОВНА 14
16.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения

 

СОФИЯ СИМЕОНОВСКО ШОСЕ СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/ 158,166
16.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ РОЗАРИУМ 2А

17.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ 203-ТА/ДРАГАЛЕВЦИ/ 20,26А ; 209-ТА/457/ 13 ; 209-ТА/ДРАГАЛЕВЦИ/ 9,11 ; 210-ТА
НАКРАЯ ; 211-ТА/ДРАГАЛЕВЦИ/ 3,13,ВИЛА,6,9,15,7,8,4,2 ; 212-ТА/ДРАГАЛЕВЦИ/
4,14,8,2,5,1,9,16,11,7 ; Д-Р КРЪСТЬО КРЪСТЕВ/211-ТА 15 ; НЕВЕНА КОКАНОВА 11,№
8,9,№5,11 АП2 ; УЛ.НЕЙЧО ПОПОВ-УЛ.Н.КОКАНОВА
17.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ 304-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 4,9,2,6,7,3,12 ; 305-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
9,18,14,12,2,4,13,6,5,3,16,10,8,11 ; 308-МА 8А ; 308-МА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,2 ; 324-ТА
/ДРАГАЛЕВЦИ/ 7,5,7 В.З. КИНОЦЕНТЪРА ІІЧ,10,12,1,14,9,3 ; 325-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 6,8,12,10 ;
326-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ 1,10,7,4,9,5,4А,3,6 ; АНДРЕЙ БАЧКОВСКИ 2 ; ЛЕШНИКОВА ГОРА УЛ
ЛЕШНИКОВА ГОРА /УЛ 305/ ; МЕСТНОСТ КИНОЦЕНТЪРА 2 ; УЛ.МАТИ БОЛГАРИЯ 8
17.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения


СОФИЯ АКАД.ПЕТЪР ДИНЕКОВ/445-ТА/ 8Е ЕЛА,8В КЪЩА ВЪРБА,8 Б,8А АКАЦИЯ,8 АКАЦИЯ
СЕВЕР,8А,8 В КЪЩА ВЪРБА,1,8Г КЪЩА ГАБЪР,8Г ГАБЕР,8В,8 КЪЩА ВЪРБА,8 ДЪБ,7,8 АТ.2,8
Г,8А Ж.К.БОТАНИКА,8,8Е ; ВИТОША
17.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
БОТЕВГРАД В.З.ЗЕЛИН ;СОФИЯ ; 633-ТА/ВИТОША/ № 6 ; АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН 41,32,И
ПРЕКИ ПЪТ,13,34,104,25,42,38,34 СГРАДА Б,32,26,29,36,38 ГАР.6,/ПРЕКИ
ПЪТ,45,21,48,50,44,27,34,40 ; БУДИЛНИК
7,2,10,20,17,14А,12,11,13Б,22,5,14,24,4,8,16,9,15,3,6,13 ; ВОДЕНИЧНИЦА /АЛ.ПУШКИН/
41,33,43,1 ; КОТА 1050 28,26 ; КУПЕНИТЕ 1,3,6,4,12,2,4,№2 ; НАРОДЕН ПЕВЕЦ 12 ;
ПЕЛИСТЕР 16,19,15А,6А,14,19А,17,13А,18,15 ; ПРЕКИ ПЪТ/ДИМИТЪР МОНОВ/
27,35,46,45Б,50,37,52,45,54,48 ; ПРОФ. ДОЧО ЛЕКОВ /636-ТА Р-Н ВИТОША/ 5 ; ПРОФ.ИВАН
ДУЙЧЕВ/ЗНАМЕНОСЕЦ
10,9,25,13,24,28А,14,11,6,21,19,8,16,20,29,23,7,3,5,27,28,15,24А,1,23А,17,2,4 ; СИМЕОН
РАДЕВ/КИРИЛ ЯНЕВ/ 64,82,41,66,61,37А,63,48,35,62,86,39,33,80,59,45,60,37
18.05.2019
08:00 -14:30
Подмяна на електрически съоръжения


Община ВРЪБНИЦА


ВОЛУЯК ДРУЖБА 35,32,26,34,27,36,38,31,33 ; ДУНАВ 1,5,3,7,2,8А,8,4,3А ; ЗАВОЯ 1,13,5,ДО
КМЕТСТВОТО,21,32,17,11,3,7А,15 ; ЗОРНИЦА/ПЕТЪР МАЛИНОВ/
6,10,77,33,4А,27,54,2,79,29,43,6А,12,23,35,25 ЦЕНТЪР,53А,8,39,4,45,51,41,53,25,О,49,61А,47,37 ;
МАЛИНА 1А ; МЛАДОСТ 51 ; ОПЪЛЧЕНЕЦ 4,2 ; СВОБОДА
29,27,40,22,25,34,28,36,30,44,32,46,42,33,48 ; ТЕМЕНУГА 4,3,2,1,5 ;СОФИЯ ; ДУНАВ 1ЗАВОЯ ;
ОСОГОВО/ПЕЛО ПЕЛОВСКИ/ 50 ; СВОБОДА 34
15.05.2019
08:30 -12:30
Подмяна на електрически съоръжения
ЖИТЕН, ОБЩ. СТОЛИЧНА 025005 029017 20-ТА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ,ТКЗС
; МОГИЛА №4 ; МОГИЛА/27МА/ 3,5 ; РАВНИЩЕ/14ТА/ 8,8А,3,4,7,12,1,6 ; УПИ II-550,кв.31а,р-н
Нови Искър УПИ XVII-289,КВ.23 ;СОФИЯ ; ЖИТНИЦА
16.05.2019
09:15 -16:15
Ремонт на АС част на съоръжения

 

Община ВЪЗРАЖДАНЕ

СОФИЯ АЛДОМИРОВСКА/ДИМИТЪР БАКОВС 90 ; ИНЖ.ИВАН ИВАНОВ 59,33,63 ; ПЕРНИК
90
13.05.2019
09:00 -16:00
Подмяна на електромери
СОФИЯ ЗАЙЧАР 177,183,187,189,212,214,216,226,250
14.05.2019
09:00-16:00
Подмяна на електромери
СОФИЯ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 145
15.05.2019
09:00-16:00
Подмяна на електромери
СОФИЯ ОВЧЕ ПОЛЕ 96,104
-106,101,115
15.05.2019
09:00-16:00
Подмяна на електромери


