Тема: Топлофикация-София

comment 0
visibility 1119
ВАП поиска КЕВР да провери цените за парно

ВАП поиска КЕВР да провери цените за парно

Върховна административна прокуратура (ВАП) ангажира КЕВР да упражни правомощията си за определяне на цените на топлинната и електрическа енергия в съответствие със заявените по-ниски цени от „Булгаргаз“ ЕАД за продажба на природен газ, съобщиха от прокуратурата. Регулаторният орган трябва да извърши проверки в топлофикационните дружества, както и в Топлофикация-София, най-големия потребител на газ от "Булгаргаз". Причината за проверките са медиини публикации за заявени искания до КЕВР за повишаване на цената на топлинната и електрическа енергия.  Подадените заявления от 31 дружества за увеличаване на цената. Те искат от 1 юли т. г. да поскъпне парното, въпреки намалението на синьото гориво от 1 април т. г.. В началото на този месец е утвърдена цена на природен газ, по-ниска от действащата до тази дата. В допълнение на интернет страницата на КЕВР се намира актуално заявление на „Булгаргаз“ ЕАД от 10.04.2020 г., заведено в КЕВР с № Е-15-20-22/10.04.2020 г., с което се предлага още по-ниска цена за продажба на природен газ за май 2020 г. "С оглед изложеното, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.6 ЗСВ, ВАП отправи официално писмо до КЕВР стриктно да упражни правомощията си за регулиране на цените по чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8б, чл. 30, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 31а, чл. 33, чл. 33а, чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1 и т. 2, чл. 22, ал. 1, чл. 31, ал. 2 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 2, ал. 2, т. 1, чл. 24 и чл. 38, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г., с цел недопускане на неоснователни повишения на електрическата и топлинната енергия", съобщават от прокуратурата с имейл до медиите.

comment 0
visibility 1017
Как да платим онлайн парното

Как столичани да платят онлайн парното с № на инсталация

Смяната на абонатните номера на клиентите на столичната Топлофикация предизвика стотици въпроси за начина на плащане. Столичани се интересуват най-много от това, дали, ако платят по електронен път парите ще отидат по сметката им. От Топлофикация-София разясниха подробности за плащането онлайн: 1. Ако потребителят досега е плащал през ePay системата на Топлофикация-София автоматично е вкарала новите номера. 2. Ако за първи път ще се плаща с електронно е необходимо да се вкара № на договорната сметка и № на инсталацията. Клиенти, които не ги знаят, да погледнат фактурата си за изминалия месец - за февруари, излезли от 20 до 25 март т. г. 3. При плащане по банков път, всички банки са уведомени от Топлофикация-София и са им изпратени номерата на договорните сметки и инсалациите на клиентите. "Топлофикация София" сменя абонатния номер с № на инсталацияКлиентите на столичната Топлофикация, които искат да платят електронно, а нямат данните си могат да се обадят на 0700 111 11 в колцентъра на дружеството и ще получат информация, както и на имейли inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg.

comment 0
visibility 1612
Кметът на София: Не е обосновано искането на Топлофикация за повишение на п

Кметът на София: Не е обосновано искането на Топлофикация за повишение на парното с 20%

Общинското дружество "Топлофикация-София" е внесло искане за увеличение на парното. Срещу това предложение се обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова. На профила си във фейсбук кметът написа: "Искането за увеличение на цената на топлинната енергия за софиянци с 20% е необосновано и не отговаря на актуалните цени на природния газ". Предложението на столичната Топлофикация е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране, на база старите цени на газа и топлинната енергия. Така дружеството е спазило нормативното изискване да изпрати в КЕВР предложението си до 31 март. В него обаче, не са отразени цени, които влизат в сила с решение на регулатора от 1 април т. г., както и бъдещи промени в цените. Това е причината това искане за повишение на цената да не бъде подкрепено и да се преработи, призова Йорданка Фандъкова. Кметът на София е категорична, че важната задача на ръководството на "Топлофикация София" в момента е в максимално кратки срокове след решението на КЕВР за намаляване на цените със задна дата. Също така да организират преизчисляването и приспадането на надвзетите суми на хората.

