Ивайло Цеков, кмет на район „Искър“ пред Столица.bg: Стартираме ремонта и разширението на ул. „Димитър Пешев“ в Дружба

Ивайло Цеков, кмет на район „Искър“ пред Столица.bg: Стартираме ремонта и р

Снимка: Столица.bg

Ивайло Цеков има два пълни мандата като кмет на столичния район "Искър", а преди това е бил зам.-кмет и поема управлението на района. Той е сред най-опитните сред районните кметове,  не може да се отрече, че усилено защитава обществения интерес и този на гражданите. И в двата си мандата се справя с предизвикателствата в район "Искър" - непрекъснатите вандалски актове в парк "Дружба", на спортни площадки и др. места в района. Вероятно заради постигнатото и опазването на зеленината и междублокови пространства от застрояване, често се чува от политическите му опонентите му "разпни го". Все още не ясно дали ще се кандидатира отново за кмет на район "Искър". Пред Столица.bg Цеков разказа за свършената работа през отиващия си мандат.

 - Господин Цеков, наскоро направихте първа копка за изграждането на нов корпус към 108. ДГ „Детско царство“ – филиал. Какво предвижда проектът?
- Да, наскоро направихме първа копка, но всъщност тя е резултат от една дългогодишна работа – мина през утвърждаването в плановете на терена да е за детска градина, през отчуждаване на частни терени, които попадат в УПИ, съдебни процедури при избора на изпълнители най-накрая реализирахме т.нар. първа копка. Новата сграда предвижда помещения за нови шест групи с физкултурен салон. Това на практика е една нова детска градина, която ще бъде свързана с „топла връзка“ към старата. Планираме да бъдат реновирани всички детски площадки за групите в съществуващата и в новата сграда, с нова алейна мрежа, нова растителност и ограда. Надявам се още следващата учебна година да могат да бъдат приети деца там.

- Това е само една и последна детска градина в мандата ви. Какво всъщност свърши районната администрация и вие в частност, като кмет, за преодоляване на проблема с недостига на места в детските градини?
- От години целенасочено работим, заедно с кмета на Столична община г-жа Фандъкова в тази посока. Вече разширихме пет от осемте детски градини и успяхме да отворим над 20 нови групи за деца. Към настоящия момент няма недостиг на места за деца от 3 до 6 г. Реално чакащите, без децата, които кандидатстват за преместване, са не повече от 3 или 4. Големият недостиг, който има и трудно би могъл да се преодолее веднага, е този в яслите. Иначе, извън проектите, които вече сме стартирали – в момента тече процедура по избор на изпълнител за изграждане на нов корпус за нови 4 групи към централната сграда на 108. ДГ. Вече санирахме съществуващата сграда, а сега планираме с изграждането на разширението й, да обновим и двора с детските площадки, алейна мрежа, да добавим нова растителност, за да добие приятния и уютен вид като всички останали, които вече реновирахме. Днес например бях в 36. ДГ, чиято реконструкция завършихме в началото на този мандат – там има страхотен двор, прекрасна растителност, която е добре поддържана. Благодаря на директорите на детските градини в района, които са добри стопани на сградите, освен че се грижат добре и за децата. По отношение на детските градини това е един неспирен процес, тъй като нашият район „Искър“ става все по-атрактивен и съм сигурен, че ще има все повече и повече деца. Това ме кара да продължавам като кмет да търся варианти да разширяваме съществуващи и да строим нови детски градини. Стремим се да наваксваме, а не да изоставаме.

