Планово спиране на тока от 20 до 23 май в София

ЧЕЗ

Снимка: Столица.bg

Планови спирания на тока за периода 20-23 май ще има на територията на София. Прекъсването на електрическото захранване е с цел подобряване на мрежата и нови инвестиции, съобщават от ЧЕЗ. 

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

893 КВ.70 БОР 16,39,35А,19А,20,14,27,35,18,33,30,УПИ 9/1706КВ.45А,37,15,23,41,37А,28А,26А,28,31,32,21,24,17,22,29 ; БУЛАИР М/У 27/29,56,60,21,78,74,72,64А,70,52,48,25,76,27,54,29,74А,27А ИМОТ ПЛ. №2133,50,78А,19,46,58,62,68,66 ; ВЕЖЕН 1,5,7 ; МОМИНА СЪЛЗА 5,12,25,16,4,28,14,10,24,11,39,24А,7,8,15,19,21,6,9,23,1А,13,1,28А,27,2,2А,18А,17,20 ; ОБОРИЩЕ 2,2А,7,3,4,10,1 ; РОЗА 33,60А,68,36А,35,40,37А,41,34,44,72,46,УПИ ІV-643, КВ.52,64А,37,70,62А,43,42,64,39,48,36,58,57,31,74,76,60,№62,45,38,50,66 ; ШИПКА 1,2,3,№2,4,5 20.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ -  Изнасяне на електромерни табла

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 17,23,15,21,1,26,24,9,28,30,20,3,14,16,1А,11,19 ; БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 6,2,2Б,8,4 ; ДОБРУДЖА КНЯЗ БОРИС I/Д.БЛАГОЕВ/ 28,КВ.43,12,18,10,24,2,26,22,16,14,32 ; ЛУТРАКИ/СВИЛЕН РУСЕВ/ 3,5 ; ОТЕЦ ПАИСИЙ 7,5 ; УПИ ХХVІІІ-229,2258 КВ.119 20.05. 2019 09:30 - 16:15 Изнасяне на електромерни табла

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА VI-789, КВ.12 АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ 26А,26 ; ВЗ.ИВАНЯНЕ УЛ.МУСАЛА 38А ; ВЗ.ИВАНЯНЕ,УЛ.БОГДАН И УЛ.МУСАЛА ВРЪХ БОГДАН 13,9,12А,8,28,32,10,УПИ ХХII-719, КВ.9 ; МУСАЛА/15-ТА/ 70,38,34,20,12А,74,10,46,66,11,48,56,42,44,72,9,14,68,КЪЩА,36,40,76 ; ПЕТЪР ГЕНЧЕВ /В.З.ИВАНЯНЕ/ 5 ; УПИ XVII- 726 КВ.9 КЪЩА ;ИВАНЯНЕ ; БОГДАНОВ ДОЛ 24,8А,12,6 ;СОФИЯ ; БОГДАН 11 21.05. 2019 09:00 - 16:15 Изнасяне на електромерни табла

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА 893 КВ.70 БОР 16,39,35А,19А,20,14,27,35,18,33,30,УПИ 9/1706 КВ.45А,37,15,23,41,37А,28А,26А,28,31,32,21,24,17,22,29 ; БУЛАИР М/У 27/29,56,60,21,78,74,72,64А,70,52,48,25,76,27,54,29,74А,27А ИМОТ ПЛ. №2133,50,78А,19,46,58,62,68,66 ; ВЕЖЕН 1,5,7 ; МОМИНА СЪЛЗА 5,12,25,16,4,28,14,10,24,11,39,24А,7,8,15,19,21,6,9,23,1А,13,1,28А,27,2,2А,18А,17,20 ; ОБОРИЩЕ 2,2А,7,3,4,10,1 ; РОЗА 33,60А,68,36А,35,40,37А,41,34,44,72,46,УПИ ІV-643, КВ.52,64А,37,70,62А,43,42,64,39,48,36,58,57,31,74,76,60,№62,45,38,50,66 ; ШИПКА 1,2,3,№2,4,5 21.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Изнасяне на електромерни табла

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА 11-ТА ПАРКА ; IX КВ.43А АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 3,1 ; ИВАН ВАЗОВ ДО ТП - БАНЯТА,ДО БАНЯТА,1,КАФЕНЕ,4,ДО БАНЯТА-ТЪРГ.ОБЕКТ,2,4А ; КНЯЗ БОРИС I/Д.БЛАГОЕВ/ 4 УПИ IХ,КВ.43А,ПЛ.БОЖУР,4 ПАЗАРА - ФОТО,2,4 ЪГЪЛ УЛ.Х.ДИМИТЪР 7- ТЪРГ.ОБЕКТ,4,4 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,6,7,2Б ; МАЙОР КОСТА ПАНИЦА/ТОЛБУХИН 1 ДО БАНЯТА,1 ; ТРАПЕЗИЦА 1,2 ; УПИ II-2419 УПИ I-ЗА ПАРК КВ.82 ЦАР СИМЕОН 1 ;СОФИЯ ; МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН 36 22.05. 2019 09:00 - 16:15  Изнасяне на електромерни табла

БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА МОМИНА СЪЛЗА 56,18,50,71,58,42,61А,40,52,58А,55,59,54,60,46,30,71А,44,62,67,45,38,С/У ТРАФОПОСТА,52А,43,63,65А,61,49,48,22,51 ; СПЪТНИК 3,12,5,14,3 ЖК ИЗГРЕВ УПИ 15-239 КВ.24,4,6,5А,11,10,9,2,7А,10А,8,1 ; КЪЩА 23.05. 2019 09:00 - 16:15  Изнасяне на електромерни табла

Община ВИТОША СОФИЯ БЪКСТОН 19, 24 20.05. 2019 09:30 - 15:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ 403/ДРАГАЛЕВЦИ/ 3 ПОД ПЛАЖА ; 420-ТА/ТРИЯДИЦА/ 7 ; 421-ВА/ТРИЯДИЦА/ 10 ; 509- ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 5,13,8,12,6,4А,9,6А,11,16,1,10,14,9А,3,7 ; 510-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 3,4,2,11,12,10,15,8,6 ; В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ДРАГАЛЕВЦИ МОГИЛАТА ВИЛА ; ПАВЕЛ ДОВАНЛИЙСКИ 5 ; САВА ДОБРОПЛОДНИ/421/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 11,5,4,2А,8,10,2,3,6,9,7 ; ХРИСТО БРЪЗИЦОВ/506//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 17 ; ЦАНИ ГИНЧЕВ/420/ /В.З.СИМЕОНОВОДРАГАЛЕВЦИ/ 11,9,10,15,3,12,7А,7,6,13,8,1 20.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ ГОРСКА ЕЛА ПАРЦЕЛ II УЛ.11,59 ; СИМЕОНОВО -ДРАГАЛЕВЦИ КВ.52 УПИ-XI-632 20.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ 12-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/ 7А,7,3,4,1,5,2А,2 ; 15-ТА 10 ; 22/КВ.СИМЕОНОВО/ 41,35,47,43,12,35А,49,39,45,37,49А ; 403/ДРАГАЛЕВЦИ/ НА СТЪЛБА ; 503/ДРАГАЛЕВЦИ/ 6 ; 504- ТА/СЛАТИНА/ В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ; 507-МА/В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАРЕВЦИ/ 2,16 ; 7-МА /КВ.СИМЕОНОВО/ 11,13,12 ; БЪЛГАРСКИ АПОКРИФ/505А//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 3А,1,2 ; В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ГОРСКА ЕЛА УПИ XI-723 КВ.26,33 ; ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК/504/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 19,6,4,10,2,8,3,5 ; НОВА ЗЕМЯ 10 ; ПРЕСПАНСКИТЕ КАМБАНИ/505/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 10,12,7,15,1А,13,5,1,4,6,9,2,8 ; ПРОФ.АЛЕКСАНДЪР БУРМОВ 26,19,2,24,10,23,13А,8,5,6,11,9,21,18,28,22,ВИЛА,13,7,12,20,3,14,17,4 ; ПРОФ.ЙОРДАН ИВАНОВ/508//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 2,6,4,8 ; СИМЕОНОВСКА 34,1,36,43,47,45,38,32,30 20.05. 2019 09:00 - 16:15  Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ 505/ДРАГАЛЕВЦИ/ 16 ; 506/ДРАГАЛЕВЦИ/ 5А ; 508/ДРАГАЛЕВЦИ/ 34,18 ; 509-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 2А,2,4,7А ; 510-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 2 ; В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ 1 НА УЛ.506А,5А НА УЛ.506А ; ПАВЕЛ ДОВАНЛИЙСКИ 2,2А ; ПРЕСПАНСКИТЕ КАМБАНИ/505/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 26,22,20,31,25,21,29,19,17,23,26А,24,4,30,8,33 ; ПРОФ.ЙОРДАН ИВАНОВ/508//В.З.СИМЕОНОВОДРАГАЛЕВЦИ/ 32,34,16,38,12,26,20,24А,14,22,18 ; ХРИСТО БРЪЗИЦОВ/506//В.З.СИМЕОНОВОДРАГАЛЕВЦИ/ 10А,9,10,2,8А,17,11,18,22,15,20,13А,5,13,3,16,4,8,7 20.05. 2019 09:15 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ ГЕН. СУВОРОВ 30, 36, 38 21.05. 2019 09:30 - 15:30 Подмяна на електромери

СОФИЯ 403/ДРАГАЛЕВЦИ/ 3 ПОД ПЛАЖА ; 420-ТА/ТРИЯДИЦА/ 7 ; 421-ВА/ТРИЯДИЦА/ 10 ; 509- ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 5,13,8,12,6,4А,9,6А,11,16,1,10,14,9А,3,7 ; 510-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 3,4,2,11,12,10,15,8,6 ; В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ДРАГАЛЕВЦИ МОГИЛАТА ВИЛА ; ПАВЕЛ ДОВАНЛИЙСКИ 5 ; САВА ДОБРОПЛОДНИ/421/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 11,5,4,2А,8,10,2,3,6,9,7 ; ХРИСТО БРЪЗИЦОВ/506//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 17 ; ЦАНИ ГИНЧЕВ/420/ /В.З.СИМЕОНОВО21.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

