Тема: сос

comment 0
visibility 333
Общински съветници  призоваха за консенсус в СОС за мерките за хората и биз

Общински съветници призоваха за консенсус в СОС за мерките за хората и бизнеса

Трябва да имаме поличитески консенсус в Столичния общински съвет при приемането на мерките, с които ще се подпомогнат хората и бизнеса в София след епидемията от COVID-19. Това заявиха председателят на финансовата комисия на СОС Георги Георгиев от ГЕРБ и председателят на групата на БСП Калоян Паргов пред Нова телевизия. Идеята за създаването на Гаранционен фонд от 1 млн. лв. е да се подпомогнат фирми, които да кандидастват за кредити пред банки за оборотни пари, за заплати и доставчици и за да запазят дейността си. Чрез 1 млн. лв. ще се въведе нов иструмент да се помогне на бизнеса, коментира Георги Георгиев.  Такъв фонд има и сега, но се създава нов инструмент, защото от банките избягват да дават необезпечени кредити, допълни председателят на финансовата комисия на СОС. Лидерът на групата на БСП Калоян Паргов съобщи, че от внесените вчера 19  в работната група, има предложение ГПР-то за кредитите да не е голямо, около 1 - 2 % е нормално, надява се Паргов. Той коментира, че в една такава криза и населението изпитва тревога и страх и най-сериозните проблеми ще са социално-иконономически страдания. "Всички мерки трябва да се насочат към хората. Ролята на Столична община, като най-голямата в страната, ще бъдат ключова. Две от най-засегнатите сфери в София ще са градският транспорт и общинското здравеопазване, защото намаляват приходите. "Трябва да се гледа систематично на проблема, а на първа линия са най-спешните мерки, които се приемат от кмета на София Йорданка Фандъкова и Софийския щаб във връзка с COVID-19. Второто е спешните мерки за бизнеса и трета стъпка е актуализация на бюджета. Екипът на Йорданка Фандъкова вече работи по бюджета. Апелът ми към колегите е, че за втори път след водата за Перник, и сега да има широк политически консенсус. Трябва да се прецени и какъв ще е ефектът на взетите мерки върху бюджета на Столична община. за всяка мярка трябва да сме наясно откъде от бюджета ще дойдат тези пари", коментира Георгиев. От БСП предлагат живеещи в общински жилища, които са останали без доходи, в неплатена отпуска, прекратени трудови правоотношения по време на епидемията да не плащат наем. Друга от мерките е разсрочването на такса смет и вместо до края на април да се плати до края на юни.  

comment 0
visibility 998
Още 19 антикризисни мерки в СОС, сред тях и безлихвени кредити за столичнит

Още 19 антикризисни мерки в СОС, сред тях и плащане на данъци до ноември

Пакет с 19 икономически мерки предложи групата на социалистите в СОС. Докладът е внесен от зам.-председателя на Постоянната комисия по финанси и бюждет на местния парламент Иван Таков. По спешност миналата седмица бе създадена работна група за предприемане на антикризисни мерки в Столична община. Първи в СОС реагира председателят на финансовата комисия Георги Георгиев и групата на ГЕРБ. Още преди седмица предложиха механизъм и схема за подкрепа на малки и средни предприятия. Съветници от СОС предлагат механизъм за подкрепа на малкия и среден бизнес в София"Не се съмнявам, че всички в работната група ще бъдем отговорни и най-важните мерки ще ги приемем бързо, за да бъдем от помощ и полза за гражданите", коментира Иван Таков, който е финнсист. Социалистите са категорични, че пакетът с предложените мерки допълват обявените от правителството мерки и целят да подкрепят развитието на икономиката и бизнеса в града и да облекчат неблагоприятните последици върху финансово-икономическото състояние на гражданите на столицата. "В нашите мерки предлагаме при възможност и обективна необходимост да бъдат използвани средства, осигурени по програми на ЕС от проекти с ниска степен на важност в кризисна обстановка и обявено извънредно пложение, както и допълнително финансиране на бюджета на СО чрез субвенция от държавния към общинския бюджет", коментира, каза Иван Таков.  Освен социални и финансови, социалистите предлагат и мерки, свързани с транспорта и образованието в София.  Предложение на БСП-София за антикризисни мерки: 1. Въз основа на подробен анализ на приходната част на "Сборен бюджет 2020" на СО, както и на "Капиталова програма 2020" на СО, при необходимост да се предприемат действия за неговата актуализация и да се пренасочат средства от по-маловажни проекти към жизнено важни системи в условията на криза (здравеопазване, транспорт, чистота/дезинфекция и др.). 2. При възможност и обективна необходимост, да се използват средства осигурени по програми на ЕС от проекти с ниска степен на важност в кризисна обстановка и обявено извънредно положение, като се насочат към мерки за облекчаване на социално-икономическото положение в Столична община. 3. Допълнително финансиране на бюджета на СО, чрез субвенция от държавният към общинския бюджет със сума, която се предоставя по- конкретен повод (извънредното положение) и финансира мерки приети от СО за облекчаване на социално-икономическото положение в столицата, съгласно Закона за устройство на държавния бюджет (чл.42 ал.1 и 2 и чл.44 ал.2). Сумата на финансиране може да се определи на базата на детайлни анализи. Посредством този инструмент може да се финансират общинското здравеопазване, МГТ, дезинфектиране на инфраструктурата и т.н. Това е добра европейска практика за финансова помощ, която е възмездна и целева, като е подходяща в настоящият момент на форсмажорно обстоятелство предвид създалата се извънредна обстановка. 4. Да се договори с финансовите институции, че отпусканите кредити, които ще бъдат гарантирани от новия инструмент на Фонда за МСП към СО, да бъдат при минимален (2%-3%) фиксиран ГПР. 5. Общинските дружества, които отговарят на приетите от Министерски съвет условия, да се възползват от програмата за заплащане на 60% от трудовите възнаграждения на служителите си от държавата. 6. Да се наложи мораториум за срока на извънредното положение върху изплащането на задълженията за наем на граждани, настанени в общински жилища на територията на Столична община, които са в неплатен отпуск или са с прекратени трудови правоотношения в резултат на наложените мерки от въведеното извънредно положение в страната. 7. За периода на извънредното положение, да не се заплаща наем за: търговски обекти и тротоарно право; сергии и магазини на столичните пазари, метростанции, подлези и други места на територията на столицата, отдавани от Столична община и общинските търговски дружества, които не могат да работят поради наложените мерки във връзка с извънредното положение.   8. С решение на Столичен общински съвет да се предоставят целеви безлихвени кредити на общинските болници, ДКЦ-та и МЦ-та за изплащане на минимални възнаграждения за заетите по трудов договор лекари, медицински сестри и помощен персонал в месечен размер, както следва – по една и половина минимална работна заплата за страната за заетите по трудов договор лекари и една минимална работна заплата за сестрите и помощния персонал, за периода от 01 април 2020г. до приключване на извънредното положение. 9. Разсрочване за минимум от 6 месеца на задълженията на общинските лечебни заведения към Топлофикация София ЕАД. 10. Столична община да осигури централизирано и безвъзмездно, за времето на извънредното положение, дезинфектанти и предпазни средства за общинските здравни заведения за гарантиране безопасността на персонала и пациентите. 11. За всички софийски ученици които нямат възможност, СО да осигури до приключване на извънредното положение, необходимите устройства снабдени с интернет връзка за осъществяване на дистанционното обучение, което се провежда в столицата. 12. СО да стартира програми за временна заетост на хора, съкратени поради извънредното положение и рестрикциите за опериране наложени на много сектори от икономиката. 13. Завишаване на средствата по Регламент 1370 на ЕС за гарантиране финансовата стабилност на транспортните дружества, изплащане на възнагражденията и предотвратяване на отлив на подготвени кадри. 14. Да се проучи възможността транспортните дружества или СО да кандидатстват за подпомагане от държавния бюджет на база трайно намаление на приходите от транспортна дейност, отчетено със съответните документи, с цел недопускане освобождаване на персонал. 15. Транспортните оператори да опитат предоговаряне на кредити с търговските банки в направление срокове на погасяване и лихвени проценти, в съответствие с приети национални кризисни мерки. 16. Всички общински служители и доброволци работещи с граждани, включително служители на градския транспорт, да бъдат оборудвани с всички необходими предпазни средства, включително защитни облекла. 17. Пренасочване на служители на градска мобилност, които не изпълняват в момента функцията "синя и зелена зона", в помощ на компетентните органи, следящи за предотвратяване събирането на хора на едно място и спазване на указанията на Националния кризисен щаб и Министъра на здравеопазването. Да бъдат разпределени по райони, снабдени с лични предпазни средства и да сигнализират компетентните органи в случай на констатирано нарушение на реда и разпоредбите. 18. Незабавна и системна дезинфекция на превозните средства на МГТ, спирките на МГТ, метростанциите, булевардите, улиците, междублоковите пространства, парковете на всички райони в СО. 19. Плащане на ТБО за 2020 г. да се извърши на три равни вноски.

