Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 15-19 юни

Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 15-19 юни

Снимка: Столица.bg

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

София-Град

Община Витоша  

На 19.06.2020 г. /13:01  - 18:30 ч./ -  Бистрица,   Общ. Столична:   Буйновско Ждрело  24 Вила,   В.З Калугерово Ливаде,    в.з.Калугерово Ливаде ПИ 3202,    в.з.Шумако УПИ ХVІІІ-2976,   Кв.2  ,    вилна зона Калфин дол,    М. Калугерово Ливаде,   вилна зона Шумако,    М.Калугерица,    М.Калугерица ПИ 2162  ,    М.Калугерица УПИ 2433; ПИ 04234.6938.2433.

На 15.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Акад.Илчо Димитров  7а,   7б

На 15.06.2020 г. /13:16 - 18:30 ч./ -  София:   XXXIII-1027,   Кв.20а  ,    Кумата  75 Ж,  75 Д,  75 Е,  75 Г,   Лескова гора /Витоша/  № 6,   4

На 15.06.2020 г. /13:46 - 18:30 ч./ -  София:   ул.  Проф. д-р Коста Стоянов  7б,   7а,   7в

На 15.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./   На 16.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./   На 17.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./   На 18.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./   На 19.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./ -  Владая:   Боев Рид 6,   Катеричка 2,  1,  3,  5,   Любомир Миланов  14,  11,   Маргаритка  15,   10,   16,   20,   14,   18,   9,   7,   17,   2,   8,   13,   12 ,  23

На 15.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./   На 16.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./   На 18.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./   На 19.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./ -  София:   Маргаритка  7

На 16.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Родопски извор  64 г

На 16.06.2020 г. /13:01 - 18:30 ч./ -  София:   410-та  39а,   25,   на ъгъл,   в.з. Симеоново - Драгалевци  2 Част,   4-4,   Вила,   за буквите /415/ /в.з. Симеоново-Драгалевци/  10,  8,  11,   Огюст Дозон /414/ /в.з. Симеоново-Драгалевци/  22,   25,   7,   19,   25а,   10,   5,   13,   8,   6,   9,   18,   14,   11,   1,   23,   19а,   17,   15,   21,   20,   2,   4,  12,   Пирински Еделвайс /Драгалевци/  XXXXII-1053 Кв.60,   60,   18,   Кв.60,   Симеоново-Д-ци XXXXII-1053,   Кв.60   Симеоновска  Кв.60,   УПИ ХХХХІІ-1053 Кв.60,    Хилендарски Манастир /417/ в.з.Симеоново-Драгалевци/  17,   9,   15,   12,   10,   13,   11,   8,   Шарколия /413/  5,   Шарколия/413/ /в.з.Симеоново-Драгалевци/  8,   1,   6,   4,   2,   9а,   3,   9,   11,   Шумако

На 17.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   ИванСусанин  65а

На 17.06.2020 г. /13:01 - 18:30 ч./ -  Бистрица,   Общ. Столична:   Буйновско Ждрело  24 Вила,   вилна зона Калфин дол  Вила,   34 ул. 1-ва

На 17.06.2020 г. /13:01 - 18:30 ч./ -  Панчарево:   04234.6930.61 ,   в.з Шумако,    II-167,  236,   Кв.6 ,   Калфин дол ,      28

На 17.06.2020 г. /13:01 - 18:30 ч./ -  София:   1-ва  18а,   22 в.з. Калфин дол-Бистрица,  27 ул. 1-Ва Отклонение Кв.4,   в.з. Калфин дол,   ул.  Полежан  ,    в.з. Калфин дол ПИ 11985  ,    вилна зона Калфин дол  ,    Калугерица  ,    Копитото  7,  6а,  №9,  7а,   6,   8,   Поп Евстати Витошки /Бр.Бък  20,   14,   8 М. Бояна,  1,  10,  3,  18,  12,  4,  2,   Симеоновско шосе /Вол.Шосе/  с/уул. 1,   Синьо Лято /1-ва/ /Кв. Симеоново/  16,   34,   8,   24,   12,   10,   5,   9,   6,   28,   4,   Шумако / Симеоново  17,     Бистрица - Калфин дол,   Вила

На 17.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./ -  София:   82-ра /Кв.Симеоново/  2,  17а,  2 Св.Магдалина,   Маргаритка  7,   Света Магдалена  19,   Света Магдалина  82,  ул. 60 Края,  73а,  74,   УПИ III-107 Кв.30

