Кметът на Надежда пред Столица.bg: Искам да се реши проблемът с 800 незаконни гаражни клетки (СНИМКИ)

photo_library
 • Кметът на район Надежда инж. Димитър Димов

  Снимка: Столица.bg

 • Кметът на район Надежда инж. Димитър Димов

  Снимка: район Надежда

 • Кметът на район Надежда инж. Димитър Димов

  Снимка: район Надежда

 • Кметът на район Надежда инж. Димитър Димов

  Снимка: Столица.bg

 • Кметът на район Надежда инж. Димитър Димов

  Снимка: Столица.bg

 • Кметът на район Надежда инж. Димитър Димов

  Снимка: Столица.bg

До 2020 г. термалната зона Надежда-Свобода трябва да се проучи и да се разгледат възможностите за експлоатация, надява се инж. Димитър Димов

Инж. Димитър Димов е кмет на район "Надежда" от 2007 г. По време на управлението му районът бе включен в един от най-големите европейски проекти УРБАН като представител на Столична община. През есента приключи етап от реконструкцията на Северен парк, а тези дни ще се възобновят дейностите. Обновяването на кварталите в "Надежда" продължава, както и подобряване на инфраструктурата. Инж. Димов е от хората, които трудно се спират на едно място. Наясно е с проблемите на гражданите в района, решава ги, доколкото е във възможностите му и ежедневно обикаля, за да инспектира действащите ремонти. Той е на 52 години и е завършил Техническия университет със специалност "Механично уредостроене". През есента води преговори със собственици на терени, които се съгласиха земята да остане като част от Северния парк. За проблемите в район "Надежда", проектите и ремонтите инж. Димов разказва пред Столица.bg.

- Инж. Димов, каква е Вашата оценка за включването на район „Надежда“ като представител на Столична община в проект URBiNAT?

- Проект URBiNAT е една изключителна възможност за район „Надежда“- да бъде свързан с темите здравословен и активен начин на живот. Екипът вече започна работа по приоритетните теми: намиране на природосъобразни решения в четири области: енергия, вода, зеленина /природа и храна/ природа. В края на януари 2019 г., София беше домакин на международна работна среща с участието на над 80 експерти от градовете-партньори в проекта. Обсъдихме възможностите за реализация на идейните предложения на столицата, а нашите партньори споделиха добри практики от своята дейност. Използвам възможността заявя, че разчитам на активното участие на жителите на район „Надежда“, представителите на детски градини, училища и културни институции, с чието съдействие можем да реализираме иновативни и полезни локални проекти.

- Реализирането на проекта с какво ще промени кварталите в Надежда?

- С бюджет от 1.2 млн. евро в рамките на проекта, Столична община се насочва към част от район „Надежда“ в непосредствена близост до „Зеления здравословен коридор“ - от транспортен възел „Надежда“, през Надежда 2 и Толстой, до Свобода. С проект URBiNAT ще надградим пълната промяна в облика на 5 училища и 5 градини в район „Надежад“, част от проект „Изграждане, основен ремонт, реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ .

- Преминаха публични обсъждания на ПУП и ПУР , от какво най-често са недоволни гражданите?

- През 2015 г. , Столична община започна изработване на ПУП и идеен работен проект за бул. „Рожен“, в частност ул.“Далия“. На този етап, ПУП на ул.“Далия“ влезе в сила, приключихме с изкупуването на имоти. Всеки момент очакваме да излезе оценка за отчуждаване на останалите терени, които са в обхвата на булеварда. Вече преминаха обсъжданията на задание за изработване на проект на изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) за бул. „Рожен от м. „ПЗ Илиянци запад“ до р. Блато и ПУП-парцеларен план на бул. Рожен в участъка от р. Блато до „Софийски околовръстен път“. Те се проведоха при конструктивен диалог с гражданите, като се надявам това да продължи и да се включат още по-активно в следващите етапи. Проектът ще е голям плюс за района, тъй като в момента улиците, по които се движат транспортните средства, не могат да поемат целия трафик. За съжаление, процесът по отчуждаване на имоти е бавен, но със задължителен характер.

- Коя е проблемната зона в район "Надежда" и какво трябва да се промени там?