comment 0
visibility 442
Предложение за дистанционни заседания на СОС и постоянните комисии

Предложение за дистанционни заседания на СОС и постоянните комисии

Общинските съветници от ГЕРБ Малина Едрева, Силвия Христова, Елен Герджиков, Николай Стойнев и Ботьо Ботев внесоха доклад с предложение за промяна в действащия Правилник за дейността на Столичен общински съвет, която да позволи дистанционното провеждане на заседания на комисии и сесии на съвета.   Целта е да се разглеждат само и единствено доклади, свързани с мерки относно извънредното положение, като Председателският съвет ще определя въпросите, които да се включат в дневния ред.   Присъствието на съветниците ще се осъществява посредством конферентна връзка, която позволява установяване на самоличността и участие в дискусиите и вземането на решения. За граждани и други заинтересовани страни ще има обявен имейл адрес, на който могат да изпращат коментари, становища и въпроси по разглежданите теми. Заседанията ще се излъчват на живо през интернет страницата на Столичен общински съвет, в You Tube и Facebook.   Председателят на Столичен общински съвет Елен Герджиков, в качеството му на член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, отправи и писмено предложение за законодателна промяна, уреждаща дистанционни заседания на общинските съвети при обявено извънредно положение.            

Реклама
comment 0
visibility 967
Намаляват цената на парното в София с близо 25%

Намаляват цената на парното в София с близо 25%

Цената на парното в София ще падне след като се намали с 25% цената на газ. Общинското дружество "Топлофикация" е един от най-големите клиенти на Булгаргаз. Предложението на КЕВР е Топлофикация да намали цената с 24.8%. Модернизират Топлофикация София, търси се инвеститор за над половин милиард лева (СНИМКИ/ВИДЕО)В момента еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за битови и стопански потребител за мегаватчас е 95,64 лв. без ДДС. Ако предложението бъде прието, означава, че ще се намали с около 23 лв. Така цената на мегаватчас ще стане около 71 - 72 лв. за столичани. Предстои окончателното решение да се вземе на закрито заседание на регулатора на 30 или 31 март. "Топлофикация София" има 200 млн. лв. задължения към "Булгаргаз"

comment 0
visibility 969
Зам.-кметът на София пред Столица.bg: Няма проблем със заплатите в общински

Зам.-кметът на София пред Столица.bg: Няма проблем със заплатите в общинските лечебни заве...

Епидемията от коронавирус застраши не само икономиката, а и функционирането на здравната система, пряко засегна болници и ДКЦ-та. Зам-председателят на здравната комисия в Столична общински съвет Милка Христова, вчера, изрази притеснения относно последиците върху общинското здравеопазване. За реалните последици в общинските болници и поликлиники Столица.bg разговаря със зам.-кмета на София Дончо Барбалов, който отговаря за здравеопазването в Столична община. - Г-н Барбалов, имате ли притеснения и какво реално се предприема относно намаляването на последиците от епидемията от COVID-19 върху общинското здравеопазване? - Днес чрез видеоконферентна връзка с членовете на здравната комисия на СОС обсъдихме ситуацията. Милка Христова е зам.-председател и в комисията има представители от всички политически групи в СОС. Информирахме комисията за прогреса и текущата обстановка. До момента няма проблеми в лечебните заведения от гледна точка на изплащане на дължимите заплати за март. Естествено ние поддържаме непрекъсната връзка с всички лечебни заведения и следим ситуацията, която е доста динамична. Трябва да видим колко време ще продължи извънредното положение и с какво е необходимо да се помогне на лечебните заведения. Както е известно и държавата готви мерки за подкрепа за лечебните заведения, така че нека да видим какво ще се направи. - И какво е в момента положението? - За нас най-важното е хората да си получават заплатите. Където е възможно са излезли в отпуска, защото пациентите много са намалели, което е нормално. Направихме поръчка и имаме доставка на дезинфекционни материли, предпазни средства, които от днес започваме да ги разпределяме по ДКЦ-тата. От друга страна на национално ниво има много голям напредък за дезинфекционни средства и защитни облекла, така че, ако изобщо може да се говори, че има недостиг, то той ще е бъде преодолян в най-скоро време. - Какво се случва с хора, които имат нужда от медицинска намеса, разбира се, не тези с коронавирус?- Следим ежедневно общинските лечебни заведения, като тук трябва да отделим болниците от ДКЦ-та. Поликлиниките реално в момента нямат много пациенти, хората сега се въздържат да ги посещават. При общинските болници също има спад на пациентите, но там има и по-тежки случаи. - Предвижда ли се като мярка, намаляването на наемите на общопрактикуващи лекари, наели кабинети в ДЦК-та в София? - Този въпрос трбва да се дискутира от гледна точка на това, че много от тези наеми са на 10% от пазарния и са много символични. Но ДКЦ-та отнякъде трябва да имат приход, така че всеки индивидуален случай трябва да се разгледа отделно. Работим със СОС да се търси решение на въпроса, но на много места говорим за наем, далеч под пазарния. - В какви граници, все пак, са тези наеми? - Различно, има на места където плащат по 20 и по 30 лв. тези, които ползват преференцията по Закона, който им дава право на 10% от пазарния наем. Там където е пазарен наем, е около 200 - 300 лв. Официално никой не е преустановявал дейността на лечебните заведения за доболнична помощ. - Във Втора градска болница как функционира обособеното инфекциозно отделение? - Там инфекциозното отделение работи и има трима пациенти с коронавирус от няколко дни. Те са транспортирани от други лечебни заведения. Екипите на Втора градска се грижат за тях. В момента в болницата няма напрежение сред персонала. - В Пета градска болница преди 3 дни имаше двама пациенти с короновирус? - Има развитие за Пета градска болница. По заповед на Столична РЗИ се преустановява приемът на пациенти в болницата. Пациентите, които са извън отделенията под карантина се изписват при приключване на лечебния процес. Медицинският персонал, извън карантинираните до 14 дни, се поставя пак под карантина в домашни условия и се изисква да се направят и да имат два последователни отрицателни теста, за да могат тези медицински работници да се върнат на работа. - Тези, които са били контактни с пациентите с COVID-19 ли? - На практика целият персонал. Това е една предпазна мярка, за да се избегне риска от разпространение от заразата сред медицинския перснола. Затова се изисква два отрицателни теста и тогава могат да се върнат на работа. А пациентите от карантинираните отделения се изписват също след отрицателен тест. Има две карантинирани отделения и медицинският персонал е под домашна карантина за 14 дни. На отделението по пулмология мисля, че днес вече са им излезли вторите отрицателни резултати на медиците. Много важно е, че диализата продължава да работи, защото там имаме много модерно и съвременно отделение, и доста хора правят там редовните си процедури. Трябва да се извърши крайна дезинфекция на лечебната база.    