На 18.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   ИванСусанин  67

На 18.06.2020 г. /13:00 - 18:30 ч./ -  София:   505/Драгалевци/  16,   506/Драгалевци/  5а,   508/Драгалевци/  34,  18,   509-та /В.З.Симеоново - Драгалевци/  2а,  2,  4,  7а,   510-та /В.З.Симеоново - Драгалевци/  2,   в.з. Симеоново - Драгалевци  1 На ул. 506а,  5а На ул. 506а,   Павел Дованлийски  2,  2а,   Преспанските Камбани/505/В.З.Симеоново-Драгалевци/  26,  22,  20,  31,  25,  21,  29,  19,  17,  23,  26а,  24,  4,  30,  8,  33

На 18.06.2020 г. /13:01 - 18:30 ч./ -  София:   Бяла Мура  4 в.з.Стадиона Драгалевци,   в.з. Симеоново - Драгалевци  - Стадиона/,   Драгалевци  Под Стадиона   Кв. 149/,  Под Стадиона,  Под Стадиона Кв.147 П-Лх1 735/,  Под Стадиона Кв.148/,  5а ул. Проф.Стойко Стойков №5а,  Кв,  148 Пл.11-1234/,  8 ул. Бяла Мура 8,   Проф.Стойко Стойков  ,    УПИ Xii-1735,  Кв.147  ,      Под Стадиона Драгалевци

На 18.06.2020 г. /13:16 - 18:30 ч./ -  София:   Къпинка  22,  20а,  20д,  20 Г,  20 Б,  20б,  20в

На 19.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   ИванСусанин  55 Б

На 19.06.2020 г. /13:01 - 18:30 ч./ -  София:   Бистрица  М. Калугерово Ливаде,   в.з. Калфин дол,   ул.  Правец  ,    Калугерица  с.Бистрица,  Вила,   Манастирски Ливади  Вила,   Момина Сълза / Кв.Симеоново  13,  15б,   Симеоново  21-24 Калугерско Ливаде,   Шумако / Симеоново,      УПИ CXII,  Упи 10,  Къща,  Вила

На 19.06.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ -  Мърчаево:   10-та ,    Касис  12,  10,  4,  6,  2,  22 А,  22,  20,  3,  22в,  30,  8,  24 А,  16,  14 А,   Цар Симеон I/Кост.Темелков/  20,  18,  12,  56,  28,  6,  54,  16,  14,  48,  10,  30,  42,  24,  34,  8,  4,  22,  2,  40,  38,  32

На 19.06.2020 г. /13:31 - 15:30 ч./ -  София:   Шарл Шампо /407 и  414/  18,  18

На 19.06.2020 г. /13:31 - 18:30 ч./ -  София:   Деспот Слав /Дим.Сурлев/  9,   Мадара  3

 

Община Връбница  

На 15.06.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./   На 16.06.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./ -  София:   365-та/Връбница/  2,   378-ма   /Връбница/  4,  3,  9,  ъгъла    с ул.  Цветница,  6,  5,   Връх Манчо  5,  6,  6,  5,  5,   Модерно Предградие  6,  5,  6,  5,  6,  5,  6,   Ростов  30,  28 А,   Светла  14,  12,  8,  10,  13,   Цветница /Димитър Г.Марче/  58,  62,  64,  60

На 15.06.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ -  София:   жк.Обеля  Бл.225 ; Бл.226; Бл.229; Бл.230

На 17.06.2020 г. /13:16 - 18:16 ч./ -  София:   Рожен  86,  25,  88 УПИ V-477,  УПИ IX-521,  Кв.24,   Северна Скоростна Тангента  Км2+870

На 17.06.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./   На 18.06.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./ -  София:   365-та /Връбница/  2,   378-ма   /Връбница/  4,  5,  3,  ъгъла    с ул.  Цветница,  6,  9,   Връх Манчо  6,  5,  5,  5,  6,   Модерно Предградие  6,  5,  6,  6,  6,  5,  5,   Ростов  28 А,  30,   Светла  12,  14,  13,  8,  10,   Цветница/Димитър Г.Марче/  60,  64,  58,  62

На 18.06.2020 г. /13:16 - 18:16 ч./ -  София:   ІІІ-771,    и лиянци,    Рожен  16

 

Община Възраждане  

На 15.06.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ -  София:   Св.Св.Кирил и  Методий  118 118-120,  120,  118,  118-,  180 180-120,  116

На 16.06.2020 г. /08:31 - 16:30 ч./ -  София:   Георг Вашингтон  47,   Княз Борис I  1 и  ул. Кирил и  Методий,   Св.Св.Кирил и  Методий  63,   Стефан Стамболов /Георги КИ  46

На 16.06.2020 г. /13:30 - 18:31 ч./ -  София:   Пиротска /Трети април/  52,  44,  46,  42,  52 В,  40,  52а,  52б,  38,  50,  52в,  48,   Софроний Врачански  37,  59,  24,  47,  18,  20б,  39,  61,  28,  35,  22,  51,  38,  45,  32,  27,  33,  49,  53,  16,  59 Къща,  20а,  30,  57,  41,  31,  20,  34,  43,  55,  36,   Христо Ботев  91,  87,  107,  99,  85,  81,  67б,  89,  71,  109,  105,  103,   Цар Симеон  146,  150,  144,  140,  138,  136,  134,  142,  148