Кметът на "Искър" пред Столица.bg: Пазим "Дружба" от презастрояване, плануваме 3 градини

- А имате ли още варианти в района за разширяване или построяване на нови детски градини?
- Имаме сериозен пробив с още един терен за детска градина – теренът зад бл. 302 в ж.к. „Дружба 2“ на бул. „Проф. Цветан Лазаров“. Успяхме след дългогодишни обвявания на планове да се потвърди и Столичния общински съвет взе решение теренът да е за детска градина. За съжаление, собствениците на частни имоти на терена не бяха съгласни и оспорваха, както плановете, така впоследствие и отчуждаването, но то вече е факт – теренът е изцяло общинска собственост. Вече имаме изготвен инвестиционен проект и в момента текат неговите съгласувания с експлоатационните дружества и оттук насетне е въпрос на политическа воля намирането на средства за изграждането на една изцяло нова детска градина. Работим по същия начин и за още няколко терена, но те са още в ранна фаза. Затова и в началото на отговора на този въпрос, започнах с това, че усилията за новите корпуси и детски градини са дългогодишни, защото изискват много работа преди да се направи реално първата копка.

- Очевидно работите усилено за подобряването и разширяването на материалната база на детските градини, но какво правите за училищата в района? Знаем, че има две санирани, работите ли за подобряване на енергийната ефективност и на сградите на други училища?
- Краткият отговор е да! Тук мога да съобщя една добра новина – след доста дълго очакване и доста усилия, които положи районната администрация, най-накрая имаме утвърден проект по Националния план за възстановяване и устойчивост от Министерство на образованието и науката за 163. ОУ „Черноризец Храбър“. Там предвиждаме конструктивно укрепване, цялостно полагане на топлоизолация по стени, ремонт на покрив със средства, които общината с решение на Столичния общински съвет, ще добави към средствата, отпуснати по Плана. Предвиждаме и цялостно обновяване на двора – с пространствата за спорт и игра на открито, зелените площи. В момента се гордеем с постиженията на учениците в училището, сега ще направим, така че те да учат в една приятна и приветлива среда.

- Ремонтирате училища, обновявате и строите детски градини, но от година се наблюдава интензивно строителство и на жилищни сгради, особено по ул. „Обиколна“. Презастроява ли се „Дружба“, може ли този темп на застрояване да бъде овладян?
- Да, със сигурност има строителство и то доста интензивно, но презастрояване няма! Бих разделил темата на две. Едната част касае дълго обсъжданите планове за преструктуриране на вече съществуващите жилищни комплекси „Дружба 1“ и „Дружба 2“. Над 10 години провеждахме множество обществени обсъждания с жителите на района и се потвърдиха планове, при които, макар устройствената зона да позволява жилищно строителство с кота корниз 26 м, след обсъжданията с хората и решение на Общински експертен съвет по устройство на територията, в плановете беше заложено, новите жилищни сгради да са до 15 м кота корниз. Другата част на темата, засяга изцяло новите зони. Те са различни устройствени зони, но отговарят на всички законови изисквания за застрояване. Затова вероятно се създава усещането за плътно застрояване.

Кметът на Искър се срещна с недоволни от строеж и собственици на зелен терен в Дружба 1 (СНИМКИ)

- Един от ангажиментите, който поехте през 2019 г. е да разширите и реконструирате ул. „Димитър Пешев“. Тази улица поема голяма част от интензивния трафик от бул. „Цариградско шосе“, тежкотоварни автомобили минават… какво се случи с този проект?
- Трафикът там е интензивен наистина. Ул. „Димитър Пешев“ е връзка не само на Промишлената зона, откъдето минава този тежкотоварен трафик, но и връзка на четвърта и пета част на „Дружба 2“ с бул. „Цариградско шосе“. Изключително важна пътна връзка за района и ремонтът й е бил винаги приоритет за мен. След като години наред минавахме през фазите на Подробните устройствени планове, вече сме в ситуация, в която цялото трасе на ул. „Димитър Пешев“ – от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Проф. Цветан Лазаров“ е с влязъл в сила ПУП след спечелени съдебни спорове с частните собственици. В едната му част продължават процедурите по отчуждаване, защото преди общината да стане реален собственик на терените, попадащи в улицата, не може да стартира строителство. Но в другата част – от “Цариградско шосе“ до ул. „Обиколна“, вече има избран изпълнител от Столична община и до няколко седмици се надявам реконструкцията и разширението на улицата в тази част да започне. Необходимо е само Столичния общински съвет да приеме бюджета на Столична община, за да осигурят средства. А впоследствие, след отчуждаването и преминаването през съответните процедури по избор на изпълнител, ще се започне и разширението на ул. „Д. Пешев“ до бул. „Проф. Цветан Лазаров“. Изключително важно е, както за живущите, така и за трафика. Някога този път е правен по стопански способ, няма нормално легло, да не говорим за канавките, прахоляка и всичко останало, което след ремонта ще остане в миналото.