СОФИЯ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 96 МАГ.1,127,96 ; БРЕГАЛНИЦА
55,30,46,42,26,44,51,36,57,53,45 ; ПИРОТСКА/ТРЕТИ АПРИЛ/ 91,95,89
16.05.2019
08:30-16:30
Ремонт на електрически съоръжения
СОФИЯ ОВЧЕ ПОЛЕ 136
16.05.2019
09:00-16:00
Подмяна на електромери
СОФИЯ ИНЖ.ИВАН ИВАНОВ 70,84,70,74,86,88,70
-74
16.05.2019
09:00-16:00
Подмяна на електромери


Община ИЗГРЕВ

СОФИЯ САМОКОВ 10,10,
16.05.2019
09:30-16:30
Подмяна/реконструкция на електромерни
табла


Община ИЛИНДЕН

СОФИЯ ИЛИНДЕН 135 ; СВЕТА ТРОИЦА/ВЪЛЧО ИВАНОВ/ 135,138,О 135,ДО 135
15.05.2019
09:00 -15:30
Изграждане на съоръжения


Община ИСКЪР

КАЗИЧЕНЕ 35239,6110,1433 П-Л IX -1176 кв.4 ПИ 35239.6110.1897 ПИ ИДН.35239.6110
СТОПАНСКИ ДВОР СКЛАД ЗА НЕГОРИВНИ МАТЕРИАЛИ,2 ВЛ. ВИСОЦКИ 2 ; УЛ. ТРЕТИ МАРТ
2 УПИ XIV-1176, КВ.4
17.05.2019
08:30 - 16:30
Подмяна на силови трансформатори
СОФИЯ ГАРА ИСКЪР
18.05.2019
09:00 -14:00
Ремонт на електрически съоръжения


Община КРАСНА ПОЛЯНА

СОФИЯ АЛДОМИРОВСКА/ДИМИТЪР БАКОВС 138-140 ; Александър Стамболийски 227 ;229
;239
14.05.2019
09:00 -16:00
Подмяна на електромери
СОФИЯ РАЗСАДНИКА 87 ; САМОДИВСКО ИЗВОРЧЕ 10
17.05.2019
09:00 -16:00
Подмяна на електромери
СОФИЯ АЛЕКО ТУРАНДЖА/КОМ.МАНИФЕСТ ДО БЛ.23 ; ВАРДАР 22А ; РАЗСАДНИКА ДО
БЛ.22А/А,22А
17.05.2019
09:00 -16:00
Подмяна на електромери


Община КРАСНО СЕЛО

СОФИЯ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА 36
13.05.2019
09:00 - 16:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ Борово бл.218вх Г,Д,Е,Ж,З.бл.217вх А,Б,В.бл.214А аптека ,бл.214вх Д,Е,Ж,З,И,Й. ;
Дойран къща до бл.214.
13.05.2019
09:30 -11:30
Ремонт на електрически съоръжения
СОФИЯ СВЕТА МАРИНА/БАНДЕРА/ 44
15.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електромери

 

Община КРЕМИКОВЦИ

СОФИЯ КРЕМИКОВЦИ ;ЯНА ; БАЙКУШ БЕЗИМЕННА ЗАД ГАРАТА ; БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ
ХРАМ,31,25,23,22,20,21,27,22А,СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДВОР ; ДИМИТЪР СТОИЧКОВ
1,9,10,8,4,6,7 ; ИГЛИКА 4,3 ; НИКОЛА АТАНАСОВ
9,4,15,18,20,21,7,23,11,№23,13,6,10,16,25,17,5,3,1,19 ; НИКОЛА ВАПЦАРОВ №1,7,3,15,1,9,17,11
; ПЕНЬО ПЕНЕВ 4,3,2 ; СВ.АНА/9-ТИ СЕПТЕМВРИ/ 13,1,5,ПИ 87401.7501.836,15,9,11 ; СТАРА
ПЛАНИНА 35,4,17,48,12,5,15,64,3,37,54,56,7,2,52,20,58,14,27,9,60,8,62,22,46,13 ; ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ 11,7,3,9,5,8,6,2 ; ЯНЕЩИЦА 8,64,6,24,26,18,28,4,22,14 ; ЯНКО ВЕЛЬОВ
6,16,8,18,2,15,10,13,11,5,4,14
13.05.2019
09:00 -14:15
Ремонт на електрически съоръжения
БУХОВО ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11 ;СОФИЯ ; 1-ВА КРЕМИКОВЦИ УЛ.СВ.Г.ПОБЕДОНОСЕЦ ;
ВЪЗРАЖДАНЕ /КРЕМИКОВЦИ/ 3,4А,4,2 ; ГЕРГАНА /КРЕМИКОВЦИ/ 3,4,7,8,10,2,8А,5 ;
ЗДРАВЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/ 1,3,4,2 ; ИЛИНДЕН /КРЕМИКОВЦИ/ 22,24,18,20,28А,26,28 ;
КРЕМИКОВСКА 6,2 ; КРЕМИКОВСКО ШОСЕ 10-12 ; КРЕМИКОВЦИ МИТРОПОЛИТ КУЛЕВИТ
/КРЕМИКОВЦИ/ 9,13 ВИЛА,8,11 ВИЛА ; ПРОБУДА /КРЕМИКОВЦИ/ 7,2,7А,3,5,4 ; ПРОЛЕТ
/КРЕМИКОВЦИ/ 4,1,10,6А,8,6 ; СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/
13,30,20,14,10,24,2,16,28,1,32,4,3,9А,24А,5А,12,11,3А,18,34,18А,70,22 ; УПИ 302089, МЕСТНОСТ
ТЪРНЕ ФИЛИП ТОТЮ /КРЕМИКОВЦИ/ 3,4,8,2,9,1,7,5 ; ХIV-415,КВ.67 ХАДЖИ ДИМИТЪР
/КРЕМИКОВЦИ/ 3,11,10,18,2,15,17,10А,8 ЯРМОМЕЛКА,2А,6,19,8,4,1,14,13 ; ЯГОДА
/КРЕМИКОВЦИ/ 1 ; 6,1А
13.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна/реконструкция на електромерни
табла
СОФИЯ Кремиковци бл.14, бл.12 бл. 13
14.05.2019
09:00 - 16.30 ч.
Подмяна/реконструкция на електромерни табла