На 17.06.2020 г. /13:30 - 18:16 ч./ -  София:   Антим I  47,  44,  56,  60,  63,  55 Гараж,  55,  48,  58,  46,  57,  64 УПИ 8-8 9 Кв.139,  42,  50 Къща,  55 Офис,  45,   Отец Паисий  62,  61,  63,  65,  54,  56,  48,  52,  58,  64,  50,   Пиротска /Трети април/  56,  56 Ателие,  54,  58,   Цар Симеон  121,  117,  115,  119

На 18.06.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София:   Христо Ботев  109,  119

 

Община Изгрев  

На 17.06.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  София:   Крум Кюлявков,  Улично Осветление

 Община Искър  

На 15.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Гара Искър  ул. 5007

На 15.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 16.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Дружба  23 Б,  Г,  Д,  Е,   Дружба  57 Вх. А,  Б,  Г,   Дружба 1  Блок 105 Вх. Б,   115 Вх. А,   116 Вх. А,  Д,   Дружба 1    Бл 83 Вх. А

На 17.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Дружба  23 Б,  Г,  Д,  Е,   Дружба  57 Вх. А,  Б,  Г,   Дружба 1  Блок 105 Вх. Б,   115 Вх. А,   116 Вх. А,  Д,   Дружба 1  Блок 115  Вх.Б,  В,   Дружба 1    Бл 83 Вх. А

На 17.06.2020 г. /13:01 - 16:16 ч./ -  София:   Цариградско шосе/Тракия/  7-ми Килом.,  119

На 18.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Дружба 1  Блок 115  Вх.Б,  В

 

Община Красна поляна  

На 15.06.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./ -  София:   Александър Стамболийски  251а,  249,  249,  251,   Коньовица/Мико Папо/  25,   Методи Патчев  2,  8,   Разсадника  13,  12,  11,   Рибен Буквар  2,  4 УПИ 27 Кв. 67

На 16.06.2020 г. /09:01 - 18:00 ч./ -  София:   Красна Поляна II Част  11 Б ;13 А ;14 Б ;15 А ;234 В 38 ;40 В ;43 А ;44 А ;44 Б ;6 В ;8 А ;9 А ;9 Б ;9 В

На 16.06.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./ -  София:   Вардар  20 20,   Разсадника  20,  61,  20а,   Разсадника  1 20,  90,  13,  61,  м/у20 и  20б,  А 20,  20,   Рибен Буквар  61,   Св.Тома/Марко Фридман/  Бл.20а,   Св.Тома /Марко Фридман/  20,   Христо Благоев  25

На 17.06.2020 г. /08:00 - 18:00 ч./ -  София:   Атанас Кирчев  10 ;12,   Братин дол  35,   Булина Ливада/Р.Петков/  32,   Вардар/Яне Сандански/  1 ;5 Пазар Росица,   Възкресение/Стоян Лепоев/  60,   Западен парк /Христо Михайло  зад Рест. Вагона; 48 Б ; 69 А ; 135 Г ; 136 А ; 136 В 33 А А ; 33а В ; 98б Б ;.137 В ;137 Д ;   Западен Парк/Христо Михайло  3 А ; 10 Б ;11 В ;12 Б ; 12 В ;21 Б ; 28 Б ;29 ;До 110 ; 120 А ;124 А ; 125 Б ;127 ;  Красна Поляна I Част  16 Б ;   Красна Поляна I Част  32-А А ; 32-А Б ;Пазар Росица ;26 Г ;  Красна Поляна I Част  14 А ; 12 ; 13 ; 13 ; 10, 11,   Красна Поляна I Част  45,   Красна Поляна III Част  331б Б ,   Никола Мушанов  114 ; 122, 122b,   Одоровци /Коца Трайкова/  39 ;   Проф.Вайганд  15а Б ; 15б А ; 15б Б ; 16 Б ; 16 В ;  Света Троица /Вълчо и ванов/  16 Б ;   Сирма Войвода  12

На 17.06.2020 г. /08:01 - 18:16 ч./ -  София:   Братин дол  16,   Вардар /Яне Сандански/  5 Пазар Росица ;37 А,   Възкресение /Стоян Лепоев/  132 Б ;  Западен Парк /Христо Михайло  133 А ;139 Б ;   Красна Поляна I Част  36б А ; До 36б ; Пред Бл.134 ;132 Б ; 36б А ; 37б Б ; 38б А ; 38б Б ;. 16в В ; 21-23 ; 21-23 А ; 23-25 А ; 3 В ;   Методи Кусевич  32 ;26 ;   Одоровци /Коца Трайкова/  42а Суходолска  1 ; 13 ; 3 ; 23