- Като наш работен приоритет бих посочил темата с недостатъчните паркоместа в район „Надежда“ – имаме готов проект за паркинг за 240 автомобила в жк "Надежда" 3. Ще настоявам за намиране на решение на незаконните постройки-гаражни клетки, които са около 800 на брой на територията на района. Все още актуален ПУП нямат Северен парк, който е с действащ план от 1963 г и НПЗ „Военна рампа“ – запад, с план от 1959 г. Необходимо е да отговорим на нуждите на съвременното общество, затова стартирахме процедури и за тях.

- Във вашия район се ремонтират 11 от общо 26 детски градини и училища в гр. София, финансирани по ОП „Региони в растеж“. Има ли други градини и училища, които трябва да се обновят?

- С реализирането на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”, финансиран от ОП „Региони в растеж“ обновяваме по-голямата част от училищата и градините в район „Надежда“ . На финален етап сме от строително-ремонтните дейности в петте сгради на детски градини – в периода април-май обектите ще бъдат въведени в експлоатация. Според работния график училищата трябва да са готови октомври 2019 г. По същия проект имаме и две сгради, в които през 2019 г, ще стартират строително-ремонтните дейности. Това са втората сграда на 90 ДГ „Веса Паспалеева“ и 102 ОУ „Панайот Волов“.

- Предвижда ли се изграждането на Детски и спортни площадки и къде в район „Надежда“?

- Разширяваме възможностите за масов спорт с предстоящо откриване на модерен микрокомплекс с 3 терена за микрофутбол в жк „Свобода“, до бл. 30. Комплексът, изграден по програма FIFA Forward, ще бъде експлоатиран от Българския футболен съюз. Приходите ще бъдат използвани за поддръжка и евентуални бъдещи реновации на игрищата. Площадките ще бъдат произведени според всички международни изисквания за професионален терен (с изключение на размерите). Вярвам, че наша отговорност е да създадем условия на децата и младежите да спортуват. Заедно с екипа ми ще организираме различни спортни прояви и турнири на открития комплекс.

През 2019 г. реализираме изграждане и възстановяване на 6 детски площадки на територията на район „Надежда“. Те са в ж.к. „Надежда“ 4 ч., пред бл.459, кв. „Лев Толстой“, между бл.54 и бл.55, кв.“Требич“, между ул.“Филип Миланов“ и ул.“Спортист“, ж.к.“Лев Толстой“, между бл.3 и бл.5, кв. „Свобода“, между бл.14 и бл.15, ж.к. „Надежда“- 1ч., до бл.160. Използвам възможността да призова гражданите да опазват обществените места за отдих и игра на децата.

- Достатъчни ли са местата в детските градини и яслите в района?

- С изменението в Наредбата за прием в детските градини и яслите в Столична община от 2019 г., оптимизирахме процеса на кандидатстване. Правилата са ясни и детайлно описани в Информационната система за обслужване на детските заведения в Столична община. През тази година ще се класират около 13 800 деца в системата на детските градини в Столична община, което е с около 3000 повече от миналата година. В район „Надежда“ изпитваме недостиг на места само в яслени групи за деца от 1 до 3 години. През последните години изградихме 1 нова детска градина в Надежда 1 – 172 ДГ „София“ и две допълнителни сгради към 171 ДГ „Свобода“, с което открихме приблизително 500 нови места в детските ни градини

- Намаляването на броя на децата създаде финансов проблем за издръжката на градините, как според вас ще се справят районните кметове?

- Районните кметове имат контролни функции в процеса на разходването на средствата в детските градини. Ние не сме страна по договаряне на формулата за разпределение бюджета в местни дейности. За дванадесетте детски градини от район "Надежда", в сравнение с миналата учебна година, разликата в броя на децата е 126, при общ брой 3013 деца за тази учебна година. Тази разлика ще намали общата сума на издръжката със 180 000 лв. Това включва храна, материали, услуги, текущи ремонти, застраховки на сградите. В момента се реализират мащабни ремонти от проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София и в 7 сгради на детски градини ще се намалят разходите за електрическа енергия, вода, отопление. През изминалите години санирахме други 5 сгради на детските градини, които не са включени в този проект. Там е подменена дограма и са извършени ремонтни дейности, подобряващи състоянието им. В допълнение, за всички сгради на детските градини в района провеждаме енергиен мениджмънт от 2015/16 г.