БУХОВО ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11 ;СОФИЯ ; 1-ВА КРЕМИКОВЦИ УЛ.СВ.Г.ПОБЕДОНОСЕЦ ;
ВЪЗРАЖДАНЕ /КРЕМИКОВЦИ/ 3,4А,4,2 ; ГЕРГАНА /КРЕМИКОВЦИ/ 3,4,7,8,10,2,8А,5 ;
ЗДРАВЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/ 1,3,4,2 ; ИЛИНДЕН /КРЕМИКОВЦИ/ 22,24,18,20,28А,26,28 ;
КРЕМИКОВСКА 6,2 ; КРЕМИКОВСКО ШОСЕ 10-12 ; КРЕМИКОВЦИ МИТРОПОЛИТ КУЛЕВИТ
/КРЕМИКОВЦИ/ 9,13 ВИЛА,8,11 ВИЛА ; ПРОБУДА /КРЕМИКОВЦИ/ 7,2,7А,3,5,4 ; ПРОЛЕТ
/КРЕМИКОВЦИ/ 4,1,10,6А,8,6 ; СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/
13,30,20,14,10,24,2,16,28,1,32,4,3,9А,24А,5А,12,11,3А,18,34,18А,70,22 ; УПИ 302089, МЕСТНОСТ
ТЪРНЕ ФИЛИП ТОТЮ /КРЕМИКОВЦИ/ 3,4,8,2,9,1,7,5 ; ХIV-415,КВ.67 ХАДЖИ ДИМИТЪР
/КРЕМИКОВЦИ/ 3,11,10,18,2,15,17,10А,8 ЯРМОМЕЛКА,2А,6,19,8,4,1,14,13 ; ЯГОДА
/КРЕМИКОВЦИ/ 1 ; 6,1А
14.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна/реконструкция на
електромерни табла
СОФИЯ БАЙКАЛ /КРЕМИКОВЦИ/ 8,10,1,6,7,5,2,4 ; БАЛАТОН /КРЕМИКОВЦИ/ 7,4,5,6,3,8 ;
БОРОВА ГОРА /КРЕМИКОВЦИ/ 1,4 ; ВИТИНЯ /КРЕМИКОВЦИ/ 1,9,3,4,8,2,6 ; ДИМИТЪР КАЗАКА
/КРЕМИКОВЦИ/ 11А,19,8 ; ИЗГРЕВ /КРЕМИКОВЦИ/ 1 ; КРЕМИКОВСКА 42,1,3 ; КРЕМИКОВЦИ
УПИ ХV-61,КВ.8 ; МАЛИНА /КРЕМИКОВЦИ/ 12,2,3,8,7,14,5 ; МАЛИНА /СЕСЛАВЦИ/ 4 ; МУРГАШ
/КРЕМИКОВЦИ/ 5,9,11,8,7,12 ; РАВНЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/ 5,1А,8,4,1,3,2А ; РЕКА ЕЛЕШНИЦА
/КРЕМИКОВЦИ/ 6,25,29,19,27,8,10,11 ; РУДНИЧНА /КРЕМИКОВЦИ/ 14,6 ; СВ.ГЕОРГИ
ПОБЕДОНОСЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/ 33 ; СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ /КРЕМИКОВЦИ/ 24,26 ;
СТАРА ПЛАНИНА /КРЕМИКОВЦИ/ 5,9,37,7,16,6,1,4,3 ; ХАЙДУШКО КЛАДЕНЧЕ /КРЕМИКОВЦИ/
7А,18,14,2,16,17А,12,1,17,7,11,9 ; ЦАР КАЛОЯН /КРЕМИКОВЦИ/
37,13,7,35,39,33,5,43,25,1,47,3,11,15,21,31,23,19,17,41,9 ; ЧАВДАР /КРЕМИКОВЦИ/
20,22,19,17,31 ; ШЕЙНОВО /КРЕМИКОВЦИ/ 2,3,4,5,6 ; ШИПКА /КРЕМИКОВЦИ/ 8,2,3,6,1,10,7,5
15.05.2019
09:00 -16:30
Подмяна на електромери


БУХОВО ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11 ;СОФИЯ ; 1-ВА КРЕМИКОВЦИ УЛ.СВ.Г.ПОБЕДОНОСЕЦ ;
ВЪЗРАЖДАНЕ /КРЕМИКОВЦИ/ 3,4А,4,2 ; ГЕРГАНА /КРЕМИКОВЦИ/ 3,4,7,8,10,2,8А,5 ;
ЗДРАВЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/ 1,3,4,2 ; ИЛИНДЕН /КРЕМИКОВЦИ/ 22,24,18,20,28А,26,28 ;
КРЕМИКОВСКА 6,2 ; КРЕМИКОВСКО ШОСЕ 10-12 ; КРЕМИКОВЦИ МИТРОПОЛИТ КУЛЕВИТ
/КРЕМИКОВЦИ/ 9,13 ВИЛА,8,11 ВИЛА ; ПРОБУДА /КРЕМИКОВЦИ/ 7,2,7А,3,5,4 ; ПРОЛЕТ
/КРЕМИКОВЦИ/ 4,1,10,6А,8,6 ; СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/
13,30,20,14,10,24,2,16,28,1,32,4,3,9А,24А,5А,12,11,3А,18,34,18А,70,22 ; УПИ 302089, МЕСТНОСТ
ТЪРНЕ ФИЛИП ТОТЮ /КРЕМИКОВЦИ/ 3,4,8,2,9,1,7,5 ; ХIV-415,КВ.67 ХАДЖИ ДИМИТЪР
/КРЕМИКОВЦИ/ 3,11,10,18,2,15,17,10А,8 ЯРМОМЕЛКА,2А,6,19,8,4,1,14,13 ; ЯГОДА
/КРЕМИКОВЦИ/ 1 ; 6,1А
15.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна/реконструкция на
електромерни табла