На 17.06.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./ -  София:   Алеко Туранджа /Ком.Манифест  37,  35 ж.к.Разсадника-Дървод.работилн,  39,   Пчиня  20,  12,   Разсадник Коньовица  23,   Разсадника  22,  23а,  23,  22,  до 22

На 18.06.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./ -  София:   Алеко Туранджа /Ком.Манифест  до Бл.23,   Вардар  22а,   Разсадника  до Бл.22а/А,  22а

 

Община Красно село  

На 15.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Борово  Бл.10 Вх.Д,  Е,   Невестина Скала  Бл.13 Вх. А,  Б,  В,  Г,  Д

На 16.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Борово  49-51,   Борово  Бл.229 Вх.1

На 17.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Борово  Бл.13 Вх. Ж,   Борово  Бл.14 Вх. А,  Б,  Г,  Д,   Родопски и звор  50-52

На 18.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Борово  Бл.9 Вх. В,  Д,  Е,   Борово  Бл. 10 Вх. А,  Б,  В,  Г

На 19.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Борово  Бл. 227 Вх. А,  Б,   Родопски и звор  Бл.235 Вх.А,  Б

 

Община Кремиковци  

На 15.06.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 16.06.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 17.06.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 18.06.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./   На 19.06.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  Горни Богров:   Александър Стамболийски  3,  1,  Площада,   Кирил и  Методий  6,  3,  4,  1,  2а,  2,   Поп Груйо  1,  2,  9,  3,  11,  7,  4,  6,  11б,  7 Дърводелска раб,   5,   Рендова /Толбухин/  6,  2,  1,  4,  3,   Стубела/Ленин/  5,  2,  5а,  3,  4,  1,   Трайчо Костов  2,   Трети Март /9 Септември/  9,  23,  25,  Павилион,  1,  6,  10,  21,  15,  12 Лекарски Кабинет,  19,  5,  2,  11,  8,  17,  3,  7,  4,   Христо Ботев  46,  49,  51,  №48,  50,  47,  43,  44,  39,  41,  42,  45,  40,   Шипка  4 А,  1,  12,  3,  10,  4,  8,  2,  6а

 

Община Лозенец  

На 15.06.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  София:   Блок АБВ (Ул. Богатица ъгъла,    Цв. Градина,    Богатица /Йордан Стоянов/  № 22,   24,   26 ,    Бунтовник  54,  54-56,   Горски Пътник  68,   Кожух Планина  3,   10; 15,   Цветна Градина  56 А,  56,  58,  58 А

На 16.06.2020 г. /13:16 - 16:30 ч./ -  София:   Свети Св.Седмочисленици  9,  11 2,  9 3,  11,  11 1,  11,   Черни Връх  33е, 4

На 17.06.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ -  София:   Миджур  39

На 17.06.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  София:   Арх.Йордан Миланов  18,  20,   Бряст/Любчо Баръмов/  7,  1,  6,  3,  2,  3,  4,  5,   Вишнева  12 Оф.3,  12,   Кръстю Сарафов  41,  5,  24,  33,  35,  25,  4,  17,  7,  7,  19,  29,  21,  20,  33 Б,  11,  19,  3,  5,  37,  21,  1,  27,  31а,  22,  25,  2,  31,   Миджур  8,  4,   Милин Камък  57,  55,   Христо Смирненски  29-37,  23 В Мазе,  39,  29-37,  23,  56,  29,   Черноризец Храбър  3,  59,  7 7,  3,  37,   Янко Соф. Войвода  17,  21,  19,  23,  25

На 18.06.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  София:   Галичица  15,  24,  20,  22,   Минзухар  3,  10-1,  6,  10,  8,  5,  2,  4,   Плачковица  1,  1а,  1,  1 А,  1а

На 18.06.2020 г. /13:31 - 18:00 ч./ -  София:   ул. Г. Янакиев  №2,   2а,   3,   3а,   4;,   Акад.Иван Буреш  №23,   18,   21,   19,   16,   14,   17;,   Арарат  № 4,   12,   14,   16,   18,   20; ,    Флора Кънева  №15в,   Къща От 1 До 11,   15б,   18,   Черни Връх  67 Основно Училище; Д-р Петър Берон;

На 19.06.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  София:   Бигла  48,  50-52 ,   38,  36,  40,  46,  44,  42,  47 ЖСК ГБС,   Кораб Планина /Илия Филипов/   49,  47,  51,  53,  54,  52,   Якубица   17,  19.21,  23,  25.23,  14,  16,  13,  11,  15,  9

 

Община Люлин  

На 15.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Люлин 5  бл. 512 вх. Б

На 16.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Люлин 5  512 Вх. В

На 17.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Люлин 5  512 Вх. Г

На 18.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Люлин 5  510 Вх. Г,   529