comment 0
visibility 497
Милка Христова: Общинското здравеопазване е заплашено от финансов колапс

Милка Христова: Общинското здравеопазване е заплашено от финансов колапс

Общинското здравеопазване е пред финансов колапс и Столична община трябва да гарантира заплащането на персонала в болниците. Това коментира пред Столица.bg заместник-председателят на СОС и на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика Милка Христова. След обявеното извънредно положение и наложената карантина, прекратяването на профилактичните прегледи, спирането на плановите операции, необходимостта от социална изолация, в това число и на хората с хронични заболявания пациенто-потокът в общинските лечебни заведения е намалял почти до 80%. Това обрича общинските болници и ДКЦ на фалит. "В резултат на наложената дълбоко неправилна здравна политика от 2000 година, лечебните заведения функционират като търговски дружества, обясни Милка Христова. "В този смисъл техните приходи се формират почти изцяло от НЗОК, като се заплаща само при извършена дейност, на принципа "парите следват пациента". Тоест, заплатите на работещите в лечебните заведения изобщо не са гарантирани. Същевременно лекарите и медицинските сестри трябва да осигуряват достъпност и да гарантират здравната услуга, което налага да са на разположение в кабинетите си, независимо дали има пациенти или не. Създава се реална ситуация, при която голяма част от общинските болници и ДКЦ ще бъдат във финансова невъзможност да изплатят заплатите на лекарите и на медицинските сестри още в края на настоящия месец март. Мисля, че нито ръководството на Столична община, нито колегите от СОС биха оспорили, че най-важният капитал на общинското здравеопазване е неговият кадрови медицински състав. Този капитал сме длъжни да съхраним, за да гарантираме навременна и качествена медицинска помощ на столичани в съответните райони и квартали, не само по отношение на COVID19, но и във всички останали случаи", коментира Милка Христова. Според Милка Христова, въпросът касае общинското здравеопазване в цялата страна, но докато се намери решение на национално ниво, Столична община, в качеството си на собственик на лечебните заведения, трябва да обезпечи и гарантира заплащането на труда на заетите в общинското здравеопазване. "Необходими са спешни мерки, които да спасят този толкова важен сектор, заяви заместник-председателят на СОС. "Столична община трябва да гарантира и да осигури изплащането на минимални възнаграждения за заетите по трудов договор лекари, медицински сестри и помощен персонал в общинските болници, ДКЦ-та и медицински центрове. Едно от предложенията е заетите на трудов договор лекари да получат по една и половина минимална работна заплата за страната, а сестрите и помощния персонал - по една минимална работна заплата, като средствата ще са за сметка на общинския бюджет. Наред с това е задължително Столична община да осигури централизирано и безвъзмездно - за времето на извънредното положение - зареждане на общинските здравни заведения с дезинфектанти и предпазни средства, които да гарантират безопасността както на персонала, така и на пациентите. В това отношение не бива да има никакви липси", коментира Христова. Заместник-председателят на комисията по здравеопазване в СОС е категорична, че лекарите и медицинските сестри се нуждаят не само от обществено признание и аплодисменти но и от гарантирано заплащане на труда си, който е насочен към най-важното - здравето на хората. Тя припомни, че всички тези мерки бяха предложени от групата на БСП в СОС в официална позиция още на 17-ти март. Милка Христова потвърди, че социалистите в Столичния общински съвет ще подкрепят всички икономически мерки и предложения, които имат за цел да подпомогнат гражданите на столицата и дейността на малкия и среден бизнес, потърпевши от мерките, взети за предотвратяване на масова зараза на населението с COVID19. "Виждаме, че част от нашите предложения от 17-ти март са оценени от кмета Фандъкова и екипа й от ГЕРБ и вече влизат и в техните списъци с мерки, каза Христова. Сред предложенията са намаляване или пълно отпадане на наема, който събират общинските дружества за стопанисваните от тях търговски обекти като сергии и магазини на пазарите, в метростанциите, подлезите и на други места на територията на столицата. "Предложихме и мораториум върху плащането на наеми от граждани, настанени в общински жилища, които са пуснати принудително в неплатен отпуск или са с прекратен трудов договор в резултат от наложените мерки за справяне с епидемията по време на извънредното положение. Вече заявихме, че ще подкрепим предлагания нов гаранционен инструмент в помощ на малкия и среден бизнес в столицата от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Идеята на този инструмент е Фондът да издава гаранции пред банки по кредити на малки и средни предприятия (МСП) от Столична община, чиято дейност е засегната от извънредното положение и които изпитват недостиг на оборотни средства. Ще настояваме обаче, да бъде изработена специална методика с ясни и прецизни критерии по отношение подбора на малките и средни предприятия, които ще бъдат подпомагани от Фонда. Считаме, че водещ трябва да бъде социалният аспект на критериите - запазване на работните места, изплащане на трудови възнаграждения и други", коментира зам.-председателят на СОС.

comment 0
visibility 1596
Борис Бонев се изолирал, след като съветник на СОС е с COVID-19