ГОРНИ БОГРОВ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 3,1,ПЛОЩАДА,4,9,7,1,5,2,1 ; АСЕН
ЗЛАТАРОВ 1А,12 А,6,2,15,5,9,6 А,1,12Б,12 Б,8,4,12,11,3,7,10 ; БОТУНСКИ ПЪТ 1А,3,5,1,2 ;
ВАСИЛ ЛЕВСКИ
10,3,17,13А,4,8,19,18,19А,21,5,14,16,25,15,1,23,МАНАСТИРА,13,11,9,31,35,24,47,51,37,43,28,41,4
3А,39,22,12,20,26,33,32,30,29,36,45 ; ЗДРАВЕЦ 13А,15,17,26,7,11,3,1,13,5,9 ; КИРИЛ И
МЕТОДИЙ 6,1,2А,3,2,4,8 ; КЛАДЕНЦИТЕ 9,3,1,7,7А ; ЛЮЛИН/ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА/
5,3,1,6,4,8,9,8А,12,10,7 ; М. ШАБАНИЦА ПИ 16448.7742.32 ; местн. Б.Убрещ
МЕСТН.ВОДЕНИЦАТА 6,4,1,3,5,2 ; МЕСТН.ДОЛНА МАХАЛА М.ГОРНИ БОГРОВ УПИ VІІ285,4,8,10,6,3,12 ; МЕСТН.КРЪСТА 5,2,1 ; МОРАВА/ГЕОРГИ ДИМИТРОВ/
7А9,10,8,1,13,5,9,3,6,2,15,7,12,28,17,20,24,16,12,34,26,30,32,18,22,9 ; МУРГАШ 2,10,8,6,4 ;
МУСАЛА/ВАСИЛ КОЛАРОВ/ 1,3,4 ; М.ШАБАНИЦА,ПИ 16448.7721.566 НЕЗАБРАВКА
1,5,2А,3,34,6 ; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 5,1,4,3,9,7,8,2 ; ОБРЕЩА 3,1,5 ; ПОП ГРУЙО
1,7,4,6,11Б,2,9,7 ДЪРВОДЕЛСКА РАБ.,3,5,11 ; РЕНДОВА/ТОЛБУХИН/
6,2,1,4,3,14,15,20,8,18,7,13,9,12,10,11,16,9 ; РИБАРИЦА 3 Б,2,3 А,3,5,1 ; СТАРА
ПЛАНИНА/ГАНЧО ШОПА/ 4,3,1,2,5,7,12,9,10,11,6,14,16 ; СТЕФАН КАРАДЖА
3,10,2,8,4,6,20,17,22,16,18,15,7,12,13,14,5,11 ; СТУБЕЛА/ЛЕНИН/
5,2,5А,3,4,1,9А,10,11,7,6,7А,8,4,9 ; ТРАЙЧО КОСТОВ 2,6,14,8,7,36,3,5,12,10 ; ТРЕТИ МАРТ/9
СЕПТЕМВРИ/ 4,23,19,5,25,2,ПАВИЛИОН,1,11,8,17,6,10,3,21,15,7,9,12 ЛЕКАРСКИ
КАБИНЕТ,53,36,32,63,65,30,28,67,55,59,51,57,34,61,37,29,26,14,31,24,18,45,39,43,ОБЩ.
КРЕМИКОВЦИ,22,47,49,20,35,41 ; УЛ.В.ЛЕВСКИ/АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ УПИ III-КВ.29 М. ГОРНИ
БОГРОВ ХАН БОГРОВ ЧИТАЛИЩЕ ; ХЕМУС 5,ПИ 553,3,1 ; ХРИСТО БОТЕВ
39,49,41,51,42,№48,50,45,47,40,43,46,44,14,18,10,31,9,19,6,23,27,25,11,26,7,12,5,13,4,30,34,3,17,1
6,21,36,8,35,28,22,15,37,70,71,67,68,63,66,69,65,64,56А,53,58,61,55,56,57,60,59,54 ; ЧАВДАР
9,11,7,3,4,13,6,2,5,2А,1 ; ЧЕРКОВНА/МИРОСКО РАЙЧЕВ/ 6,11,13 А,19,10,19
А,13,20А,17,16,20,2,ЧЕРКВА,14,21,12,3,8,23,22,5,18,4,15,1,24 ; ШАБАНИЦА
27,21,25,23,40,23А,38,36,10,20,30,17,6,15А,19,ПИ 10023 КВ.Б-4 11-5,24,1,30A,18,36-28,8,42-
34,32,15,22,26,4,16,28,12 ; ШИПКА 4 А,3,10,4,1,8,2,6А ;ДОЛНИ БОГРОВ ; 1
1,107,113,48,51А,46,69,59,109,77,111,52,91,101,62,47,70,105,84,57,66,55,56,67,90,64,61,73,68,60,9