На 19.06.2020 г. /08:30 - 14:30 ч./ -  София:   Никола Беловеждов  1

На 19.06.2020 г. /13:45 - 18:00 ч./ -  София:   Люлин  233,  232,  240,   Люлин 2  ТП Ул.207-ма,    до Бл.233,  280,  280/282,  1 до Бл. 231,  240,  до 232,  233,  232,  280,  зад бл. 280 Гараж 5,  280

 

Община Младост  

На 15.06.2020 г. /13:30 - 16:00 ч./   На 16.06.2020 г. /13:30 - 16:00 ч./   На 17.06.2020 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  София:   Младост 2  Блок 258

На 15.06.2020 г. /14:01 - 16:30 ч./ -  София:   VI-278,  Кв 7,    Григорий Горбатенко  6

На 16.06.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  София:   Андрей Сахаров  1,  2,  Бетоново Хале,   Младост 1  До Бл. 73,  1,  73,   УПИ V-6023,  6024,   Кв.3ж

На 17.06.2020 г. /14:01 - 16:30 ч./ -  София:   Младост 3  389

На 18.06.2020 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  София:   Младост 2  Блок 238 Вх. 1

На 19.06.2020 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  София:   Младост 2  Блок 238 Вх. 2

 

Община Надежда  

На 19.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   280-та /Връбница/  2,  3,  8, Йордан Хаджиконстантинов  120,  124,  90,  92,  88, Ломско шосе  18,  22,  24,   Надежда 1  102 Вх-А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  и ,  К,  Л,  Надежда 2  252 Вх-Б,  В,  Г,  Д,  Е,  250 Вх-А,  Б,  В,  Г,  253 Вх-В,  Г,  Д,  Е,  254 ,   249,  270 Вх-А,  Б,  В,   Надежда 3  304 Вх-Д,  Е,  303 Вх-Б,  В,  Г,  301,  311 Вх-Б,  В,  Г,  302 Вх-Д,  Ж,  Е,  и ,  К,  310 Вх-А,  Б,  В,  318 Вх-А,  Б,  В,    Стражица  7 Вх-А,  Б,   Хаджи Мано Стоянов  28,  24

На 15.06.2020 г. /13:31 - 16:31 ч./ -  София:   Надежда 3  До Бл.301,  До 301,  1 До Бл.301/,  До 302,  301,  302,  До Блок 302,   Станке Димитров,    Хан Кубрат ,    Царевец,    ъгъла    на  Бели Дунав и  Царевец

На 17.06.2020 г. /13:01 - 18:16 ч./ -  София:   Екзарх Стефан/Георги Костов  115,   Надежда 4  460,  460,  461,  1 460,   461,  до 461 Паркинг,  461

На 18.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Георги Стаматов /П.Раденков/  26,   Надежда 1  319 Вх-Г,  К,  315 Вх-Б,  Д,  Г,  332 Вх-В,  Г,  Д,  329 Вх-А,  Б,  В,  Г,  330 Вх-Б,  В,  ,   Надежда 4  462 Вх-А,  Б,  463 Вх-А,  Б

 

Община Нови Искър  

На 19.06.2020 г. /13:01 - 17:30 ч./ -  Доброславци:   V-824,  825,    Борова Гора  2,  5,  8,  6-8,  6,  1,  10,  7,   Бригадирска  5,  6,  4,  3,  7,   Бригадирска  11,   Бяла Земя  4,  2,  1,   Валога  5,  1,  9,  7,   Воденицата  2,  3,  6,  5,  4,  1,  7,   Гардения  11,   Гелкова Падина/Стефан Петро  7,  Временно Строително Табло,  3,  2,  11,  9,  4,  5,  6,  1,   Градище  5,  8,  14,  6,  10,  1,  12,  4,  7,  3,   Доброславско шосе/Гергин и л  7а,  17,  27,  2,  6,  42,  22,  18,  13,  32,  36,  30,  5,  16а,  8,  12,  23,  26,  24,  10,  16,  15,  4,  2б,  14,  40,  9,  19,  44,  20,  До Кметството,  38,   Доброславско шосе /Гергин и л  31,  29,  48,  50,  28,  44а,   Доброславци УПИ 847 Кв. 46,    Житенски Път  15,   Здравец /Първан Пижов/  9,  7,  5,  2б,  11,  1,  13,   Здравец /Първан Пижов/  27,  20,  10,  19а,  15 УПИ 8-511 ,    Кв.16,  32,  34,  23,  19б,  18,  Пи 21662.4820.1053,  15,  19,  21,  3,  25,  17б,   Космонавт  19,  6,  25,  2,  5,  18,  15,  20,  14,  3,  13,  23,  11,  5а,  12,  10,  1,  7,  9,  4,  8,  21,   Кръста  3,  1,   Летец  1,  18,  4a,  12,  2,  10,  5,  4,  3,  16,  0,  8,  14,   М.У. Полето,   и мот № 102004  ,    Масларска  1,  2,  6,   Мегдана  3,  1,  6а,  4,   Монова Могила /Симеон Ангелк  3,  10,  1,  2,  8,  4а,  12,  4,  5,  7,   Монова Могила/Симеон Ангелк  17,  15,  26,  18,  30,  14,  11,  20а,  22,  16,  28,  34,  19,  24,  13,  32,  9,   Паметника  2,   Паметника  1,  5,  9,  7,  4,  6,   Парашутист  3,  4,  5,  1,  10,  2,  6,  12,  16,   ПИ 21662.4842.10  ,    ПИ № 097027 М.Руля  ,    Стадион  1,   Станислав Денков  7,  2,  4,  1,  3,  5,   Сълзица  13,  4,  8,  2,   Типченица  4,   ул.  Стадион  УПИ Xiv-718  ,    УПИ I-830 ,    Кв. 52а  ,    УПИ IV,   Кв 14,   Р-Н Н.Искър  ,    УПИ XII-858 ,    Кв.46  ,    Ширината  1,   Ширината  9,  6,  2,  1,  5,  13,  4,  11,  8а,  8,  10,  12,   Шумка /Борислав Занев/  1,  №6,  3,  2

