Кметът на Лозенец пред Столица.bg: Новите квартали на "Лозенец" изпитват огромна нужда от благоустрояване

Кметът на Лозенец пред Столица.bg: Новите квартали на "Лозенец" изпитват ог

Снимка: Столица.bg

Безсъвестни предприемачи си спестяват средствата за извозването на пръст и отпадъци и утежняват живота на жителите в новите квартали, правят по-трудно облагородяването, сподели Константин Павлов

Столица.bg продължава поредицата с интервюта с кметовете на 24-те района на Столична община. Днес кметът на "Лозенец"-Столична община Константин Павлов разказва за предизвикателствата бързо да решава наследи проблеми в района, както и да удовлетвори сигналите на гражданите. Той има ясна визия за развитието на централния район на Столична община и вече е експериментирал с модерна технология за ремонта на ул. "Кожул планина". Болката му обаче и отчуждаване на частни имоти за улици и облагородяване на новите квартали в Лозенец и недобросъвестни инвеститори.

 - Господин Павлов, кой е новият значим обект в район "Лозенец" през 2020 г.?

- През 2020 г., в старата част на района извършихме основен ремонт на ул. „Кожух планина“ по експериментална технология. Улицата е павирана, а чест проблем по павираните улици в София е потъването на част от паважната настилка, при което улицата става на вълни. Затова, при основния ремонт първо беше поставена подложка от порест бетон, върху която бяха наредени паветата. Тази технология осигурява много по-дълъг експлоатационен срок на настилката, както и много по-голяма товароносимост. В допълнение, бяха обновени подземните комуникации и беше поставено модерно улично осветление. Сега разполагаме с една улица, която да бъде като образец за изграждане на подобни улици в цяла София.

- Какви затруднения и на кой обект имахте през 2020 година?

- В квартал „Кръстова вада” - изток, завършваме нова сграда на детска градина. Работата се е движила на приливи и отливи няколко години подред. Ние заварихме обекта напълно замразен поради натрупани взаимни претенции между възложител и строител, през пролетта карантината остави част от бригадите у дома, а доставката на оборудване беше затруднено. Положихме големи усилия да вкараме документацията в ред, да постигнем добри работни взаимоотношения с изпълнителя, отпушихме процеса и вървим към успешен финал.

- Колко нови сгради на детски градини се строят във вашия район?

- Както споменах, довършва се една сграда на детска градина в „Кръстова вада“ и в момента се подготвят документите за разширението на три детски градини в по-старата част на Лозенец.

- Кога ще бъдат готови градините и за колко места са?

- Започнахме процедурите по възлагане на проектирането в края на на 2020 г. , ще продължим в началото на 2021 г., с желанието да започнем с реалното строителство в края на тази година с хоризонт за въвеждане в експлоатация през 2022 г. В момента подготвяме обществените поръчки за съответните дейности. Всъщност, трите разширения се различават значително - в случаят на 192 ДГ „Лозичка“ става дума за надстройка за една група. Тя може да се случи сравнително бързо, като в движение ще реши и въпроса с нечетния брой групи в момента, който води до приемането на само една група веднъж на четири години. При ДГ 193 “Славейче” ще изградим нова постройка, в която ще се помещават физкултурен и музикален салон. Освен основната си функция, ще осъществява и връзката между двата корпуса на детската градина, които в момента не разполагат с топла връзка, въпреки че физически изглеждат като едно цяло. Пристройката ще позволи да се освободят две помещения за групи в основната сграда, които в момента са пригодени за салони. При 141 ДГ „Славейкова поляна“ първоначалната идея беше за надстройка на съществуващата сграда, но след няколко посещения на място, стигнахме до извода, че по-удачен вариант би било да се изгради нова постройка в неизползваната част от двора. Така ще можем да оградим и обезопасим частта от двора в която ще се изгражда новата сграда, а през това време детската градина ще може да продължи да функционира.

- Кои от стратегическите инфраструктурни проекти на Столична община попада във вашия район, започнало ли е строителството и кога трябва да е готов?