3,50,78,58,103,49,76,79,88,53,75,54,51,86,87,7,ПОМПА ДО УЛ.1-ВА
№17,74,68,МАНАСТИР,11,ПОМПА,14,1,6,4,7,НА РАЗКЛОНА,5,12,ДО
БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА,9,ПАЗАР
ЖИВОТНИ,10,1,31,28,43,27,1,16,20,23,13,41,44,21,39,33,24,42,34,35,18,29,37,25,45,17,40,36,43А ;
10 9,13,2,10,6,15,14,5А,11,1,3,3А,7,12,16,№ 21,19,14А ; 11 12,1,16,10,5,18,6,4,7,20,3 ; 12
2,3,2А,14,19,№17,4,5,7,12,6,9,13,17,11 ; 13
6,3,10,1,8,4,32,38,42,8,30,12,20,4,7,17,10,28,15Б,15,24,27,ПИ 22304.7891.241.1,6,14,13,9 ; 14
7,3,23,12,20,4,19,21,18,11,2/3,6,2,1,5,10,8,16,14 ; 15
11,1,36,5,38,24,22,37,33,31,3,7,17,15,19,19А,21,8,9,4,6,13,2,18,69,62,76,52,45А,46,48,56,66,67,49,4
3,59,44,74,65,78,72,68,64,50,47,45,60 ; 16
9,10,6,4А,7,8,3,18,28,12,4,5,24,1,20,15,62,78,60,82,61,57,80,66,70,58,47,41,52,35,45,76,55,37,2,2А,54,42,30,34,27,25,48,46,32,28,26,19,22 ; 1-ВА 97 ; 2
278,9,2,7,5,14,13,15,10,26,19,20,18,11,16,17,29,12,24,11А УПИ ІІ-107,108 КВ.4,23 ; 20
9,4,7,6,8,11,5,14,2,1,3,10,13,И 31УЛ,КВ.38 ; 21 1А,8,10,1,11,15,7,4,9,5,14,12 ; 24
39,26,16,18,15,22,10,21,6,9,5,14,2,7,12,1 ; 25 10,5,2,6,3,16,14,10А,20,19,22,13,17 ; 26 2,4,3,9,7,5 ;
27 2,7,3 ; 28 1,7,4,20,2,14,10,22,34,8,12,16,26,3 ; 29 3,7,2,1,4 ; 3
3,1,4,2,17,27,13,11,19,39А,35,23,29 А,37,33,15,39,21 ; 31
3,№14,27,16,18,1,31,20,ПОМПА,ПАРЦ.40,24,17,26,21,22,29,25,34,33,13 ; 33 3 ; 35
6,18,34,40,2,26,30,28А,44,32,38,8,22,36,24,10,12,4,21,3,11,5,27,37,31,41,17,ПОМПА,33,15,23,1,39,
19,КВ.4 ; 36 14,12,1,18,7,9,4,11,8,3,16,2,6 ; 37 7,СТРОИТЕЛСТВО НА ОГРАДА,5,4,6,2,3,8 ; 38
5А,5,3,8,1,4,10 ; 39 15,6,5,8,9,12,4,7,2,ПОМПА ; 4
9,3А,1,5,4,3,7,22,16А,28,26,32,12,20,30,24,18,14,14А ; 40 1А,39 ДО СКЛАДА,11,9,7,1 ; 41
10,1,2,1А,4 ; 5 2,6,4,46,39,24,20,44,42,22,3,40,34,16,32 ; 7 14,13,1,8,2,16,4,7,20,10,18,12 ; 8
5,1,7,2,3,12,13,10,9 ; 9 4,2,1,7,3,8 ; СТОПАНСКИ ДВОР ЧОЧАЯ УПИ IV-376 КВ.28 УПИ ІХ, КВ.24
ІХ-356 КВ.18 ;СОФИЯ ; 12-ТА/ВРАЖДЕБНА/ 3 ; 1-ВА 31,59 ; БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ/МИЗИЯ/
ПОМПА,695,ДОЛНИ БОГРОВ ; ДОЛНА МАХАЛА 2 ; ДОЛНИ БОГРОВ УЛ.9 -
2,СТОП.ДВОР,СМЕТИЩЕТО,24 УЛ.5-ТА,УЛ.31,1 ТКЗС,УПИ 691,УПИ 70006 М. КОРИИТЕ,СКЛ.
БАЗА ; ДОЛНИ БОГРОВ, М.ГЕРЕНО КРЕМИКОВЦИ 15 Д. БОГРОВ УЛ.40,ДОЛНИ БОГРОВ М.
ГЕРЕНА ; НЕЗАБРАВКА 2 ; ЧАВДАР 1 ; ЧЕПИНСКО ШОСЕ 15
16.05.2019
11:00 -12:00
Профилактика на съоръжения