На 19.06.2020 г. /13:01 - 17:30 ч./ -  Нови Искър:   Здравец  19 С.Доброславци,   Стадион  1а

 

Община Овча купел  

На 16.06.2020 г. /13:31 - 18:30 ч./ -  София:   662-ра/Овча Купел/  3,   674-та/Овча Купел/  7,   675-та /Овча Купел/  7,  3,  11,  5,  9,  3,   678-ма   /Овча Купел/  17,   679-та /Овча Купел/  27,   681-ва/Овча Купел/  7,   682-ра/Овча Купел/  7,  5,   Брезов Рид  15,  М.Кънев,  7 А,  2,  11а,  14а,  9,  13,  11,  15а УПИ ХVІІ - 1056 Кв.13, М.О Купел,  18,  7,  16,  20а,  14,  3,  24,  20,  6,   Буземска  4,   Васил Марков/503/  59,   Крушовски Връх  15,  23,   Маестро Кънев/В.Марков/  50,  35,  13,  14,  40,  39,  44,  15,  22,  56,  10,  33,  8а,  38,  37,  2а,  16,  26а,  17,  31,  48,  8б,  62,  37,  52,  60,  58,  41,  60а,  28б,  33а,  28,  52а,  52,  19,  15а,  24,  34,  36,  42,  29,  60,  46,  15,  13а,  10а,  46,  14б,  30,  20,  18,  41,  23,  32,  21,   Народно Хоро  12,  20,  10,  22,  24,  10а,  13,  22,  16,  11,  14,  20,  18,  14,  15,   Овча Купел,  ул. Васил Марков №15-Бит.у-ги

На 18.06.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./ -  София:   Боряна  11а,  18,  21,  22,  12,  3а,  23,  14,  3,  2,  13,  11,  24а,  19,  16,  10,  20,  4,  1,  6,  24,   Букет  14,  16а,  18,  16,   Любляна /Й.Вишевградски/  16,  18а,  20,  19,  18,  ул. Боряна,  17,  20 1,   Нов Век /Инж.Жеко Георгиев/  1,  6,  4а,  3,  8,  4,  10,  6а

На 18.06.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ -  София:   Войводина Могила  26,  30,  44,   Горица  1,  7,  5,   Костур  ,    Красно Село  1,   Македония  150,  142а,  148,  142б,   Народен Герой  11,  7,  7а,  3,   Овча Купел  УПИ VII-788,  Кв.231а,   Цар Борис III/Девети Септ.  144,  142,  148а,  142а,  140,  1,  142б,  150,  146,  148

 

Община Панчарево  

На 16.06.2020 г. /10:00 - 15:00 ч./ -  Железница,   Общ. Столична:   долна Планина

На 16.06.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  Герман:   1193,   М.Терасите,   Кл. Г-10-Б  ,    1202,   Местност Терасите,    1203  ,    1204  ,    1227 Терасите  ,    1229  ,    1230  ,    1244  ,    1250  ,    1253 К.Л.Г-10-Б-Б,    1300  ,    148.31.6507.1245,    М. Терасите  ,    14831.6505.148  ,    14831.6506.5366  М.Терасите,   14831.6507.1257  ,    14831.6507.1258  ,    2299  ,    в.з.Терасите ПИ 1249,    в.з.Терасите ПИ1317,    М. Терасите,    Местност Зимника  ,    С и мот 1266,  Герман,  М.Терасите,    Терасите  999 ПИ 1260,   Терасите 999