ДРАГАЛЕВЦИ/ 11,9,10,15,3,12,7А,7,6,13,8,1 СОФИЯ ГОРСКА ЕЛА ПАРЦЕЛ II УЛ.11,59 ; СИМЕОНОВО -ДРАГАЛЕВЦИ КВ.52 УПИ-XI-632 21.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ 12-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/ 7А,7,3,4,1,5,2А,2 ; 15-ТА 10 ; 22/КВ.СИМЕОНОВО/ 41,35,47,43,12,35А,49,39,45,37,49А ; 403/ДРАГАЛЕВЦИ/ НА СТЪЛБА ; 503/ДРАГАЛЕВЦИ/ 6 ; 504- ТА/СЛАТИНА/ В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ; 507-МА/В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАРЕВЦИ/ 2,16 ; 7-МА /КВ.СИМЕОНОВО/ 11,13,12 ; БЪЛГАРСКИ АПОКРИФ/505А//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 3А,1,2 ; В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ГОРСКА ЕЛА УПИ XI-723 КВ.26,33 ; ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК/504/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 19,6,4,10,2,8,3,5 ; НОВА ЗЕМЯ 10 ; ПРЕСПАНСКИТЕ КАМБАНИ/505/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 10,12,7,15,1А,13,5,1,4,6,9,2,8 ; ПРОФ.АЛЕКСАНДЪР БУРМОВ 26,19,2,24,10,23,13А,8,5,6,11,9,21,18,28,22,ВИЛА,13,7,12,20,3,14,17,4 ; ПРОФ.ЙОРДАН ИВАНОВ/508//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 2,6,4,8 ; СИМЕОНОВСКА 34,1,36,43,47,45,38,32,30 21.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ 505/ДРАГАЛЕВЦИ/ 16 ; 506/ДРАГАЛЕВЦИ/ 5А ; 508/ДРАГАЛЕВЦИ/ 34,18 ; 509-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 2А,2,4,7А ; 510-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 2 ; В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ 1 НА УЛ.506А,5А НА УЛ.506А ; ПАВЕЛ ДОВАНЛИЙСКИ 2,2А ; ПРЕСПАНСКИТЕ КАМБАНИ/505/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 26,22,20,31,25,21,29,19,17,23,26А,24,4,30,8,33 ; ПРОФ.ЙОРДАН ИВАНОВ/508//В.З.СИМЕОНОВОДРАГАЛЕВЦИ/ 32,34,16,38,12,26,20,24А,14,22,18 ; ХРИСТО БРЪЗИЦОВ/506//В.З.СИМЕОНОВОДРАГАЛЕВЦИ/ 10А,9,10,2,8А,17,11,18,22,15,20,13А,5,13,3,16,4,8,7 21.05. 2019 09:15 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ ИВАН СУСАНИН 66А ; МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАД 5,3 ГАРАЖ 2 ; ПЕТЪР ПАПАКОЧЕВ 10,3 ; РАЛЕВИЦА 78 ; УПИ 1-1238 КВ. 55 21.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ ПАРК ВИТОША ХИЖА СРЕДЕЦ,х.Тинтява, ХИЖА КАМЕН ДЕЛ,ПЛАНИНСКА БАЗА ; ПЛАНИНА ВИТОША 21.05. 2019 09:30 - 16:30 ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Ремонт на електрически съоръжения СОФИЯ ВИХРЕН/ПЕТЪР ТОНЕВ/ 39А ; ГЕН. СУВОРОВ 58, 60, 62, 68 ; СИМЕОН РАДЕВ/КИРИЛ ЯНЕВ/ 32 22.05. 2019 09:30 - 15:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ ЗАХАРИ ЗОГРАФ 55A,57 22.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ 403/ДРАГАЛЕВЦИ/ 3 ПОД ПЛАЖА ; 420-ТА/ТРИЯДИЦА/ 7 ; 421-ВА/ТРИЯДИЦА/ 10 ; 509- ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 5,13,8,12,6,4А,9,6А,11,16,1,10,14,9А,3,7 ; 510-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 3,4,2,11,12,10,15,8,6 ; В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ДРАГАЛЕВЦИ МОГИЛАТА ВИЛА ; ПАВЕЛ ДОВАНЛИЙСКИ 5 ; САВА ДОБРОПЛОДНИ/421/ /В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 11,5,4,2А,8,10,2,3,6,9,7 ; ХРИСТО БРЪЗИЦОВ/506//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 17 ; ЦАНИ ГИНЧЕВ/420/ /В.З.СИМЕОНОВО 22.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения ДРАГАЛЕВЦИ

 11,9,10,15,3,12,7А,7,6,13,8,1 СОФИЯ ГОРСКА ЕЛА ПАРЦЕЛ II УЛ.11,59 ; СИМЕОНОВО -ДРАГАЛЕВЦИ КВ.52 УПИ-XI-632 22.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ 12-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/ 7А,7,3,4,1,5,2А,2 ; 15-ТА 10 ; 22/КВ.СИМЕОНОВО/ 41,35,47,43,12,35А,49,39,45,37,49А ; 403/ДРАГАЛЕВЦИ/ НА СТЪЛБА ; 503/ДРАГАЛЕВЦИ/ 6 ; 504- ТА/СЛАТИНА/ В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ; 507-МА/В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАРЕВЦИ/ 2,16 ; 7-МА /КВ.СИМЕОНОВО/ 11,13,12 ; БЪЛГАРСКИ АПОКРИФ/505А//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 3А,1,2 ; В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ГОРСКА ЕЛА УПИ XI-723 КВ.26,33 ; ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК/504/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 19,6,4,10,2,8,3,5 ; НОВА ЗЕМЯ 10 ; ПРЕСПАНСКИТЕ КАМБАНИ/505/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 10,12,7,15,1А,13,5,1,4,6,9,2,8 ; ПРОФ.АЛЕКСАНДЪР БУРМОВ 26,19,2,24,10,23,13А,8,5,6,11,9,21,18,28,22,ВИЛА,13,7,12,20,3,14,17,4 ; ПРОФ.ЙОРДАН ИВАНОВ/508//В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 2,6,4,8 ; СИМЕОНОВСКА 34,1,36,43,47,45,38,32,30 22.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ 505/ДРАГАЛЕВЦИ/ 16 ; 506/ДРАГАЛЕВЦИ/ 5А ; 508/ДРАГАЛЕВЦИ/ 34,18 ; 509-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 2А,2,4,7А ; 510-ТА /В.З.СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ/ 2 ; В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ 1 НА УЛ.506А,5А НА УЛ.506А ; ПАВЕЛ ДОВАНЛИЙСКИ 2,2А ; ПРЕСПАНСКИТЕ КАМБАНИ/505/В.З.СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ/ 26,22,20,31,25,21,29,19,17,23,26А,24,4,30,8,33 ; ПРОФ.ЙОРДАН ИВАНОВ/508//В.З.СИМЕОНОВОДРАГАЛЕВЦИ/ 32,34,16,38,12,26,20,24А,14,22,18 ; ХРИСТО БРЪЗИЦОВ/506//В.З.СИМЕОНОВОДРАГАЛЕВЦИ/ 10А,9,10,2,8А,17,11,18,22,15,20,13А,5,13,3,16,4,8,7 22.05. 2019 09:15 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

БОТЕВГРАД В.З.ЗЕЛИН ;СОФИЯ ; 633-ТА/ВИТОША/ № 6 ; АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН 41,32,И ПРЕКИ ПЪТ,13,34,104,25,42,38,34 СГРАДА Б,32,26,29,36,38 ГАР.6,/ПРЕКИ ПЪТ,45,21,48,50,44,27,34,40 ; БУДИЛНИК 7,2,10,20,17,14А,12,11,13Б,22,5,14,24,4,8,16,9,15,3,6,13 ; ВОДЕНИЧНИЦА /АЛ.ПУШКИН/ 41,33,43,1 ; КОТА 1050 28,26 ; КУПЕНИТЕ 1,3,6,4,12,2,4,№2 ; НАРОДЕН ПЕВЕЦ 12 ; ПЕЛИСТЕР 16,19,15А,6А,14,19А,17,13А,18,15 ; ПРЕКИ ПЪТ/ДИМИТЪР МОНОВ/ 27,35,46,45Б,50,37,52,45,54,48 ; ПРОФ. ДОЧО ЛЕКОВ /636-ТА Р-Н ВИТОША/ 5 ; ПРОФ.ИВАН ДУЙЧЕВ/ЗНАМЕНОСЕЦ 10,9,25,13,24,28А,14,11,6,21,19,8,16,20,29,23,7,3,5,27,28,15,24А,1,23А,17,2,4 ; СИМЕОН РАДЕВ/КИРИЛ ЯНЕВ/ 64,82,41,66,61,37А,63,48,35,62,86,39,33,80,59,45,60,37 23.05. 2019 09:30 - 15:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ ГЕРГЬОВЧЕ/ДРАГАЛЕВЦИ/ 2,4 ; КИМЧОВЕЦ 7,21,5,8,12 ; НЕНКО БАЛКАНСКИ 14,1 ; СОФИЯ,КВ.ДРАГАЛЕВЦИ УПИХІІ-234 КВ.101 УПИ XIII-143, КВ.115 В.З.ДРАГАЛЕВЦИ УПИ XIII243,кв.115 м.Драгалевци-разширение север 23.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ БЕЛОВОДСКИ ПЪТ 4В ; ПАНОРАМЕН ПЪТ 20А,20С 23.05. 2019 09:00 - 16:15 - Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ 54-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/ 16 ; БОСИЛЕК /КВ.СИМЕОНОВО/ 13 ; МАТЕЙ ГРАМАТИК 3 ; СВЕТА МАГДАЛИНА 12Д,21А,26-Н,11,21 ; УПИ X-394,кв.13 в.з Симеоново-север ,ул.Матей Граматик 5 ; УПИ XVI-483,КВ.19 23.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ 48-МА /КВ.СИМЕОНОВО/ 7,16,11,5,15,2,13,22А,18,6,4,14,3,8,12А,9,10,12 ; 54-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/ 11,12 ; 56-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/ 60,9,7,1,6,4,3,5 ; 57-МА /КВ.СИМЕОНОВО/ 1,58,5,2 ; 58-МА /В.З. СИМЕОНОВО СЕВЕР-ВИТОША/ 2А,8,3А,3,12,2,6,4,5,7,14 ; 61-ВА /КВ.СИМЕОНОВО/ 1А ; БОСИЛЕК 28 ; БОСИЛЕК /КВ.СИМЕОНОВО/ 34,30,УЛ. СВ.МАГДАЛЕНА,11,28,8А СТР.ТАБЛО/СЛОБЯЕМА КЪЩА ; МАТЕЙ ГРАМАТИК 3 ; СВЕТА МАГДАЛИНА 23,15,14 КЪЩА,7А,5,10,20,32,17,7 КВ.13,6,12,7,2,14,18,24,19,22,26,4,13,8 ; СИМЕОНОВО УЛ.60 №3 ; УПИ-ІІ-543,КВ.15 23.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електромери

