СОС не прие предложението на ПП-ДБ-СС за избор на комисиите

СОС не прие предложението на ПП-ДБ-СС за избор на комисиите

Снимка: Столица.bg

Столичният общински съвет не прие предложението на най-голямата група в него – ПП-ДБ-СС, за избор на членовете и ръководствата на постоянните комисии.

Така за гласуване ще бъде подложено отново предложението на Карлос Контрера отпреди няколко седмици.

Ето предложението на ПП-ДБ-СС, което не беше прието от местния парламент.

 1. Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика – 17 членове:

1.1. Димитър Първанов Димитров

1.2. Росица Юри Николова - Председател

1.3. Благовест Георгиев Георгиев

1.4. Христо Николаев Копаранов

1.5. Стефан Атанасов Спасов

1.6. Грети Иванова Стефанова

1.7. Димитър Христов Петров

1.8. Георги Валентинов Георгиев

1.9. Анна Илиева Стойкова

1.10. Драгомир Христов Младенов

1.11. Лорита Георгиева Радева

1.12. Диана Нинова Тонова - Заместник-председател

1.13. Воислав Георгиев Тодоров

1.14. Иван Георгиев Сотиров

1.15. Ася Тодорова Тодорова

1.16. Емил Александров Димитров

1.17. Севдалина Георгиева Петрова - Заместник-председател

 

 1. Постоянна комисия по финанси и бюджет – 17 членове:

2.1. Бойко Георгиев Димитров - Председател

2.2. Емилия Божидарова Ангелова

2.3. Андрей Зографски

2.4. Благовеста Атанасова Кенарова

2.5. Росица Юри Николова

2.6. Драгомир Иванов Драгомиров

2.7. Ваня Лазарова Тагарева

2.8. Димитър Бойков Вучев - Заместник-председател

2.9. Прошко Начев Прошков

2.10. Екатерина Евлогиева Йорданова

2.11. Иван Янчов Таков - Заместник-председател

2.12. Воислав Георгиев Тодоров

2.13. Деян Николаев Николов

2.14. Севдалина Георгиева Петрова

2.15. Пламен Иванов Данаилов

2.16. Вили Младенов Лилков

2.17. Карлос Арналдо Контрера

 

 1. Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика – 11 членове:

3.1. Борис Бориславов Бонев

3.2. Саад Таммам Алуани - Заместник- председател

3.3. Марта Руменова Георгиева

3.4. Пламена Стаменова Терзирадева

3.5. Антон Господинов Койчев - Заместник-председател

3.6. Георги Валентинов Георгиев

3.7. Диян Величков Стаматов

3.8. Ваня Руменова Григорова - Председател

3.9. Диана Нинова Тонова

3.10. Иван Максимов Пешев

3.11. Емил Александров Димитров

 

 1. Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори – 13 членове:

4.1. Цветелина Калинова Заркин

4.2. Емилия Божидарова Ангелова - Председател

4.3. Димитър Първанов Димитров

4.4. Симеон Борисов Ставрев

4.5. Димитър Христов Петров

4.6. Пламена Стаменова Терзирадева

4.7. Анна Георгиева Стойкова

4.8. Антон Гаро Хекимян

4.9. Лорита Георгиева Радева - Заместник-председател

4.10. Иван Максимов Пешев

4.11. Еньо Енев Савов

4.12. Ивайло Христов Йонков

4.13. Красимир Рангелов Гълъбов - Заместник-председател

 

 1. Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба – 9 членове:

5.1. Димитър Петров Шалъфов

5.2. Марта Руменова Георгиева

5.3. Христо Николаев Копаранов

5.4. Димитър Христов Петров - Заместник-председател

5.5. Георги Валентинов Георгиев - Председател

5.6. Румен Стенли Александров

5.7. Иван Митьов Виделов

5.8. Деян Николаев Николов

5.9. Димитър Иванов Данаилов - Заместник-председател

 

 1. Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие – 13 членове:

6.1. Цветелина Калинова Заркин - Заместник-председател

6.2. Бонка Сергеева Василева

6.3. Гергин Александров Борисов

6.4. Веселин Йорданов Калановски

6.5. Стефан Атанасов Спасов

6.6. Антон Гаро Хекимян

6.7. Диян Величков Стаматов

6.8. Мирослав Ласло Боршош - Председател

6.9. Иван Митьов Виделов - Заместник-председател

6.10. Еньо Енев Савов

6.11. Вили Младенов Лилков

6.12. Ивайло Йорданов Костадинов

6.13. Венци Венциславов Стойчев

 

 1. Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация – 17 членове:

7.1. Борис Бориславов Бонев

7.2. Димитър Петров Шалъфов - Заместник-председател

7.3. Бойко Георгиев Димитров

7.4. Гергин Александров Борисов

7.5. Грети Иванова Стефанова

7.6. Бонка Сергеева Василева

7.7. Антон Гаро Хекимян

7.8. Прошко Начев Прошков - Председател

7.9. Татяна Николова Георгиева

7.10. Иван Максимов Пешев - Заместник-председател

7.11. Диана Нинова Тонова

7.12. Станислав Чавдаров Младенов

7.13. Ивайло Христов Йонков

7.14. Ивайло Йорданов Костадинов

7.15. Севделина Георгиева  Петрова

7.16. Пламен Иванов Данаилов

7.17. Иван Михайлов Алексиев

 

 1. Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране – 11 членове:

8.1. Драгомир Иванов Драгомиров

8.2. Стефан Атанасов Спасов

8.3. Грети Иванова Стефанова - Заместник-председател

8.4. Димитър Бойков Вучев

8.5. Антон Господинов Койчев

8.6. Драгомир Христов Младенов

8.7. Николай Вельов Велчев - Заместник-председател

8.8. Станислав Чавдаров Младенов

8.9. Димитър Иванов Данаилов - Председател

8.10. Венци Венциславов Стойчев

8.11. Иван Георгиев Сотиров

 

 1. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност – 9 члена:

9.1. Благовеста Атанасова Кенарова

9.2. Христо Николаев Копаранов - Заместник-председател

9.3. Веселин Йорданов Калановски

9.4. Румен Стенли Александров

9.5. Ваня Лазарова Тагарева - Заместник-председател

9.6. Николай Вельов Велчев

9.7. Иван Георгиев Сотиров

9.8. Васил Стайков Драганов - Председател

9.9. Карлос Арналдо Контрера

 

 1. Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност – 15 членове:

10.1. Андрей Зографски - Заместник-председател

10.2. Димитър Първанов Димитров

10.3. Симеон Борисов Ставрев

10.4. Благовест Георгиев Георгиев

10.5. Гергин Александров Борисов

10.6. Анна Илиева Стойкова

10.7. Димитър Бойков Вучев

10.8. Прошко Нечев Прошков

10.9. Иван Янчов Таков - Председател

10.10. Ваня Руменова Григорова

10.11. Ивайло Христов Йонков

10.12. Ася Тодорова Тодорова

10.13. Емил Александров Димитров

10.14. Красимир Рангелов Гълъбов

10.15. Карлос Арналдо Контрера - Заместник-председател

 

 1. Постоянна комисия за децата, младежта и спорта – 11 членове:

11.1. Димитър Петров Шалъфов - Председател

11.2. Благовест Георгиев  Георгиев

11.3. Драгомир Иванов Драгомиров

11.4. Саад Таммам Алуани

11.5. Екатерина Евлогиева Йорданова

11.6. Мирослав Ласло Боршош

11.7. Татяна Николова Георгиева - Заместник-председател

11.8. Еньо Енев Савов

11.9. Воислав Георгиев Тодоров - Заместник-председател

11.10. Вили Младенов Лилков

11.11. Иван Михайлов Алексиев

 

 1. Постоянна комисия за връзки с гражданското общество – 7 членове:

12.1. Бонка Сергеева Василева

12.2. Благовеста Атанасова Кенарова

12.3. Марта Руменова Георгиева - Заместник-председател

12.4. Румен Стенли Александров - Заместник-председател

12.5. Драгомир Христов Младенов

12.6. Николай Вельов Велчев - Председател

12.7. Ася Тодорова Тодорова

 

 1. Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти – 9 членове

13.1. Цветелина Калинова Заркин - Заместник-председател

13.2. Саад Таммам Алуани

13.3. Пламена Стаменова Терзирадева

13.4. Диян Величков Стаматов

13.5. Екатерина Евлогиева Йорданова - Председател

13.6. Станислав Чавдаров Младенов - Заместник-председател

13.7. Иван Михайлов Алексиев

13.8. Деян Николаев Николов

13.9. Венци Венциславов Стойчев

 1. Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията - 9 членове:
  14.1. Бонка Сергеева Василева - Председател

  14.2. Благовеста Атанасова Кенарова

  14.3. Антон Гаро Хекимян - Заместник-председател

  14.4. Иван Митьов Виделов

  14.5. Пламен Иванов Данаилов

  14.6. Иван Михайлов Алексиев - Заместник-председател

  14.7. Ивайло Христов Йонков

  14.8. Васил Стайков Драганов

  14.9. Ивайло Йорданов Костадинов

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще избере ли СОС председател?
 • Да, ще избере (21%, 32 Гласове)
 • Няма да избере (26%, 41 Гласове)
 • Да, на ротационен принцип (12%, 18 Гласове)
 • Ще има нови избори (30%, 46 Гласове)
 • Ще почакаме до пролетта (12%, 18 Гласове)
Общо гласували: 155 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2,21747
 • USD
  2,00516
 • CAD
  1,48428
 • CHF
  2,04478
 • JPY
  1,40273
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Две извънредни заседания на СОС ще нищят движението по "Патриарха......

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров свика две извънредни заседания в четвъртък, 23 май. Това стана...

Прочети още keyboard_arrow_right