 

На 17.06.2020 г. /13:16 - 17:00 ч./ -  Лозен,   Общ. Столична:   Божур  1,   Брождан /90/  3,  1,  5,  4,  24,  6,  7,   Зорница /60/  18,  14,  19,  17,  21,  12,  1,  10,  7,  20,  2,  8,  15,  6,  4,  16,  5,  11,  3,   Момина Сълза/87/  4,  5,  1,  2,  3,   Радилица /54/  1,  9,  УПИ ХІХ-76,   Кв.110,  2а,  7,  6,  4,  3,  2,   Райкя /53/  12,  4,  2,  18,  6,  8,  7,  16,  9,  5,  1,  14,  10,   с.Лозен, общ. Панчарево  ПИ-44063.6222.4813,   Съединение /Георги Димитров/  53,  37,  61,  30,  50,  34,  51,  59,  49,  28,  63,  47,  46,  41,  55,  36,  44,  48,  40,  45,  43,  32,  39,  57,  38,  35,   Трънски път/57/  2,  6,  3,  8,  3а,  1,  5,  4,  11,  9,   УПИ ХХVІ-2259 ,    Кв.110  ,    УПИ ХХVІІІ-2410,   Кв.110  ,    Шипка /59/  5,  6,  7,  12,  1,  8,  20,  2,  16,  3,  18,  4,  14

На 17.06.2020 г. /13:16 - 17:00 ч./ -  София:   Съединение  34

На 18.06.2020 г. /12:46 - 17:00 ч./ -  Бистрица,   Общ. Столична:   04234.6924.16  ,    114  в.з.Зли Камък,   Бистришка Четворка /68-ма   /,    Бистришко шосе  ПИ 04234.6941.43  ,    М.Бялата Кал в.з. Бункера

На 18.06.2020 г. /12:46 - 17:00 ч./ -  София:   Бистришко шосе  101,  101 3,  101 7,  101 1,  101 6,  101 4,  101 5

На 18.06.2020 г. /13:01 - 17:00 ч./ -  Бистрица,   Общ. Столична:   101-ва,    вилна зона Бистрица  УПИ 11-1939 Кв.19,   вилна зона Манастира  Вила,   Спортист/3-та/  18,  УПИ ХVІ-3015 Кв. 19,  УПИ ІХ-2462,   Кв.19

На 19.06.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  Панчарево:   вилна зона Ловджийска чешма,  Вила,  5,  17 Вила,  28,  УПИ XXXV-745,  Кв.2,  45,   Детски Град,    Ловджийска Чешма  58а,  23,  54,  1,   Местност Граовище  ПИ 55419.6709.211,   Ружа /в.з.Градище/

На 19.06.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  София:   Панчарево, Стоп.двор,  Панчарево Бистр.път

 

Община Подуяне  

На 18.06.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  София:   546-та /Кв.Левски/  2,   Витиня  3,  5

На 15.06.2020 г. /13:00 - 18:00 ч./ -  София:   Хаджи Димитър,   ул. В.Петлешков 29,  31,  33,  35,   Гумаджииница ,    Сервиз

На 16.06.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  София:   Левски В  ул. 544 Кооперация

На 17.06.2020 г. /13:31 - 18:00 ч./ -  София:   575-та /Кв.Левски/  2 А,  14,  1б,  2а,  11а,  13,  2б,  6,  8,  10,  14а,  2,  12,  20,  4,   576-та /Левски/  1,   Княгиня Тамара  48,  49,  51,  54,  49а,  53,   Левски-В ||| -291 A 23,    Летоструй  85,  56а,  83,  71,  107а,  60,  56,  77а,  64а,  68,  58а,  81а,  58,  75,  71а,  67а,  79а,  62,  73,  68а,  66а,  64,  70,  66,  81,  79,  54а,  77,   Поп Грую  68,  70,   Станислав Доспевски  93а,  71 и  ул. Летоструй-Пазар-Кафе,  70,  62,  71,  73,  65,  68,  66а,  66,  61,  79,  65а,  62а,  77

На 18.06.2020 г. /13:16 - 18:31 ч./ -  София:   Ангиста  212,   Васил Левски  123,  125,  121,  129 /Сточна Гара/,   Димитър Горов /Ана Маймунков  2,  4,   Св.Св.Кирил и  Методий  9,  7,  9а,  13,  4,  10,  12,  2,  5,  8,  6,  1,  9 Къща,   Сливница  204,  206 Пав.8,  / бул. Васил Левски,  212,  206 Пав.6,  182 Пав.6а,  212 Фирма,  212 Портиер,  212 212,  202,  206 Пав.5,  206 Пав.12,  206,  206 Пав.7,  206 Пав.34,  206 Пав.9,  206 Пав.3,  206 Пав.11,  206 Пав.2,  206 Пав.10,  208,  182 Пав.16,  ъгъла,  208а,   Чумерна/Коста Янков/  31,  34,  32,  35,  30,  33,  Сточна гара,  41,  28,  39,  37