Борис Бонев се изолирал, след като съветник на СОС е с COVID-19

Нямам симптоми и не съм правил тест за коронавирус. Наложил съм си карантина. Това каза единственият независим общински съветник в СОС Борис Бонев пред Нова телевизия. Изолацията той си наложил, след като вчера се разбра, че общинският съветник Анна Стойкова е заразена с COVID-19 и е приета за лечение във ВМА. Бонев засега не знае кога ще заработи СОС и заяви, че Законът за местно самоправление не позволява да се работи дистанционно, защото трябва да се гласува. Ако това продължи с месеци извънредното положение, не означава, че СОС няма да работи, коментира Борис Бонев. Според него кризата в момента трябва да се превърне в катализатор за електронизацията на Столична община и СОС. "Сега трябва да се намери по-голяма зала и СОС да работи дори и в криза с голямо разстояние между съветниците, с дезинфектанти и да се мери температурата. Нямам информация кога сме на работа", каза независимят общински съветник. Той призова днес кметът на София Йорданка Фандъкова спешно да се преразгледат проектите и приоритетите на София за тази и следващата година. Според Бонев, здравната криза със сигурност ще доведе до тежки икономически последствия, а парите, с които София разполага, драстично ще намалеят. "Сега повече от всякога е важно всеки наличен лев да бъде инвестиран ефективно, прозрачно и да носи добавена стойност", казва Бонев. Той и от Спаси София предлагат преразглеждане и спиране на част от проектите, които не са жизнено необходими за града.  Според него не трябва да се пренареждат павета по улиците Цар Шишман и 6-ти септември и площадите Св. Ал. Невски и Народно събрание. Тези ремонти ще струват на Столична община 27 млн. лв., а настилките и сега били в добро състояние. Той предлага тези средства да бъдат пренасочени към изграждане на дълго отлагани и жизнено необходими за софиянци проекти, като довършването на ринговия бул. Тодор Каблешков.

comment 0
visibility 824
Съветници от СОС предлагат механизъм за подкрепа на малкия и среден бизнес

Съветници от СОС предлагат механизъм за подкрепа на малкия и среден бизнес в София

Общински съветници от групата на ГЕРБ и СДС в СОС предлагат механизъм за облекчаване на последиците от кризата за бизнеса като се създаване на нов „Гаранционен инструмент за подкрепа на малкия и среден бизнес в столицата“ от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Това съобщи председателят на финансовата комисия Георги Георгиев на профила си в социалната мрежа. Идеята е Фондът да издава гаранции пред банки по кредити на малки и средни предприятия (МСП) от Столична община, чиято дейност е засегната от извънредното положение и които изпитват недостиг на оборотни средства. Предвиден е общ лимит на гаранционната схема, в рамките на която Фондът ще издава гаранции от 1 млн. лв. Покритието на гаранциите от Фонда ще обезпечава до 80% от главницата на кредити с максимален размер от 10 000 лв. или тяхната валутна равностойност, обяснява юристът. Изискванията към фирмите ще са: да отговарят на Закона за МСП; седалището или дейността да са на територията на Столична община; да развиват дейност в сектори, засегнати от въведените извънредни мерки. Предназначението на гаранционния инструмент е да споделя кредитния риск по банкови кредити, усвоявани за покриване на възнаграждения на служители; осигурителни вноски; публични задължения; текущи разходи, свързани с дейността на фирмите (разплащания с доставчици, наеми и др.). Гаранциите ще са валидни до 24 месеца от датата на тяхното издаване. Малките и средни предприятия няма да дължат такси и комисионни по издадените гаранции. От групата на ГЕБР и СДС се надяват на подкрепа от колеги от всички политически групи в СОС, за да се приеме този механизъм. Предложението ще бъде внесено за първата възможна сесия на местния парламент в столицата.

comment 0
visibility 522
МС даде съласие "Софийска вода" да водоснабдява Перник

МС даде съгласие "Софийска вода" да водоснабдява Перник

Министерски съвет даде съгласие "Софийска вода" да предоставя водни количества нза водоснабдяването на Перник и околни селища. Днес се проведе извънредно заседание на кабинета чрез видеоконферентна връзка. С това решение "Водоснабдяване и канализация" в миньорския град ще получава вода в следващите 6 месеца. Както е известно заради пресъхването на язовир Студена бе решено да се хване вода от язовир Белмекен. За достигането на водата се използват водните трасета на "Софийска вода". До Перник водата ще достига чрез новоизградения водопровод от Мало Бучино до миньорския град. Направени са всички тестове от Софийска вода и те показах, че натоварването е възможно и няма да бъдат ощетени столичани. На извънредното заседание на МС бе решено и че се спира износа на запаси от предпазни медицински средства  заради епидемията от COVID-19 у нас..

comment 0
visibility 3247
Проф. д-р Иво Петров: Хлорохинът се приема само при болнично лечение

Проф. д-р Иво Петров: Хлорохинът се приема само при болнично лечение

Известният инвазивен кардиолог проф. д-р Иво Петров предупреди, че използването на хлорохин за лечението на COVID-19 е само в болнична обстановка. Проф. Петров, който е зам.-председател на Столичния общински съвет коментира използването на медкамента пред bgonair.bg. Самият той бе извикан в петък при премиера Бойко Борисов и съобщи за положителен ефект от леченето с този хинонв препарат. Проф. Петров обясни, че не е доказано, че това е лекарството за лечение, но уточни, че намалява симптомите и скъсява периода. В същото време от СЗО обявиха за клинично изпитване в различни страни на 4 лекарства, които могат да осигурят лечение на коронавирус. Един от препаратите е именно хлорохин, използван за лечение на малария. Проф. д-р Петров обясни, че тримата, излекувани от COVID-19 у нас, са имали относително леко клинично състояние и са оздравели благодарение на стандартни медицински мерки. Създаването на специфична таргетна терапия отнема 2 години. Неслучайно се обръща внимание на медикаменти, които имат друго стандартно приложение до този момент, каза проф. Петров. Той допълни, че хлорохинът лекува, защото възпрепятства проникването на вируса в човешките клетки.  

comment 0
visibility 32212
Проф. д-р Иво Петров: „Хлороквин“ оказва намаляващ ефект върху силата на си

Проф. д-р Иво Петров: „Хлороквин“ намалява силата на симптомите и скъсява периода за COVID...