Община ВЪЗРАЖДАНЕ СОФИЯ

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 156 А,Б 21.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ БРЕГАЛНИЦА 69,65-67 ; ПИРОТСКА/ТРЕТИ АПРИЛ/ РЕСТОРАНТ КОНТЕСА,80 21.05. 2019 09:15 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 137 ;147 ;149-151 ;157-159 ;165 21.05. 2019 09:00 - 16:00 Подмяна на електромери

Община ИЗГРЕВ СОФИЯ

Атанас Иширков 22 ; ДИАНАБАД блок 53,60 ; Йордан Трифонов 11 ; Крум Кюлявков 15,15А ; Николай Хайтов 32,34 21.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ ДИАНАБАД блок 60 21.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ Атанас Иширков 22 ; Г.М.ДИМИТРОВ 60 60 ; ДИАНАБАД 53,60 ; Йордан Трифонов 11 ; Крум Кюлявков 15,15А ; Николай Хайтов 32,34 22.05. 2019 09:15 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ ДИАНАБАД 60 22.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ Атанас Иширков 22 ; ДИАНАБАД 53,60 ; Йордан Трифонов 11 ; Крум Кюлявков 15,15А ; Николай Хайтов 32,34 23.05. 2019 09:00 - 16:00 Подмяна на електромери

Община КРАСНА ПОЛЯНА

СОФИЯ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 56 ; БУЛ. ВАРДАР/БУЛ.АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ ВАРДАР/ЯНЕ САНДАНСКИ/ 112,С/У 56,ПРЕД 56 ; ИЛИНДЕН 59,56,56,55,55,58 ; РАЗСАДНИКА ПАВИЛИОНИ 20.05. 2019 09:00 - 16:30 ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Ремонт на АС част на съоръжения СОФИЯ КРАСНА ПОЛЯНА II ЧАСТ 36 22.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ КРАСНА ПОЛЯНА II ЧАСТ 28А А ;15 А ;222 А ;222 Б 22.05. 2019 09:00 - 16:00 Подмяна на електромери СОФИЯ

КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ 1 12,12 23.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери

Община КРАСНО СЕЛО СОФИЯ

ВЛАДАЙСКА/ДИМО ХАДЖИДИМОВ/ 48,89,52,54,50 ; ГЕОРГИ ДАНЧОВ ЗОГРАФИНА 7,6,9,4,11,8 ; ДАМЯН ГРУЕВ/ГЕН.ХРИСТО МИХА 46,48,50,37 ; ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ/АТАНАС РО 21.05. 2019 08:00 - 12:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически 21,39 ; ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА 3 ; КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ 7,14,19,17,16,9,11 съоръжения СОФИЯ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ/ЖК ЕМИЛ МАРКОВ/ БЛ.257;БЛ.247;БЛ.22,БЛ.67,БЛ.68,БЛ.69,36 ; ЛУИ АЙЕР/НИКОЛА КАМЕНОВ/ 13,19 ; МЕТЛИЧИНА ПОЛЯНА/ВАСИЛ ЛЕНК 15 ; ТОДОР ДЖЕБАРОВ/417/ 43А 22.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ АКАД.ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ 2-4 ; ЕВСТАТИ ПЕЛАГОНИЙСКИ 7-11 ; ЛАГЕРА 53,55,56,62 ; СМОЛЯНСКА 12-16 23.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електромери

Община КРЕМИКОВЦИ СОФИЯ

АНГЕЛ ВОЙВОДА /СЕСЛАВЦИ/ 1,8,7,2,5,9,10,3,4,6 ; ГЕРГАНА /СЕСЛАВЦИ/ 15,9,13,12,11,17,18,23,16,14 ; ЕДЕЛВАЙС /СЕСЛАВЦИ/ 5,9,1,16,12,20,3,7,10,8,4,14,18,2 ; КИРИЛ И МЕТОДИЙ /СЕСЛАВЦИ/ 7,4,20,15,13,10,2А,30,8,5,11,16,18,24,9,26,28,6,1,2 ; МАЛИНА /СЕСЛАВЦИ/ 2,6,4 ; СЕСЛАВЦИ ТИНТЯВА /СЕСЛАВЦИ/ 13 ; ЧАВДАР /СЕСЛАВЦИ/ 11,13,15 20.05. 2019 09:00 - 16:15 - Подмяна/реконструкция на електромерни табла

СОФИЯ ЕДЕЛВАЙС /КРЕМИКОВЦИ/ 13,6,8,3,15,18,14,11,16,7,1,9,2,4,10,5 ; ЕДЕЛВАЙС/ОБЩ.НАДЕЖДА/ 16 ; КНЯЗ БОРИС 1 /КРЕМИКОВЦИ/ 18,6,4,5,10,16 ; КРЕМИКОВЦИ 31,38,41,33,36,37,35,32,34,40,39,44,42,11 ; ЛЮЛЯК /КРЕМИКОВЦИ/ 3,1,4,2 ; МОМИНА СЪЛЗА /КРЕМИКОВЦИ/ 4,6,3А,3,8,5,2,7,1 ; ПАНАЙОТ ВОЛОВ /КРЕМИКОВЦИ/ 2,4 ; РАЙНА КНЯГИНЯ /КРЕМИКОВЦИ/ 26,11,9,8,18,29,28,14,12,25,27,19,20,16,6,22,23,10,13А,30,15А,15,34,21,24,32,13,17 ; СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/ 94,81,104,93,73,75,69,85,92,67,84,79,88,91,98,83,71,88А,86 ; СВЕТА ВОДА /КРЕМИКОВЦИ/ 6А,3А,5,7,8,6,4,3,1 ; СВЕТА ПЕТКА /КРЕМИКОВЦИ/ 4,4А,1,2 ; СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ /КРЕМИКОВЦИ/ 14,13,16,25,9,18,17,21,20,22,19,11,12,15,5,7,1 ; СТЕФАН ХАЛАЧЕВ /КРЕМИКОВЦИ/ 20 ; СТРАНДЖА /КРЕМИКОВЦИ/ 9,5,3,7,1 20.05. 2019 09:00 - 16:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна/реконструкция на електромерни табла СОФИЯ АНГЕЛ ВОЙВОДА /СЕСЛАВЦИ/ 1,8,7,2,5,9,10,3,4,6 ; ГЕРГАНА /СЕСЛАВЦИ/ 15,9,13,12,11,17,18,23,16,14 ; ЕДЕЛВАЙС /СЕСЛАВЦИ/ 5,9,1,16,12,20,3,7,10,8,4,14,18,2 ; КИРИЛ И МЕТОДИЙ /СЕСЛАВЦИ/ 7,4,20,15,13,10,2А,30,8,5,11,16,18,24,9,26,28,6,1,2 ; МАЛИНА /СЕСЛАВЦИ/ 2,6,4 ; СЕСЛАВЦИ ТИНТЯВА /СЕСЛАВЦИ/ 13 ; ЧАВДАР /СЕСЛАВЦИ/ 11,13,15 21.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна/реконструкция на електромерни табла

СОФИЯ ЕДЕЛВАЙС /КРЕМИКОВЦИ/ 13,6,8,3,15,18,14,11,16,7,1,9,2,4,10,5 ; ЕДЕЛВАЙС/ОБЩ.НАДЕЖДА/ 16 ; КНЯЗ БОРИС 1 /КРЕМИКОВЦИ/ 18,6,4,5,10,16 ; КРЕМИКОВЦИ 31,38,41,33,36,37,35,32,34,40,39,44,42,11 ; ЛЮЛЯК /КРЕМИКОВЦИ/ 3,1,4,2 ; МОМИНА СЪЛЗА /КРЕМИКОВЦИ/ 4,6,3А,3,8,5,2,7,1 ; ПАНАЙОТ ВОЛОВ /КРЕМИКОВЦИ/ 2,4 ; РАЙНА КНЯГИНЯ /КРЕМИКОВЦИ/ 26,11,9,8,18,29,28,14,12,25,27,19,20,16,6,22,23,10,13А,30,15А,15,34,21,24,32,13,17 ; СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/ 94,81,104,93,73,75,69,85,92,67,84,79,88,91,98,83,71,88А,86 ; СВЕТА ВОДА /КРЕМИКОВЦИ/ 6А,3А,5,7,8,6,4,3,1 ; СВЕТА ПЕТКА /КРЕМИКОВЦИ/ 4,4А,1,2 ; СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ /КРЕМИКОВЦИ/ 14,13,16,25,9,18,17,21,20,22,19,11,12,15,5,7,1 ; СТЕФАН ХАЛАЧЕВ /КРЕМИКОВЦИ/ 20 ; СТРАНДЖА /КРЕМИКОВЦИ/ 9,5,3,7,1 21.05. 2019 09:00 - 16:30 Подмяна/реконструкция на електромерни табла