На 20.06.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  София:   Павлина Унуфриева  4

 Община Сердика  

На 15.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Банишора  25 Вх-А,   Враня  73,   Козлодуй  100 Вх А,  Б,  ,   Козлодуй  114 А,  110,   Опълченска  117 Вх-А,  Б,  В,  Г,  Д,    Струга  29,  71,  Бл.40а-Б

На 16.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Банишора  25 Вх-Б,   Банишора  24 Вх-А,  Б,  ,   Княгиня Мария Луиза/Г.Дим.  122 А,  Б,  В,  Опълченска  42 Бл.42 А,  Б,  В,  Г,  Д,   Охрид  32-36,  27,  29

На 16.06.2020 г. /13:31 - 16:16 ч./ -  София:   Грънчарска  1,   Каменоделска  11,  1,  4,  7,  10,  9,  8,  12-14,  6а,  12,  6,   Кожарска  2,  №2,  2 Къща,  2а,   Надежда 4  бл. 405,   Първа Българска Армия  ,    Сапунджийска  3,   Сливница  321

На 17.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Банишора  25 Вх-В,   Фондови Жилища  204 Вх-Г,  216,  17,  19,  20в,  27б,  28а,  2б,  33а,  36б,  37а,  В,  Д,  Е,  38а,  Б,  39а,  Б,  40а,  41б,  42а,  46б47б

На 18.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Банишора  25 Вх-Г

 Община Слатина  

На 20.06.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  София:   Павлина Унуфриева  4

 

Община Триадица  

На 15.06.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ -  София:   Димитър Манов  13,   Кестенова Гора   26,   Майор Първан Тошев   22-24

На 15.06.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  София:   Боянски Водопад    №103

На 16.06.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ -  София:   Адриана Будевска   2,  11,   Акад.Иван Евстратиев Гешов   104,   Боровец   11,   Бурел/Цона Петкова/  49-51,  53,   Деде Агач   32,   Златни Врата   15,  19,   Нишава/Георги Аврамов/   107,   Стрелбище   Бл.91 Вх.Б,   Траянова Врата   16,  25,   Хан Персиян/Пресиян/   10

На 16.06.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  София:   Акад.Георги Наджаков/410/  39,   Боянски Водопад  105,  Строеж,  27,   Манастирски Ливади  27,  28,  26

На 16.06.2020 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  София:   Манастирски Ливади  Бл.7 Вх.А

На 17.06.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ -  София:   Михаил Буботинов   31 Вх.Б,   Янко Забунов/Петър Топалов  33,  28 Вх.А,  Б,  В

На 17.06.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  София:   IV-533  Кв.34,   Боянски Водопад  70,   Костенски Водопад/Васил Дим  120,  119,   Манастирски Ливади  30,  30 Сек 070,  30 Секцияф 70,  30 Секция 070,  30,  30 Секция 70,  29

На 18.06.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ -  София:   Витоша  188,   Димитър Манов   66 Бл.14 Вх.А,  74 Вх.Б,   Краище/Тодор Атанасов/   19,  30 Вх.А,  Б,  В

На 18.06.2020 г. /13:31 - 15:30 ч./ -  София:   България  73,   Манастирски Ливади  89,  86 86а,  111   Магазин 4,  111,  86,  111    Магазин 3,  86а,  УПИ V,   VІ,  VІІ,  ХVІ Кв.19,  86

На 19.06.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ -  София:   Михаил Буботинов   Бл.4,  Бл.5 Вх.А,  Б,  В,   Ярослав Вешин  68 Бл.10,  7,  14,  15

На 20.06.2020 г. /08:00 - 14:30 ч./ -  София:   Витоша  и  бул.Пенчо Славейков,  112,  110,  134,   Доспат  56,   Тунджа  49,  47,   Удово  4,  10 Б,  10в,  8,  2,  10б,  10,  10а,  6,   Цар Асен  112,  102,  107,  106,  100,  104,  102 Гар,  93,   Шандор Петьофи  63,  67,  52,  48,  59,  57,  65,  50,  61,  57а

 

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (34%, 57 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (14%, 23 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (22%, 38 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (15%, 25 Гласове)
 • Нямам дете/деца (15%, 26 Гласове)
Общо гласували: 169 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Обърнете повече внимание на вътрешната красота днес – кожен салон, затоплящи се седалки, климатроник …

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Ремонт на жп прелез в Божурище променя маршрута на автобус 54...

Променя се маршрутът на автобусна линия 54, съобщиха от Столична община. Причината е ремонт на жп прелеза в Божурище. съ...

Прочети още keyboard_arrow_right