ГОРНИ БОГРОВ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 3,1,ПЛОЩАДА,4,9,7,1,5,2,1 ; АСЕН
ЗЛАТАРОВ 1А,12 А,6,2,15,5,9,6 А,1,12Б,12 Б,8,4,12,11,3,7,10 ; БОТУНСКИ ПЪТ 1А,3,5,1,2 ;
ВАСИЛ ЛЕВСКИ
10,3,17,13А,4,8,19,18,19А,21,5,14,16,25,15,1,23,МАНАСТИРА,13,11,9,31,35,24,47,51,37,43,28,41,4
3А,39,22,12,20,26,33,32,30,29,36,45 ; ЗДРАВЕЦ 13А,15,17,26,7,11,3,1,13,5,9 ; КИРИЛ И
МЕТОДИЙ 6,1,2А,3,2,4,8 ; КЛАДЕНЦИТЕ 9,3,1,7,7А ; ЛЮЛИН/ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА/
5,3,1,6,4,8,9,8А,12,10,7 ; М. ШАБАНИЦА ПИ 16448.7742.32 ; местн. Б.Убрещ
МЕСТН.ВОДЕНИЦАТА 6,4,1,3,5,2 ; МЕСТН.ДОЛНА МАХАЛА М.ГОРНИ БОГРОВ УПИ VІІ285,4,8,10,6,3,12 ; МЕСТН.КРЪСТА 5,2,1 ; МОРАВА/ГЕОРГИ ДИМИТРОВ/
7А9,10,8,1,13,5,9,3,6,2,15,7,12,28,17,20,24,16,12,34,26,30,32,18,22,9 ; МУРГАШ 2,10,8,6,4 ;
МУСАЛА/ВАСИЛ КОЛАРОВ/ 1,3,4 ; М.ШАБАНИЦА,ПИ 16448.7721.566 НЕЗАБРАВКА
1,5,2А,3,34,6 ; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 5,1,4,3,9,7,8,2 ; ОБРЕЩА 3,1,5 ; ПОП ГРУЙО
1,7,4,6,11Б,2,9,7 ДЪРВОДЕЛСКА РАБ.,3,5,11 ; РЕНДОВА/ТОЛБУХИН/
6,2,1,4,3,14,15,20,8,18,7,13,9,12,10,11,16,9 ; РИБАРИЦА 3 Б,2,3 А,3,5,1 ; СТАРА
ПЛАНИНА/ГАНЧО ШОПА/ 4,3,1,2,5,7,12,9,10,11,6,14,16 ; СТЕФАН КАРАДЖА
3,10,2,8,4,6,20,17,22,16,18,15,7,12,13,14,5,11 ; СТУБЕЛА/ЛЕНИН/
5,2,5А,3,4,1,9А,10,11,7,6,7А,8,4,9 ; ТРАЙЧО КОСТОВ 2,6,14,8,7,36,3,5,12,10 ; ТРЕТИ МАРТ/9
СЕПТЕМВРИ/ 4,23,19,5,25,2,ПАВИЛИОН,1,11,8,17,6,10,3,21,15,7,9,12 ЛЕКАРСКИ
КАБИНЕТ,53,36,32,63,65,30,28,67,55,59,51,57,34,61,37,29,26,14,31,24,18,45,39,43,ОБЩ.
КРЕМИКОВЦИ,22,47,49,20,35,41 ; УЛ.В.ЛЕВСКИ/АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ УПИ III-КВ.29 М. ГОРНИ
БОГРОВ ХАН БОГРОВ ЧИТАЛИЩЕ ; ХЕМУС 5,ПИ 553,3,1 ; ХРИСТО БОТЕВ
39,49,41,51,42,№48,50,45,47,40,43,46,44,14,18,10,31,9,19,6,23,27,25,11,26,7,12,5,13,4,30,34,3,17,1
6,21,36,8,35,28,22,15,37,70,71,67,68,63,66,69,65,64,56А,53,58,61,55,56,57,60,59,54 ; ЧАВДАР
9,11,7,3,4,13,6,2,5,2А,1 ; ЧЕРКОВНА/МИРОСКО РАЙЧЕВ/ 6,11,13 А,19,10,19
А,13,20А,17,16,20,2,ЧЕРКВА,14,21,12,3,8,23,22,5,18,4,15,1,24 ; ШАБАНИЦА
27,21,25,23,40,23А,38,36,10,20,30,17,6,15А,19,ПИ 10023 КВ.Б-4 11-5,24,1,30A,18,36-28,8,42-
34,32,15,22,26,4,16,28,12 ; ШИПКА 4 А,3,10,4,1,8,2,6А ;ДОЛНИ БОГРОВ ; 1
1,107,113,48,51А,46,69,59,109,77,111,52,91,101,62,47,70,105,84,57,66,55,56,67,90,64,61,73,68,60,9
3,50,78,58,103,49,76,79,88,53,75,54,51,86,87,7,ПОМПА ДО УЛ.1-ВА
№17,74,68,МАНАСТИР,11,ПОМПА,14,1,6,4,7,НА РАЗКЛОНА,5,12,ДО
БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА,9,ПАЗАР
ЖИВОТНИ,10,1,31,28,43,27,1,16,20,23,13,41,44,21,39,33,24,42,34,35,18,29,37,25,45,17,40,36,43А ;
10 9,13,2,10,6,15,14,5А,11,1,3,3А,7,12,16,№ 21,19,14А ; 11 12,1,16,10,5,18,6,4,7,20,3 ; 12
2,3,2А,14,19,№17,4,5,7,12,6,9,13,17,11 ; 13
6,3,10,1,8,4,32,38,42,8,30,12,20,4,7,17,10,28,15Б,15,24,27,ПИ 22304.7891.241.1,6,14,13,9 ; 14
7,3,23,12,20,4,19,21,18,11,2/3,6,2,1,5,10,8,16,14 ; 15
11,1,36,5,38,24,22,37,33,31,3,7,17,15,19,19А,21,8,9,4,6,13,2,18,69,62,76,52,45А,46,48,56,66,67,49,4
3,59,44,74,65,78,72,68,64,50,47,45,60 ; 16
9,10,6,4А,7,8,3,18,28,12,4,5,24,1,20,15,62,78,60,82,61,57,80,66,70,58,47,41,52,35,45,76,55,37,2,2А,
54,42,30,34,27,25,48,46,32,28,26,19,22 ; 1-ВА 97 ; 2
278,9,2,7,5,14,13,15,10,26,19,20,18,11,16,17,29,12,24,11А УПИ ІІ-107,108 КВ.4,23 ; 20
9,4,7,6,8,11,5,14,2,1,3,10,13,И 31УЛ,КВ.38 ; 21 1А,8,10,1,11,15,7,4,9,5,14,12 ; 24
39,26,16,18,15,22,10,21,6,9,5,14,2,7,12,1 ; 25 10,5,2,6,3,16,14,10А,20,19,22,13,17 ; 26 2,4,3,9,7,5 ;
27 2,7,3 ; 28 1,7,4,20,2,14,10,22,34,8,12,16,26,3 ; 29 3,7,2,1,4 ; 3
3,1,4,2,17,27,13,11,19,39А,35,23,29 А,37,33,15,39,21 ; 31
3,№14,27,16,18,1,31,20,ПОМПА,ПАРЦ.40,24,17,26,21,22,29,25,34,33,13 ; 33 3 ; 35
6,18,34,40,2,26,30,28А,44,32,38,8,22,36,24,10,12,4,21,3,11,5,27,37,31,41,17,ПОМПА,33,15,23,1,39,
19,КВ.4 ; 36 14,12,1,18,7,9,4,11,8,3,16,2,6 ; 37 7,СТРОИТЕЛСТВО НА ОГРАДА,5,4,6,2,3,8 ; 38
5А,5,3,8,1,4,10 ; 39 15,6,5,8,9,12,4,7,2,ПОМПА ; 4
9,3А,1,5,4,3,7,22,16А,28,26,32,12,20,30,24,18,14,14А ; 40 1А,39 ДО СКЛАДА,11,9,7,1 ; 41
10,1,2,1А,4 ; 5 2,6,4,46,39,24,20,44,42,22,3,40,34,16,32 ; 7 14,13,1,8,2,16,4,7,20,10,18,12 ; 8
5,1,7,2,3,12,13,10,9 ; 9 4,2,1,7,3,8 ; СТОПАНСКИ ДВОР ЧОЧАЯ УПИ IV-376 КВ.28 УПИ ІХ, КВ.24
ІХ-356 КВ.18 ;СОФИЯ ; 12-ТА/ВРАЖДЕБНА/ 3 ; 1-ВА 31,59 ; БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ/МИЗИЯ/
ПОМПА,695,ДОЛНИ БОГРОВ ; ДОЛНА МАХАЛА 2 ; ДОЛНИ БОГРОВ УЛ.9 -
2,СТОП.ДВОР,СМЕТИЩЕТО,24 УЛ.5-ТА,УЛ.31,1 ТКЗС,УПИ 691,УПИ 70006 М. КОРИИТЕ,СКЛ.
БАЗА ; ДОЛНИ БОГРОВ, М.ГЕРЕНО КРЕМИКОВЦИ 15 Д. БОГРОВ УЛ.40,ДОЛНИ БОГРОВ М.
ГЕРЕНА ; НЕЗАБРАВКА 2 ; ЧАВДАР 1 ; ЧЕПИНСКО ШОСЕ 15