Деца и кмет обединиха усилия за по-чист парк „Дружба“ (СНИМКИ)

- Една от емблемите на район „Искър“ е парк „Дружба“ и езерото, което превърнахте в един от най-привлакателните паркове в София с много събития. Направихте неотдавна едно сериозно обновяване в парка - първи етап и какво предвижда изпълнението на втори етап от обновяването на парковото пространство?
- Тук въпросът отново опира до собствеността на терени. Да, успяхме да реализираме първи етап от реконструкцията на парка, в който всъщност направихме хубави детски площадки, фитнес и кучешки площадки, обновихме пространството около понтона, където ежегодно хвърляме кръста на Богоявление – там изградихме изцяло нова алейна мрежа и изгледна площадка към езерото. Хората го ползват особено интензивно и се наслаждават на парка. Прави ми впечатление, че го посещават не само жителите на „Искър“, но и хора от други райони на София. На територията на парка има 5 частни терена и докато не се отчуждят, няма как да се изпълни цялостният ремонт на алейната мрежа, затова до момента ги обновявахме само частично. Надявам се тази реконструкция да продължи, но за целта трябва първо да се придобие собствеността на терените от общината.

- Провеждате редица културни събития в парк „Дружба“ – преди 2 седмици имаше поредното издание на "Хоро край езерото", дни на българското кино с лятно „Кино под звездите“ - филма "Чалга" и други събития за живеещите в района?
- Да, радвам се, че лятното кино събра толкова много почитатели на българските филми. Това стана възможно, след като по мое предложение се утвърди една нова схема на различните атракциони, които могат да се случват в парка, на гърба на Дом на културата „Искър“ сме утвърдили такова място за временни сцени, където могат да се провеждат подобен тип събития.

- Район „Искър“ е един от районите с най-много подадени и одобрени проекти по програмата на Столична община „Зелена София“. Как постигнахте този успех, хората да са толкова активни?
- Винаги сме съдействали на хората при самото кандидатстване. Най-големият им мотив е, когато съседният блок е реализирал такъв проект и пространството около него е по-красиво и зелено. За периода, откакто програмата беше създадена през 2011 г. в „Искър“ са реализирани от етажните собствености над 270 проекта, а за последните 4 години около 100. Оценявам тази програма като особено успешна, тъй като хората получават от общината материали и със собствен труд и усилия облагородяват междублоковите си пространства. А, когато това се случи и се включват, колкото се може повече хора в това облагородяване, разбира се, се пази и оценява повече. И макар да е необходимо активни да са гражданите, ние съдействаме с подготовката на документите за кандидатстване, даваме идеи как да бъде направен проектът, така че да бъде оценен с по-голям брой точки. Тук е мястото да благодаря и на общинския съветник от нашия район и председател на комисията по екология към СОС – Лорита Радева, с която провеждаме активна информационна кампания сред гражданите за възможностите за реализиране на „Зелена София“.

- Столична община има и програма за премахването на т.нар. „кални точки“, която предвижда облагородяване на разкаляни пространства. На какъв принцип определяте кои междублокови пространства да облагородите?
- Много често получавам този въпрос. Обикновено отговорът опира до ресурс. Не можем да облагородим едновременно всички междублокови пространства. Определяме местата, първо, според това колко е разбито пространството, второ, по отношение на собствеността – там, където имаме общинска собственост, можем да инвестираме средства, на местата, на които имаме възстановени частни терени, не можем. Но е важно и да не се завземат повече зелени пространства за паркиране, защото образуването на т.нар. кални точки са основен източник на запрашаване на въздуха и от години темата е особено важна в София. Радвам се, че успяхме да изпълним 6 такива проекта, като в момента се работи по седми.