СОФИЯ КРЕМИКОВЦИ 27,29,15,29А,14,21,1,16,17,28,19,12,20,18,5,13,22,7,43,8,23,6,25,43,26,РЕП ДО СТОЛ 11,24 22.05. 2019 09:15 - 16:30 Подмяна на електромери СОФИЯ ЕДЕЛВАЙС /КРЕМИКОВЦИ/ 13,6,8,3,15,18,14,11,16,7,1,9,2,4,10,5 ; ЕДЕЛВАЙС/ОБЩ.НАДЕЖДА/ 16 ; КНЯЗ БОРИС 1 /КРЕМИКОВЦИ/ 18,6,4,5,10,16 ; КРЕМИКОВЦИ 31,38,41,33,36,37,35,32,34,40,39,44,42,11 ; ЛЮЛЯК /КРЕМИКОВЦИ/ 3,1,4,2 ; МОМИНА СЪЛЗА /КРЕМИКОВЦИ/ 4,6,3А,3,8,5,2,7,1 ; ПАНАЙОТ ВОЛОВ /КРЕМИКОВЦИ/ 2,4 ; РАЙНА КНЯГИНЯ /КРЕМИКОВЦИ/ 26,11,9,8,18,29,28,14,12,25,27,19,20,16,6,22,23,10,13А,30,15А,15,34,21,24,32,13,17 ; СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ /КРЕМИКОВЦИ/ 94,81,104,93,73,75,69,85,92,67,84,79,88,91,98,83,71,88А,86 ; СВЕТА ВОДА /КРЕМИКОВЦИ/ 6А,3А,5,7,8,6,4,3,1 ; СВЕТА ПЕТКА /КРЕМИКОВЦИ/ 4,4А,1,2 ; СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ /КРЕМИКОВЦИ/ 14,13,16,25,9,18,17,21,20,22,19,11,12,15,5,7,1 ; СТЕФАН ХАЛАЧЕВ /КРЕМИКОВЦИ/ 20 ; СТРАНДЖА /КРЕМИКОВЦИ/ 9,5,3,7,1 22.05. 2019 16:30 Подмяна/реконструкция на електромерни табла

СОФИЯ АНГЕЛ ВОЙВОДА /СЕСЛАВЦИ/ 1,8,7,2,5,9,10,3,4,6 ; ГЕРГАНА /СЕСЛАВЦИ/ 15,9,13,12,11,17,18,23,16,14 ; ЕДЕЛВАЙС /СЕСЛАВЦИ/ 5,9,1,16,12,20,3,7,10,8,4,14,18,2 ; КИРИЛ И МЕТОДИЙ /СЕСЛАВЦИ/ 7,4,20,15,13,10,2А,30,8,5,11,16,18,24,9,26,28,6,1,2 ; МАЛИНА /СЕСЛАВЦИ/ 2,6,4 ; СЕСЛАВЦИ ТИНТЯВА /СЕСЛАВЦИ/ 13 ; ЧАВДАР /СЕСЛАВЦИ/ 11,13,15 22.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна/реконструкция на електромерни табла СОФИЯ АНГЕЛ ВОЙВОДА /СЕСЛАВЦИ/ 1,8,7,2,5,9,10,3,4,6 ; ГЕРГАНА /СЕСЛАВЦИ/ 15,9,13,12,11,17,18,23,16,14 ; ЕДЕЛВАЙС /СЕСЛАВЦИ/ 5,9,1,16,12,20,3,7,10,8,4,14,18,2 ; КИРИЛ И МЕТОДИЙ /СЕСЛАВЦИ/ 7,4,20,15,13,10,2А,30,8,5,11,16,18,24,9,26,28,6,1,2 ; МАЛИНА /СЕСЛАВЦИ/ 2,6,4 ; СЕСЛАВЦИ ТИНТЯВА /СЕСЛАВЦИ/ 13 ; ЧАВДАР /СЕСЛАВЦИ/ 11,13,15 23.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна/реконструкция на електромерни табла

Община ЛОЗЕНЕЦ СОФИЯ

Йордан Стубел №2,25, №26 вх.А и вх. Б и №20 21.05. 2019 11:00 - 15:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ ЙОРДАН БАДЕВ/436-ТА/ 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10. ; КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ/437-МА/ 4,11,13, 6.8 ; ул.435 №3 и 4 22.05. 2019 09:30 - 15:00  Нови присъединявания СОФИЯ ж.к.ГРАДИНА бл. 14, бл. 16 и бл. 29 : 22.05. 2019 11:00 - 12:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Нови присъединявания

Община ЛЮЛИН СОФИЯ

ЛЮЛИН 2 235 ; ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Ж.К.ЛЮЛИН 2 20.05. 2019 09:30 - 15:05 ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Ремонт на електрически съоръжения СОФИЯ ЛЮЛИН 6 624 20.05. 2019 09:30 - 15:15 Подмяна на електромери СОФИЯ ЛЮЛИН 233,232,240 ; ЛЮЛИН 2 ТП"УЛ.207-МА, ДО БЛ.233",280,280/282,1 ДО БЛ. 231,240,ДО 232,233,232,280,ЗАД БЛ 280 ГАГАЖ 5,280 21.05. 2019 09:15 - 12:15  Ремонт на електрически съоръжения СОФИЯ ЛЮЛИН 6 624 21.05. 2019 09:30 - 15:15 Подмяна на електромери СОФИЯ ЛЮЛИН 2 ПРЕД 239,ДО 239,ДО БЛ.211 ДЖУДО ЦЕНТЪР,ДО БЛ.239,239 ; УПИ-IX-610 КВ.20 22.05. 2019 09:30 - 12:30 Ремонт на електрически съоръжения СОФИЯ ЛЮЛИН 6 624 22.05. 2019 09:30 - 15:15  Подмяна на електромери СОФИЯ ЛЮЛИН 6 624 23.05. 2019 09:30 - 15:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери

Община МЛАДОСТ СОФИЯ

Александър Фол 2 ; Г.М.ДИМИТРОВ 45 ; Пъстър Свят 5 21.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ МЛАДОСТ 4 409,406,ТП ДО 409 21.05. 2019 09:00 - 13:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Изграждане на съоръжения СОФИЯ 12-ТИ АПРИЛ / ГОРУБЛЯНЕ 1 ; 3-ТИ МАЙ / ГОРУБЛЯНЕ/ 24,26,22А,24 А,7,22,9,17 ; ВАСИЛ ПЕШЕВ /КВ.ГОРУБЛЯНЕ/ 4 ; ГОРУБЛЯНЕ ДОЛЦИТЕ 6,8 А,10,12,2,4,8 ; МУЗЕЙНА / ГОРУБЛЯНЕ 20,11,3 А,16,10,9,6,4,5,7,1,4,6 А,3,18,2,8,14 ; ПЕТИ НОЕМВРИ /ГОРУБЛЯНЕ 10,15,12 ; ПИОНЕРСКА 16,26,34А ПИ ИДЕНТ.68134.4087.5325 ; САМОКОВСКО ШОСЕ УПИ I-392,кв.38 ЦВЕТНА ГРАДИНА 12А ; ЦВЕТНА ГРАДИНА /ГОРУБЛЯНЕ 2,8,4,3,10,12,1,2А,4А,6 21.05. 2019 09:00 - 16:00  Изнасяне на електромерни табла СОФИЯ МЛАДОСТ 3 Блок 304 вх Б 22.05. 2019 08:00 - 16:15  Подмяна на електромери

СОФИЯ БОТЕ БЪРБОРКОВ 8,20 А,30,19,32,15,34,26,24,13,36,9,28,11,29,6,5,1,22,23 А,2,25,7,3,23,18,17,14,12,4,10,23 Б,21,20,27,16 ; ГОРУБЛЯНЕ 10 ; ДЕЯН ПОПОВ 2А,8А,8Б,3,4,12,8,8Г,8В,15,9А,5,10,11,14,7,2,9,8Д,8Е,1А,6,13 ; ИСКЪР / ГОРУБЛЯНЕ 13,9,15,17,4,21,16,6,28,14,18,10,12,9 А,11,26,8,2,22,20,21 А,17 А,19,21 Б,25,23 ; ЛАЗАР ПЛАЧКОВ 18А ; МАНОЛ ВЕЛЕВ 3 А,1,5,7,9,3,11 ; ПЕТЪР ДИПЛАРОВ 6,7,4 А,6 А,5 А,5,8 ; САМОКОВСКО ШОСЕ 53 ; ШАМАКО 8,12,6,6 А,4,1,9 А,5,2,12 Б,10,3,14 ; ШУМАКО / СИМЕОНОВО 16 ; 1 22.05. 2019 09:00 - 16:00 Изнасяне на електромерни табла СОФИЯ Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ 14 ; МЛАДОСТ 1 ДО 27,ПРЕД ОКР.Б-ЦА,1 27,27,ДО БЛ.27 22.05. 2019 10:00 - 14:15 Подмяна на електромери СОФИЯ МЛАДОСТ 3 Блок 304 вх В 23.05. 2019 08:00 - 16:15 Подмяна на електромери СОФИЯ Александър Фол 2 ; Г.М. Димитров 45 ; Пъстър Свят 5 23.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери

Община НАДЕЖДА СОФИЯ

ЕКЗАРХ СТЕФАН/ГЕОРГИ КОСТОВ 75 ; СВЕТИ КЛИМЕНТ 43,62,64 20.05. 2019 09:30 - 12:15  Изграждане на телекомуникационни средства СОФИЯ СВОБОДА 26 20.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ НАДЕЖДА 4 422 вх. Б и вх. В 21.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ НАДЕЖДА 3 306 вх. В и вх. Г 21.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ БЕДЕК 10,2,3,6 ; БЛАГОВЕЦ 1 ; БОЛЯРСКА/СТ.ПЕШЕВ/ БОЛЯРСКА СТ.ПЕШЕВ/,50 ; ГЕОРГИ ДАНЧОВ ЗОГРАФИНА 5,4 ; ДЕЧКО УЗУНОВ/БОЙЧИН.БОЙ/ 17,21Б,28,24,20,32,18,19,15,30,16,26А,26,21 А,13,22 ; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 5,24,10,19,15,21,11,35,18,8,37,29,1,7 /БЕДЕК /№7,17,13,14,4,33,7,6,3,12,9 ; ИВАН МЪРКВИЧКА 18,20,11,15,13,17,14,24,12,22,9,16 ; МАЙОР ДИМ.ДУМБАЛАКОВ/ФИЗКУЛ 35,50 ; МРАМОР 3,1,8,2,6,4 ; ПАНЕГА 24,18,39 ; СТЕФАНСОН 58,64,46,48,68,62,56,50,52,70,66,54,60 ; ХАН КУБРАТ 3,14 АВТОРАБОТИЛНИЦА,4,12,2,14,1,9 ; ЧЕПЕЛАРЕ 17,38А,29,40,31 ; ЧУДОТВОРЦИ/СМЕЛИ ХОРА/ 1,4,2,3,5,6 ; ШИБОЙ 8,2,4 22.05. 2019 09:00 - 16:30 Изграждане на телекомуникационни средства СОФИЯ ЛОМСКО ШОСЕ ИМОТ ПЛ.№136 22.05. 2019 09:45 - 13:30 Чуждо съоръжение - Съоръжения на ползватели на мрежата - Профилактика на съоръжения СОФИЯ МАЙОР ДИМ.ДУМБАЛАКОВ/ФИЗКУЛ №2,5,10 ; СТЕФАНСОН 28 ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ,26,28,28,28-30 23.05. 2019 09:00 - 16:30  Изграждане на телекомуникационни средства СОФИЯ НАРОДНИ БУДИТЕЛИ/ИВ.МИХАЙЛО ДО БЛ.26,С/У БЛ 39 ; СВОБОДА 25,25,24,39/УЛ.281,39,21,26 23.05. 2019 09:30 - 14:00  Подмяна на електромери