Реклама
comment 0
visibility 634
Топлофикация-София получила търговски условия и цена с  23 % под тази на Бу

Топлофикация-София получила търговски условия и цена с 23 % под тази на Булгаргаз

Положителни са резултати вече отчита Топлофикация-София от тримесечното си участие на енергийната борса в България. Общинското дружество вече има реализирана печалба от 160 млн. лв., а също и е получила по-добри търговски условия и цена достигаща до 23 % под цената на Булгаргаз, като и разсрочено плащане в рамките на 90 дни от деня на доставката. Ето официалната поздиция на Топлофикация: Новото ръководство на „Топлофикация София“ ЕАД, още при встъпването си в длъжност в края на ноември 2019 г. се ангажира с активизиране участието на дружеството на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/ и в платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ ЕАД. Първите ни сделки на БНЕБ бяха още в края на декември и в началото на януари. На 31 декември 2019 г. за първи път самостоятелно, без посредник, продадохме 43 670 МВтч електрическа енергия и реализирахме 4,33 млн. лв. приход за дружеството. Няколко дни по-късно бяха закупени от свободния пазар 14 492 МВтч електрическа енергия за собствени производствени нужди. Към днешна дата „Топлофикация София“ ЕАД ежедневно участва на енергийната борса в най-прозрачните борсови сегменти като платформата „Ден напред“, където се реализират почти 100 % от произведената електрическа енергия. Веднага след получаването на необходимите разрешения и одобрения от СОС от 10 февруари 2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД участва в платформата за търговия на Газов хъб „Балкан“ - газовата борса в България. Както тогава отбелязахме, дружеството ще закупува количества природен газ в платформата, като ще ги увеличава постепенно до достигане на минимум 50% от ползваните обеми. На борсата можем да купуваме количества от различни доставчици и да се стремим към постигане на най-добрата за нас цена. Дружеството успя в много кратки срокове да получи по-добри търговски условия и цена достигаща до 23 % под цената на Булгаргаз, като и разсрочено плащане в рамките на 90 дни от деня на доставката. Излизането на газовата борса на най-големия консуматор на природен газ, какъвто е „Топлофикация София“ ЕАД допринесе и за значителното намаляване на неговата цена в България. В момента дружеството изчаква окончателното решение на КЕВР относно новата цена на Булгаргаз, както и изчистването на определени митнически формалности, за да може, връщайки се на пазара, да защити най-добре интересите на софиянци. Суаповите сделки са ненужни при наличието на Газов хъб „Балкан“. По отношение допускането на повече участници в конкурса за балансираща група ще уточним, че „Топлофикация София“ ЕАД произвежда на годишна база между 850 и 900 000 МВтч електроенергия и реализира приход от продажбата ѝ в размер на около 160 млн. лева. С оглед обезпечаване сигурността на дружеството при избора на балансираща група, тя следва да има гарантиран и солиден капацитет, изразен както в портфолиото на балансираните мощности, така и във финансов аспект. Предприетият в този случай от дружеството подход е да търси съизмерим с неговите възможности партньор. „Топлофикация София“ ЕАД следи непрекъснато и прилага правилата за търговия с електроенергия, както и всички разпоредби на специалния Закон за енергетиката, които са публично достъпни. Действията, предприемани от ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД до този момент имат за цел финансово оздравяване на дружеството и направените до сега стъпки, постигнатите резултати доказват, че поетите ангажименти се изпълняват. По отношение на прозрачността, считаме, че участието на борсовия пазар е неопровержимо доказателство за наличието на такава във всяко действие. Относно диверсификацията на парите на „Топлофикация София“ ЕАД, бихме искали да припомним, че съгласно разпореждане на принципала на дружеството не се допуска съхранението на средства на общинска компания преимуществено една банка. Към днешна дата ръководството на дружеството стриктно спазва това изискване и съхранява относително равномерно разпределено портфолио в 6 от най -добрите банки, доказали се в проведените неотдавна банкови стрестестове.

comment 0
visibility 970
Цената на парното в София по-ниска с 26,47%, киловатчас става 70.33 лв.

Цената на парното в София по-ниска с 26,47%, мегаватчас става 70.33 лв.

Парното в София поевтинява с около една четвърт. На заседание на КЕВР е решено цената от Топлификация-София да бъде намалена с 26.47%. Новите цени влизат в сила от 1 април и през май клиентите на общинското дружество в София ще усетят  първите по-евтини сметки. До момента еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за битови и стопански потребител за мегаватчас е 95,64 лв. без ДДС. От 1 април тя ще бъде 70.33 лв. Намалението идва, след като с 25% падна цената на руския гез преди месец. Топлофикация-София е един от най-големите потребители на Булгаргаз.