16.05.2019
09:30 -10:00
Профилактика на съоръжения


ДОЛНИ БОГРОВ 1 1
16.05.2019
09:30 -12:00
Профилактика на съоръжения


Община ЛОЗЕНЕЦ

СОФИЯ МОГИЛАТА 2.,10 фирма Gilat Roysat ,Автосервиз Могилата ; ФИЛИП КУТЕВ 6
БЕТ.ВЪЗЕЛ,4Автокъша до бетонов възел
13.05.2019
10:30 -14:30
Подмяна на електромери
СОФИЯ ЕКАТЕРИНА НЕНЧЕВА/448-МА/ 8,10,6,2. ; Могилата автомивка ЧАВДАР
МУТАФОВ/452-РА/ 73,34,71,69,65,55,53,51,86. ; ЯНА ЯЗОВА/447-МА/ 2
14.05.2019
11:00 -15:00
Подмяна на електромери
СОФИЯ ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА 1 ; ЕЛИН ПЕЛИН 13,15,35,41,43 ; МИТРОПОЛИТ КИРИЛ
ВИДИНСКИ 10 ; СВЕТА ГОРА 2,4 ; ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 15,21,23,27,29-37,41,47 ; ЯНКО
СОФ. ВОЙВОДА 10,14,15
14.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ ИВАН РАДОЕВ/456-ТА/ 34
15.05.2019
09:30 -12:30
Подмяна на електромери
СОФИЯ Симеоновско шосе 72 ; "Проф. Васил Стоин 3
15.05.2019
13:30 -16:00
Подмяна на електромери
СОФИЯ ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВО УПИ-XVII-1592,1593, 1707 КВ.121 ; ОКОЛОВРЪСТЕН
ПЪТ 193 М.ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВО
16.05.2019
13:00 -16:00
Подмяна на електромери
СОФИЯ БИГЛА 6 ; КРИЧИМ/ПЕТКО ЕНЕВ/ 3,3А,9,9А,12-14 ; МИНЗУХАР 5 ; ПЛАЧКОВИЦА 1
16.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електромери

СОФИЯ М.ХЛАДИЛНИКА УПИ V-1475.1781 ФИЛИП КУТЕВ 7 04 районна служба ПБЗН и
стр.табла

17.05.2019
11:00 -15:00
Подмяна на електромери
СОФИЯ X-1268,КВ.63 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 166 ; СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/
164,97Г,152,160,90,98,166А,ВИЛА 565,166 ТДО СПА,102,84,166 ОН,166 АС,166
КОТЛЕ,97А,166,94,148,100,96А,96 ; УПИ VIII-1268,КВ.63
17.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ 404/ДРАГАЛЕВЦИ/ 7 ; ВАСИЛ КИРКОВ 2 ; ВЕДРИНА 3 ; ЗЛАТОВРЪХ/ЛУКА КУНИН/
51-59 ; КРИЧИМ/ПЕТКО ЕНЕВ/ 72,76,74 ; ПЕЙО К.ЯВОРОВ 8 ; СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 6,20-
22,26,30 ; ЯКУБИЦА 9А
17.05.2019
09:00 -16:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ ДЖЕЙМС БАУЧЕР/АНТОН ИВАНОВ 103
18.05.2019
09:00 - 14:15
Подмяна на електромери


Община ЛЮЛИН

СОФИЯ АРХ.ЛАЗАР ПАРАШКЕВАНОВ 16В ; ЛЮЛИН 1 023,024,24А,1 025,013,023,025
13.05.2019
08:45 -16:30
Изнасяне на електромерни табла
СОФИЯ ЛЮЛИН 6 621
13.05.2019
09:30 -15:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ ЛЮЛИН 6 621
14.05.2019
09:30 -15:15
Подмяна на електромери


СОФИЯ АРХ.ГЕОРГИ НЕНОВ/3029/701/ № 38,32 ; ГЕОРГИ ДРАЖЕВ 6 Ж.К. ЛЮЛИН 3 ; ДОБРИ
НЕМИРОВ/702-ЛЮЛИН/ М/У СИКОНКО И ЕКОПЕТРОЛИУМ ; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 17 Ж.К.
ЛЮЛИН 3, ПОКРИТ ПАЗАР,17 Ж.К. ЛЮЛИН 3,17 ЛЮЛИН 3, ПОКРИТ ПАЗАР ; ЛЮЛИН 2
ПИРЕЛИ ООД АВТОКЪЩА ; ЛЮЛИН 3 ПОКРИТ ПАЗАР,ДО ДОМ НА
УСЛУГИТЕ,ТЪР.ЦЕНТЪР,ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,УЛ.301/302,ДО БЛ.330,330,МАГАЗИН 7-
ТЪР.ЦЕНТЪР,ПАЗАР САН МАРИНО ПАВ.27,УЛ.301 С/У БЛ.380,САН МАРИНО,ТЪРГОВСКО
ПОМЕЩЕНИЕ,329-330,ТЪР.ЦЕНТЪР ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,С/У 330,САН.МАРИНО,ТЪРОВСКИ
ЦЕНТЪР ЛЮЛИН,ТП ДО БЛ.330,ПАРКИНГ,КООП. ПАЗАР КВ.47/ЗООМАГАЗИН/,301 ДО
МИН.СУВЕНИР,МАГАЗИН 39,ТК - САН МАРИНО ; ФОРТОВ ПЪТ 47А
15.05.2019
09:00 -16:15
Изграждане на съоръжения