Община НОВИ ИСКЪР

МИРОВЯНЕ ЕДЕЛВАЙС/СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ/ 1 ; ТКЗС ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ ЗАГОТОВКИ ;СОФИЯ ; 1-ВА С.МИРОВЯНЕ КВ.52 УПИ2-274,С.МИРОВЯНЕ КВ.25 УПИ 2-774 23.05. 2019 09:30 - 16:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Изграждане на съоръжения

Община ОБОРИЩЕ СОФИЯ

ул. Ал. Константинов 36,38,40, 42 20.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ 11-ТИ АВГУСТ 28 ; 5-008/ИСКЪР/ 66,62 ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 109,32,107,105 ; ДУНАВ 22 ; ИСКЪР 54-56,54-56 ОФИС 3,66,54-56 ГАРАЖ 2,54-56 РЕСТОРАНТ,54-56 МАГАЗИН 2,54-56 ГАРАЖ5,54 ОФИС,54-56 ОФИС 6,54-56 ГАРАЖ 3-4,54-56 ОФ.5,58,54-56 ГАРАЖ 6,54-56 ОФИС2,60,54-56 ГАРАЖ 5,54-56 ОФИС 7,54-56 МАГАЗИН 1,64 ; РОСИЦА 14,6,13,15,10,8,12,17,19,21,4,11 ; ЧУМЕРНА/КОСТА ЯНКОВ/ 3 ОФИС Т3,3 ГАРАЖ 4,3 ГАРАЖ 1,3 АТЕЛИЕ 2,3 ГАРАЖ 3,11,9,3 АТЕЛИЕ 1,3 ГАРАЖ 2,4 МЕДИЦ.ЦЕНТЪР,3 ОФИС Т2,3,7 21.05. 2019 09:00 - 16:15 - Ремонт на АС част на съоръжения СОФИЯ ИСКЪР 72 вх. А и вх. Б 22.05. 2019 09:00 - 16:15  Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 44 22.05. 2019 09:30 - 15:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ ИСКЪР 54-56,54-56 ОФИС 3,66,54-56 ГАРАЖ 2,54-56 ,49,51,47РЕСТОРАНТ,54-56 23.05. 09:00 Инвестиционна програма - МАГАЗИН 2,54-56 ГАРАЖ5,54 ОФИС,54-56 ОФИС 6,54-56 ГАРАЖ 3-4,54-56 ОФ.5,58,54-56 ГАРАЖ 6,54-56 ОФИС2,60,54-56 ГАРАЖ 5,54-56 ОФИС 7,54-56 МАГАЗИН 1,64 ; РОСИЦА 14,6,13,15,10,8,12,17,19,21,4,11 2019 16:15 Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО/Г.Г.ДЕЖ/ 28 23.05. 2019 09:30 - 15:30 Подмяна на електромери СОФИЯ ПОП БОГОМИЛ 37,39,41,43 23.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ ВАСИЛ ДРУМЕВ 7 23.05. 2019 09:00 - 16:15  Подмяна/реконструкция на електромерни табла

Община ОВЧА КУПЕЛ СОФИЯ 663-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/ 4Б ; 672-РА/ОВЧА КУПЕЛ/ 1,3 А,5,3,7,5 А,7 А,9 ; БОЙЧО ОГНЯНОВ 2,1Б,16,22,15 Б,3,1,20,10,15,8,15 А,3 А,6,18,5,1А,12 ; БУЗЕМСКА 2 ; ДРАГОМАН 11,4,12 А,9 А,7,12,6,16,5,9,1,14,2,3,18,10 ; ЗЕМЕДЕЛСКА/ЯТАШКА/ 2 ; КРУШОВСКИ ВРЪХ 9,19,5,2,14,11,1,23,1 срещу адреса,7,8,11А,3,3А,6,12 ; ЛЕЧЕБЕН ИЗВОР 1 ; ЛЮБЛЯНА/Й.ВИШЕВГРАДСКИ/ 8,6,12,15,2,9,КВ 37А УПИ XV-1198,8 ОБЩИ НУЖДИ,4,2 А ; МОМИНА БАНЯ 4,1 А,2,1 ; МОМКОВА БАНЯ 4,5 Б,5 А ; НАРОДНО ХОРО 5,8,6,4,6А,4 УПИ ХІ-309 КВ.13Б,4А,3,1,2 ; ОВЧА КУПЕЛ 10,3 1,43,6,39,6 1,35А,35,12,43А,29,6 1,1,37,25,8,17-19,12А 20.05. 2019 08:00 - 16:15 ЧЕЗ - Подмяна на електромери СОФИЯ 663-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/ 4Б ; 672-РА/ОВЧА КУПЕЛ/ 1,3 А,5,3,7,5 А,7 А,9 ; БОЙЧО ОГНЯНОВ 2,1Б,16,22,15 Б,3,1,20,10,15,8,15 А,3 А,6,18,5,1А,12 ; БУЗЕМСКА 2 ; ДРАГОМАН 11,4,12 А,9 А,7,12,6,16,5,9,1,14,2,3,18,10 ; ЗЕМЕДЕЛСКА/ЯТАШКА/ 2 ; КРУШОВСКИ ВРЪХ 9,19,5,2,14,11,1,23,1 срещу адреса,7,8,11А,3,3А,6,12 ; ЛЕЧЕБЕН ИЗВОР 1 ; ЛЮБЛЯНА/Й.ВИШЕВГРАДСКИ/ 8,6,12,15,2,9,КВ 37А УПИ XV-1198,8 ОБЩИ НУЖДИ,4,2 А ; МОМИНА БАНЯ 4,1 А,2,1 ; МОМКОВА БАНЯ 4,5 Б,5 А ; НАРОДНО ХОРО 5,8,6,4,6А,4 УПИ ХІ-309 КВ.13Б,4А,3,1,2 ; ОВЧА КУПЕЛ 10,3 1,43,6,39,6 1,35А,35,12,43А,29,6 1,1,37,25,8,17-19,12А 21.05. 2019 08:00 - 16:15  Подмяна на електромери

СОФИЯ ОВЧА КУПЕЛ 2В 22.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Ремонт на електрически съоръжения СОФИЯ 740-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/ СТРОЕЖ,23,26,27,25,24 ; БЕЛИТЕ БОРОВЕ 32 ; БИРИМИРСКИ ПОЛЯНИ/КВ.ГОРНА БАНЯ/ ВЕЙНИЧЕ 7 ; В.З. ГОРНА БАНЯ УЛ.СТУБЕЛО, ДВЕ ЛИПИ, ВЕЙНИЧЕ ; В.З. ГОРНА БАНЯ УПИ I-920 КВ 81 УПИ I-920 ; в.з. Горна Баня, УПИ XІ-1055, кв.80 ГОРНА БАНЯ УПИ VІІІ-1144 КВ.84,УПИ ХVІ-1012 КВ.54,КВ.556,П-Л 468 К.Л.465 ; ДВЕ ЛИПИ 11,9,В.З.ГОРНА БАНЯ УПИ ХVІ-1048 ; М. СТУБЕЛО М-Т ГОРНА БАНЯ УПИ XXIX-1004, КВ.54 ; ОБЗОР 82,КВ.54,82,68,71,82 УПИ-933 КВ.80,М.БИРИМИРСКА ПОЛЯНА,КВ.54В ; ОЛДАШЕВЕЦ 2,3 ; РАВНИЩЕ/КЪНЧО СТОИЛОВ/ СВ.КРАЛ/КИРКОВСКА ТРИБУНА/ 46 22.05. 2019 09:00 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ 663-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/ 4Б ; 672-РА/ОВЧА КУПЕЛ/ 1,3 А,5,3,7,5 А,7 А,9 ; БОЙЧО ОГНЯНОВ 2,1Б,16,22,15 Б,3,1,20,10,15,8,15 А,3 А,6,18,5,1А,12 ; БУЗЕМСКА 2 ; ДРАГОМАН 11,4,12 А,9 22.05. 2019 08:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери А,7,12,6,16,5,9,1,14,2,3,18,10 ; ЗЕМЕДЕЛСКА/ЯТАШКА/ 2 ; КРУШОВСКИ ВРЪХ 9,19,5,2,14,11,1,23,1 срещу адреса,7,8,11А,3,3А,6,12 ; ЛЕЧЕБЕН ИЗВОР 1 ; ЛЮБЛЯНА/Й.ВИШЕВГРАДСКИ/ 8,6,12,15,2,9,КВ 37А УПИ XV-1198,8 ОБЩИ НУЖДИ,4,2 А ; МОМИНА БАНЯ 4,1 А,2,1 ; МОМКОВА БАНЯ 4,5 Б,5 А ; НАРОДНО ХОРО 5,8,6,4,6А,4 УПИ ХІ-309 КВ.13Б,4А,3,1,2 ; ОВЧА КУПЕЛ 10,3 1,43,6,39,6 1,35А,35,12,43А,29,6 1,1,37,25,8,17-19,12А СОФИЯ 663-ТА/ОВЧА КУПЕЛ/ 4Б ; 672-РА/ОВЧА КУПЕЛ/ 1,3 А,5,3,7,5 А,7 А,9 ; БОЙЧО ОГНЯНОВ 2,1Б,16,22,15 Б,3,1,20,10,15,8,15 А,3 А,6,18,5,1А,12 ; БУЗЕМСКА 2 ; ДРАГОМАН 11,4,12 А,9 А,7,12,6,16,5,9,1,14,2,3,18,10 ; ЗЕМЕДЕЛСКА/ЯТАШКА/ 2 ; КРУШОВСКИ ВРЪХ 9,19,5,2,14,11,1,23,1 срещу адреса,7,8,11А,3,3А,6,12 ; ЛЕЧЕБЕН ИЗВОР 1 ; ЛЮБЛЯНА/Й.ВИШЕВГРАДСКИ/ 8,6,12,15,2,9,КВ 37А УПИ XV-1198,8 ОБЩИ НУЖДИ,4,2 А ; МОМИНА БАНЯ 4,1 А,2,1 ; МОМКОВА БАНЯ 4,5 Б,5 А ; НАРОДНО ХОРО 5,8,6,4,6А,4 УПИ ХІ-309 КВ.13Б,4А,3,1,2 ; ОВЧА КУПЕЛ 10,3 1,43,6,39,6 1,35А,35,12,43А,29,6 1,1,37,25,8,17-19,12А 23.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Ремонт на електрически съоръжения СОФИЯ ОВЧА КУПЕЛ 2 34 ; ОВЧА КУПЕЛ 2 34 А,, 34А,34,34Б ; ФЕНИКС 34,34 23.05. 2019 08:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електромери СОФИЯ МОНТЕВИДЕО/ПИОНЕРСКИ ПЪТ/ СТРАНИЧНО НА БЛ. 506 ; ОВЧА КУПЕЛ 1 506,509,З/Д БЛ.506 ; ОВЧА КУПЕЛ 2 509 23.05. 2019 08:00 - 16:15 Подмяна на електромери