Светило в кардиологията и национален консултант по инвазивна кардиология проф. д-р Иво Петров информира премиерът Бойко Борисов за положителния ефект на  лекарството за лечение на малария - „Хлороквин“. Препаратът оказвал положителен ефект и при лечението срещу COVID-19. На среща днес при премиера бяха проф. Иво Петров, председателят на Националния оперативен щаб ген. проф. д-р Венцислав Мутафчийски и министрите на финансите, здравеопазването  и икономиката. В кабинета на Борисов бяха изнесени данни за препарата на хининова основа и беше обсъдено как да се действа да производството му. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев тази сутрин издаде заповед, с която се забранява износът на лекарства на хининова основа. У нас аналгин-хининът беше забранен преди години. Премиерът заяви, че днес Агенцията по лекарствата трябва да свика борд и да се разреши употребата на лекарства на хининова основа. "В последните няколко дни има данни, които стават все по доказателствени относно ефекта на "Хлороквин", което е производно на хинина, относно ефекта при коронавирус. Първите изследвания са от Китай, но вече има данни от проведени изпитвания във Франция, като последното е от вчера. Една от последните публикации е за метаанализ на повече от 10 проучвания. Има данни, че класическото лекарство за антималария има намаляващ силата на симптомите ефект и скъсяващ периода при инвекция с коронавирус. Имаме основания, на базата на повече от 70-годишен опит с класическото антималарийно средство хлороквин, да го осигурим за българското население", каза проф. д-р Иво Петров, който е и зам.-председател на Столичния общински съвет. "До момента Ананиев е издал заповед за спиране на износа на всички лекарства на хининова основа. Не казваме, че сме намерили лекарство, не казваме, че е 100%  лечение, но във всички случаи е крачка напред. Това е нещо, което за заболелите дава положителен ефект. Агенцията по лекарства и ние се свързахме със всички наши големи поризводители. За сега има произведени количества за Украйна и Русия. Аналгин-хининът е спрян и до обяд Агенцията по лекарства ще си направи борд и да го разрешат. Имаме 35 000 на склад и готовност за 250 000 да започнем да произвеждаме. По ваше разпореждане ще разпредели в кои болници и как", каза премиерът след като изслуша проф. Иво Петров.  

comment 0
visibility 1237
Обсъжда се: Търговците в София да спрат да плащат  наеми и тротарно право

Обсъжда се: Търговците в София да спрат да плащат наеми и тротоарно право

Търговците в София да не плащат, наеми, тротоарно право, а също и тези по столичните пазари. Тази идея се обсъжда от общински съветници. Поради наложените ограничения във връзка с COVID -19 бизнесът търпи големи загуби. Заместник–кметът по инвестиции в София Владимир Данаилов и екипът му работят по създаването на механизъм, който да определи степента на влияние върху определени търговски сектори. "Бизнесът е този, който осигурява БВП, благодарение на данъците, които плащат мога да се реализират социални инициативи, плащат се заплати, също така и пенсии. Затова за малкия и средния бизнес е много важно да проявим разбиране", коментира общинският съветник Николай Стойнев, който е председател на комисията за общинска собственост в СОС пред БНР. Столичните съветници обсъждат временно да отпаднат парите за тротоарното право и наем на столичните търговци. Малките фирми да не плащат наеми и за наетите терени, включително за пазарите.  Тази мерки са включени в пакета за облекчение на бизнеса при въведеното извънредно положение, които ще се гласува от СОС.

comment 0
visibility 4021
Общински съветник иска анулиране на визата за реконструкция на ст. Българск

Общински съветник иска анулиране на визата за реконструкция на ст. Българска армия

Да се анулира визата за ремонт и реконструкция на стадион "Българска армия" в Борисовата градина. Това поиска общинският съветник арх. Борислав Игнатов в питане до кметът на София Йорданка Фандъкова в края на сесията на СОС днес. Визата бе издадена през септември 2019 г. от НАГ на Столична община. До издаването на документа се стигна след настояване и на спортния министър Красен Кралев. Да ремонт може да се извърши на съществуващ спортен обект, но не и реконструкция, тъй като това означава промяна на конструкцията на съществуващ обект, обясни архитектът. "Запазването на съоръженията се допуска само с ПУП. Самото издаване на виза може да бъде само за ремонт, който не позволява промяна на реконструкция. В издадената виза има несъответствие и визата да се анулира", каза арх. Игнатов. Той коментира, че за такова решение за запазване или незапазване на спортно решение се взема с 3/4 от Столичния общинския съвет. Борисовата градина няма ПУП, а само проект, който през лятото на 2019 г. мина през две обществени обсъждания и трябва да се преработи. Едно от предложенията за промяна в проекта бе именно за реконструкция на ст. Българска армия в границите на съществуващия стадион.

comment 0
visibility 793
Транспортните дружества с нови попълнения в борда на директорите

Транспортните дружества с нови попълнения в борда на директорите

Със спорове и дискусии бе предшествано приемането на доклада за новите попълнения в бордовете на директорите на общинските транспортни дружества. Въпреки разгорещеното обсъждане и шеги докладът за промяна в състава на съветите на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и на „Метрополитен“ ЕАД бе приет. Големият проблем се оказа липсата на правилник в един нов Закон за публичните предприятия. Именно затова се предлагат нови членове в ръководството, а би трябвало да се избират с конкурс. В крайна сметка с приемането на доклада на вносителите Николай Стойнев и Карлос Контрера две от дружествата ще имат нови попълнения. За Столичен електротранспорт това ще е Кирил Георгиев, г-н Джоров и Красимира Георгиева в "Метрополитен". Не бе одобрена кандидатурата на Георги Желязков, а след спорове, самият той е подал заявление, че оттегля кандидатурата си от Столичен автотранспорт. "Проблемът с кандидатурата на Георги Желязков бе изключително голям, скандална личност, участвал в нацистки прояви, отказал да сподели пред общинските съветници в транспортна комисия какви са му целите като бъдещ шеф на столичен автотранспорт. За мен това е пренебрежение към институцията на СОС, така че съм доволен, че след два дни на изключително силни аргументи от страна на Демократична България и други общински съветници, успяхме да постигнем тази цел и Георги Желязков беше оттеглен, уж по свое съгласие, от член на борда на директорите на Столичен автотранспорт. За мен е изключително тревожно, че такива кандидати се предлагат. Тревожно беше, че и след като снимките на Желязков излязоха наяве съветниците от икономическа комисия гласуваха подкрепа за този кандидат.В крайна сметка днес имаме хепиедн по ситуацията", каза пред журналисти Владислав Панев. "Гласувахме против тази точка от дневния ред не заради самите кандидати, а заради това, че отново се предлагат членове на бордове без конкурс с мотива че няма изработен правилник, все още, към Закона за публичните предприятия", допълни общинският съветник. "Всеки един внесен доклад се ползва от опозицията, да се вдига врява до Бога. Ясно е на всички, че договорите на УС са изтекли и за да работят дружествата ние трябва да вземем решение, като принципал, тези договор да се удължат. Има хора, които са подали оставка, същевременно има един нов закон, за който няма разработен Правилник за приложение. Ситуацията е ясна, но се направиха изключителни спекулации под натиска на групата на БСП. Под техен натиск г-н Желязков беше отстрелян. Мисля, че той беше добра кандидатура, но с разпространението на някакви снимки и слухове, всеки може да падне жертва за каквото и да е. Това беше лов на вещици, но видяхте, дискредитираха един човек, който реши сам да се откаже. Безспорно е, че и предложението на Кирил Георгиев за електротранспорта и Джоров за "Метрополитен" и оставането на Красимира Михайлова е проява на професионализъм, защото това са хора, които имат опит и сериозна биография в транспорта и ние разчитаме на тях да се управляват добре транспортните дружества. Всичко друго е празно политическо говорене и спекулации, но явно така ще се работи в този мандат. Желязков не е фашист, нито е партиен член, защото имаше такива спекулации. Разглеждахме снимките, на първата снимка не е отй, а във втората е преди 15 години", коментира председателят на транспортна комисия Карлос Контрера.  