- На територията на района попада продължението на бул „Тодор Каблешков“ – бул. „Филип Кутев“. В момента булевардът е частично изграден от бул. „Черни връх“ до р. Драгалевска, а през 2021 г. в бюджета на Столична община е залегнало продължението до ул. „Сребърна“. Като „стратегически“ е определен и ремонтът на бул. „Джеймс Баучер“, който е добавен в списъка с резервни проекти, финансирани със заем от Европейската инвестиционна банка. На територията на района попада и евентуалното удължаване на синия метродиаметър след метростанция „Витоша“. За съжаление, засега плановете по продължаването на линията през кв „Кръстова вада“, кв „Витоша - ВЕЦ Симеоново“ до „Студентски град“ съществуват единствено като идеен проект.

- Как се отрази епидемията от COVID-19 на вашия район?

- Епидемията се отрази негативно навсякъде, включително и в „Лозенец“. Строителните дейности се забавиха, а някои от тях бяха отложени от 2020 за 2021 г. В същото време станахме свидетели на един неочакван позитивен ефект – като че ли след началото на противоепидемичните мерки гражданите започнаха много по-силно да чувстват градската среда около себе си и да се вълнуват от проблемите ѝ. След затварянето на заведенията за обществено хранене, повечето магазини, барове и други места за развлечение, гражданите на Лозенец започнаха да прекарват същото свободно време на открито – в парковете и в публичните пространства. Множество сигнали предизвикаха шумните ремонти, невъзможността за достъп до парковете в началото на пандемията, както и въпросите на чистотата, хигиената и озеленяването. За съжаление и смъртността изглежда значително по-висока от тази през 2019 г.

- Колко и какви електронни услуги извършва районната администрация?

- Районната администрация към момента извършва около 70 услуги електронно. За по-голямата част от тях се изисква електронен подпис, като заявления могат да се подават през портала за електронни услуги на Столична Община. Районната администрация е регистрирана и в системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. В момента тече и процедура по обновяване на списъка с услуги, които предлагаме чрез нея.

- Какво не успяхте да реализирате през 2020 г.

- С огромно съжаление констатирам, че отчуждаванията на терени за улици, обществени пространства, детски и учебни заведения и зелени площи вървят изключително бавно и дори програмата за отчуждаване и изкупуване на терени, приета от Столичен общински съвет за 2020 година беше изпълнена само частично. Новите квартали на Лозенец продължават да изпитват огромна нужда от благоустрояване, от озеленяване, от детски и учебни заведения, от различни видове услуги. Поради липса на финансиране не успяхме да ремонтираме детските площадки, да осигурим по-добра пътна безопасност около детските и учебните заведения, да възстановим множество тротоари и улици. Булевард „Джеймс Баучер“ не попадна в основния списък на капиталовата програма на Столична община, въпреки належащата нужда от основен ремонт дълги години наред.

- Кое е най-належащото в момента във вашия район и какво ви забавя за решаването?

- Натрупаните проблеми в район Лозенец са дългогодишни и тежки. Най-належащи са мащабните инвестиции в благоустрояването на новите квартали, като се започне от придобиването на съответните имоти от частните собственици. Много се надявам на съдействието на Столичния общински съвет и Направление архитектура и градоустройство тези процеси да вървят с изпреварващи темпове. За да изравним качеството на градската среда в старите и в новите квартали на района са необходими масови инвестиции в придобиване на терени и в строителство на публична инфраструктура, защото 2020 г. беше нулева година за големите инфраструктурни проекти на територията на района. Не успях да убедя и Столичния общински съвет да се обърне с лице към нуждите на хората от района.

- Кои квартали очаквате и има желание за строителство?

- Лозенец е един от най-динамично развиващите се райони в София. Две трети от територията му в момента на практика представлява огромна строителна площадка – това са кварталите „Витоша - ВЕЦ Симеоново“, „Кръстова вада“ и „НПЗ Хладилника“. Частните инвестиционни намерения са изключително активни и общината не успява да догонва чрез своите инвестиции с цел адекватното обслужване на територията.

- Какъв бюджет ви е необходим за 2021 г. за решаването проблеми за инфраструктурата, ремонти на улици и тротоари, градини, училища, паркове?

- Средствата, необходими да бъдат решени основните проблеми на инфраструктурата, зелените площи и общинските обекти в района според изчисленията на районната администрация възлизат на над един милиард лева. Разбирам, че тази сума звучи шокиращо, но нека си дадем сметка, че населението на Лозенец е сравнимо с това на средноголям областен град и че две трети от територията му е на практика неблагоустроена. А това число е базирано всъщност на сравнително консервативни оценки за необходимите работи и придобивания на имоти. Сумата е толкова голяма и работата толкова много, че дори да се изсипят наведнъж парите, ще натоварим проектантския и строителния бранш с работа за години напред, докато се завършат най-належащите проекти. Затова всяка пропусната година представлява почти непоправима загуба за гражданите на Лозенец.