Община ПАНЧАРЕВО

ЖЕЛЕЗНИЦА, ОБЩ. СТОЛИЧНА МЕСТН.ЕЛАТА ВИЛА ; МЕСТН.ПЪРЖОВИ КОШАРИ ТУПАНКОВИ КОШАРИ ;ПЛАНА ; IX - 6 XVI-58 М. ЦЪРНА ТРЕВА М. ЦЪРНА ТРЕВА ПИ 17052- ПРОГЛЕДНА ОГРАДА ; МАХАЛА ЧАРШИЙСКА УПИ VІІ-9 КВ.7,ВИЛА,,,КЪЩА,УПИ XVI,ВОДНА ПОМПА ; МАХ.КАЛЕНДАРОВА 2 ; МАХ.КЬОСЕВА ВИЛА ; МАХ.МАСОВА ВИЛА,КЪЩА ; МАХ.ЧОРБАДЖИЙСКА УПИ ІІІ-31, КВ.11 20.05. 2019 09:00 - 16:30 Изнасяне на електромерни табла КОКАЛЯНЕ В.З КИТКАТА ПИ 276 ВИЛНА ЗОНА КИТКАТА ПАРЦЕЛ 186,999,БУНГАЛО,КАД.№209,КЪЩА,КАД.№ 184,ВИЛА,КАД №205,КАД.№173, №174-175,КАД №280 ; КИТКАТА ПАРЦЕЛ 336 ; ТЕМЕНУГА 11 20.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Изграждане на съоръжения КОКАЛЯНЕ ВИЛНА ЗОНА ТЕРАСИТЕ ВОДНА ПОМПА,1,ВИЛА,ПИ 90 20.05. 2019 09:00 - 16:00 Изграждане на съоръжения ГЕРМАН ВАСИЛ СТОИЛОВ/НИКИФОР ТРАЙК 37А,2,21,5,4,3,27,10,6,19,15,9,26,39,14,18,35,23,17,29,31,8,11,16,37,13,7,24,1,12,25,33 ; ВИЛИТЕ ЛИВАДЕТО Г.П.ДАСКАЛА/ТЕМЕНУЖКА/ 12,14,10,8,5,4,17,3,1,9,13,7,15 ; ИГЛИКА/7-МА/ 8,14,2,5,6,10,4 ; ИСКЪР/32-РА/ 46,48,44 ; ЛИПА/10-ТА/ 2А,14А,1,4А,9,11,16,5,6,20А,8,12,2,10,3,7,18,7А,20 ; МИНЗУХАР/6-ТА/ 6,4,1,3,2,6А ; ПАТРИАРХ ГЕРМАН/9 СЕПТЕМВРИ 2,5,16,13А,2Б,18,5Г,3,5Б,6,14,1А,8,15,1,25,9,2Г,4,7,17,11,4А,11А,2В,13,17А,23,12,5А,19,21,5В ; ТРЕТИ МАРТ /3-ТА/ 1 ; ЯВОР/9-ТА/ 9,4,2,7 ;ЛОЗЕН, ОБЩ. СТОЛИЧНА ; АРДА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/ №4 20.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Кастрене по въздушни електропроводи ГЕРМАН БОГАТИР/В.З.ВРАНА-ГЕРМАН/ БОНЕ ХАДЖИБОНЕВ/БУЗЛУДЖА/ 13,9,7,11,11А ; ВИЛНА ЗОНА ЛОЗЕТО КОКИЧЕ/4-ТА/ 3,1,2,5,7 ; ПАТРИАРХ ГЕРМАН/9 СЕПТЕМВРИ 25А,27- 20.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Кастрене по въздушни 31,31,22,20,32,24,28,26,30 ; СТАРАТА ЧЕШМА/АПОСТОЛ ЯНКОВ 1,7,4,3,6,5,8,2 ; ТРЕТИ МАРТ /3- ТА/ 14А,9А,12,5,15,2,7,11,16,4,13,9,17,18,8,6,3,10,14 ;СОФИЯ ; ПЛОЩАД ИВАН ВАЗОВ електропроводи ПЛАНА МАХАЛА БУРНАСКА 4 ТУНЕЛ ; МАХАЛА ТУРМАЧКА ВИЛА,ИМОТ.569,ПОМПА,ИМОТ №419,ВОДНА ПОМПА,ЯРМОМЕЛКА,КЪЩА ; МАХ.ДЖАМБОВА ВИЛА,3 ; МАХ.ЧОРБАДЖИЙСКА УПИ ІІІ-31, КВ.11 21.05. 2019 09:00 - 16:30 Изнасяне на електромерни табла

ПАНЧАРЕВО 22-РА Р-НТ ЛЕБЕД ; ВУКОВА КОРИЯ/ЛИЛЯНА ДИМИТРО 6,1А,3,7А,1,4 ; КУРИЯТА 7,2,4,5,9 ; ЛЕШНИК/РУМЯНЦЕВ/ 3,4,1,2,5 ; СИНИ ВИР 1,9,7,5,3 ; СТЕФАН ПЕТРОВ 2,3,1,5,7,5А ; УРВИЧ 1 ; ЮРИ ГАГАРИН 11,6,8,9,10,13,3,5,17,7,4,15А,2,15 ; ПАНЧ УЛ.25 ;СОФИЯ ; МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН 5 ; СИНИ ВИР 9 21.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Изграждане на съоръжения ПЛАНА МАХАЛА БУРНАСКА 4 ТУНЕЛ ; МАХАЛА ТУРМАЧКА ВИЛА,ИМОТ.569,ПОМПА,ИМОТ №419,ВОДНА ПОМПА,ЯРМОМЕЛКА,КЪЩА ; МАХ.ДЖАМБОВА ВИЛА,3 ; МАХ.ТОДОРОВА ВИЛА,250,ПОМПА,1,КЪЩА,СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ; МАХ.ЧОРБАДЖИЙСКА МЕСТ.МЕЧИТО НПИ 024112,ВИЛА 21.05. 2019 09:00 - 16:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Изнасяне на електромерни табла БИСТРИЦА, ОБЩ. СТОЛИЧНА 04234.6938.3726 73-ТА ДО МАГИСТРАЛА ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ/69-ТА/ 18 ; ВЕДРИНА 12,1,11,8,15,5,14,16,9 А,2А,4,7,13,9,10 ; ИВАЙЛО/42-РА/ МАНАСТИР ; КЛИСУРГОВЕЦ/ЙОРДАН АПОСТОЛО 9,2,11,6,3,1,5,7,4,10,14,8 ; ЛЮЛЯК 6,4,9,3,5,1 ; МЕСТНОСТ ГОЛЕМИЯТ ЧУКАР МЛАДЕН АНГЕЛОВ/39-ТА/ 28,36,33,38,40,32,34,37,27,31,29 ; СТЕФАН СТАМБОЛОВ/НИК.ПОПОВ/ 17,9,19,14,23,8,21,22,13,16,15 А,20А,18,20,24,15,10 ; ТИНТЯВА/36-ТА/ 16,ПОМПА,18 ; УПИII-1630, КВ 88А ЧЕМШИР 7,6,4А ; ЯГОДА/56-ТА/ 13,10,12,15,7,18,8,16,6,9,14,5,11,20,19,1,17,2,4,2 А ;ЖЕЛЕЗНИЦА, ОБЩ. СТОЛИЧНА ; 68134.7110.1 854 X БЕЛИШАКО В.З ЯРЕМА ИМОТ 248 КВ. 27 В.З. ЯРЕМА УЛ.9-ТА 3 ; В.З ЯРЕМА УПИ III-289 КВ. 30 ВИЛНА ЗОНА ЯРЕМА УПИ VII-252, КВ.27 ; МЕСТН.ЕЛАТА КЪЩА,ИМОТ 75,ПЛ.000815,ПИ 29150.7110.99,ВИЛА,ВИЛА,76,СТОПАНСКА СГРАДА,ВИЛА ; МЕСТН.КОВАЧКИ КОШАРИ ВИЛА,ВИЛА,ВИЛА,1,КЛ.72-83-97 И 22-16-91 ; МЕСТН.ПЪРЖОВИ КОШАРИ М.ЗАПАЛЬЕТО 29150.7110.1192 ПИ 29150.7110.973 ПЛ.972 ТУПАНКОВИ КОШАРИ ПИ-981 ; УПИ ХVI-226, КВ.25 ХХІІ ЯРЕМА В.З.ЯРЕМА ; ЯРЕМА/20ТА/ 9,20,ВИЛА,УПИ ІХ КВ. 39,КЪЩА,УПИ 4-73 КВ 18,15,3,2,29,КВ 15 УПИ 14-24,УПИIII-148,26,УПИ24 КВ27,12-25,УПИ ХХVІ-241, КВ.27,14- 216,ВИЛА,УПИ16-24,37,ВИЛА,УПИІ-30 КВ35А,М.ВИСОКИ РИД,П-Л12 КВ3,№ . ; ЯРЕМА/20ТА/,УПИ XII,КВ.41 ;КОВАЧЕВЦИ, ОБЩ. САМОКОВ ; 1, м. високи рид 32 66,в.з Ярема,м.Високи рид 67 М.КОВАЧЕВЦИ В.З. ЯРЕМА В.З.ЯРЕМА М.ВИСОКИ РИД ПИ1 В.З.ЯРЕМА ПОЗ ИМОТ 4 УПИ II317, КВ.37 УПИ IX-317, КВ.37 ;ПАНЧАРЕВО ; УПИ XII-328,КВ.38 ;ПЛАНА ; 56624.7202.153 IX - 6 XVI-58 В.З.КАНТОНА М. ЦЪРНА ТРЕВА М. ЦЪРНА ТРЕВА ПИ 17052-ПРОГЛЕДНА ОГРАДА ; МАХАЛА БУРНАСКА МАХАЛА ЕЛАТА,15 ВИЛА,ВИЛА,СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА,КЪЩА,ПИ 155,1,4 22.05. 2019 14:30 - 16:30Ремонт на електрически съоръжения