comment 0
visibility 1238
Фандъкова: Има заповед на РЗИ и Втора градска става инфекциозна болница

Фандъкова: Има заповед на РЗИ и Втора градска става инфекциозна болница до 72 часа

Кметът на София Йорданка Фандъкова запозна днес Столчния общински съвет с всички предприети мерки и действия за ограничаване на епидемиологичната обстановката за коронавируса. Столичният кмет започна общщинските съветници с действията на Софийския оперативен щаб за овладяване на разпространението на COVID-19. "По моя заповед създадохме временния оперативен щаб на София в момента, в които беше създаден националния щаб. Лично аз съм в постоянен контакт с ген.-майор проф. Мутафчийски, министър Ананиев и министър Маринов, като целта ни пълен синхрон и координация на всички институции на територията на Столична община. Предприехме тези действия, защото тук всички мерки се отразяват на живота и работата на милиони хора и мащабите, в които работим са огромни", каза кметът на София.  Ето и цялото изказване на Йорданка Фандъкова на сесията: Най-важно е да бъдем отговорни и добре организирани, това е и начинът да покажем на практика на хората, че трябва да са спокойни и да не изпадат в паника, защото в такива ситуации тя е най-лошият съветник, като в същото време да сме дисциплинирани и отговорни. На този етап здравните заведения в София разполагат с нужния капацитет легла и необходимия медицински персонал, който да поеме диагностициране, изследване и лечение на граждани. Ситуацията е динамична, затова моля да е ясно, че говорим за ситуацията в момента. На територията на града са и лабораториите, които изследват, както пробите от София, така и такива то страната. Аз лично съм в контакт с директорите на всички големи болници в София, в които има инфекциозни отделения, които присъстват при нужда и на заседанията на софийския оперативен щаб. Това ни дава възможност да действаме оперативно и с всички възможности, които имаме заедно, както и да указваме помощ и съдействие на държавните болници при необходимост. При обявяване на първите два случая в София на заразени с COVID-19 първата ни задача беше да подпомогнем болница „Пирогов“ в мерките по дезинфекция. По молба на директора изпратих екипи с 5 машини за дезинфекция, с които се обработваха отделенията. Целта беше в много кратки срокове да се възстанови работата на „Пирогов“, което е изключително важно за софиянци, които имат нужда от спешна помощ и това вече е факт. Столична община е в готовност за 72 часа да преобразува общинската Втора градска болница в инфекциозна. От снощи има издадено разпореждане от министъра на здравеопазването към директорите на регионалните здравни инспекции, от днес сутринта има издадена заповед от д-р Пенчев и вече започва организацията за преминаване на Втора градска болница във временен режим на инфекциозна. Другите болници, които имат обособени инфекционзи отделения, продължават да работят. Най-големите болници – ВМА, „Пирогов“ и Александровска болница – ще продължат да приемат най-тежките случай. Втора градска болница има капацитет да разкрие 50 легла, като това ще става на етапи според нуждата и осигуреността с медицински персонал. Едно от най-важните неща, които искам да подчертая и пред вас, това е осигуряването на медицинския персонал. В тази ситуация сигурността, както и стимулирането на лекари, медицински сестри и санитари, е една от основните задачи, които имаме. Разчитаме на тях в този момент да работят с пациентите и затова сме отговорни както за тяхната мотивация за работа, така и за тяхната защита. В тази посока са мерките, които предприемаме в следващите дни. Провела съм разговорите с Министерство на здравеопазването и има варианти за осигуряване на приходите на болницата за този период. В момента, в който имаме готовност, ще ви запозная в конкретика, защото и аз, и вие, като общински съветници, имаме отговорност към дейността на нашата болница, която успяхме да стабилизираме в последните години. Към момента мерките, които сме предприели и които са в действие, са следните: Засилена дезинфекция на превозните средства на градския транспорт, както и на метростанциите в София. Всеки ден минимум по два пъти на ден се дезинфекцират основно общо 802 автобуса, тролея, трамвай и метровлака. На всички водачи на градския транспорт се осигуряват дезинфектанти за ръце. Всички директори на общинските транспортни фирми осигуриха и с наше съдействие необходимите количества дезинфектанти за поне месец напред и този процес продължава. Така че гражданите на София трябва да са по-спокойни – освен, че се дезинфекцира, се извършват и проверки от представители на щаба. Тази сутрин по предложение на ЦГМ взехме и допълнително решение във връзка с осигуряване на здравето на водачите на градския транспорт и на пътниците, да преустановим временно продажбата на билети в превозните средства. На всички 194 детски градини е предписана дезинфекция на подове и повърхности най-малко 4 пъти на ден. Осигурени са нужните препарати и дезинфектанти за ръце. По моя заповед е въведен строг контрол на входа на детските градини сутрин, като се проверяват както децата, така и персонала. За да избегнем някои опити за заобикаляне на правилата, съм разпоредила медицинските сестри да могат да връщат деца с вирусни симптоми, дори и когато разполагат с медицински бележки. На този етап достъпът на външни лица и родители вътре в детските заведения е преустановен. Това правило важи и за социалните ни домове. В тях също се изпълнява дезинфекция по 4 пъти на ден. На общинското предприятие „Социален патронаж“, който доставят храна и услуги на възрастни хора, които са в най-рисковата група, са осигурени предпазни средства, тъй като служителите влизат директно в домовете им.До понеделник училищата в София остават затворени, като причината е заболеваемостта от вирус тип В, на територията на общината. Д-р Пенчев, директор на Софийската регионална инспекция, ежедневно ме информира за заболеваемостта и своевременно ще дадем информация за училищата от 16 март. Всички културни и спортни масови прояви на Столична община са отменени. Видяхме решение на общински театър „Възраждане“, който изигра една от постановките си лайф във социалните мрежи и събра 3500 зрители. Да, това не носи приходи, но показва съпричастност. В момента подготвям и предложение за финансова подкрепа на общинските театри, така че да могат да изплащат заплатите си. В София са валидни препоръките на националния оперативен щаб за културните мероприятия – театри, кина, концерти – да се провеждат пред публика до 250 души, местата да са през място и след всяка прожекция/постановка залата да се дезинфекцира. От софийския оперативен щаб сме поискали от търговските обекти, банки и други институции, които работят с клиенти да извършват дезинфекция по 4 пъти. Заповед с указания за действие съм изпратила и до общинските търговски дружества, чиято дейност е свързана с работа с граждани и събиране на хора. В административните сгради на общината също са предприети допълнителни мерки за дезинфекция, като указания са дадени и на районните администрации. Общинският съвет има право да обсъжда мерки, които да обезпечат работа му. Готова съм да разгледаме вашите решения и да се съобразим с тях. Моята позиция е, че работата трябва да продължава при засилена лична хигиена, защото личната сигурност сега е сигурността на всички останали. Ключът към успеха на всички тези мерки е в личната отговорност на всеки от нас и на всички граждани. Затова моят призив е за ограничаване на контакти на места с голямо струпване на хора, засилена лична хигиена и при вирусни симптоми – позвъняване на личния лекар. Особено важно е да се спазват инструкциите за домашна карантина. Мерките, които въвеждаме определено са свързани с някои ограничения, но тяхната цел е да запазим здравето и живота на нашите съграждани. Важно е да слушаме експертите и да се съобразяваме с тяхното мнение. Следим и опитът на другите страни. Това е и начинът да не се допуска създаването на паника, разпространението на неверни слухове и да запазим едно нормално функциониране на града ни, приемайки временните ограничения.    