СОФИЯ ЛЮЛИН 6 621

15.05.2019
09:30 -15:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ ЛЮЛИН 905,906 ; ЛЮЛИН 9 906,905,908,906А,ДО 905,908А
15.05.2019
13:30 -16:30
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ АРХ.ГЕОРГИ НЕНОВ/3029/701/ № 38,32 ; ГЕОРГИ ДРАЖЕВ 6 Ж.К. ЛЮЛИН 3 ; ДОБРИ
НЕМИРОВ/702-ЛЮЛИН/ М/У СИКОНКО И ЕКОПЕТРОЛИУМ ; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 17 Ж.К.
ЛЮЛИН 3, ПОКРИТ ПАЗАР,17 Ж.К. ЛЮЛИН 3,17 ЛЮЛИН 3, ПОКРИТ ПАЗАР ; ЛЮЛИН 2
ПИРЕЛИ ООД АВТОКЪЩА ; ЛЮЛИН 3 ПОКРИТ ПАЗАР,ДО ДОМ НА
УСЛУГИТЕ,ТЪР.ЦЕНТЪР,ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,УЛ.301/302,ДО БЛ.330,330,МАГАЗИН 7-
ТЪР.ЦЕНТЪР,ПАЗАР САН МАРИНО ПАВ.27,УЛ.301 С/У БЛ.380,САН МАРИНО,ТЪРГОВСКО
ПОМЕЩЕНИЕ,329-330,ТЪР.ЦЕНТЪР ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР,С/У 330,САН.МАРИНО,ТЪРОВСКИ
ЦЕНТЪР ЛЮЛИН,ТП ДО БЛ.330,ПАРКИНГ,КООП. ПАЗАР КВ.47/ЗООМАГАЗИН/,301 ДО
МИН.СУВЕНИР,МАГАЗИН 39,ТК - САН МАРИНО ; ФОРТОВ ПЪТ 47А
16.05.2019
08:45 -16:15
Изграждане на съоръжения
СОФИЯ ЛЮЛИН 6 622

16.05.2019

09:30 - 15.15
Подмяна на електромери
СОФИЯ ЛУИ ПАСТЬОР/СИМ.ДИМ.-ШАБАН/ ЛЮЛИН 913,913-Б,911 ; ЛЮЛИН 9 ДО
913А,911,913,911А,С/У 911,913А,913Б
17.05.2019
09:00 -12:30
Подмяна на електрически съоръжения
СОФИЯ ЛЮЛИН 6 622
17.05.2019
09:30 -15:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ жк.Люлин бл.916 вх"В" Вх.Г"
17.05.2019
13:00 -16:30
Подмяна на електрически съоръжения

 

Община МЛАДОСТ

СОФИЯ АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 6 ; МЛАДОСТ 1А 513
13.05.2019
12:00 -14:00
Изграждане на съоръжения
СОФИЯ МЛАДОСТ 2 МЛАДОСТ 2-ТЦ
13.05.2019
08:00 -16:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ МЛАДОСТ 2 Бл 202 вх А
13.05.2019
08:00 -16:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ МЛАДОСТ 4 409,406,ТП ДО 409
13.05.2019

09:00 - 12.00
Изграждане на съоръжения
СОФИЯ МЛАДОСТ 2 Бл 242 вх 3
14.05.2019
08:00 -16:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ МЛАДОСТ 2 МЛАДОСТ 2-ТЦ
14.05.2019
08:00 -16:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ МЛАДОСТ 2 Бл 293
15.05.2019
08:00 -16:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ МЛАДОСТ 2 бл 240 вх 1
16.05.2019
08:00 -16:15
Подмяна на електромери
СОФИЯ Д-Р АТАНАС МОСКОВ 5 ; МЛАДОСТ 3 438 ; МЛАДОСТ 4 ДО 435,438,435,439
16.05.2019
10:00 -13:00
Изграждане на съоръжения
СОФИЯ Д-Р АТАНАС МОСКОВ 5 ; МЛАДОСТ 4 439А,435,425,ДО 435,439 ; УПИ 2-539 КВ. 13
16.05.2019
10:00 -13:00
Изграждане на съоръжения
СОФИЯ МЛАДОСТ 2 бл 240 вх 2
17.05.2019
08:00 -16:15
Подмяна на електромери
КУЛА VI-056013,056014 КВ.56 ;СОФИЯ ; АРХ. БОГДАН ТОМАЛЕВСКИ 10 ; МЛАДОСТ 4 ТП ДО
БЛ.602,602,М.КАМБАНИТЕ
17.05.2019
08:45 -16:00
Изграждане на съоръжения
СОФИЯ 4-390 392 КВ. 35 М. ЖГ КАМБАНИТЕ АРХ. БОГДАН ТОМАЛЕВСКИ 10
17.05.2019
09:15 -16:15
Изграждане на съоръжения


Община НОВИ ИСКЪР

МИРОВЯНЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ/ВАСИЛ НА 31 В ДВОРА НА ТКЗС ;СОФИЯ ;
СТОПАНСКИ ДВОР С.МИРОВЯНЕ УПИ 1-725
14.05.2019
09:30 -14:30
Ремонт на електрически съоръжения


Община ОБОРИЩЕ

СОФИЯ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 14,24,21
13.05.2019
09:30 -15:30
Подмяна на електромери
СОФИЯ БОГДАН 11,3
14.05.2019
09:30 -15:30
Подмяна на електромери
СОФИЯ ДУНАВ 6,12,15,
15.05.2019
09:30 -15:30
Подмяна на електромери
СОФИЯ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ 22Б,40
16.05.2019
09:30 -15:30
Подмяна на електромери
СОФИЯ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ 96
17.05.2019
09:30-15:30

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Къде ще прекарате лятото?
 • В София (39%, 47 Гласове)
 • На българското черноморие (17%, 20 Гласове)
 • Гърция или чужбина (30%, 36 Гласове)
 • На село (7%, 8 Гласове)
 • Не съм решил (8%, 9 Гласове)
Общо гласували: 120 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

София е като любовница - по празници винаги остава сама!

Късмет на деня

Обърнете повече внимание на вътрешната красота днес – кожен салон, затоплящи се седалки, климатроник …

Коментари

Реклама

Последни

Виж също

close

Лозенец, Враждебна и с. Лозен започват седмицата без вода...

„Софийска вода“ предприема планирани ремонти по водопроводната си мрежа. Това ще наложи спирането на водата ...

Прочети още keyboard_arrow_right