ТУНЕЛ ; МАХАЛА ВЕЛЧЕВА МАХАЛА СЛАВКОВА ВИЛА ; МАХАЛА ТУРМАЧКА ВИЛА,ИМОТ.569,ПОМПА,ИМОТ №419,ВОДНА ПОМПА,ЯРМОМЕЛКА,КЪЩА ; МАХАЛА ЧАРШИЙСКА УПИ VІІ-9 КВ.7,ВИЛА,,,КЪЩА,УПИ XVI,ВОДНА ПОМПА ; МАХ.ГОРНА КАЛЕНДАРОВА МАХ.ДЖАМБОВА ВИЛА,3 ; МАХ.КАЛЕНДАРОВА 2,ВИЛА,КЪЩА,1,ВИЛА,1,ВИЛА,2 ; МАХ.КЬОСЕВА ВИЛА ; МАХ.МАНЧЕВА МАХ.МАСОВА ВИЛА,ПОМПА,ВИЛА,ВИЛА,2,РАБОТИЛНИЦА,КЪЩА,ВИЛА,КЪЩА ; МАХ.НОВАЧКА ВИЛА ; МАХ.РИДЖОВА ВИЛА,ВИЛА,ИМОТ 180,КЪЩА ; МАХ.ТОДОРОВА ВИЛА,250,ПОМПА,1,КЪЩА,СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ; МАХ.ЧОРБАДЖИЙСКА ВИЛА,МЕСТ.МЕЧИТО НПИ 024112,ВИЛА ; ПИ 976 УПИ ІІІ-31, КВ.11 ЛЕБЕДА 22.05. 2019 09:15 - 16:00 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Изграждане на съоръжения ПЛАНА МАХАЛА БУРНАСКА 4 ТУНЕЛ ; МАХАЛА ТУРМАЧКА ВИЛА,ИМОТ.569,ПОМПА,ИМОТ №419,ВОДНА ПОМПА,ЯРМОМЕЛКА,КЪЩА ; МАХ.ДЖАМБОВА ВИЛА,3 ; МАХ.ТОДОРОВА ВИЛА,250,ПОМПА,1,КЪЩА,СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ; МАХ.ЧОРБАДЖИЙСКА МЕСТ.МЕЧИТО НПИ 024112,ВИЛА 22.05. 2019 09:00 - 16:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Изнасяне на електромерни табла ЖЕЛЕЗНИЦА, ОБЩ. СТОЛИЧНА МЕСТН.ЕЛАТА ВИЛА ; МЕСТН.ПЪРЖОВИ КОШАРИ ТУПАНКОВИ КОШАРИ ;ПЛАНА ; IX - 6 XVI-58 М. ЦЪРНА ТРЕВА М. ЦЪРНА ТРЕВА ПИ 17052- ПРОГЛЕДНА ОГРАДА ; МАХАЛА ЧАРШИЙСКА УПИ VІІ-9 КВ.7,ВИЛА,,,КЪЩА,УПИ XVI,ВОДНА ПОМПА ; МАХ.КАЛЕНДАРОВА 2 ; МАХ.КЬОСЕВА ВИЛА ; МАХ.МАСОВА ВИЛА,КЪЩА ; МАХ.ЧОРБАДЖИЙСКА УПИ ІІІ-31, КВ.11 22.05. 2019 09:00 - 16:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Изнасяне на електромерни табла БИСТРИЦА, ОБЩ. СТОЛИЧНА 04234.6938.3726 73-ТА ДО МАГИСТРАЛА ; ВАСИЛ ЛЕВСКИ/69-ТА/ 18 ; ВЕДРИНА 12,1,11,8,15,5,14,16,9 А,2А,4,7,13,9,10 ; ИВАЙЛО/42-РА/ МАНАСТИР ; КЛИСУРГОВЕЦ/ЙОРДАН АПОСТОЛО 9,2,11,6,3,1,5,7,4,10,14,8 ; ЛЮЛЯК 6,4,9,3,5,1 ; МЕСТНОСТ ГОЛЕМИЯТ ЧУКАР МЛАДЕН АНГЕЛОВ/39-ТА/ 28,36,33,38,40,32,34,37,27,31,29 ; СТЕФАН СТАМБОЛОВ/НИК.ПОПОВ/ 17,9,19,14,23,8,21,22,13,16,15 А,20А,18,20,24,15,10 ; ТИНТЯВА/36-ТА/ 16,ПОМПА,18 ; УПИII-1630, КВ 88А ЧЕМШИР 7,6,4А ; ЯГОДА/56-ТА/ 13,10,12,15,7,18,8,16,6,9,14,5,11,20,19,1,17,2,4,2 А ;ЖЕЛЕЗНИЦА, ОБЩ. СТОЛИЧНА ; 29150.7110.1236.1 68134.7110.1 854 X БЕЛИШАКО В.З ЯРЕМА ИМОТ 248 КВ. 27 В.З. ЯРЕМА УЛ.9-ТА 3 ; В.З ЯРЕМА УПИ III-289 КВ. 30 ВИЛНА ЗОНА ЯРЕМА УПИ VII-252, КВ.27 ; МЕСТН.ЕЛАТА КЪЩА,ИМОТ 75,ПЛ.000815,ПИ 29150.7110.99,ВИЛА,ВИЛА,76,СТОПАНСКА СГРАДА,44,ВИЛА,ВОДНА ПОМПА,КЪЩА,ВИЛА ; МЕСТН.КОВАЧКИ КОШАРИ ВИЛА,ВИЛА,ВИЛА,1,КЛ.72-83-97 И 22-16-91 ; МЕСТН.ПЪРЖОВИ КОШАРИ М.ЗАПАЛЬЕТО 29150.7110.1192 ПИ 29150.7110.973 ПЛ.972 ТУПАНКОВИ КОШАРИ ПИ-981 ; УПИ ХVI-226, КВ.25 22.05. 2019 08:15 - 10:30 ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Ремонт на електрически съоръжения ХХІІ ЯРЕМА В.З.ЯРЕМА ; ЯРЕМА/20ТА/ 9,20,ВИЛА,УПИ ІХ КВ. 39,КЪЩА,УПИ 4-73 КВ 18,15,3,2,29,КВ 15 УПИ 14-24,УПИIII-148,26,УПИ24 КВ27,12-25,УПИ ХХVІ-241, КВ.27,14- 216,ВИЛА,УПИ16-24,37,ВИЛА,УПИІ-30 КВ35А,М.ВИСОКИ РИД,П-Л12 КВ3,№ . ; ЯРЕМА/20ТА/,УПИ XII,КВ.41 ;КОВАЧЕВЦИ, ОБЩ. САМОКОВ ; 1, м. високи рид 32 66,в.з Ярема,м.Високи рид 67 М.КОВАЧЕВЦИ В.З. ЯРЕМА В.З.ЯРЕМА М.ВИСОКИ РИД ПИ1 В.З.ЯРЕМА ПОЗ ИМОТ 4 УПИ II317, КВ.37 УПИ IX-317, КВ.37 ;ПАНЧАРЕВО ; УПИ XII-328,КВ.38 ;ПЛАНА ; 56624.7202.153 IX - 6 XVI-58 В.З.КАНТОНА М. ЦЪРНА ТРЕВА М. ЦЪРНА ТРЕВА ПИ 17052-ПРОГЛЕДНА ОГРАДА ; МАХАЛА БУРНАСКА МАХАЛА ЕЛАТА,15 ВИЛА,ВИЛА,СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА,КЪЩА,ПИ 155,1,4 ТУНЕЛ ; МАХАЛА ВЕЛЧЕВА МАХАЛА СЛАВКОВА ВИЛА ; МАХАЛА ТУРМАЧКА ВИЛА,ИМОТ.569,ПОМПА,ИМОТ №419,ВОДНА ПОМПА,ЯРМОМЕЛКА,КЪЩА ; МАХАЛА ЧАРШИЙСКА УПИ VІІ-9 КВ.7,ВИЛА,,,КЪЩА,УПИ XVI,ВОДНА ПОМПА ; МАХ.ГОРНА КАЛЕНДАРОВА МАХ.ДЖАМБОВА ВИЛА,3 ; МАХ.КАЛЕНДАРОВА 2,ВИЛА,КЪЩА,1,ВИЛА,1,ВИЛА,2 ; МАХ.КЬОСЕВА ВИЛА ; МАХ.МАНЧЕВА МАХ.МАСОВА ВИЛА,ПОМПА,ВИЛА,ВИЛА,2,РАБОТИЛНИЦА,КЪЩА,ВИЛА,КЪЩА ; МАХ.НОВАЧКА ВИЛА ; МАХ.РИДЖОВА ВИЛА,ВИЛА,ИМОТ 180,КЪЩА ; МАХ.ТОДОРОВА ВИЛА,250,ПОМПА,1,КЪЩА,СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ; МАХ.ЧОРБАДЖИЙСКА ВИЛА,МЕСТ.МЕЧИТО НПИ 024112,ВИЛА ; МЕСТНОСТ ЕЛАТА ПИ 976 УПИ ІІІ-31, КВ.11 ;САМОКОВ ; IV-324,кв.38 XII-5 КВ.12 ; В.З. ЯРЕМА В.З. ЯРЕМА УПИ VI, КВ. 37 В.З. ЯРЕМА УПИ XVII-227 КВ.25 В.З.ЯРЕМА УПИ XVI-28 КВ.15 В.З.ЯРЕМА УПИ XXII-176 КВ.23 УПИ XI-178,КВ.22 В.З.ЯРЕМА ЯРЕМА ;СОФИЯ ; 1-ВА 30,УПИ ІV КВ.41 ІІ ; 2-РА/278/ 6 ; КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 166 ; В.З. ЯРЕМА,3 В.З. ЯРЕМА ПЛАНА МАХ.КАЛЕНДАРОВА 1,ВИЛА ; МАХ.МАНЧЕВА 22.05. 2019 08:15 - 16:30 Ремонт на електрически съоръжения