comment 0
visibility 1008
Контрера предложи забрана за протести и затваряне на пазари

Контрера предложи забрана за протести и затваряне на пазари

Да се забранят протестите, като една от опасностите от масови събирания срещу коронавируса и да се затворят пазарите в София. Това поиска общинският съветник Карлос Контрера, който е и председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм в СОС. Той предложи всички масови мероприятия и протести да се дискутират дали да бъдат забранени, като вариант за мярка срещу епидемиологичната обстановка в столицата. "Ситуацията е динамична и повод за това предложение бе вчерашният протест. Под недопустима форма по улиците на София минаха 30 - 40 катафалки. В този момент това не е най-удачно за тази гражда инициатива. От друга страна след като масовите мероприятия на закрито се ограничават, трябва да мислим за много хора, които се събират отвън, защото опасността не е по-малко. Знаете, че основният съвет е да се избягва събирането на много хора в пространствата. Това е предложение, което можем да обсъдим", каза Карлос Контрера пред журналисти. Той обясни, че със същия аргумент предлага и да се затворят временно пазарните площадки.  "Всеки ден редица държави предприемат най-различни мерки някои, от които са най-сурови. Колегите общински съветници да не всяват паника, включително и с говорене на политически глупости. Мисля, че е редно обективно да информираме обществото какви са предприетите мерки. Явно е, че в следващите месеци ще ни се наложи да търпим не малко ограничения", коментира лидерът на "Патриоти за София".

comment 0
visibility 429
Заседание на СОС

Излъчват онлайн сесията на СОС

Днешното заседание на Столичния общински съвет традиционно ще бъде излъчено онлайн. Каналите, през които може да се наблюдава работата на СОС, са Facebook, You tube и Sofia.bg

comment 0
visibility 599
Зам.-кметът по транспорт Кристиан Кръстев

Зам.-кметът по транспорт чака доклад от ЦГМ за пълността на зоните за паркиране

Зам.-кметът по транспорт на Столична община Кристиан Кръстев е възложил на ЦГМ да направят доклад за пълността на зоните за платено паркиране. Това заяви той пред Нова телевизия. "Повишаванета на цените и разширяване на зоните за платено паркиране е от компететността на СОС. Аз като експерт мога да си дам мнението. Възложил съм на ЦГМ да направят доклад за пълността на зоните", каза Кристиан Кръстев пред Нова телевизия. След анализ ще се реши с колко се увеличава платеното паркиране в София Той сподели, че в последно време при всички срещи граждани искат повишение на зоната за почасово паркиране, а не за цената на винетката. Увеличение на почасовото платено паркиране в София ще има, но все още няма конкретни предложения за новите цени. Подготвя се разширение на зелената зона, като следващата зона ще е кв. Иван Вазов, район Триадица, където е по желание на гражданите. Зелена зона в кв. "Иван Вазов" възможна още през април "Когато зоната е пълна на 100%, повишаването на цената е с цел да се качат хората в градския транспорт, за да се намали трафика,  мръсния въздух и вредните частици", коментира зам.-кметът по транспорт.  

comment 0
visibility 619
Излъчват онлайн заседанията на комисиите на СОС

Излъчват онлайн заседанията на комисиите на СОС

Председателят на СОС Елен Герджиков свика днес извънреден председателски съвет, съобщиха от местния парламент в София. Съвещанието е във връзка с ограничаване на разпространението на COVID 19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, с цел недопускане и ограничаване на разпространението му на територията на Столична община. На събирането на председателите на всички политически групи в СОС взеха решение на постоянните комисии към СОС да присъстват само членовете им, заедно с експерта от дирекция "Секретариат на СОС" и да се излъчват онлайн в съответните канали на съвета – Facebook, Youtube, Sofia.bg. Така гражданите ще могат гражданите да следят важните теми, без физически да присъстват на тях. Питанията си те ще отправят питания по точки от дневния ред на комисиите на Facebook страницата на СОС. Председателите на комисии ще имат ангажимент да поставят въпросите на вниманието на останалите членове. При необходимост ще се осъществява конферентна връзка с вносителите на доклади, външни експерти и заинтересовани лица. Заседанието на Столичния общински съвет, което ще се проведе утре, четвъртък, 12 март от 10.00 часа, традиционно ще бъде излъчено онлайн на Facebook, Youtube, Sofia.bg Комисиите ще се проведат по нов временен график. За днес:-ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика – 11.00-ПК по здравеопазване и социална политика – 12.00-ПК за децата, младежта и спорта – 13.00-ПК по икономика и собственост – 14.00-ПК по местно самоуправление и нормативна уредба – 16.00

comment 0
visibility 893
Брифинг за новия правилник на СОС

Новият правилник на СОС: Ще има питания и към районните кметове

Кметът на София Йорданка Фандъкова вече няма е единствената, към която ще се правят питания от общински съветници на сесиите на Столичния общински съвет. Въпроси ще има и към районните кметове, защото те също са избрани от столичани. Това предвижда новият Правилник за организацията и работата на СОС. Проектът е готов и ще бъде качен на сайта на местния парламент в София за едномесечни консултации и предложения. Това съобщиха на брифинг днес председателят на СОС Елен Герджиков и председателят на работната група Силвия Христова. Веднага след местните избори новият състав от общински съветници поиска да се направят промени в Правилника на СОС. Първоначално крайният срок за проекта бе края на декември 2020 г. Това обаче не се случи и 2 месеца по-късно проектът е готов. Срокът на работната група бе удължаван два пъти заради членове, които се забавиха драстично с внасянето на предложения. След 16 заседания на работната група и двумесечно закъснение най-после проектът за нов правилник се качва на сайта на СОС. Следва документът да се разгледа и обсъди във всички комисии на СОС и тогава да бъде внесен на сесия за гласуване. Според проекта и независим общински съветник вече може да стане зам.-председател на местния парламент, ако за него гласуват повече от половината общински съветници - 31 гласа. В момента без групи са Волен Сидеров и независимият Борис Бонев. "С новия правилник се надявам да отговорим на обществения интерес като основната ни цел е да осигурим пълна прозрачност и достъп на гражданите  за участие и предложения", каза Елен Герджиков. "Оказа се, че да даваш заявка и да вършиш работа е различно", допълни той, визирайки съветници от опозицията, които най-много бързаха за нов правилник, а заради тях се удържава срока за предложения в работната група. "Направихме пълен преглед на правилника  и се синхронизира с действащото законодателство", каза председателят на работната група Силвия Христова. Според проекта онлайн в реално време ще излъчват не само сесиите, но и работата на Постоянните комисии с поименно гласуване и протоколи от заседанията. Също така на сайта на СОС ще се качват докладите с електронен подпис на вносителите, а след това и решенията на СОС с поименно гласуване. За целта обаче документите трябва да бъдат в електронен вариант или машинно четими.  Срокът това да се случи е до 2 февруари 2022 г. До тогава всички документи трябва да са видими на сайта на СОС. В момента достъп ще има само до доклади, който са в посочения формат. Според проекта за нов правилник питанията ще бъдат преди точките от дневния ред на СОС. Това обаче не е логично, защото най-важни са проблемите, които касаят всички граждани, коментира Елен герджиков. Логиката на дневния ред в момента е първо наредби, доклади на кмет и зам.-кметове, общински съветници, главен архитект и районни кметове.  