- Има ли нов парк или зелено пространство в Лозенец?

- В Лозенец се намира голяма територия, определена за бъдещ парк, между кварталите „Кръстова вада“ и „Витоша ВЕЦ Симеоново“. Исторически тя представлява част от един от зелените клинове, спускащи се от Витоша към центъра на града. Също така, в рамките на новите квартали има и няколко зелени пространства, които тепърва предстои да бъдат придобити и облагородени, като това на ул. „Яна Язова“ в кв. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“. В момента говорим за запуснати терени, често превърнати в строителни сметища, или покрити с незаконни насипи на земни маси. Безсъвестни предприемачи си спестяват средствата за извозването на пръст и отпадъци и така не само утежняват живота на сегашните жители на новите квартали, но и правят по-трудна задачата по бъдещото облагородяване на територията. Решението на Конституционния съд от октомври 2020г., което отмени допълнителните срокове за отчуждаване на зелени площи на територията на София допълнително утежни ситуацията като направи нуждата от решение крайно непосредствена и увеличи рисковете да загубим завинаги зелените площи.

- Какво предстои през 2021 г.?

- Освен продължението на бул. „Ф. Кутев“ до ул. „Сребърна“, в бюджета на Столична община е залегнал ремонт на ул. „Хенрих Ибсен“. Улицата стана печално известна с пътната злополука, отнела живота на журналиста Милен Цветков. Столична община разполага отдавна с готов проект, който може да премине към изпълнение и аз подкрепям материализацията на проекта. Вече започна проектирането на ул. „Могилата“ и ул. „Проф. В. Арнаудов“. Ремонтите на пътно платно и тротоари ще продължат с миналогодишния темп. Много се надяваме да започнем пробива „Ангел Каралийчев“ – новата пряка връзка от „Кръстова вада“ - изток до „Витоша - ВЕЦ Симеоново“. Налице е проект, хвърлени са огромни средства за отчуждения, и затова не бива да губим инерция. Заявили сме за проектиране и строителство последните две улици - черни пътища в старата част на района, невероятно звучи, но има и такива!. Очакваме средства за градинката пред 04. РПУ и не на последно място - за ремонта на подлез „Галерия“ на кръстовището на бул. „България“ и „Ф. Нансен“, който се стопанисва от район „Лозенец“.

- Налагат ли се промени по разписанието на градския транспорт във вашия район?

- Непрекъснато анализираме транспортната ситуация на територията на района и тя определено има нужда от подобрения. Градският транспорт се движи редовно и почти всички возила по линиите са от модерен тип. Новите квартали в Лозенец по-скоро имат нужда градският транспорт да навлезе и във вътрешните им улици, за да бъдат улеснени гражданите в достъпа им до центъра на града и до важните точки в столицата. Това на първо време ще стане с микро и мидибусове, защото габаритите на улиците в новите квартали не разрешават нормално движение на 12-метрови автобуси. Предложили сме изместване на спирката на автобусна спирка “Софияленд” с няколко стотин метра към Семинарията, за да се използва съществуващият подлез за безопасно пресичане на учениците от НПМГ, както и да не се накъсва движението толкова често от използване на светлинната сигнализация.

- Какво е състоянието на спирките на градския транспорт и колко от тях се стопанисват от районната община?

- Състоянието на спирките е сравнително добро. Районната администрация стопанисва 6 спирки, от които 5 са съвсем нови, поставени в края на 2020 г.

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Одобрявате ли именуването на улици и пространство в София в подкрепа на Украйна?
 • - Да, цяла Европа изразява своята солидарност (12%, 113 Гласове)
 • - Не, преименуването на алея пред Руското посолство е провокация (86%, 819 Гласове)
 • - Не мога да преценя (2%, 15 Гласове)
Общо гласували: 947 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Виж също

close

Запълниха емблематична дупка на столините "Джеймс Баучер" и "Якуб......

Дупка, която отдавна тормози жителите на столичния Лозенец вече е запълнена. За ремонта се похвали кметът на района Конс...

Прочети още keyboard_arrow_right