ЖЕЛЕЗНИЦА, ОБЩ. СТОЛИЧНА МЕСТН.ЕЛАТА ВИЛА ; МЕСТН.ПЪРЖОВИ КОШАРИ ТУПАНКОВИ КОШАРИ ;ПЛАНА ; IX - 6 XVI-58 М. ЦЪРНА ТРЕВА М. ЦЪРНА ТРЕВА ПИ 17052- ПРОГЛЕДНА ОГРАДА ; МАХАЛА ЧАРШИЙСКА УПИ VІІ-9 КВ.7,ВИЛА,,,КЪЩА,УПИ XVI,ВОДНА ПОМПА ; МАХ.КАЛЕНДАРОВА 2 ; МАХ.КЬОСЕВА ВИЛА ; МАХ.МАСОВА ВИЛА,КЪЩА ; 37А,2,21,5,4,3,27,10,6,19,15,9,26,39,14,18,35,23,17,29,31,8,11,16,37,13,7,24,1,12,25,33 ; ВИЛИТЕ 23.05. 2019 09:00 - 16:00  Кастрене по въздушни

ЛИВАДЕТО Г.П.ДАСКАЛА/ТЕМЕНУЖКА/ 12,14,10,8,5,4,17,3,1,9,13,7,15 ; ИГЛИКА/7-МА/ 8,14,2,5,6,10,4 ; ИСКЪР/32-РА/ 46,48,44 ; ЛИПА/10-ТА/ 2А,14А,1,4А,9,11,16,5,6,20А,8,12,2,10,3,7,18,7А,20 ; МИНЗУХАР/6-ТА/ 6,4,1,3,2,6А ; ПАТРИАРХ ГЕРМАН/9 СЕПТЕМВРИ 2,5,16,13А,2Б,18,5Г,3,5Б,6,14,1А,8,15,1,25,9,2Г,4,7,17,11,4А,11А,2В,13,17А,23,12,5А,19,21,5В ; ТРЕТИ МАРТ /3-ТА/ 1 ; ЯВОР/9-ТА/ 9,4,2,7 ;ЛОЗЕН, ОБЩ. СТОЛИЧНА ; АРДА/В.З.ВРАНА-ЛОЗЕН/ №4 електропроводи ГЕРМАН БОГАТИР/В.З.ВРАНА-ГЕРМАН/ БОНЕ ХАДЖИБОНЕВ/БУЗЛУДЖА/ 13,9,7,11,11А ; ВИЛНА ЗОНА ЛОЗЕТО КОКИЧЕ/4-ТА/ 3,1,2,5,7 ; ПАТРИАРХ ГЕРМАН/9 СЕПТЕМВРИ 25А,27- 31,31,22,20,32,24,28,26,30 ; СТАРАТА ЧЕШМА/АПОСТОЛ ЯНКОВ 1,7,4,3,6,5,8,2 ; ТРЕТИ МАРТ /3- ТА/ 14А,9А,12,5,15,2,7,11,16,4,13,9,17,18,8,6,3,10,14 ;СОФИЯ ; ПЛОЩАД ИВАН ВАЗОВ 23.05. 2019 09:00 - 16:00 ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Кастрене по въздушни електропроводи ПЛАНА МАХАЛА БУРНАСКА 4 ТУНЕЛ ; МАХАЛА ТУРМАЧКА ВИЛА,ИМОТ.569,ПОМПА,ИМОТ №419,ВОДНА ПОМПА,ЯРМОМЕЛКА,КЪЩА ; МАХ.ДЖАМБОВА ВИЛА,3 ; МАХ.ТОДОРОВА ВИЛА,250,ПОМПА,1,КЪЩА,СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ; МАХ.ЧОРБАДЖИЙСКА МЕСТ.МЕЧИТО НПИ 024112,ВИЛА 23.05. 2019 09:00 - 16:30  Изнасяне на електромерни табла

Община ПОДУЯНЕ СОФИЯ

571-ВА/КВ.ЛЕВСКИ/ 1А ; XVII-147,КВ.25 ЛЕВСКИ ЗОНА Г 10,1,ДО 10 ; ПОП ГРУЮ 104Б,106А ПАВ.ЗАКУСКИ ПРЕД МАГ.ДОМКО,ПЛУВНО РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС 20.05. 2019 08:45 - 16:30 ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Ремонт на електрически съоръжения СОФИЯ БОТЮ ПЕТКОВ 22,65 ; КОНСТАНТИН ФОТИНОВ ТП ДО БЛ.23А,23 ; СТЕФАН БОГОРИДИ 77 ; СУХАТА РЕКА 1 22,23А,О 22,25,23,24 ; ТОДОРИНИ КУКЛИ ДО БЛ.22 20.05. 2019 09:00 - 16:15  Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ 2 ; СУХАТА РЕКА 30,29 ; ЦАРЕВА ЛИВАДА 30 20.05. 2019 09:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ БЕЗИМЕННА 10 ; ВОДНЯНКА 9,10,10А ; ДАН КОЛОВ 14,3,14А,8А,4,6,12,10,8,2,3А ; ЛАВАНДУЛА 21А,21,23,19А,15,9,13,17,15А,19,11 ; РЕЗБАРСКА 3 20.05. 2019 09:00 - 16:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна/реконструкция на електромерни табла СОФИЯ БЕЗИМЕННА 10 ; ВОДНЯНКА 9,10,10А ; ДАН КОЛОВ 14,3,14А,8А,4,6,12,10,8,2,3А ; ЛАВАНДУЛА 21А,21,23,19А,15,9,13,17,15А,19,11 ; РЕЗБАРСКА 3 21.05. 2019 09:00 - 16:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна/реконструкция на електромерни табла СОФИЯ БАЙЛОВО 9,9,120 ; БОТЮ ПЕТКОВ 80,84,89,115,85,82,115,87,85А,85А,,87А,78,86,89А,77 ; КОНСТАНТИН ФОТИНОВ 71,116 ; САВА ЦОНЕВ 15,75,13,17,74,11,30,63,16 ; СУХАТА РЕКА 105,116,78,87,115,75,120 21.05. 2019 08:30 - 16:15  Подмяна на електрически съоръжения

СОФИЯ БЕЗИМЕННА 10 ; ВОДНЯНКА 9,10,10А ; ДАН КОЛОВ 14,3,14А,8А,4,6,12,10,8,2,3А ; ЛАВАНДУЛА 21А,21,23,19А,15,9,13,17,15А,19,11 ; РЕЗБАРСКА 3 22.05. 2019 09:00 - 16:30 Подмяна/реконструкция на електромерни табла

СОФИЯ СУХАТА РЕКА 1 87,91,86,87,ТП ДО БЛ.86 22.05. 08:30 - ЧЕЗ - Инвестиционна програма - 2019 16:15 Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ СТЕФАН БОГОРИДИ 77,76 ; СУХАТА РЕКА 77 22.05. 2019 00:00 - 16:15 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна на електрически съоръжения СОФИЯ БЕЗИМЕННА 10 ; ВОДНЯНКА 9,10,10А ; ДАН КОЛОВ 14,3,14А,8А,4,6,12,10,8,2,3А ; ЛАВАНДУЛА 21А,21,23,19А,15,9,13,17,15А,19,11 ; РЕЗБАРСКА 3 23.05. 2019 09:00 - 16:30 ЧЕЗ - Инвестиционна програма - Подмяна/реконструкция на електромерни табла СОФИЯ 560-ТА/КВ.ЛЕВСКИ/ 20А,22,17А,10,8,12,18,15,24,20,16,9,26,7,19,21,17,19А ; 565- ТА/КВ.ЛЕВСКИ/ 26,13,22,15,24,20,18,16,13 ; Автостанция Изток БАБА ТОНКА 46,49,51,50,45,54А,54,52,60А,58,48,56,58А,52А ; БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ/МИЗИЯ/ ГЕН. ИНЗОВ 38А,42 ; КНЯГИНЯ ТАМАРА 26,43,38,40,42,47,44,46,46А,45 23.05. 2019 08:30 - 16:15 Подмяна на електрически съоръжения

 

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Как смятате, че трябва да е таксуването след въвеждането на новата тикет-система в София?
 • На разстояние (40%, 169 Гласове)
 • На време (12%, 53 Гласове)
 • И двете (разстояние и време) (18%, 78 Гласове)
 • Сега си е добре, да остане фиксирана цената (26%, 110 Гласове)
 • Не мога да преценя (4%, 15 Гласове)
Общо гласували: 425 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Отстраняването на аварията в метрото е за сметка на изпълнителя (......

Отстраняването на проблема в софийското метро, в участъка от станция "Театрална" до "Хаджи Димитър" ще стане за сметка н...

Прочети още keyboard_arrow_right