comment 0
visibility 134
Лидерът на столичното БСП Калоян Паргов

Общинският съветник Калоян Паргов с 12 номинации за председател на столичното БСП

Общинският съветник в СОС Калоян Паргов получи 12 номинации от 12 порведени конференции а районните организации в Столицата за председател на ГС на БСП. Остават да се проведат още 12 конференции, съобщиха от партийната централа. И в момента Паргов е начело на столичните социалисти. Хората искат обединена и силна партия, която да покаже, че обединено и силно може да бъде и българското общество, каза Калоян Паргов. Районните конференции, които са част от отчетно-изборния цикъл в БСП, започнаха на 15-ти февруари и ще приключат на 15-ти март. Калоян Паргов е единствена номинация за председател на ГС на БСП - София в 5 от районите - "Панчарево", "Илинден", "Надежда", "Люлин" и "Нови Искър". По време на районните конференции делегатите правят номинации и за председател на БСП. С най-много номинации - 12 - от проведените досега конференции е Корнелия Нинова. Калоян Паргов има 5. С 4 е Кирил Добрев, а Красимир Янков е с 3. В 4 от столичните райони има избрани нови председатели. В "Панчарево" Еньо Савов смени проф. Захари Захариев, в "Триадица" Диана Тонова беше избрана на мястото на Любка Костова, в "Студентски" Теодор Славев пое поста след Марин Пенков, а в "Люлин" Тони Попов зае председателското място след Таня Пазийска. В останалите 8 района досегашните ръководители бяха преизбрани. "Обединението в партията и на лявото е една от основните теми, които дискутират нашите членове по време на конференциите. Хората искат консолидация, коментира Калоян Паргов. - Виждам, че вече са много уморени от постоянното противопоставяне в обществото, от личностните конфронтации, от деленето на "наши" и "ваши". Ако в последните години ключовата дума за нас беше "промяна", сега вече трябва да надградим и да заположим оттук нататък на "консолидация". По стара традиция София винаги е задавала тона в националната политика на БСП. Доволен съм, че и сега имаме какво да им покажем и от София да започне обединението на партията".

comment 0
visibility 10047
Автобус 26

След писмо на гражданин намалиха интервала на движение на автобус 26

Транспортното обслужване по автобусната линия 26 е подобрено и от 1 март т. г. от ЦГМ са въвели нов график на движение. Намален е интервалът на движение на колите по линия 26. Всичко това е станало след писмо на гражданин. То е било адресирано до зам.-кметът по транспорта Кристиян Кръстев и председателя на Комисията по транспорт и туризъм в СОС Карлос Контрера. От 1 март т. г. вече има ново разписание за предпразник и празник на автобусна линия. Увеличен е и броят на колите, а интервалите на движение от час и 20 минути са намалени на 45 минути в сутрешен и следобеден върхов период, 60 минути в извънвърхов период и 80 минути за нощно движение, съобщават от ЦГМ. Автобусната линия обслужва Гниляне, Изгрев, Курило, Кумарица, Славовци, Мировяне, Требич, Илиянци, Научно-производствена зона "Илиянци-Запад", "Лев Толстой", Надежда 1, Връбница 1 и 2 и Обеля 1 и 2. За повечето квартали линията е основна връзка за метрото, пише в писмото си до Кръстев и Контрера Любомир Найденов. Той се аргументира, че преди 2 години е закрита автобусната линия 25, която е подпомагала 26 в участъка по маршрута от Илиянци - Мировяне. В момента не е синхронизирано движението на 26 и 29 и в извънпикови часове хората чакали автобуса над час и 20 минунти. До преди два дни линията се обслужвала от 3 автобуса в празничен ден, а в делничен ден единият излиза само сутрин и вечер в пиковите часове. В едната посока курсът е с продължителност 77 минути и обслужването само на две коли в извънпиковите часове води до интервал от час и двадесет минути.

comment 0
visibility 2285
Местят Паметника на Съветската армия

СДС искат преместване на Паметника на Съветската армия в Музея за соц. изкуство

На дневен ред в столицата отново излезе Паметника на Съветската армия в Княжеската градина. Общински съветници от СДС искат не премахването, а преместването на паметника в Музея за социалистическо изкуство до КАТ. "Още от 18 март 1993 г. има решение на СОС за премахване на паметника. Това е ангажимент на СДС, който нашите изиратели отново ни поставиха и ние инициираме процедури. Не говорим за разрушаване, а преместване. Ще търсим подкрепата на ГЕРБ в СОС", каза общинският съветник от СДС д-р Антон Койчев пред телевизия България он ер. Към момента идеята е подкрепена и от Демократична България. Според арх. Борислав Игнатов, зам.-председател на СОС от Демократич България е възможно преместавнето на бронзовите фигури, което е художествената част на паметника,  а не за постамента. "Ние политически трябва да се съсредоточим какво символизират. Събарянето на музея не мога да го осъдя, защото това беше една азиатска практика", категоричен е д-р Койчев. "Не съм съгласен с позициите на колегите от СДС и Демократична България. Самата дума паметник е свързана с памет. Става въпрос за важна част от историята на България, и Европа и изхода от Втората световна война. Без Червената армия едва ли Европа и ЕС щеше да съществува в този вид", заяви общинският съветник от БСП Альоша Даков. Арх. Борислав Игнатов сподели, че идеята за трансформацията на паметника доказа, че там не може да има архитектурен консенсус и трябва да се реши политически. "Подкрепяме колегите от СДС, а Княжеската градина да е градина, парковете, паркове, а не мемориали от гранит и бетон. Историческата памет е Княжеската градина. Този паметник е псевдоистория. Обърнат е гръб към слънчето. Надписът на паметника е на Съветската армия, а тя тогава се наричала Червена работническо-селска армия. Всичко това е измислено и няма нищо общо с България. На мен ми е неприемливо в центъра на София да виждам между моята баба и дядо един въоръжен мъж", коментира арх. Игнатов. Според него преместването ще струва около 100 000 лв. и е възможно в рамките на този мандат да се ремонтира Княжеската градина. Още през 2013 година имало идея да се направи международен архитектурен конкурс за възстановяването на Княжеската градина.