- Колко общински жилища има в район Надежда и колко са чакащите?

- На територията на район „Надежда“ има 604 общински жилища, а картотекираните граждани през 2018 г. са 116, през 2019 г. са 121. Стремим се да отговорим на нуждите на картотекираните, при спазване на общинските наредби.

- С кой проект се гордеете най-много?

- През изминалите 11 години имах възможността да реализирам десетки проекти, ключови за развитието на район „Надежда“. Имаме пилотни инициативи в различни приоритетни сектори на Столична община като екология, образование, инфраструктура. Бих отличил Проекта за обновяване на Северен парк – през 2015 г. ремонтирахме частта от бул. „Никола Жеков“. В момента се работи в частта откъм жк „Свобода“. Северен парк е зеленото сърце на квартала и се радвам, че допринасяме за по-приятни мигове на гражданите в него. В чисто човешки и емоционален план, се радвам, че реализирахме благотворителната кампания „Обединена Надежда за Вяра и Виви“. УСпяхме да подкрепим и две деца от „Надежда“, които се борят с тежки диагнози.

- Какво искате още да промените в района?

- Искам да променим отношението и грижата на хората към изградените обекти, към новите съоръжения в града ни. Ако не проявим гражданска съвест и активна позиция по обществени въпроси, инвестициите практически се обезценяват.
Ние, като общинска администрация, градим за хората, стремим се да подобрим качеството на техния живот, не инвестираме самоцелно.

- Колко минерални извора има в район Надежда, къде и за какво се използват?

- Има краткосрочната програма на Столична община, предложена от Направление „Архитектура и градоустройство“. Според нея до 2020 г. термалната зона Надежда-Свобода трябва да се проучи и да се идентифицират възможностите за експлоатация. След балнеологичната оценка за качеството на водата, ще се направят предпроектни и проектни изследвания за изграждане на геотермална инсталалация за отопление на общинските сгради, училища и детски градини.

- Достатъчен ли е басейнът в 153 училище за деца и младежи в района?

- В сградата на 153 Спортно училище „Неофит Рилски“ има закрит басейн, стопанисван от Ученическа спортна школа „София“. Размерът и капацитетът му не отговарят на нуждите на децата и младежите от район „Надежда“, затова търсим алтернативни възможности за изграждане на подходящо съоръжение. В тази връзка, ни предстои проучване на минералния извор до 15 СУ „Адам Мицкевич“ и привличане на целеви инвестиции за реализиране на подобен мащабен, но важен за нас проект.

- Кога ще приключи реконструкцията на Северен парк?

- Очаквам, през пролетта на 2020 г., реновацията на Северен парк от страната на кв. „Свобода“ да е готова. В началото на април, подновяваме строително-ремонтните дейности и ще положим максимални усилия да финализираме този значим за район „Надежда“ проект.

- Ще се кандидатирате отново за кмет на район Надежда и защо?

- В момента работим в посока успешна кампания за Евроизбори 2019 , предстоят номинациите на ПП ГЕРБ за кметове и общински съветници за Местни избори 2019. След провеждане на консултации с местните структури и анализ на предложенията от страна на политическото ръководство, ще имаме номинирани кандидати. Имам доверието на гражданите на район „Надежда“ вече 11 години и за мен това е най-голямата победа.

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще избере ли СОС председател?
 • Да, ще избере (17%, 19 Гласове)
 • Няма да избере (27%, 30 Гласове)
 • Да, на ротационен принцип (12%, 13 Гласове)
 • Ще има нови избори (32%, 35 Гласове)
 • Ще почакаме до пролетта (12%, 13 Гласове)
Общо гласували: 110 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2,21747
 • USD
  2,00516
 • CAD
  1,48428
 • CHF
  2,04478
 • JPY
  1,40273
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Умът ти е като някое дистанционно, винаги липсва, когато ти трябва.

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Зимен фестивал на традициите в София: Шампионка по баници за трет......

Трета поредна титла за най-вкусна баница спечели Цветанка Недкова от Требич на Зимния фестивола на традициите в кв. Илия...

Прочети още keyboard_arrow_right