- Прави ми впечатление, че има места в „Дружба“, на които са изпълнени няколко проекта на Столична община – по „Зелена София“, за премахване на т.нар. кални точки и санирани блокове. Колко етажни собствености на жилищни блокове подадоха изрядна документация, за да кандидатстват по тазгодишната Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“?
- По предходната програма успяхме да санираме 12 блока. И, докато в началото хората бяха подлъгвани от недоброжелатели, че след като блоковете им се санират, жилищата им ще бъдат отнети от общината, когато първите блокове, участвали в програмата станаха готови, се засили интереса към нея. По едни или други причини тази програма приключи. Сегашната обаче е различна. Предходната беше абсолютно безвъзмездна за хората. Тук в един момент трябваше самите етажни собствености да ангажират паспортизация на сградите и да я заплатят. Съдействахме на всички етажни собствености, които имаха желание да се включат. Направихме разяснителна кампания при набирането на кандидати. Благодарен съм, че имаше такъв интерес от гражданите. За съжаление много хора се отказаха, защото им се стори сложно да убедят съседите си да вложат средства в паспортизация на сградата си и то при положение, че не е ясно дали тези средства ще бъдат възстановени. А те биха могли да се възстановят единствено и само, ако сградата получи одобрение по програмата. Девет са сградите, които кандидатстваха тази година и районната администрация подаде техните проектни предложения. Всичко се случи, за съжаление, в много кратки срокове. След като те се оценят – етажните собствености, и районите, ще имаме една нелека задача по реализация на проекта, а той има краен срок и колкото повече МРРБ се бави с оценяването и класирането на проектите, толкова повече за всички нас се намалява крайния срок за реализацията му. Така че се надявам във възможно най-кратки срокове МРРБ да излезе с класиране поне на първата фаза, за да могат да стартират процедурите.

- Господин Цеков, през лятото граждани от Дружба 1 ви потърсиха за съдействие за детска площадка, която по регулация трябва да стане паркинг и вие се отзовахте, и на място се срещнахте с хората, защо? 

- Да, отидох на място на детската площадка и се срещнах с хора, разговаряхме и им обясних цялата процедура и какво трябва да се направи. Това ми е практика да се срещам с хората на място, нали затова работим, за да осигурим на гражданите комфорт и красиви места там където живеят. Старая се винаги за откликвам на предложенията на гражданите и с тях да обсъждаме проблемите и да търсим възможните решения. В момента, в края на тази детска площадка се паркират коли и целия терен е отреден за паркинг. Но хората не искат да се махнат колите, те искат да се запази детската площадка и да се ремонтира настилка, защото е много компроментирана, и да се запази сегашното положение, покрая пак да се паркира. Ще направим всичко възможно да удовлетворим желанието. Защото когато отидох на място, наистина имаше много майки с колички и дечица.  

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

За кого ще гласувате за кмет на София на балотажа в неделя?
 • Васил Терзиев (42%, 188 Гласове)
 • Ваня Григорова (36%, 161 Гласове)
 • Не подкрепям никого (13%, 57 Гласове)
 • Ще отида за гъби (9%, 42 Гласове)
Общо гласували: 448 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2,21747
 • USD
  2,00516
 • CAD
  1,48428
 • CHF
  2,04478
 • JPY
  1,40273
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Обърнете повече внимание на вътрешната красота днес – кожен салон, затоплящи се седалки, климатроник …

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Нови тротоари и в Дружба 1, първите са покрай училища и детска гр......

Изцяло нови тротоари вече има и в столичния Дружба 1, район Искър, видя Столица.bg. Те са по ул. 5027-ма, на която се на...

Прочети още keyboard_arrow_right